glimten.gif (1697 bytes)

update.gif (1190 bytes)

innehall.gif (1177 bytes)

Ortregister för

Edvin Johanssons anor i Östergötland


Uppgifterna anges här i en kombination av normerade och enligt Lars Linblads format
Tips !  Använd Webbläsarens sökfunktion

 

— A —

Abrahamsdotter

Anna 12

Brita 12

Margareta / Margreta 12 20

Abrahamsson

Abraham 12

Hans 8, 12

Jon 20

Adolfsson

Elsa Karolina 1

Andersdotter

Anna 14

Brita 17, 21

Brita Catharina / Brita Katarina 6

Carin 7

Ingeborg 51

Karin 7, 29, 45

Kristina / Christin 9

Maria / Maja 6

NN 7

Andersson

Anders 14, 44, 45

Arvid 43, 45, 51

Israel 14

Jakob / Jacob 33, 51

Jan / Jaen 13

Jon 14

Kerstin / Kierstin 45

Lars 3, 6, 45

Måns 14

Nils 14, 45

NN 45

Olof / Oluf 14, 45

Per 7

Per / Pär (Peter) 9, 14, 22, 23, 40

Sven / Swän 45

Aqvilin

Nils / Niels 24

Arvidsdotter

Anna 28, 43

Elin 43

Johanna 29, 43

Kerstin / Kierstin 43

Arvidsson

Anders 43

Olof 43

 

— B —

Bengtsdotter

Anna 25

Brita 42

Elin 42

Kerstin / Kierstin 25

Lisbet / Lisbeta 42

Bengtsson

Jon / Joen 25

Johan 25

Karl / Carl 29, 42

Mårten 25

Nils 16, 25

Olof 27, 42

Pär 25

Borg / Bårg

Bengt Bengtsson 42

 

— C —

Clementsson / Klementsson

Jon 61

Clemmetsdotter / Klemmetsdotter

Anna 22, 49

Brita 29

Ingeborg 49

Johanna 29

Kierstin 50

Margaretha 19, 28, 29

Maria 28, 29

NN 57

Sara 15, 22

Clemmetsson

Anders 28, 29

Clemmet 50

Grels 22, 32, 49

Hans 28

Jacob 22

Jon 29

Lars 49

Olof 28, 44, 56

Per / Pär 28, 56

Tyr / Tyrs 29

Kristofersson / Cristoffersson

Lars 47

 

— E —

Ebbesson

Anders 57

Brita Ersdotter 42, 45

Halvard / Halfvard 57

Lars 57

Paul / Påwel 46, 57

Per 43, 57

Sven 57

Eriksson

Augusta 3

Karl Fredrik 3

Ersdotter Brita 42, 45

 

— F —

Fodiin

Jonas (Jon) Andersson 45

 

— G —

Grelsdotter

Karin 32

Kerstin / Kierstin 32

Grelsson

Klemmet / Clemmet 22, 32, 49

Lars 32

Per / Pär 32

Gråle

Kristofer / Christoffer Jonsson 59

 

— H —

Halvardsson / Halfvardsson

Ebbe 54, 57

Kerstin / Kierstin 39, 54

Hansdotter

Anna 5, 8, 16, 20, 23, 35

Brita 20

Brita Stina 8

Cecilia / Sissela 46

Ingrid 20

Johanna/ Jahanna 16

Karin 16, 20, 30

Katarina / Catharina 35, 40

Kerstin Kierstin 20, 35

Margareta 35

Ramborg 35

Hansson

Abraham 8, 12, 20

Anders 8

Erik Magnus 5

Göran 20

Hans 8

Henrik / Hindrik 20, 30

Israel 35

Johan Petter 8

Jonas 8

Lars 10, 16, 35

Nils / Niels 8, 16, 35

Olof / Oloff 16

Paul / Påfvel 35

Per / Pehr Pär 16

Pär 16

Henriksdotter / Hindriksdotter

Anna 30, 47

Maria 7

Henriksson / Hindriksson

Hans 20, 30, 31

Lars 31

Måns 30

Nils 30

Olof 30

Håkansdotter

Anna 17

Karin 50

Maria 28

Håkansson

Bengt : 27

 

— I —

Israelsdotter

Maria 8

 

— J —

Jakobsdotter / Jacobsdotter

Brita 33

Ingebor 33

Kerstin / Kierstin 33

Sigrid / Segred 23, 33

Jakobsson / Jacobsson

Holsten 33

Per / Pär 33

Jansdotter / Jaensdotter / Joensdotter

Annika (Anna) 13

Kerstin / Kristina / Christina / Cherstin 8, 13, 20, 30

Maja Greta 5

Jansson / Jaensson / Joensson

Anders 13

Jon 9, 13

Nils 30

NN 30

Olof 18

Sven / Swän 39

Johansdotter

Anna Brita 2, 5

Johanna Karolina 2

Maria Kristina / Maja Stina 4

Johansdotter?

Anna Lovisa 2

Hilma Kristina 2

Johansson

Anders Petter 5

Anna Arvida 1

August Alfred 1, 2

August Helge 1

Ellen Theresia 1

Elsvig Ingegärd 1

Hans 5

Hulda Linnea 1

Johannes 5

Karl Edvin 1

Johansson?

Karl Johan / Carl Johan 2

Jonsdotter

Brita 13, 21, 47

Gertrud / Giärtrud 37

Ingrid 21

Johanna 7

Katarina  / Cathrina (Karin) 4, 7

Kerstin 21

Jonsson

Anders 21

Johannes 4

Jonas 7

Lars 13, 21

Per / Pehr 21

Jönsdotter

Katarina Lovisa / Cath. Lovisa 6

Kerstin / Kierstin 33

Jönsson

Klemmet / Clemmet 56

 

— K —

 

Karlsdotter / Carlsdotter

Anna 29

Brita 29

Elin 29

Gerda Maria 3

Ida Vilhelmsson / Ida Wilhelmina 3

Ingebor 38

Karin / Carin 12, 19

Lovisa Vilhelmina / Lovisa Wilhelmina 3

Margareta / Margreta 19, 29

Karlsson / Carlsson

Adolf Vilhelm / Adolf Wilhelm 3

Albert Teodor 3

Arvid / Arfwed 29

Bengt 29

Erik / Eric 29

Frans Oskar / Frans Oscar 3

Hulda Sofia 2, 3

Johan Melker / Johan Melcher 3

Karl /Carl 19, 29

Karl August / Carl August 3

Karl Gustav / Carl Gustaf 3

Olof  / Oluff 29

Paul 19

 

— L —

Larsdotter

Anna 10, 15, 24, 38

Anna-Stina 4

Brita 10

Ingeborg / Ingebor 25, 32, 50

Ingrid  / Ingri 9, 25

Johanna / Jahanna 4, 7, 10, 24

Karin / Kari 4, 10

Kerstin / Cherstin 10, 24

Maria / Maja 4, 50

Margareta / Margeta 10, 57

Larsdotter

Margareta 16, 24

Larsson

Anders 4, 31

Erik 50

Hans 10

Jon 25

Jon(as) 2, 4

Lars 4, 50

Måns 24, 50

Mårten 38

Nils / Niels 10, 38, 47, 50, 59

Olof 4, 24, 25, 50

Per 50

Per August 4

Tyres 24

Vaste / Waste 24

 

— M —

Mikaelsson / Michelsson

Måns 51

Månsdotter

Anna 10, 31

Brita 45

Elin 15

Ingebor 15, 41

Ingeborg 41

Karin 31

Kerstin / Kierstin 15, 32, 41, 47

Lena 8

Maria 19

Sara 34

Månsson

Anders 19, 32

Israel 8

Lars 15, 41

Måns 8, 19

Nils / Niels 32, 41

Olof / Oluf 19, 26, 41

Peter 5

Per / Pär 15, 21, 31

Tyr / Tyrs 11, 19

Månsson

NN 32

Mårtensdotter

Anna 39

Brita 26, 39

Kerstin / Kierstin 39

Margareta/ Margreta 39

Ramborg 39

Mårtensson

Håkan 39

Jon / Johan / Joen 39

Paul / Pål 39

 

— N —

Nilsdotter / Nielsdotter

Anna 10, 16, 38, 58

Brita 17, 32

Elisabeth 38

Ingebor 22

Johanna / Jeana 14, 21

Karin 25, 37

Kerstin / Kierstin 32, 48

Margareta 35, 36, 38, 55

Maria 44

NN 36

Ragnil 48

Nilsson / Nielsson

Anders 16

Bengt 16, 25, 38

Hans 36

Jon / Joen / Johan / Jahan 27, 36, 38

Lars 24, 36, 48, 50, 61

Måns 36

Nils 16, 53, 61

Paul 21

Per 48

Tyr / Tyres 37, 41

NN

Anders 26, 51, 56

Dödfött piltebarn 12

Gertrud / Giärtrud 54, 61

Grels 59

Grels hustru 59

Halvard / Halfvard 54, 61

Hans 8

Henrik / Hindrik 12

Johan / Jaen  8

Joen i Tolskep 54

Jon 12, 21

Jöns 61

Lars 54

Måns 13

Nils 21, 61

Olof Wastessons hustru 34

Per 13

Ramborg 60

Tyris 53

Vaste / Waste 51, 53

NN: 26, 54

 

— O —

Olofsdotter / Olufsdotter / Olufzdotter

Anna 27, 35, 44

Brita 19, 26, 28, 57

Elin / Ilin 27, 30, 34, 60

Ingri 11

Ingeborg 26, 27

Johanna / Jahanna 11, 18, 27, 44

Karin 58

Kerstin /Kierstin 26, 37, 47, 52, 53, 58

Margareta / Margreta 18, 27, 44, 46, 55, 58

Maria 18

Marit 34, 42

Olofsson / Olufsson

Anders 26

Bengt 27, 42, 45, 56

Hans 11

Hindrik 58

Håkan 34

Jon 7, 44, 58

Klemmet / Clemmet 28, 44

Lars 11, 58

Måns 34, 41

Nils / Niels 44, 58

Olof / Oluf / Oluff 18, 27, 30, 55, 56

Per / Pär 23, 26, 34, 58

Sven / Swen 17, 26, 58

Vaste / Waste 34

Olsson

Peder 60

Paul / Påvel 52, 54, 60, 61

Olsson i Bärg

Carl 60

 

— P —

Pedersdotter

Lucia 48, 59

Persdotter

Anna 9, 13, 43

Anna Lovisa (Lisa) 3, 6

Elin 23, 31

Ida Carolina 6

Ingebor 10, 26, 40

Johanna 40

Karin 24, 43, 45

Kerstin / Kierstin  / Chiersti 9, 14,  17, 22, 24, 50

Kristina Charlotta / Christina Charlotta 6

Lovisa Ulrika 6

Margareta / Margreta  11, 23, 28, 35, 55

Maria 9

NN 40

Sofia 6

Persson / Person

Anders 6, 9, 23, 40

Erik 43

Hans  15, 23, 40, 47

Johan / Jahan 22

Karl Johan / Carl Johan 6

Kerstin / Kierstin 43

Lars 24

Måns 15, 22, 28, 31

Nils / Niels 21, 40

Olof 10, 23, 40, 58, 59

Vaste / Waste 23

Pettersson

Gustav Adolf 6

Jan Magnus 6

Per August 6

Paulsdotter / Pålsdotter / Påwelsdotter

Anna 46

Elin 53, 56

Ingeborg 53

Johanna 37, 53, 55

Karin 46

Margareta 46, 53

Paulsson / Pålsson / Påvelsson

Hans 35, 46, 52, 55

Jon / Joen 30, 46

Lars 46

Nils / Niels 46, 52

NN 46

Per / Pär 46

Olof 46

Pauls /Påwels barn: 46

Sven / Swän 46

— S —

Samuelsson

Johan 9

Svensdotter / Swensdotter

Anna 18, 40

Ingebor 18

Karin 18, 58

Kerstin / Kierstin 18, 39

Margareta / Margrita 17

Maria 18

Svensson / Swensson

Jöns 39

Nils 18

Olof / Oluf 11, 18, 26 39

Per / Pär 18

— T —

Tyrsdotter / Thyrsdotter / Tyresdotter

Anna 41

Elin 42

Johanna 27, 41

Karin 41

Kerstin / Kierstin 42

Margreta 42

Maria / Maja 7, 12

Tyrsson / Tyresson

Jon 11

Måns 11

Nils / Niels 12, 37, 54, 55

Olof 11

Paul / Påwel 41

Tyr / Thyrs 12

Vaste / Waste 42

Tyrsdotter

Ingrid 28

Johanna 11

Karin / Carin 11

Marita 11

Töresson

Olof 53

 

— V — — W —

Vastesson / Wastesson

Nils / Niels 36, 51

Olof 34, 52, 55

Vång / Wong

Olof Hansson 35

Vångstadius / Wongstadius

Jöns 37