DIS-Väst nostalgi 15 år efter starten

 

Här följer en text som så långt som möjligt följer en bandupptagning.
Det är inte helt lätt att överföra det talade ordet till skrift men med god vilja går det säkert att läsa texten.

Inledningsanförande som hölls vid DIS-Västs startmöte
den 19 september 1987

Jag skall be att få hälsa er välkomna allesamman.
Det är roligt att se att så många hörsammat det här helt privata initiativet.

Ödet ville att jag skulle få den här rollen. Jag vill redan nu säga att det förmodligen finns mycket duktigare släktforskare och datatekniker, men det var så, att i våras höll jag ett par föredrag på biblioteket, här i Partille.

De handlade just om datateknik i samband med släktforskning.

Det där blev så väl mottaget att Erik Bergsten, som vi också har här hos oss,  tog mig med som medarbetare i Tekniskt Magasin i våras, en del av er har kanske har sett det (programmet) och andra missat det på grund av sändningstiden.

Inslaget gav många kontakter. Det följdes sedan upp av GP med en artikel. Och där får man verkligen börja tala om TV:s genomslagskraft. Mot det var GP något enormt (ännu häftigare), för att jag är faktiskt nästan nerringd. Och dom ringer än idag, så jag förstår inte hur dom sparat artikeln och observerat den så som de har gjort.

Det finns visserligen en del, vet jag, som inte har sett artikeln, och för dom som är intresserade av GP-artikel så  ligger den här på flygeln. Tyvärr kan jag inte dela ut kopior i A3-formatet.

Jag vill också tacka för alla trevliga samtal. Otaliga, trevliga kontakter – det har varit enbart positivt – från min sida.

Ca 2 min.
Nu kan det tyckas, varför jag startar det här, om jag är någon rebell i DIS. Och då vill jag säga, att det är jag inte alls, utan detta sker i samarbete med DIS i Linköping.

Det är så att DIS i Linköping startade för cirka 10-11 år sedan. Då var det en grupp datamänniskor som arbetade på DATA-SAAB , Ericsson, och lite av varje som dessutom hade släktforskningsområdet (som intresse). Dom samlades och började arbeta på ett (data)program. Och kring detta program har sedan den här organisationen (DIS) vuxit fram.

I dag finns det bortåt, mellan sju och 800 medlemmar, spridda över hela landet. Och det säger sig självt, att dom som startade det här i Linköping, dom orkar helt enkelt inte med att dra det här lasset idag.

Ca 3 min
Man skriver ju en tidning och man har ganska primitiva resurser. Till exempel man skriver den på stenciler och står och vevar fram sex- sjuhundra kopior och sitter och sorterar för hand. Det är ju ett otroligt arbete att sedan få i väg det här i kuvert och så vidare. Så att, DIS kommer att brytas ner. Jag har gjort en liten bild här. 
(Jag pekar på bilden)

Vad vi i dag samlas för det är alltså att eventuellt bilda den här rutan. Och (vid) DIS, där har jag skrivit Linköping. Det ligger i Öst – så det är ju naturliga kanske, i en framtid, att man döper om DIS i Linköping, till DIS-Öst, och att vissa utav dom personer,  som en gång startade det här, kanske utgör någon form av förbundsstyrelse.

Ca 4 min.
Sedan har jag gjort en del prickade linjer ner till tänkta rutor. Dom skall vi inte bilda här idag. Vi vet ju inte hur stort intresset för att bryta ner organisationen, på detta sätt, är. Men de här frågetecknen, de kan alltså då, mycket väl vara: småklubbar där folk har nära kontakter, inom Partille till exempel, Lerum, Mölnlycke, Västra Frölunda.

Ser man på den här listan, som just nu cirkulerar, så ser man att det finns naturliga, sådana grupper. Och även i Varberg, Halmstad så finns det 3-4 stycken som kan bilda, embryon till en alldeles lokal liten klubb.

Sen är det väl så, att man också får tänka sig den möjligheten, att vissa ensamvargar, föredrar att vara direktanslutna. Och jag tycker, just den kopplingen skall vi även i fortsättningen ha möjlighet till.

Ca 5 min.
En del går med i organisationen, enbart för att få tillgång till programvaran, och kanske i någon mån också, att få del av den tidning som heter Släktforskarnytt, och ges ut från Linköping.

Kittet som håller ihop den här organisationen, det är ju alltså programvaran. Och dom flesta kanske också hört namnet DISGEN.
Och sen finns det ett program som heter DISREG, som är mer lämpat för hembygdsforskare. Det som är mest spritt är just DISGEN, det som används utav släktforskare i allmänhet.

Disgen är ju inte ett litet program, utan det består ju egentligen utav massor med program som man via menyer, då, kan använda sig utav, för att utföra olika uppgifter.

Ca 6 min
Ungefär 10000 programinstruktioner rymmer programmet. Man talar om för datorn på ungefär 10000 rader, vad den skall göra i alla dessa situationer. Och det är givet att ett sådant, stort program, innehåller ibland, fenomen som är mer eller mindre önskvärda. Och allteftersom så uppdateras programmet.

Sen finns det ett annat stort problem och det är att, det finns ju ingen standard inom datavärlden, utan det förekommer många operativsystem o.s.v. Och därför uppkommer programmet i olika versioner anpassade till de olika datorerna. Men i stort sett kan datorerna, eller programmen, utföra ungefär samma sak, fast man arbetar med lite olika rutiner.

Ca 7 min
Vad som skiljer oss från släktforskare i allmänhet det är ju dataintresset. Så här i hösttid så vet man ju att skogen är full av svampar och det sägs ju det att träd och svampar, dom lever i symbios. Utan varandra skulle dom vara döda. Och jag tror att det blir så även med släktforskningen, som blir, så kommer den att leva i symbios med dataintresset.

Jag tittade nyss i Släkt och Hävd, Genealogiska föreningens tidning och där ser man att medlemstalen sjunker. Givetvis kan det vara så att vissa av medlemmarna kommer över till DIS, och på det viset så tappar en organisation. Nu hoppas jag att sådana här fenomen inte skall skapa några motsättningar mellan organisationerna, men här liksom som inom andra områden kommer naturligtvis datatekniken att utgöra en revolution och inom några årtionden är det naturligt att alla släktforskar har en dator att arbeta med.

Ca 8 min
Ni som nu (är här), kan man väl säga, tillhör, kanske inte alldeles direkt pionjärerna, men i alla fall, strax intill. Föreningens primära mål, DIS, det är ju, att hjälpa den enskilde forskaren med programvara för det egna släktforskningsarbetet. Och även att utge en tidning, och andra informationsblad, där man kan få ta del av dom nyheter som förekommer.

9 min
En annan sak som man just har pratat om, ganska blygsamt, och som faktiskt berördes redan i Tekniskt Magasin, och kanske just den tanken, där, gjorde att man satsar lite extra hårt. Det är att man talat om att bygga upp en gemensam databank. Man kan sedan via ett telemodem ringa upp och se andra forskare, som har jobbat med ungefär samma material, och på det sättet utöka sitt eget material med var andra har visat vägen till.

Sen förekommer det andra sekundära mål som DIS har och det är att ta fram register. Man har ett projekt man kallar ”Claes”. Man tar fram vigselregister, och dessa är då tänkta att vara hjälpmedel för släktforskaren i allmänhet.

Givetvis är det så att den enskilde forskaren han vill först se till sitt eget behov, innan han ger sig på att hjälpa andra att hitta rätt. Men det finns ju sådana som kör fast av en eller annan anledning och ändå har blivit så tända på sättet att forska, att dom i stället kan offra sin kraft och möda på att ta fram såna här fina register. Och där är det ju så, att man verkligen kan använda datatekniken, att sortera dessa register på ett alldeles ypperligt sätt i olika former.

Ca 10 min
En annan sak som jag aldrig har hört talas om men som jag själv skulle tycka vara en väldigt stor arbetsuppgift för vår organisation, det är om vi fick tillgång till de enorma släktutredningar som Genealogiska föreningen har samlat in under årtionden, och överförde dom på data, så de blir tillgängliga för släktforskarna. Alla vet ju hur dyrbart det är att åka upp till Stockholm och bo på hotell för att besöka de där lokalerna och leta upp det materialet. Det är verkligen en stor arbetsuppgift för oss.

Vi närmar oss en avslutning av inledningen och då följer varning till dem som har bilar på parkeringen, Tillåten tid är 2 timmar. Deltagarna får råd om  hur man bäst löser problemet.

Ca 11min.
(Närvaroanmälan utdelad på varje stol.)

Sen har ni fått en liten lapp på stolen där det står ”Närvaroanmälan”, och den är jag tacksam om ni fyller i och så småningom skall jag med hjälp av en av mina medarbetare, det är ju så att det inte (ännu) finns någon organisation, utan jag har fått vidtala vissa personer, och Björn Rung (om du vill ställa dig upp) har varit mig behjälplig, och han har även lovat faktiskt, att ställa upp som kassör vid ett eventuellt val. Är ni alla klara med att ha fyllt i den så kanske Björn kan samla in den redan nu.

Sedan har ni en annan liten lapp, det är ett förslag till dagordning.

Ja, då skall vi i övrigt informera om hur jag hade tänkt att fortsättningen av det här mötet skall vara.

Vi skall först välja en mötesordförande och en sekreterare. Det innebär inte att dessa personer behöver vara ordförande och sekreterare, för klubben som sådan, utan det är bara för just detta mötet, i och med att vi (ännu) inte har någon styrelse. Sedan när vi valt en ordförande och sekreterare är det tänkt att vi skall fastställa den dagordning som ni har fått ett förslag till, och efter det följer då givetvis att vi skall välja styrelse och funktionärer. Och vi skall också ha en diskussion där alla får chans att tala om hur de vill att den här verksamheten skall utformas.

Klockan 12 bryter vi för en paus och då har vi kaffe eller lättöl eller läsk. Priset för kaffe, lättöl och läsk och en småfranska, det är alltså två halvor med ost, är 6:50, det är alltså absoluta  minimipriset. Ni får gärna släppa till några kronor extra  för att täcka mötets övriga omkostnader.

Den som enbart vill ha kaffe eller dricka betalar bara 2:50. Och en småfranska då, extra, med ost på båda sidorna, det blir då 4 kronor.

Nu skall vi snart skicka iväg (ett bud), jag har beställt 40 småfranska och möjlighet att köpa fler. Kan jag få en handuppräkning hur många det är som tänker … för vi håller nog på efter klockan tolv, till två, efter det vi druckit kaffe, då kommer det hit en firma som ställer upp tre datorer, dessutom vet jag att Rolf Carlsson har med sig en liten dator där han kan demonstrera DISGEN.

Och själv har jag ett annat system, det är ju nämligen så att programmet, som jag sa, förekommer i olika varianter, och jag visar då Turbo-Pascal-varianten på en CPM-maskin. Det är alltså lite äldre maskiner, men är faktiskt betydligt snabbare med bättre program än den här kompilerade Basic-en som är till IBM-maskinerna. Så det verkar (gå) snabbare på en ålderdomligare maskin. Så småningom kommer förmodligen Turbo-varianten även på IBM, och då blir det rena raketfarten på allting.

Det är vad jag kan säga om detta.

Nu har jag tagit kontakt med leverantörerna med den förutsättningen att om vi sedan gör ---, jag har nämligen under de samtal jag haft, kommit fram önskemål om hjälp att köpa datorer, och då är det ju för mig väldigt viktigt att inte rekommendera något som jag inte själv tror på. Nu har jag ju en MicroBee själv. Som dom har ställt, en demonstrationsapparat, till förfogande. Dom kommer inte hit själv, utan den visar jag själv. Det är alltså en lite ålderdomligare maskin men den är då, å andra sidan, billigare att köpa.

Sedan kommer en annan firma som har IBM-kompatibla maskiner. Och där har vi den erfarenheten att dom har skött service och åtagande på ett alldeles utmärkt sätt. Björn Rung köpte en sådan efter mitt föredrag i våras och som vi har enbart haft goda kontakter.

Båda firmorna har lovat föreningens medlemmar en rabatt. Vi kan alltså få högre rabatt om vi gör samlade inköp, då det rör sig om flera maskiner. Det där är ju ett sätt att få tillbaks lite av den medlemsavgift som vi kanske tvingas höja i och med att vi bildar den här lite separata organisationen.

Ja, då skall jag be att få ett förslag…, jag har fått en del som har anmält sitt intresse att hjälpa till. Dessvärre blev en sjuk och kunde inte komma  
(någon ropar: SMÖRGÅSARNA) .

Skall vi göra en liten handuppräckning hur många det är som vill ha en …, och vill ni ha två?, så räcker du upp två händer, vi räknar, då skall vi se, jag får själv vara justeringsman. (Räknar till 37)

Ja, det var alldeles utmärkt, vi hade beställt 40, det är 37, men är det någon som ångrar sig .., det kan ju komma till någon. För säkerhets skull beställer vi 50, så är det någon som vill ha en extra macka så skall det gå att ordna också.

Då var det du, som hjälpte mig där, Karl-Erik att …, jag vill minnas att du var en av dom som erbjöd dig att ställa upp för ett eventuellt … Skulle du kunna åta dig att sitta som sekreterare, eller finns det någon annan som känner på sig att bara kunna gör besluts noteringar här.

Ingen som är kallad att sitta sekreterare på mötet ?

(Carl-Erik Friman erbjuder sig.)

Då har vi alla fall en kandidat. Så långt har vi kommit. Då skall jag bara be om förslag om kandidat till ordförande att leda mötet.

(Bertil Magnusson föreslås av flera och jag säger:)

Ja. Jag ställer gärna upp för det här tillfället. Jag har ju lagt ner så mycket arbete så jag vill gärna se frukten av det arbete jag lagt ner, så vi kan fortsätta förhandlingarna.

Då ber jag om förslag till sekreterare, finns det några utöver Karl-Erik …, förlåt var det Friman?
Jag är alltså väldigt dåligt bekant med er allesammans och jag hoppas vi skall bättra på  det så småningom.

Finns det fler förslag utöver Carl-Erik Friman ? (Nog med förslag)

Kan vi välja Karl-Erik Friman till mötets sekreterare. (Ja).

Ja. Då finner jag dig vald, Karl-Erik, och du är välkommen fram här.

Ja. Då skall jag tacka för det förtroende jag fått att bli vald att leda det här mötet.

Punkt ett, enligt det här dagordningsförslaget, är i princip redan avklarat.  Och även tvåan. Och jag lämnar under punkt 3 snart ordet fritt för diskussion om de riktlinjer som vi skall ha för verksamheten.

Men jag vill redan nu, själv, dela in punkt 3 i …

B – Skall föreningen bildas ?
C – Vad skall den heta ?

Själv har jag ju arbetat med att den skall heta DIS-Väst. Det kan ju finnas andra och bättre förslag.

Jag lämnar nu först ordet fritt för synpunkter på dagordningen, om vi kan godkänna den. (Dagordningen godkändes efter drygt 20 minuter och ordet blev fritt)

***

Den ljudupptagning som återges på GLIMTENs förstasida finns i början på del 2 av bandet. Innan dess hade en diskussion om verksamheten spelats in på bandets första sida. Efter den återgivna sekvensen, med klubbslagen, fortsatte diskussion och bandades på sida två.

Möjligen kommer senare axplocken nedan att kompletteras med utdrag från bandets andra sida.

Den enkla bandspelaren och mikrofonen klarade dock dåligt att återge rösterna längre ner i lokalen. Vi skippar därför den delen av mötet, men ger nedan några axplock från bandets första sida:

Första inlägget görs av Per Ahlén från Lidköping. Han framför kritik mot DIS. Det blir ett rejält skratt när han upplyses om att bandspelaren är på.

Inlägg hörs också från Tore Nilsson i Skara, Jan-Åke Sandberg i Askim och Erik Bergsten i Mölnlycke. Den senare berättar en rolig historia om sin granne, Tage Andersson, som under mötet valdes till sekreterare i interimsstyrelsen (han uteblev dock av hälsoskäl).

Erik Bergsten berättade att han 1969 då färg-TV:n kom fick svåra störningar. Med sina goda kontakter fick han hem en pejlare som konstaterade att Tage Andersson var den störande. Den apparat han använde vid sin släktforskning hade en dåligt avskärmad motor och det var den som var boven i dramat.

Själv konstaterade jag då att det var första gången som jag hört talas om en störande släktforskare.

Erik Bergsten berättade även att Tage Andersson var med i föreningen UDIS - d.v.s Utan-Dator-I-Släktforskningen. Jag uttryckte då min glädje över att han inte var helt RUDIS.

Ovanstående visar att stämningen var skämtsam och trevlig. Många stannade långt in på eftermiddagen och hade informella kontakter med varandra och dem som demonstrerade datorer och program.

Till mötet den 5 december 1987 kom lika många. Isen var då redan bruten och det ”surrade” med en gång i lokalen. Rapporten från det mötet kan du läsa HÄR
Det är hämtat från DIS-Väst-GLIMTEN Nr 1, 1988.

EPILOG
Nu mer än 15 år senare tänker jag på alla dem som var med vid starten av DIS-Väst, men som inte längre finns med oss idag. Ingen nämnd och ingen glömd av SVD. 
Man undrar med anledning av det, varför det så ofta blir bråk bland släktforskare. 
Vi har ju en så kort tid här på jorden.

Bertil Magnusson

 

GLIMTEN
© Bertil Magnusson
Storskiftesvägen 3
433 41 PARTILLE
Tel (+46) 031 - 44 30 70

e-post till GLIMTEN

HEM