glimten.gif (1697 bytes)

update.gif (1190 bytes)

innehall.gif (1177 bytes)

Antavla för Rolf* Bertil Ericson

med fiktiva sidor som stämmer med person- och ortregistrets anvisning


Sida 1


1

Ericson, Rolf Bertil. Född 1942-01-08 i Norrköping, Stockholmsv.

Ö.Eneby(E). Kantor. (Far 2, Mor 3)

Gift 1965-04-17 i Skedevi(E) med Ericson, Ulla-Britt Marg. Andersson.

Född 1943-05-12 i Axsjövik, Skedevi(E). Leg.Optiker Yrkeslärare.

 

---------------------------- Generation I ----------------------------

2 f

Ericson, Nils Arthur. Född 1901-07-22 i

Gubbängen,Grytgöl,Hällestad(E). Död 1986-03-13 i Ö.Eneby(E).

Elektriker, Smed. (Barn 1, Far 4, Mor 5)

Gift 1:o 1927-07-16 i S:t.Olai(E) med efterföljande ana.

Gift 2:o 1959-12-26 i St.Olai med Pettersson, Iris. Född 1910-09-28 i

Kuddby(E). Död 1994-07-04 i Norrköping, Ö.Eneby. Affärsinnehavare.

3 m

Johansson, Torborg Amalia. Född 1902-01-08 i Norrköping Ö. Plankgatan

12, Hedvigs. Död 1958-01-04 i Norrköping, Storsvängen 38C, S:t Olai.

(Barn 1, Far 6, Mor 7)

Gift 1927-07-16 i S:t.Olai(E) med föregående ana.

 

--------------------------- Generation II ---------------------------

4 ff

Ericson, August. Född 1866-03-11 i Grytgöl, Hällestad. Död 1947-12-02

i Norrköping, S:t Olai. Skogvaktare, Företagare. (Barn 2, Far 8, Mor

9)

Utom äktenskap med Hellqvist, Emma Kristina. Född 1873.

Gift 1:o 1899-03-03 i Hällestad(E) med efterföljande ana.

Gift 2:o 1915-09-11 i Hällestad med Franzén, Valborg. Född 1885-08-28

i Stockholm, S:t Johannes. Död 1937-07-12 i Norrköping, S:t Olai.

5 fm

Schanberg, Julia Wilhelmina. Född 1860-01-31 i Hjortkvarn, Bo(T). Död

1914-12-31 i Grytgöl, Hällestad(E). (Barn 2, Far 10, Mor 11)

Gift 1899-03-03 i Hällestad(E) med föregående ana.

6 mf

Johansson, Johan Gustaf Wilhelm. Född 1869-06-24 i Norrköping,

Hedvigs. Död 1922-05-10 i Norrköping, S:t Olai,. Arbetare. (Barn 3,

Far 12, Mor 13)

Gift 1901-04-13 i Hedvig Norrköping med efterföljande ana.

7 mm

Carlsson, Hilma Amalia. Född 1873-08-06 i Carlslund, Puksten, Ö Eneby.

Död 1923-10-26 i Norrköping, S:t Olai,. Fabriksarbeterska,. (Barn 3,

Far 14, Mor 15)

Gift 1901-04-13 i Hedvig Norrköping med föregående ana.


Sida 2


--------------------------- Generation III ---------------------------

8 ff f

Ericson, Nils- Peter (Pelle). Född 1822-07-17 i Källeberget,

Stjärnorp(E). Död 1888-06-27 i Grytgöl, Hällestad(E). Skogvaktare.

(Barn 4, Far 16, Mor 17)

Gift 1850-12-26 i Hällestad(E) med efterföljande ana.

9 ff m

Sundin, Mathilda. Född 1829-10-05 i Hjortkvarn, Bo(T). Död 1879-09-15

i Grytgöl, Hällestad(E). (Barn 4, Far 18, Mor 19)

Gift 1850-12-26 i Hällestad(E) med föregående ana.

10 fm f

Schanberg, Carl August. Född 1828-05-06 i Hjortkvarn, Bo(T). Död

1888-05-30 i Hjortkvarn, Bo(T). Smed. (Barn 5, Far 20, Mor 21)

Gift med efterföljande ana.

11 fm m

Sandberg, Sofia Wilhelmina. Född 1830-10-06 i Finspång, Risinge(E).

Död 1914-01-25 i Grytgöl, Hällestad(E). Hustru. (Barn 5, Far 22, Mor

23)

Gift med föregående ana.

12 mf f

, Okänd. (Barn 6)

Gift i (Uä) med efterföljande ana.

13 mf m

Nilsdotter, Anna Lovisa. Född 1844-03-24 i i Socken, V Husby. Död

1922-01-12 i Norrköping, Ö.Eneby. Sömmerska,. (Barn 6, Far 26, Mor 27)

Gift 1:o i (Uä) med föregående ana.

Gift 2:o 1881-10-23 i Hedvigs Norrköping med Möller, Wilhelm

Samuelsson. Född 1845-10-17 i Ingatorp. Död 1928-12-28 i Norrköping,

Ö.Eneby. Skomakare.

14 mm f

Carlsson, Karl-Johan. Född 1850-06-22 i Ekeby, Kvillinge. Död

1899-11-30 i Norrköping, Matteus. Kvarnarbetare. (Barn 7, Far 28, Mor

29)

Gift 1:o 1872-11-04 i Ö Eneby med efterföljande ana.

Gift 2:o 1897-02-20 i Norrköpings Norra med Jakobsson, Anna Charlotta.

Född 1860-04-06 i Fallet,torp u Svärtinge säteri, Ö.Eneby.

15 mm m

Broberg, Sofia Albertina. Född 1848-08-26 i Berget Loviseberg, Ö

Eneby, Norrköping. Död 1878-03-21 i Norrköping, St.Olai. (Barn 7, Far

30, Mor 31)

Gift 1872-11-04 i Ö Eneby med föregående ana.

 

--------------------------- Generation IV ---------------------------

16 ff ff

Nilsson, Eric. Född 1792-05-09 i Näset under Elghult, Hällestad(E).

Död 1850-07-17 i Eriksberg Christersbäck, Stjärnorp(E).

 


Sida 3


Frälseskogvaktare. (Barn 8, Far 32, Mor 33)

Gift 1819-12-17 i Stjärnorp(E) med efterföljande ana.

17 ff fm

Persdotter, Stina Lisa. Född 1796-02-15 i Göl Grytgöl, Hällestad(E).

Död 1851-05-12 i Hällestad(E). (Barn 8, Far 34, Mor 35)

Gift 1819-12-17 i Stjärnorp(E) med föregående ana.

18 ff mf

Sundin, Isac Nilsson. Född 1807-01-01 i Stora Boskulla, Bo(T). Död

1865-08-23 i Sjövik Grytgöl, Hällestad(E). Mjölnare. (Barn 9, Far 36,

Mor 37)

Gift med efterföljande ana.

19 ff mm

Pehrsdotter, Lotta. Född 1810-03-01 i Hjortdam torp Afre rote, Bo(T).

Död 1887. (Barn 9, Far 38, Mor 39)

Gift med föregående ana.

20 fm ff

Schanberg, Fredrik. Född 1795-07-22 i Jönköping, Kristine(F). Död

1836-12-09 i Hjortkvarn, Bo(T). Gårdsskomakare. (Barn 10, Far 40, Mor

41)

Gift 1825 i Falun, Kristine(W) med efterföljande ana.

21 fm fm

Bergqvist, Anna. Född 1796 i Hanrö Falun, Stora Kopparberg(W). Död

1849-03-30 i Hjortkvarn, Bo(T). (Barn 10, Far 42, Mor 43)

Gift 1825 i Falun, Kristine(W) med föregående ana.

22 fm mf

Sandberg, Carl Fredrik. Född 1791-08-07 i Tegelbruket, Stora Åby(E).

Död 1846-09-29 i Hjortkvarn, Bo(T). Tegelslagare. (Barn 11, Far 44,

Mor 45)

Gift 1:o 1818-11-27 i Bo(T) med Ericsdotter, Christina. Född

1795-05-18 i Krigsberg(E). Död 1826-05-23 i Hjortkvarn, Bo(T). Hustru.

Gift 2:o 1827-05-23 med efterföljande ana.

23 fm mm

Nilsdotter, Anna. Född 1804-12-12 i Stora Boskulla, Bo(T). (Barn 11,

Far 46, Mor 47)

Gift 1:o 1827-05-23 med föregående ana.

Gift 2:o 1849-03-25 i Bo med Larsson, Peter. Född 1820-05-06 i Bo(T).

Tegelslagare.

26 mf mf

, Okänd. (Barn 13)

Gift i (Uä) med efterföljande ana.

27 mf mm

Tapper, Maja Cajsa. Född 1820-12-12 i Hylinge livgrenadj.torp nr 14,

V.Husby. (Barn 13, Far 54, Mor 55)

Gift 1:o i (Uä) med föregående ana.


Sida 4


Gift 2:o 1845-10-31 i V.Husby med Danielsson, Nils Magnus. Född

1809-11-24 i Sund, Kullerstad. Död 1879-10-02 i V.Husby. Sockensmed.

28 mm ff

Samuelsson, Carl-Gustaf. Född 1825-05-20 i Sveden Malmö, Kvillinge.

Död 1864-05-10 i Lida, Kvillinge. Statdräng. (Barn 14, Far 56, Mor 57)

Gift 1848 i Kvillinge med efterföljande ana.

29 mm fm

Ramstedt, Carolina. Född 1822-01-30 i Dufhult, Simonstorp(E). Död

1900-01-25 i Norrköping, St Johannes(E). (Barn 14, Far 58, Mor 59)

Gift 1:o 1848 i Kvillinge med föregående ana.

Gift 2:o 1871-05-29 i St Johannes med Dahlberg, Nils Gustaf. Född

1828-07-02 i Krokek. Död 1885-03-13 i Karstorp, St.Johannes,

Norrköping. Statdräng.

30 mm mf

Broberg, Carl-Johan. Född 1822-07-22 i Rudsjöängen, Vistinge, Risinge.

Död 1878-02-26 i Lugnet, Puksten, Ö.Eneby. Torpare. (Barn 15, Far 60,

Mor 61)

Gift 1847-10-22 i Ö.Eneby Norrköping med efterföljande ana.

31 mm mm

Eriksdotter, Anna-Stina. Född 1822-12-04 i Puksten, Ö.Eneby. Död

1899-03-27 i Norrköping, Ö.Eneby. (Barn 15, Far 62, Mor 63)

Gift 1847-10-22 i Ö.Eneby Norrköping med föregående ana.

 

---------------------------- Generation V ----------------------------

32 ff ff f

Persson, Nils. Född 1748-07-29 i Gulltorpet, Hällestad(E). Död

1842-01-04 i Näset under Elghult, Hällestad(E). Skogvaktare. (Barn 16,

Far 64, Mor 65)

Gift 1780 i Hällestad(E) med efterföljande ana.

33 ff ff m

Johansdotter, Elisabeth (Lisa). Född 1761-10-12 i Fyllinge, Afre rote,

Svennevad(T). Död 1824-01-16 i Näset under Elghult, Hällestad(E).

(Barn 16, Far 66, Mor 67)

Gift 1780 i Hällestad(E) med föregående ana.

34 ff fm f

Andersson, Peter. Född 1757-03-25 i Hällestad. Död 1832-04-20 i

Hällestad. Bergsman. (Barn 17, Far 68, Mor 69)

Gift 1:o 1787 med efterföljande ana.

Gift 2:o 1814 med Olofsdotter, Stina. Född 1779-12-17. Hustru.

Gift 3:o 181? med Nilsdotter, Johanna. Hustru.

35 ff fm m

Nilsdotter, Brita Maria. Född 1771-01-09 i Rommetorp, Hällestad. Död

1811-07-24 i Hällestad. (Barn 17, Far 70, Mor 71)

Gift 1787 med föregående ana.


Sida 5


36 ff mf f

Segoldsson, Nils. Född 1777-05-01 i Munkerud, Ransäter(S). Död 1852 i

Fattighuset Hjortkvarn, Bo(T). Bonde Mjölnare. (Barn 18, Far 72, Mor

73)

Gift med efterföljande ana.

37 ff mf m

Persdotter, Ingeborg. Född 1772 i Tåsseberg, Sunne(S). Död 1856-04-25

i Fattighuset Hjortkvarn, Bo(T). (Barn 18, Far 74, Mor 75)

Gift med föregående ana.

38 ff mm f

Jansson, Petter. Född 1765-09-26 i Bo(T). Död 1849-04-09 i Hjortdam

torp Afre rote, Bo(T). Torpare. (Barn 19, Far 76, Mor 77)

Gift med efterföljande ana.

39 ff mm m

Kullgren, Anna Maja. Född 1769-12-04 i Haddebo, Svennevad. Död

1842-12-30 i Hjortdam torp Afre rote, Bo. (Barn 19, Far 78, Mor 79)

Gift med föregående ana.

40 fm ff f

Schanberg, Adolph. Född 1754. Stadsklockare. (Barn 20)

Gift med efterföljande ana.

41 fm ff m

Zetterström, Anna Maria. Född 1761. Hustru. (Barn 20, Mor 83)

Gift med föregående ana.

42 fm fm f

Bergqvist, Hans Hansson. (Barn 21)

Gift med efterföljande ana.

43 fm fm m

Jonsdotter, Katarina. (Barn 21)

Gift med föregående ana.

44 fm mf f

Sandberg, Johan. Född i Fågelås. Tegelslagare. (Barn 22)

Gift med efterföljande ana.

45 fm mf m

Larsdotter, Maja. Hustru. (Barn 22)

Gift med föregående ana.

46 fm mm f

Segoldsson, Nils. Född 1777-05-01 i Munkerud, Ransäter(S). Död 1852 i

Fattighuset Hjortkvarn, Bo(T). Bonde Mjölnare. (Barn 23, Far 92, Mor

93)

Gift med efterföljande ana.

47 fm mm m

Persdotter, Ingeborg. Född 1772 i Tåsseberg, Sunne(S). Död 1856-04-25

i Fattighuset Hjortkvarn, Bo(T). (Barn 23, Far 94, Mor 95)


Sida 6


Gift med föregående ana.

54 mf mm f

Tapper, Carl. Född 1783-01-30 i Drothem. Död 1857-10-17 i Fattighuset,

V.Husby. Lifgrenadjär. (Barn 27, Far 108, Mor 109)

Gift 1817-12-21 i V.Husby med efterföljande ana.

55 mf mm m

Månsdotter, Inga. Född 1793-08-27 i Kalvtorp, Skällvik. Död 1832.

(Barn 27, Far 110, Mor 111)

Gift 1817-12-21 i V.Husby med föregående ana.

56 mm ff f

Gadde, Samuel Gustaf. Född 1802-07-15 i Hättorp, Tjällmo. Död

1845-04-01 i Ö Eneby. Dräng. (Barn 28, Far 112, Mor 113)

Gift 1825-03-18 i Kvillinge med efterföljande ana.

57 mm ff m

Larsdotter, Maja Cajsa. Född 1801-06-17 i Ingelstorp, Åtvid. Död

1862-03-30 i Skolhuset, Ö.Eneby. (Barn 28, Far 114, Mor 115)

Gift 1825-03-18 i Kvillinge med föregående ana.

58 mm fm f

Olofsson Ramstedt, Eric . Född 1772-04-27 i Rämmingstorp,

Ö.Vingåker(D). Död 1842-01-08 i Bergsjöstugan u Rodga, Simonstorp.

Daglönare. (Barn 29, Far 116, Mor 117)

Gift 1:o omkring 1790 med Ericsdotter, Anna. Född 1773. Död 1808 i

Simonstorp(E).

Gift 2:o omkring 1810 med efterföljande ana.

59 mm fm m

Jacobsdotter, Maja Margareta. Född 1793-04-27 i Värman Björkö rote,

Regna(E). (Barn 29, Far 118, Mor 119)

Gift omkring 1810 med föregående ana.

60 mm mf f

Broberg, Carl Fredrik. Född 1799-10-01 i Norrköping. Död 1877-07-25 i

Risinge. Mjölnardräng. (Barn 30)

Gift 1822-05-25 i Risinge med efterföljande ana.

61 mm mf m

Nilsdotter, Brita Stina. Född 1803-03-10 i Enerota soldattorp,

Risinge. Död 1888-09-03 i Risinge. (Barn 30, Far 122, Mor 123)

Gift 1822-05-25 i Risinge med föregående ana.

62 mm mm f

Svensson, Erik. Född 1799-05-02 i Puksten, Ö.Eneby. Död 1828-02-11 i

Puksten, Ö.Eneby. Hemmansägare. (Barn 31, Far 124, Mor 125)

Gift 1821-11-18 med efterföljande ana.

63 mm mm m

Olsdotter, Brita Lisa. Född 1804-05-24 i Gåstorpet, Risinge. Död 1855

i Berget Loviseberg, Ö.Eneby. (Barn 31, Far 126, Mor 127)

Gift 1:o 1821-11-18 med föregående ana.


Sida 7


Gift 2:o

--------------------------- Generation VI ---------------------------

64 ff ff ff

Persson, Per. Född 1718-11-02 i Gulltorpet, Hällestad(E). Död

1782-03-29 i Gulltorpet, Hällestad(E). Bergsman. (Barn 32, Far 128,

Mor 129)

Gift 1744-09-30 i Hällestad(E) med efterföljande ana.

65 ff ff fm

Persdotter, Ingerid. Född 1723-10-05 i Hällestad(E). Död 1787-01-17 i

Gulltorpet, Hällestad(E). (Barn 32, Far 130, Mor 131)

Gift 1744-09-30 i Hällestad(E) med föregående ana.

66 ff ff mf

Jönsson, Johan. Född 1724-08-27. Torpare. (Barn 33)

Gift med efterföljande ana.

67 ff ff mm

Ericsdotter, Karin. Född 1735-11-01. (Barn 33)

Gift med föregående ana.

68 ff fm ff

Benctsson, Anders. Född 1713-11-09 i Hällestad. Död 1783-02-17 i

Österby södergård, Hällestad. Bergsman Häradsnämndeman. (Barn 34, Far

136, Mor 137)

Gift med efterföljande ana.

69 ff fm fm

Olofsdotter, Catharina. Född 1721-12-01 i Hällestad. Död 1811-03-20 i

Österby södergård, Hällestad. (Barn 34)

Gift med föregående ana.

70 ff fm mf

, okänd. (Barn 35)

Gift med efterföljande ana.

71 ff fm mm

Olofsdotter, Anna. (Barn 35)

Gift med föregående ana.

72 ff mf ff

Nilsson, Segol. Född 1738 i Monkerud, Ransäter. Brukare. (Barn 36)

Gift med efterföljande ana.

73 ff mf fm

Jakobsdotter, Anna. Född 1738. Död 1781. (Barn 36)

Gift med föregående ana.

74 ff mf mf

Persson, Per. Född 1719. (Barn 37, Mor 149)

Gift med efterföljande ana.


Sida 8


75 ff mf mm

Nilsdotter, Kari. Född 1736. (Barn 37)

Gift med föregående ana.

76 ff mm ff

Gustafsson Svenberg, Johan. (Barn 38)

Gift med efterföljande ana.

77 ff mm fm

Johansdotter, Chierstin. (Barn 38)

Gift med föregående ana.

78 ff mm mf

Kullgren, Johan. Född 1738-03-12. Mästersven. (Barn 39, Mor 157)

Gift med efterföljande ana.

79 ff mm mm

Jönsdotter, Maria. Född 1747. (Barn 39)

Gift med föregående ana.

83 fm ff mm

Zetterström, Ingrid. Född 1724. (Barn 41)

Gift

92 fm mm ff

Nilsson, Segol. Född 1738 i Monkerud, Ransäter. Brukare. (Barn 46)

Gift med efterföljande ana.

93 fm mm fm

Jakobsdotter, Anna. Född 1738. Död 1781. (Barn 46)

Gift med föregående ana.

94 fm mm mf

Persson, Per. Född 1719. (Barn 47, Mor 189)

Gift med efterföljande ana.

95 fm mm mm

Nilsdotter, Kari. Född 1736. (Barn 47)

Gift med föregående ana.

108 mf mm ff

Larsson, Lars. (Barn 54)

Gift med efterföljande ana.

109 mf mm fm

Nilsdotter, Maria. (Barn 54)

Gift med föregående ana.

110 mf mm mf

Brax, Måns. (Barn 55)

Gift med efterföljande ana.


Sida 9


111 mf mm mm

Jonsdotter, Anna. (Barn 55)

Gift med föregående ana.

112 mm ff ff

Gadde, Eric. Född 1766-04-03 i Hävla Bruk, Skedevi s:n. Död 1810-03-03

i Djurslabacken, Kvillinge. Hammarsmed. (Barn 56, Far 224, Mor 225)

Gift 1787 i Tjällmo med efterföljande ana.

113 mm ff fm

Löfberg, Anna Catharina (Anna-Cajsa). Född 1765-01-18 i

Lämneå,Tjällmo(E). Död 1828-02-25 i Kvillinge. Hemmafru Hustru. (Barn

56, Far 226, Mor 227)

Gift 1787 i Tjällmo med föregående ana.

114 mm ff mf

Lerberg, Lars. Född 1773-02-26 i Åtvid. Död 1809 i Kvillinge.

Bruksarbetare. (Barn 57, Far 228, Mor 229)

Gift med efterföljande ana.

115 mm ff mm

Bengtsdotter, Catarina. Född 1776 i Yxnerum. Död 1823-05-10 i

Björnviken Thuna, Kvillinge. (Barn 57)

Gift 1:o med föregående ana.

Gift 2:o med Thunholm, Niclas. Född 1767-03-15 i Ekerön. Död

1823-05-02 i Kvillinge(E). Skogvaktare.

116 mm fm ff

Nilsson, Olof. Född 1729. (Barn 58, Far 232, Mor 233)

Gift med efterföljande ana.

117 mm fm fm

Nilsdotter, Gunilla. Född 1729-01-06 i Ö.Vingåker (Ö.V. C:2). (Barn

58, Far 234, Mor 235)

Gift med föregående ana.

118 mm fm mf

Jacobsson, Jacob. Född i Regna. Död 1826-11-02 i Värman Björkö rote,

Regna. (Barn 59, Far 236, Mor 237)

Gift med efterföljande ana.

119 mm fm mm

Pehrsdotter, Catharina. Född 1762 i Hällestad. (Barn 59)

Gift med föregående ana.

122 mm mf mf

Nessel, Nils Nilsson. Född 1777-05-15 i Pihltorpet, Regna(E). Död

1862-11-29 i Risinge(E). Lifgrenadjär. (Barn 61, Far 244, Mor 245)

Gift 1:o 1800-09-28 i Risinge(E) med efterföljande ana.

Gift 2:o 1842-02-26 i Risinge med Pehrsdotter, Anna Lena. Född

1805-08-18 i St.Malm.

123 mm mf mm

Johansdotter, Margareta. Född 1776-09-10 i Mylingebacken, Ö.Harg(E).


Sida 10


Död 1841-01-13 i Risinge(E). (Barn 61, Far 246, Mor 247)

Gift 1800-09-28 i Risinge(E) med föregående ana.

124 mm mm ff

Svensson, Sven. Född 1760-05-27 i Klingstad, Ö.Eneby. Död 1818-02-20 i

Puksten, Ö.Eneby. Häradsdomare, Hemmansägare. (Barn 62, Far 248, Mor

249)

Gift 1:o 1788 med efterföljande ana.

Gift 2:o 180? med Lönberg, Anna Jönsdotter. Född 1776 i Norrköping.

Död 1821-08-02 i Berget u. Loviseberg, Ö.Eneby. Hustru.

125 mm mm fm

Pehrsdotter, Stina. Född 1765 i St.Johannes(E). Död 1805-10-02 i

Ö.Eneby(E). (Barn 62)

Gift 1788 med föregående ana.

126 mm mm mf

Andersson, Olof. Född 1761 i Regna. Död 1830 i Berget under

Loviseberg, Ö.Eneby. Torpare. (Barn 63)

Gift med efterföljande ana.

127 mm mm mm

Pehrsdotter, Brita Lisa. Född 1779-08-02 i Risinge. Död 1846-07-16 i

Berget under Loviseberg, Ö.Eneby. (Barn 63, Far 254, Mor 255)

Gift med föregående ana.

 

--------------------------- Generation VII ---------------------------

128 ff ff ff f

Håkansson, Per. Född 1675-08-22 i Gultorp, HällestadE). (Barn 64, Far

256, Mor 257)

Gift 1709-01-03 i Hällestad(E) med efterföljande ana.

129 ff ff ff m

Hansdotter, Ingeborg. Född 1680. (Barn 64)

Gift 1709-01-03 i Hällestad(E) med föregående ana.

130 ff ff fm f

Birgersson, Pehr. (Barn 65)

Gift med efterföljande ana.

131 ff ff fm m

Jonsdotter, Kristin. Död 1776-01-29 i Hällestad. (Barn 65)

Gift med föregående ana.

136 ff fm ff f

Andersson, Bengt. Nämndeman. Född 1684 i Hällestad(E) (Ove Renger).

Död 1743 i Hällestad(E) (O.R.). (Barn 68, Far 272)

Gift med efterföljande ana.

137 ff fm ff m

Andersdotter, Kerstin. Född 1686 i Hällestad(E) (O.R.). (Barn 68)

Gift med föregående ana.


Sida 11


149 ff mf mf m

Olsdotter, Ingegärd. Född 1691. (Barn 74)

Gift

157 ff mm mf m

Jonsdotter, Carin. Född 1696. (Barn 78)

Gift

189 fm mm mf m

Olsdotter, Ingegärd. Född 1691. (Barn 94)

Gift

224 mm ff ff f

Gadde, Eric. Född 1729 i Hävla Bruk, Skedevi. Död 1789-08-08 i

Hyttsågen?, Tjällmo s:n. Hammarsmed. (Barn 112, Far 448, Mor 449)

Gift 1761 i Skedevi med efterföljande ana.

225 mm ff ff m

Bengtsdotter, Anna. Död 1789-08-08 i Tjällmo. Hammarsmedshustru. (Barn

112)

Gift 1761 i Skedevi med föregående ana.

226 mm ff fm f

Löfberg, Olof. Född 1726-06-11 i Grinda, Fogdö(D). Död 1798-11-12 i

Undstorp, Tjällmo(E). Bruksinspektor. (Barn 113, Far 452, Mor 453)

Gift 1759 i Borgå Finland med efterföljande ana.

227 mm ff fm m

Nygren, Anna Beata. Född 1738-04-03 i Risinge. Död 1803-06-07 i

Unstorp, Tjällmo. Fru. (Barn 113, Far 454, Mor 455)

Gift 1759 i Borgå Finland med föregående ana.

228 mm ff mf f

Lerberg, Nils. Född i Svinstad. Sockenskomakare. (Barn 114)

Gift med efterföljande ana.

229 mm ff mf m

Nilsdotter, Eva Lisa (Sofia). Född 1741-02-05. (Barn 114)

Gift med föregående ana.

232 mm fm ff f

Nilsson, Nils. Född 1702-02-16 i Ramningstorp Ö.Vingåker(D) (Ö.V. C:1,

AI:1). (Barn 116, Far 464)

Gift med efterföljande ana.

233 mm fm ff m

Olofsdotter, Karin. (Barn 116)

Gift med föregående ana.

234 mm fm fm f

Olofsson, Nils. (Barn 117)

Gift med efterföljande ana.


Sida 12


235 mm fm fm m

Eriksdotter, Ingeborg. (Barn 117)

Gift med föregående ana.

236 mm fm mf f

Lejon, Jacob. Född 1727 i Regna. (Barn 118)

Gift med efterföljande ana.

237 mm fm mf m

Nilsdotter, Maria. Född 1717 i Risinge. (Barn 118)

Gift med föregående ana.

244 mm mf mf f

Högstedt, Nils. Soldat. (Barn 122)

Gift med efterföljande ana.

245 mm mf mf m

Svensdotter, Brita. Född 1738. (Barn 122)

Gift med föregående ana.

246 mm mf mm f

Dahlgren, Johan Andersson. Född 1745-01-13 i Kallerstad ägor,

Linköping, St.Lars(E). Död 1812-03-04 i Wiggesätter, Vånga(E). Soldat.

(Barn 123, Far 492, Mor 493)

Gift 1:o 1767-10-04 i Ö.Skrukeby(E) med efterföljande ana.

Gift 2:o 1803-04-24 i Vånga med Borrman(Berrman) (Bergman), Maja Cajsa

Hindrichsdotter. Född 1776 i Stockholm. Död 1830-04-08 i Vånga.

247 mm mf mm m

Hindrichsdotter, Christina. Född 1737-01-12 i Wiggesätter, Vånga(E).

Död 1802-09-10 i Wiggesätter, Vånga(E). (Barn 123, Far 494, Mor 495)

Gift 1767-10-04 i Ö.Skrukeby(E) med föregående ana.

248 mm mm ff f

Pehrson, Sven. Född 1727-04-03 i Dagsberg. Fjärdingsman. (Barn 124,

Far 496, Mor 497)

Gift 1:o 1757 med efterföljande ana.

Gift 2:o 177? med Johansdotter, Maria. Född 1732 i Kimstad. Död

1783-06-09 i Ö.Eneby. Hustru.

Gift 3:o 1785 med Birgersdotter, Ingeborg. Född 1728 i St.Malm.

249 mm mm ff m

Ericsdotter, Kerstin (Stina). Född 1718-12-.. i Risinge. Död

1773-12-12 i Klingstad, Ö.Eneby. Hustru. (Barn 124)

Gift 1:o med Okänt efternamn, Nils. Född 17??.

Gift 2:o 1757 med föregående ana.

254 mm mm mm f

Pehrson, Peter. Född 17??. Sockenskräddare. (Barn 127)

Gift med efterföljande ana.


Sida 13


255 mm mm mm m

Qvarfordt, Brita Elisabeth. Född 17?. (Barn 127)

Gift med föregående ana.

 

-------------------------- Generation VIII --------------------------

256 ff ff ff ff

Erichsson, Håkan. Född 1645 i Gultebo, Hällestad(E). (Barn 128, Far

512, Mor 513)

Gift 1672-06-16 i Hällestad(E) med efterföljande ana.

257 ff ff ff fm

Jönsdotter, Brita. Född 1650 i Gultorp, HällestadE). (Barn 128, Far

514, Mor 515)

Gift 1672-06-16 i Hällestad(E) med föregående ana.

272 ff fm ff ff

Persson, Anders. Död 1685 (O.R.). (Barn 136)

Gift

448 mm ff ff ff

Gadde, Erich. Född 1700. Hammarsmed. (Barn 224)

Gift 1725-11-28 i Skedevi med efterföljande ana.

449 mm ff ff fm

Eriksdotter, Ingri. (Barn 224)

Gift 1725-11-28 i Skedevi med föregående ana.

452 mm ff fm ff

Löfberg, Olof. Född 1689. Död 1772. Kronolänsman. (Barn 226, Far 904,

Mor 905)

Gift 1:o 1725 i Fogdö(D) (LD) med efterföljande ana.

Gift 2:o 1742-04-17 i Fogdö(D) (LD) med Östedt, Christina Olsdotter.

Född 1714. Död 1773.

453 mm ff fm fm

Duncan, Catharina. Född 1709 i Fogdö(D) (LD). Död 1741-07-11 i

Fogdö(D) (LD). (Barn 226, Far 906, Mor 907)

Gift 1725 i Fogdö(D) (LD) med föregående ana.

454 mm ff fm mf

Nygren, Petrus. Född 1708-03-05 i Solltorp, Nykil. Död 1787-12-21 i

Skeppsås. Prost. (Barn 227, Far 908, Mor 909)

Gift 1:o 1737-06-21 i Tjällmo(E) med efterföljande ana.

Gift 2:o 1764 med Roos, Judit Dorotea. Född 1737. Död 1766.

Gift 3:o 1768 med Trolle, Dorotea Christina. Född 1728. Död 1806.

455 mm ff fm mm

Sevenius, Maria Catharina. Född 1714-06-06 i Prästgården Tjällmo(E).

Död 1762-03-25 i Skeppsås(E). Prästfru. (Barn 227, Far 910, Mor 911)

Gift 1737-06-21 i Tjällmo(E) med föregående ana.


Sida 14


464 mm fm ff ff

Nilsson, Nils. (Barn 232)

Gift

492 mm mf mm ff

Dahlgren, Anders. Född 1717 i St.Lars(E). Död 1758-05-25. Ryttare.

(Barn 246)

Gift 1:o 1738-11-05 i St.Lars(E) med Zahrisdotter, Karin. Född 1711.

Död 1739-06-24.

Gift 2:o 1740-10-05 i St.Lars(E) med efterföljande ana.

493 mm mf mm fm

Månsdotter, Maria. (Barn 246)

Gift 1740-10-05 i St.Lars(E) med föregående ana.

494 mm mf mm mf

Andersson, Anders Hindrich. Född 1699-08-12 i Wiggesätter, Vånga(E).

Död 1779-07-06 i Wiggesätter, Vånga(E). Bergsman. (Barn 247, Far 988,

Mor 989)

Gift 1730-06-21 i Vånga(E) med efterföljande ana.

495 mm mf mm mm

Carlsdotter, Brita. Född 1709-10-12 i Gettorp, Vånga(E). Död

1786-11-16 i Wiggesätter, Vånga(E). (Barn 247, Far 990, Mor 991)

Gift 1730-06-21 i Vånga(E) med föregående ana.

496 mm mm ff ff

Svantesson, Per. (Barn 248)

Gift med efterföljande ana.

497 mm mm ff fm

Ericksdotter, Elin. (Barn 248)

Gift med föregående ana.

 

--------------------------- Generation IX ---------------------------

512 ff ff ff ff f

Persson, Erich. Född 1601 i Gultebo, Hällestad(E). Död 1693-03-26 i

Gultebo, Hällestad(E). Bergsman. (Barn 256, Far 1024, Mor 1025)

Gift 1637-06-18 i Hällestad(E) med efterföljande ana.

513 ff ff ff ff m

Ralsdotter, Brita. Född 1615 i Älgshult, Hällestad(E). Död 1687-05-08

i Gultebo, Hällestad(E). (Barn 256, Far 1026, Mor 1027)

Gift 1637-06-18 i Hällestad(E) med föregående ana.

514 ff ff ff fm f

Jonsson, Jöns. (Barn 257)

Gift med efterföljande ana.

515 ff ff ff fm m

Hillebrandsdotter, Maria. Född i Gultorp, Hällestad. (Barn 257, Far

1030)


Sida 15


Gift med föregående ana.

904 mm ff fm ff f

Löfberg, Johan. Född 1661. Död 1713. Kronobefallningsman. (Barn 452)

Gift med efterföljande ana.

905 mm ff fm ff m

Ljunglöf, Catharina Larsdotter. Född 1670. Död 1736. (Barn 452)

Gift med föregående ana.

906 mm ff fm fm f

Duncan, Didrik. Tullinspektör. Född 1660 i Uppsala(C) (LD). Död 1714 i

Eskilstuna(D) (LD). (Barn 453)

Gift med efterföljande ana.

907 mm ff fm fm m

Franc, Magdalena. Kyrkoherdedotter. Född 1675 (LD). Död 1736 (LD).

(Barn 453)

Gift med föregående ana.

908 mm ff fm mf f

Eriksson, Hemming. Född 1676. Död 1759-08-12 i Solltorp, Nykil. Bonde.

(Barn 454, Far 1816, Mor 1817)

Gift 1704-05-26 med efterföljande ana.

909 mm ff fm mf m

Andersdotter, Carin. Född 167(. Död 1779 i Nykil. Fru. (Barn 454, Far

1818, Mor 1819)

Gift 1704-05-26 med föregående ana.

910 mm ff fm mm f

Sevenius, Samuel. Född 1669 i Rumskulla. Död 1735 i Tjällmo.

Kyrkoherde. (Barn 455, Far 1820, Mor 1821)

Gift med efterföljande ana.

911 mm ff fm mm m

Bohlius, Beata Margareta. Född 1680 i Norrköping St.Olai(E). Död

1742-11-09 i Tjällmo. Fru. (Barn 455, Far 1822, Mor 1823)

Gift med föregående ana.

988 mm mf mm mf f

Stensson, Anders. Född i Bärga, Vånga. Döpt 1661-07-25. Död 1704-05-15

i Wiggesätter, Vånga. Masmästare. (Barn 494, Far 1976, Mor 1977)

Gift 1691-10-11 i Vånga med efterföljande ana.

989 mm mf mm mf m

Nielsdotter, Karin. Född i Käslinge, Vånga. Döpt 1666-02-11. Död

1746-03-18 i Wiggesätter, Vånga. Hustru. (Barn 494, Far 1978, Mor

1979)

Gift 1:o 1691-10-11 i Vånga med föregående ana.

Gift 2:o 1706-11-11 i Vånga med Nilsson, Måns. Född 1682. Död

1749-12-28 i Wiggesätter, Vånga. Rotemästare.

990 mm mf mm mm f

Bengtsson, Carl. Född i Gettorp, Vånga. Döpt 1668-01-16. Död


Sida 16


1738-02-29 i Gettorp, Vånga. (Barn 495, Far 1980, Mor 1981)

Gift 1692-06-19 i Vånga med efterföljande ana.

991 mm mf mm mm m

Arvidsdotter, Johanna. Född i Bobergstorpet, Vånga. Döpt 1671-10-22.

Död 1751 i Gettorp, Vånga. Hustru. (Barn 495, Far 1982, Mor 1983)

Gift 1692-06-19 i Vånga med föregående ana.

 

---------------------------- Generation X ----------------------------

1024 ff ff ff ff ff

Nilsson, Per. Född 1580 i Hällestad(E). Död 1640 i Hällestad(E). Bonde

Bergsman. (Barn 512)

Gift 1620 i Hällestad(E) med efterföljande ana.

1025 ff ff ff ff fm

Månsdotter, Ingeborg. Född 1580 i Rommetorp, Hällestad(E). Död

1664-03-19 i Rommetorp, Hällestad(E). (Barn 512, Far 2050)

Gift 1620 i Hällestad(E) med föregående ana.

1026 ff ff ff ff mf

, Ragoll (Raal). Född 1590. Frälsebonde. (Barn 513)

Gift med efterföljande ana.

1027 ff ff ff ff mm

Nilsdotter, Cecilia. Född 1600 i Börstorp, Regna. (Barn 513)

Gift med föregående ana.

1030 ff ff ff fm mf

, Hillebrandt. Född 1575. Död 1651-07-20 i Gultorp, Hällestad.

Bergsman. (Barn 515)

Gift

1816 mm ff fm mf ff

Persson, Erik. Född 1628 i Bollkind, Kisa. Död 1708 i Yxefall, Kisa.

Bonde. (Barn 908, Far 3632, Mor 3633)

Gift 1655 med efterföljande ana.

1817 mm ff fm mf fm

Hemmingsdotter, Sara. Född 1635 i Mjölsefall, Kisa. Död 1727 i

Yxefall, Kisa. (Barn 908, Far 3634, Mor 3635)

Gift 1655 med föregående ana.

1818 mm ff fm mf mf

Nilsson, Anders. Född 1640 i Solltorp, Nykil. Död 1727. Bonde. (Barn

909, Far 3636, Mor 3637)

Gift 1671-06-12 med efterföljande ana.

1819 mm ff fm mf mm

Joensdotter, Mariet Maria. Död 1732. (Barn 909)

Gift 1671-06-12 med föregående ana.

1820 mm ff fm mm ff

Månsson, Mauritz. Död 1689. Bonde. (Barn 910)


Sida 17


Gift med efterföljande ana.

1821 mm ff fm mm fm

Zachrisdotter, Ingeborg. (Barn 910)

Gift med föregående ana.

1822 mm ff fm mm mf

Bohlius, Samuel Andrae. Född 1648 i Vimmerby. Död 1697 i Törnevalla

(AM). Kyrkoherde. (Barn 911, Far 3644, Mor 3645)

Gift 1676-10-03 i Skedevi(E) (Anders Modess) med efterföljande ana.

1823 mm ff fm mm mm

Roswall, Anna. Fru. Död 1699-04-23 i Furingstad(E) (LD). (Barn 911,

Far 3646, Mor 3647)

Gift 1:o 1676-10-03 i Skedevi(E) (Anders Modess) med föregående ana.

Gift 2:o 1691-09-15 i Slaka (Anders Modess) med Schoug, Johan.

Kyrkoherde.

1976 mm mf mm mf ff

Hindrichsson, Sten. Född 1608. Död 1698-05-08 i Vånga. Skräddare.

(Barn 988)

Gift 1656-04-05 i Risinge med efterföljande ana.

1977 mm mf mm mf fm

N., Ingiäl. Född 1623. Död 1703-03-08 i Vånga. Hustru. (Barn 988)

Gift 1656-04-05 i Risinge med föregående ana.

1978 mm mf mm mf mf

Persson, Niels. Död i Käslinge, Vånga. Begravd 1675-04-23. (Barn 989,

Far 3956, Mor 3957)

Gift 1659-06-03 i Vånga med efterföljande ana.

1979 mm mf mm mf mm

Olofsdotter, Kerstin. Född 1639 i Boberg, Vånga. Död 1707-04-10 i

Käslinge, Vånga. Hustru. (Barn 989, Far 3958, Mor 3959)

Gift 1:o 1659-06-03 i Vånga med föregående ana.

Gift 2:o 1676-07-02 i Vånga med Larsson, Erik. Född 1643. Död

1720-01-03 i Käslinge, Vånga.

1980 mm mf mm mm ff

Olofsson, Bengt. Född 1640. Död i Gettorp, Vånga. Begravd 1672-07-14.

(Barn 990, Far 3960, Mor 3961)

Gift 1662-08-14 i Risinge(E) med efterföljande ana.

1981 mm mf mm mm fm

Ersdotter, Brita. Född 1642 i Finspång, Risinge(E). Död i Tolskepp,

Vånga(E). Begravd 1704-05-05. (Barn 990)

Gift 1662-08-14 i Risinge(E) med föregående ana.

1982 mm mf mm mm mf

Andersson, Arvid. Född 1629 i Vånga. Död 1712-12-28 i Sunkerstad,

Vånga. (Barn 991, Far 3964)

Gift 1662-06-14 i Vånga med efterföljande ana.


Sida 18


1983 mm mf mm mm mm

Olofsdotter, Margareta. Född 1630 i Vånga. Död 1720-12-11 i

Sunkerstad, Vånga. Hustru. (Barn 991, Far 3966, Mor 3967)

Gift 1662-06-14 i Vånga med föregående ana.

 

--------------------------- Generation XI ---------------------------

2050 ff ff ff ff fm f

Silwestersson, Måns. Född 1550 i Vargnäset, Hällestad(E). Död 1625 i

Rommetorp, Hällestad(E). Gästgivare. (Barn 1025, Far 4100)

Gift

3632 mm ff fm mf ff f

Eriksson, Per. Född 1598 i Bollkind, Kisa. Död 1694-02-11 i Bollkind,

Kisa. Bonde. (Barn 1816, Far 7264, Mor 7265)

Gift med efterföljande ana.

3633 mm ff fm mf ff m

Hansdotter, Ingefrid. Född 1605. Död 1676 i Bollkind, Kisa. (Barn

1816)

Gift med föregående ana.

3634 mm ff fm mf fm f

Svensson, Hemming. Född 1598 i Mjölsefall, Kisa. Död 1665 i

Mjölsefall, Kisa. Bonde. (Barn 1817, Far 7268)

Gift 1:o 1620 med efterföljande ana.

Gift 2:o 1643 med Ingevaldsdotter, Karin. Född 1620 i Föllingsö, Kisa.

3635 mm ff fm mf fm m

, Kerstin. Född 1600. Död 1642 i Mjölsefall, Kisa. (Barn 1817)

Gift 1620 med föregående ana.

3636 mm ff fm mf mf f

Larsson, Nils. Född 1610. Död 1684 i Solltorp, Nykil. Bonde. (Barn

1818)

Gift 1:o 1635 med efterföljande ana.

Gift 2:o 1669-10-23 i Nykil med Nilsdotter, Ingegerd. Född 1640. Död

1694 i Solltorp, Nykil.

3637 mm ff fm mf mf m

Nilsdotter, Ragnhild. Född 1610 i Solltorp, Nykil. Död 1667 i

Solltorp, Nykil. Fru. (Barn 1818, Far 7274, Mor 7275)

Gift 1635 med föregående ana.

3644 mm ff fm mm mf f

Svensson, Anders. Tultnär. Död 1665 (Berit Sjögren Uppsala). (Barn

1822)

Gift med efterföljande ana.

3645 mm ff fm mm mf m

Jonsdotter, Margareta. Född 1617 (Berit Sjögren). Död 1696 (BS). (Barn

1822)

Gift med föregående ana.


Sida 19


3646 mm ff fm mm mm f

Rosvall, Olof. Regementskrivare. Död 1687-07-30 (MC). (Barn 1823)

Gift med efterföljande ana.

3647 mm ff fm mm mm m

Månsdotter-Phoenix, Anna. Död 1699 (MC). (Barn 1823, Far 7294, Mor

7295)

Gift med föregående ana.

3956 mm mf mm mf mf f

Jönsson, Pär. Född 1590. Död 1660-06-05 i Käslinge, Vånga. Bergsman.

(Barn 1978)

Gift med efterföljande ana.

3957 mm mf mm mf mf m

Jöransdotter, Ingrid. Född 1593. Död 1682-03-29 i Käslinge, Vånga.

Hustru. (Barn 1978)

Gift med föregående ana.

3958 mm mf mm mf mm f

Bengtsson, Olof. Född 1605. Död i Boberg, Vånga. Begravd 1665-07-16.

Bergsman. (Barn 1979, Far 7916, Mor 7917)

Gift med efterföljande ana.

3959 mm mf mm mf mm m

Persdotter, Elsebij. Död i Boberg, Vånga. Begravd 1682-07-25. (Barn

1979, Far 7918)

Gift med föregående ana.

3960 mm mf mm mm ff f

, Olof. (Barn 1980)

Gift med efterföljande ana.

3961 mm mf mm mm ff m

Pålsdotter, Elin. (Barn 1980, Far 7922)

Gift med föregående ana.

3964 mm mf mm mm mf f

, Anders. Född 1584. Död 1664-01-17 i Sunkerstad, Vånga. (Barn 1982)

Gift

3966 mm mf mm mm mm f

, Olof. (Barn 1983)

Gift med efterföljande ana.

3967 mm mf mm mm mm m

Pålsdotter, Elin. (Barn 1983, Far 7934)

Gift med föregående ana.

 

--------------------------- Generation XII ---------------------------

4100 ff ff ff ff fm ff

, Silwester N.. Född 1510. Bonde. (Barn 2050)


Sida 20


Gift

7264 mm ff fm mf ff ff

Karlsson, Erik. Född 1570 i Bollkind, Kisa. Död 1616 i Bollkind, Kisa.

Bonde. (Barn 3632, Far 14528)

Gift med efterföljande ana.

7265 mm ff fm mf ff fm

, Karin. (Barn 3632)

Gift med föregående ana.

7268 mm ff fm mf fm ff

Haraldsson, Sven. Född 1570 i Mjölsefall, Kisa. Bonde. (Barn 3634, Far

14536)

Gift

7274 mm ff fm mf mf mf

Elfsson, Nils. Född 1580. Död 1657. Bonde. (Barn 3637)

Gift 1:o 1611 med efterföljande ana.

Gift 2:o 1645-01-01 med Larsdotter, Maria.

7275 mm ff fm mf mf mm

, NN. (Barn 3637)

Gift 1611 med föregående ana.

7294 mm ff fm mm mm mf

Benedicti-Phoenix, Magnus. Född 1591 i Odensvi (MC). Död 1662 (Anders

Modess). (Barn 3647, Far 14588, Mor 14589)

Gift med efterföljande ana.

7295 mm ff fm mm mm mm

Hansdotter-Stång, N.N.. (Barn 3647)

Gift med föregående ana.

7916 mm mf mm mf mm ff

Håkansson, Bengt. Född 1568. Död i Vånga(E). Begravd 1662-04-02. (Barn

3958)

Gift med efterföljande ana.

7917 mm mf mm mf mm fm

Bengtsdotter, Brita. Född 1583. Död 1675. (Barn 3958)

Gift med föregående ana.

7918 mm mf mm mf mm mf

Olofsson, Per. Bergsman Nämndeman. (Barn 3959, Far 15836, Mor 15837)

Gift

7922 mm mf mm mm ff mf

Olsson, Påvel. Född 1560 i Sunkerstad, Vånga. Bergsfogde, Länsman,

Riksdagsm. (Barn 3961, Far 15844, Mor 15845)

Gift

7934 mm mf mm mm mm mf

Olsson, Påvel. Född 1560 i Sunkerstad, Vånga. Bergsfogde, Länsman,


Sida 21


Riksdagsm. (Barn 3967, Far 15868, Mor 15869)

Gift

 

-------------------------- Generation XIII --------------------------

14528 mm ff fm mf ff ff f

, Karl. Bonde. (Barn 7264)

Gift

14536 mm ff fm mf fm ff f

, Harald. Bonde. (Barn 7268)

Gift

14588 mm ff fm mm mm mf f

Cornukindius, Benedictus Nikolai. Kyrkoherde. Född 1555 i Bräntorp

Horn(E) (MC). Död 1611 (MC). (Barn 7294, Far 29176, Mor 29177)

Gift 1:o före 1586 med efterföljande ana.

Gift 2:o efter 1591 med Larsdotter, Margareta. Född omkring 1574

(ÖGF-Lövet 50-1997). Död 1652-09-26 i Odensvi prästgård (ÖGF Lövet

50-1997). Begravd 1652-10-31 i Odensvi(H) (ÖGF-Lövet 50-1997).

14589 mm ff fm mm mm mf m

okänd,. (Barn 7294)

Gift före 1586 med föregående ana.

15836 mm mf mm mf mm mf f

Persson, Olof. Död 1589 i Vånga. Bergsfogde. (Barn 7918)

Gift med efterföljande ana.

15837 mm mf mm mf mm mf m

, Ramborg. Hustru. (Barn 7918)

Gift med föregående ana.

15844 mm mf mm mm ff mf f

Persson, Olof. Död 1589 i Vånga. Bergsfogde. (Barn 7922)

Gift med efterföljande ana.

15845 mm mf mm mm ff mf m

, Ramborg. Hustru. (Barn 7922)

Gift med föregående ana.

15868 mm mf mm mm mm mf f

Persson, Olof. Död 1589 i Vånga. Bergsfogde. (Barn 7934)

Gift med efterföljande ana.

15869 mm mf mm mm mm mf m

, Ramborg. Hustru. (Barn 7934)

Gift med föregående ana.


Sida 22


--------------------------- Generation XIV ---------------------------

29176 mm ff fm mm mm mf ff

Bengtsson, Nils. Född (Martin Casterud). (Barn 14588)

Gift med efterföljande ana.

29177 mm ff fm mm mm mf fm

, Karin. Född (MC). (Barn 14588)

Gift med föregående ana.

SLUT