Platsen för slaget vid Stångebro i Linköping

nyaar.jpg (16889 bytes)

Bilden togs vid nyårstid, för många år sedan, i Linköping

Strax intill ligger den plats där "slaget vid Stångebro" en gång utkämpades mellan Hertig Karl och Kung Sigismund III av Polen. Herrarna var son respektive sonson till Gustav Vasa.

Släktingarnas kamp fick kanske en avgörande betydelse för Sveriges utveckling. I dag förvånas vi över Sadam Husseins grymheter och mord på svärsöner och närstående folk. Svenskarna har dock tidigare, liksom Iraks folk idag, letts av despoter och maktgalningar. Än i dag gäller det att hålla demokratin levande och kämpa mot de onda makter som fortfarande hotar oss om vi slappnar av.

Oroväckande idag är mångas inställning till vår representativa demokrati och dess företrädare.
Ett stort ansvar vilar härvid på alla parter - medborgare såväl som förtroendevalda.

glimten.gif (1697 bytes)update.gif (1190 bytes)innehall.gif (1177 bytes)