Från det gamla Göteborg


annons04.jpg (32385 bytes)
Annons hämtad från Göteborgs Morgonpost Fredagen den 19 Maj 1916

Red har tagit sig upp ur sin sköna hängmatta och visar här
några gamla annonser med tänkvärt innehåll


Ur de gamla tidningarna som Säröbanans bilder (glasplåtar) var inlindade i har vi hittat många tidstypiska annonser. Tidningarna är från 1913-1916.

Vi som läser annonserna och har dagens värderingar kan knappast förstå de hårda villkor som folket levde under och som bl a fick dem att lämna bort sina barn.

Roligare att läsa om, är de tjänster som skomakare och korsetttillverkare erbjöd.

annons01.jpg (71101 bytes)


annons02.jpg (18617 bytes)

Ur Göteborgs Morgonpost Fredagen den 19 Maj 1916


annons03.jpg (40702 bytes)

Ur Göteborgs Morgonpost Fredagen den 19 Maj 1916


Kontakta oss via

E-POST till GLIMTEN