update.gif (1190 bytes)
innehall.gif (1177 bytes)

Blicken från en mördad mor

Rätten att veta sitt ursprung


Under året har det kommit flera brev till GLIMTEN där man bett  om hjälp att finna sina rötter p.g.a. att man skilts från sina biologiska föräldrar. Ofta har dramatiska omständigheter som mord, olyckor eller skilsmässor i den tidiga barndomen, varit orsaken. ogon.jpg (27100 bytes)
 

Bilden ovan visar ögonen på en kvinna som blev mördad 1976. Den nu 30-åriga dottern säger att den man som kvinnan var gift med, och som står som hennes far, inte är hennes far. Hon vill veta vem mamman hade ett förhållande med innan mordet.

Dottern lämnar ganska detaljerade uppgifter om sig och den äldre (halv)systerns födelse, med namn och födelsedag, samt uppgifter om mannen som står som hennes far. Dessa kan   GLIMTEN absolut inte lägga ut, då de kan skada närstående personer, vilka dessutom kan yrka att få skadestånd.

Önskan att hjälpa de drabbade är stor
I ett par tidigare fall har man följt vårt råd att gå till de handlingar som Barnavårdsnämnden gör vid ingripande av nämnt slag, oftast utredningar och protokoll. Det skall som regel göras på den ort där man skildes från de anhöriga.

Den gamla svenska byråkratin retar oss ibland men har ändå den förtjänsten att man nästan alltid skriver utförliga protokoll kring händelser av ovan nämnt slag.

Den egna födelseförsamlingen
Givetvis skall man först kontakta sin födelseförsamling.
Ännu kan ett samtal med med kyrkoherden eller annan personal där kanske lösa problemet (värre blir det väl i framtiden med tanke på den nya ordningen för folkbokföring). I vilket fall skall man i sin församling be att få läsa sin egen födelsenotis för att se vilka personer som registrerats som ens föräldrar. Skiljer dessa sig från de "man hört" är man nog gåtans lösning på spåren. Genom att notera de "nya" namnen och deras adress kan man också få fram de angivnas födelseuppgifter, med datum och födelseförsamling.  Sedan är det bara att leta sig vidare bakåt. Denna teknik känner släktforskarna väl till men för den som inte tror sig ha några rötter, är det svårare.

Polismyndigheten
Mord och självmord leder ofta till omfattande polisutredningar. Vi kan emellertid inte tänka annat än att polisen gärna hjälper en myndig person som önskar få sin identitet bekräftad. Så polisen på orten där man skildes från föräldrarna, bör kunna hjälpa till med viktiga data, för den vidare forskningen.


Var gör politikerna i frågan ?

Allting i vårt land brukar upplevas som regelerat in i minsta detalj.

Därför undrar man varför det inte finns rutiner som garanterar att en person som blir myndig automatiskt får en bekräftelse på sina data kring födelsen.

DNA-analys

Sedan kan man ju aldrig bortse från att det finns illvilliga personer som sprider rykten och påstående om att man inte har den far som man tror. Där kanske en DNA-analys kan ge ett lugnande besked. Dessa blir  ju numera billigare och lättare att utföra. Så spara gärna "material" från de individer som kan tänkas vara aktuella.


Ge gärna tips och synpunkter om lösningar i aktuellt ämne via

E-POST till GLIMTEN