lok-1_L.jpg (19131 bytes)
Säröbanan Göteborg

Järnvägen som försvann

Hjälp GLIMTEN att ge uppgifter om personalen som verkade vid banan. Särskilt om du kan identifiera personer genom att titta på 33  porträtt HÄR eller genom att klicka på lokföraren till höger. Personalen var troligen verksam mellan 1910-1916 (om man går efter tidningarna som glasplåtarna var inlindade i).

På bilden ovan
Där ser du Lok 1 (Lit A) som tillverkades 1903 av Nydqvist & Holm i Trollhättan under deras "No 699".
GLIMTEN har även bild på "Lok 5" som tillverkades 1905 av Motala Verkstads Nya Aktiebolag unders deras "No 346".

Särö, den vackra idyllen som bl a kung Gustaf V hade som rekreationsplats miste fr o m 1966 sin järnväg. En tydligen fin och vältrimmad organisation lades därmed ner. Vi är glada åt att visa bilddokument som nu representerar en svunnen tid.

Kort historik:
Starten av Säröbanan skedde 1902 enligt en uppgift jag hittat. Möjligen startade trafiken först 1903 om man går efter "Lok 1:s" årsmärkning. Nr 1 var ett ånglok och sådana använde man till 1954 då man övergick till diseldrivna "rälsbussar". Sista turen med rälsbuss gick 31/12 1965.

Bilderna från Säröbanan
De stora glasplåtarna ger oerhört vackra och detaljrika bilder som i sin tur ger intryck av en närmast romantisk idyll. Glasplåtarna var dock inlindade i tidningar från 1913 - 1916, och dessa talar ett helt annat språk. Första världskriget rasade och människor levde i en tid med andra värderingar än dagens.

Studerar man tidningarnas innehåll och särskilt den tidens annonser når man en närmast ofattbar verklighet. Kvinnor kom i svåra situationer där de fick lämna bort sina barn efter att först ha bott som "obemärkt flicka" på någon undanskymd plats. Det sker utbud av varor och tjänster som är helt osannolika mot dagens förhållanden. GLIMTEN kommer att visa en hel del annonser från den tiden. Några kan du se redan nu om du klickar HÄR.

Glasplåtarnas bilder i sin helhet
Tyvärr kan vi inte visa totaliteten i miljöbilderna nu. När bilderna är överförda till CD-skivor hoppas vi kunna visa dem vid föredrag med hjälp av projektor kopplad till datorn. Föreningar och enskilda som är intresserade av en sådan visning kan kontakta Red. redan nu.

Vet du något om banan så berätta det genom att

klicka här för E-POST till GLIMTEN


HJÄLP OSS
med data om Säröbanans personal som
visas på foton i GLIMTEN.

Dessa är klipp ur 18x24 cm stora glasplåtar

Här ser du ett EXEMPEL

SB01.jpg (7972 bytes)
Ref: SB01

Det är lokföraren längst t.v. på den större bilden.

KLICKA
på bilden av lokföraren

så visas övriga  33 fotografier. Troligen nästan hela personalen.