DIS-Väst nostalgi  Rapport från mötet 5 december 1987

 

Ur DIS-Väst GLIMTEN Nr 1 / 1988

Cirka 50 personer, eller ungefär lika många som bevistade DIS-VÄST:s uppstartsmöte den 19 september 1987 kom till SLOTTET i PARTILLE för att se Björn Johansson demonstrera den kommande versionen 3.5 av DISGEN. Som hjälpmedel användes en datapanel med beteckningen Sharp QA-25, som Jan Eliasson på firman MINITAL välvilligt ställt till förfogande. Denna datapanel är en transparent bildskärm som kan läggas på en vanlig Overheadapparat. Därmed kan datorns bild visas p& väggen för en större publik.

Den nya tekniken blev mycket uppskattad och detta gällde även Björn Johanssons presentation av DISGEN-nyheterna. Den nya versionen som lovats distribuerad under hösten 1987 hade tyvärr blivit försenad då Björn Johansson genom sitt arbete varit förhindrad att slutföra programeringen inom planerad tid. Nu gör ju inte detta så mycket då även den gamla 3.4 versionen ger användarna god hjälp. Närmast hade väl förseningen orsakat en del administrativa besvär.

DIS ordförande Rune Stalefors och dess kassör Sture Bjelkåker var också närvarande och presenterade sig och sin verksamhet inom DIS.

Vis av erfarenheten från uppstartsmötet tillät ordföranden Bertil Magnusson flera pauser för att ge medlemmarna tillfälle att knyta kontakter sins emellan. En del medlemmar passade på att demonstrera medhavda datorer och program. 

I den längre av pauserna serverades kaffe eller dricka plus en färsk småfranska med ostpålägg. Detta ser ut att bli en "Standardfika" inom föreningen. I fortsättningen dock under förutsättning att fru Magnusson får hjälp med ordnandet av detta. 
Dags för dig som känner dig manad att ta kontakt per tel. 031-443070.

STADGARNA FÖR DIS-VÄST skulle enligt planerna ha diskuterats och ev godkänts p& mötet. Av tidsskäl kom detta att uppskjutas till nästa möte. Till synes nöjda och glada skingrades de sista i skaran först framåt halvtretiden.

 

GLIMTEN
© Bertil Magnusson
Storskiftesvägen 3
433 41 PARTILLE
Tel (+46) 031 - 44 30 70

e-post till GLIMTEN

HEM