Till de kvinnliga läsarnas glädje visas här

Sveriges Statsbanors personal i Göteborg vid 1900-talets början

Hjälp oss identifiera männen

Lag 1 ss1-1.jpg (11058 bytes) ss1-2.jpg (11818 bytes) ss1-3.jpg (11559 bytes) ss1-4.jpg (11145 bytes) ss1-5.jpg (10611 bytes)
ID SS1-1 SS1-2 SS1-3 SS1-4 SS1-5
Lag 2 ss2-1.jpg (10850 bytes) ss2-2.jpg (11660 bytes) ss2-3.jpg (11172 bytes) ss2-4.jpg (10800 bytes) ss2-5.jpg (9635 bytes)

ID

SS2-1 SS2-2 SS2-3 SS2-4 SS2-5
Lag 3 ss3-1.jpg (9888 bytes) ss3-2.jpg (10419 bytes) ss3-3.jpg (10283 bytes) ss3-4.jpg (9604 bytes) ss3-5.jpg (9577 bytes)

ID

SS3-1 SS3-2 SS3-3 SS3-4 SS3-5
Lag 4 ss4-1.jpg (9734 bytes) ss4-2.jpg (10240 bytes) ss4-3.jpg (9301 bytes) ss4-4.jpg (9354 bytes) ss4-5.jpg (9225 bytes)

ID

SS4-1 SS4-2 SS4-3 SS4-4 SS4-5

Håll med om att det var tjusiga "gubbar" vid statsbanorna. De flesta tycks vara skådespelare hämtade ur en fransk film.

På de ursprungliga bilderna finns fyra lag om vardera fem personer. De som ovan bär beteckningarna "SS3-5" och "SS4-4" är mycket lika varandra, kanske tvillingar ? Möjligen är det en och samma person som ingår i två olika arbetslag. Liknande fenomen finns även bland SÄRÖBANANS PERSONAL. Se gärna även dessa ännu en gång. Vem den skicklige fotografen var vet vi inte än - men nu finns i alla fall små ledtrådar som kanske leder till den gåtans lösning.

Har du uppgifter att lämna ? Kontakta via

E-POST till GLIMTEN