glimten.gif (1697 bytes)

update.gif (1190 bytes)

innehall.gif (1177 bytes)

Information om utredningen av

Edvin Johanssons anor i Östergötland


OBS ! Filen är ca 210 KB stor och tar en stund att ladda ner.

Texten motsvarar i Disgen7-format ca 60 A4-sidor (+ 15 registersidor).

För att i någon mån minska storleken har länsbeteckning för Östergötland, (E),
tagits bort för Tjällmo, Hällestad, Vreta Kloster, Stjärnorp, Vånga och Linköping.
Dessutom har alla "länkar", som Disgen skapar, tagits bort.

Normering av namn och ort kommer att ske i Ort- och Personregistren som snart publiceras. I själva antavlan har orter normerats, medan personnamnen i vissa fall bibehållits för att llättare kunna identifieras med uppgifter i Lars Linblads s.k.
68:nn - tabeller.

Rättelser och kompletteringar tas tacksamt emot via E-POST till GLIMTEN

Källor:
Släktutredningen är, som oftast, en sammanställning av egen forskning, kompletterad med bidrag från olika källor. Särskilt vill jag här framhålla den forskning som framlidne Lars Linblad gjort och som nu förvaras i Vånga Hembygdsförenings arkiv. Lika viktig är "Arvids bok om Stjärnorp", skriven av Arvid Johansson, Berg, Vreta Kloster. För utgivningen av denna svarar Vreta Klosters Hembygdsförening

Vidare finns uppgifter från framlidne Östen Carlsson i Finspång. Forskning som han delgav mig i samband med vårt gemensamma,  publicerade arbete:
"Skattebonden Lars Johansson från Kulla, Tjällmo och ättlingar av hans andra äktenskap 1725-1995". Denna finns bl a tillgänglig i Nättidningen GLIMTEN.

TACK
Till Marianne Lund, som tipsade om Vånga-arkivets existens och till övriga som lämnat bidrag, framför jag mitt varma tack.

Bertil Magnusson

Partille 1999-02-03

PS Läs gärna Skattkammaren i Vånga - okänd för många