glimten.gif (1697 bytes)

update.gif (1190 bytes)

innehall.gif (1177 bytes)

Ortregister för Rolf Ericsons anor


Axsjövik, Skedevi(E) ............................................... 1

Berget Loviseberg, Ö Eneby, Norrköping ............................. 2

Berget Loviseberg, Ö.Eneby ......................................... 6

Berget u. Loviseberg, Ö.Eneby ..................................... 10

Berget under Loviseberg, Ö.Eneby .................................. 10

Bergsjöstugan u Rodga, Simonstorp .................................. 6

Björnviken Thuna, Kvillinge ........................................ 9

Bo ................................................................. 3

Bo(T) ............................................................ 3 5

Boberg, Vånga .................................................. 17 19

Bobergstorpet, Vånga .............................................. 16

Bollkind, Kisa .............................................. 16 18 20

Borgå Finland ..................................................... 11

Bräntorp Horn(E) .................................................. 21

Bärga, Vånga ...................................................... 15

Börstorp, Regna ................................................... 16

Carlslund, Puksten, Ö Eneby ........................................ 1

Dagsberg .......................................................... 12

Djurslabacken, Kvillinge ........................................... 9

Drothem ............................................................ 6

Dufhult, Simonstorp(E) ............................................. 4

Ekeby, Kvillinge ................................................... 2

Ekerön ............................................................. 9

Enerota soldattorp, Risinge ........................................ 6

Eriksberg Christersbäck, Stjärnorp(E) .............................. 2

Eskilstuna(D) ..................................................... 15

Fallet, torp u Svärtinge säteri, Ö.Eneby .......................... 2

Falun, Kristine(W) ................................................. 3

Fattighuset Hjortkvarn, Bo(T) ...................................... 5

Fattighuset, V.Husby ............................................... 6

Finspång, Risinge(E) ............................................ 2 17

Fogdö(D) .......................................................... 13

Furingstad(E) ..................................................... 17

Fyllinge, Afre rote, Svennevad(T) .................................. 4

Fågelås ............................................................ 5

Föllingsö, Kisa ................................................... 18

Gettorp, Vånga .............................................. 15 16 17

Gettorp, Vånga(E) ................................................. 14

Grinda, Fogdö(D) .................................................. 11

Grytgöl, Hällestad ................................................. 1

Grytgöl, Hällestad(E) ............................................ 1 2

Gubbängen, Grytgöl, Hällestad(E) .................................. 1

Gulltorpet, Hällestad(E) ......................................... 4 7

Gultebo, Hällestad(E) .......................................... 13 14

Gultorp, Hällestad ............................................. 14 16

Gultorp, HällestadE) ........................................... 10 13

Gåstorpet, Risinge ................................................. 6

Göl Grytgöl, Hällestad(E) ......................................... 3

Haddebo, Svennevad ................................................. 5

Hanrö Falun, Stora Kopparberg(W) ................................... 3

Hedvig Norrköping .................................................. 1

Hedvigs Norrköping ................................................. 2

Hjortdam torp Afre rote, Bo ........................................ 5

Hjortdam torp Afre rote, Bo(T) ................................... 3 5

Hjortkvarn, Bo(T) .............................................. 1 2 3

Hylinge livgrenadj.torp nr 14, V.Husby ............................. 3

Hyttsågen?, Tjällmo s:n ........................................... 11

Hällestad ................................................. 1 4 7 9 10

Hällestad(E) ................................... 1 2 3 4 7 10 13 14 16

Hättorp, Tjällmo ................................................... 6

Hävla Bruk, Skedevi ............................................... 11

Hävla Bruk, Skedevi s:n ............................................ 9

Ingatorp ........................................................... 2

Ingelstorp, Åtvid .................................................. 6

Jönköping, Kristine(F) ............................................. 3

Kallerstad ägor, Linköping, St.Lars(E) ............................ 12

Kalvtorp, Skällvik ................................................. 6

Karstorp, St.Johannes, Norrköping .................................. 4

Kimstad ........................................................... 12

Klingstad, Ö.Eneby ............................................. 10 12

Krigsberg(E) ....................................................... 3

Krokek ............................................................. 4

Kuddby(E) .......................................................... 1

Kvillinge ...................................................... 4 6 9

Kvillinge(E) ....................................................... 9

Källeberget, Stjärnorp(E) .......................................... 2

Käslinge, Vånga ............................................. 15 17 19

Lida, Kvillinge .................................................... 4

Lugnet, Puksten, Ö.Eneby ........................................... 4

Lämneå, Tjällmo(E) ................................................ 9

Mjölsefall, Kisa ............................................ 16 18 20

Monkerud, Ransäter ............................................... 7 8

Munkerud, Ransäter(S) .............................................. 5

Mylingebacken, Ö.Harg(E) ........................................... 9

Norrköping ...................................................... 6 10

Norrköping St.Olai(E) ............................................. 15

Norrköping Ö. Plankgatan 12, Hedvigs ............................... 1

Norrköping, Hedvigs ................................................ 1

Norrköping, Matteus ................................................ 2

Norrköping, S:t Olai ............................................... 1

Norrköping, S:t Olai ............................................... 1

Norrköping, St Johannes(E) ......................................... 4

Norrköping, St.Olai ................................................ 2

Norrköping, Stockholmsv. Ö.Eneby(E) ................................ 1

Norrköping, Storsvängen 38C, S:t Olai .............................. 1

Norrköping, Ö.Eneby ............................................ 1 2 4

Norrköpings Norra .................................................. 2

Nykil .......................................................... 15 18

Näset under Elghult, Hällestad(E) ................................ 2 4

Odensvi ........................................................... 20

Odensvi prästgård ................................................. 21

Odensvi(H) ........................................................ 21

Pihltorpet, Regna(E) ............................................... 9

Prästgården Tjällmo(E) ........................................... 13

Puksten, Ö.Eneby .............................................. 4 6 10

Ramningstorp Ö.Vingåker(D) ........................................ 11

Regna ........................................................ 9 10 12

Risinge .............................................. 6 9 10 11 12 17

Risinge(E) ................................................... 9 10 17

Rommetorp, Hällestad ............................................... 4

Rommetorp, Hällestad(E) ........................................ 16 18

Rudsjöängen, Vistinge, Risinge ..................................... 4

Rumskulla ......................................................... 15

Rämmingstorp, Ö.Vingåker(D) ....................................... 6

S:t.Olai(E) ........................................................ 1

Simonstorp(E) ...................................................... 6

Sjövik Grytgöl, Hällestad(E) ...................................... 3

Skedevi ........................................................ 11 13

Skedevi(E) ...................................................... 1 17

Skeppsås .......................................................... 13

Skeppsås(E) ....................................................... 13

Skolhuset, Ö.Eneby ................................................. 6

Slaka ............................................................. 17

Socken, V Husby .................................................... 2

Solltorp, Nykil .......................................... 13 15 16 18

St Johannes ........................................................ 4

St.Johannes(E) .................................................... 10

St.Lars(E) ........................................................ 14

St.Malm ......................................................... 9 12

St.Olai ............................................................ 1

Stjärnorp(E) ....................................................... 3

Stockholm ......................................................... 12

Stockholm, S:t Johannes ............................................ 1

Stora Boskulla, Bo(T) .............................................. 3

Sund, Kullerstad ................................................... 4

Sunkerstad, Vånga ........................................ 17 18 19 20

Sveden Malmö, Kvillinge ............................................ 4

Svinstad .......................................................... 11

Tegelbruket, Stora Åby(E) .......................................... 3

Tjällmo ...................................................... 9 11 15

Tjällmo(E) ........................................................ 13

Tolskepp, Vånga(E) ................................................ 17

Tåsseberg, Sunne(S) ................................................ 5

Törnevalla ........................................................ 17

Undstorp, Tjällmo(E) .............................................. 11

Unstorp, Tjällmo .................................................. 11

Uppsala(C) ........................................................ 15

Uä) .............................................................. 2 3

V.Husby .......................................................... 4 6

Vargnäset, Hällestad(E) ........................................... 18

Vimmerby .......................................................... 17

Vånga .............................................. 12 15 16 17 18 21

Vånga(E) ....................................................... 14 20

Värman Björkö rote, Regna ......................................... 9

Värman Björkö rote, Regna(E) ...................................... 6

Wiggesätter, Vånga ................................................ 15

Wiggesätter, Vånga(E) .......................................... 12 14

Yxefall, Kisa ..................................................... 16

Yxnerum ............................................................ 9

Åtvid .............................................................. 9

Älgshult, Hällestad(E) ............................................ 14

Ö Eneby .......................................................... 2 6

Ö.Eneby ........................................................... 12

Ö.Eneby Norrköping ................................................. 4

Ö.Eneby(E) ...................................................... 1 10

Ö.Skrukeby(E) ..................................................... 12

Ö.Vingåker ......................................................... 9

Österby södergård, Hällestad ...................................... 7