update.gif (1190 bytes)
innehall.gif (1177 bytes)

Från båten "Afganistan Sunderland"
före unionsupplösningen 1905


Sund5vyH.jpg (60066 bytes)

Vy mot packhusplatsen och Tyska Kyrkan


Ombord på båten (t.h.) som ligger i Göteborgs hamn befinner sig en skara människor som troligen på något sätt är kopplade till en släkt från Göteborg eller Släps församling. Du ser dem på bryggan ovanför lastrummet.

I fullt TIF-format är bilden 21MB stor varför vi kan göra "klipp". Bilden ovan är avsnittet längst t.h. på den lilla bilden. Bilden nedan den är från vänstra sidan.

Sunderl5.jpg (18726 bytes)

Sund5det.jpg (52347 bytes)

Möjligen är avsnittet ovan från Slottsberget vid Lindholmen i Göteborg

I någon form kommer det rika bildmaterialet senare att delges läsarna. Det återstår dock ännu mycket arbete innan detta kan ske. Gör gärna frågor och påpekande via:

E-POST till GLIMTEN