Hjälp till att identifiera Säröbanans personal nedan
Vet du något ? - ange resp. referensnummer (ex SB01).

Personalen fotograferades ca 1910 - 1915


Följande tre fotograferade vid "Lok 1"

SB01.jpg (7972 bytes)
SB01

SB02.jpg (7896 bytes)
SB02SB03.jpg (8601 bytes)
SB03

Följande tre fotograferade vid "Lok 5"

L5V2_1.jpg (8325 bytes)
L5V1

L5V2_2.jpg (7737 bytes)
SB03

L5V2_3.jpg (7436 bytes)
L5V3

Följande tretton fotograferades vid Särö

S_01.jpg (8711 bytes)
S_01

S_02.jpg (8711 bytes)
S_02

S_03.jpg (8711 bytes)
S_03

S_04.jpg (8711 bytes)
S_04

S_05.jpg (8711 bytes)
S_05

S_06.jpg (8711 bytes)
S_06

S_07.jpg (8711 bytes)
S_07

S_08.jpg (8711 bytes)
S_08

S_09.jpg (8711 bytes)
S_09
S_10.jpg (8711 bytes)
S_10

S_11.jpg (8711 bytes)
S_11

S_12.jpg (8711 bytes)
S_12

S_13.jpg (8085 bytes)
S_13


Följande tolv fotograferades vid Linnéplatsen

L_01.jpg (8612 bytes)
L_01

L_02.jpg (8477 bytes)
L_02

L_03.jpg (8599 bytes)
L_03

L_04.jpg (8006 bytes)
L_04
L_05.jpg (8024 bytes)
L_05

L_06.jpg (8381 bytes)
L_06

L_07.jpg (8607 bytes)
L_07

L_08.jpg (8818 bytes)
L_08

L_09.jpg (8637 bytes)
L_09
L_10.jpg (8891 bytes)
L_10

L_11.jpg (8560 bytes)
L_11

L_12.jpg (8673 bytes)
L_12

Följande tre fotograferade vid mindre, ännu oidentiferad station

Stn_m1.jpg (7734 bytes)
Stn1

Stn_m2.jpg (8125 bytes)
Stn2

Stn_m3.jpg (7993 bytes)
Stn3

Vet du något så berätta det genom att

klicka här för E-POST till GLIMTEN