glimten.gif (1697 bytes)

update.gif (1190 bytes)

innehall.gif (1177 bytes)

Från Höks Härad i Halland

Anders i Ön
bonadsmålare i Knäred


Äldst av bonadsmålarna är Anders Svensson i Ön (1796- 1876).

Hans far, Sven Jacobsson, blev 1791 änkeman och gifte samma år om sig med Johanna Hansdotter från Uddared, 8 år yngre, och fick med henne sju barn. Han dog 1812. Bouppteckningen efter honom lämnar upplysningar om hemmet. Sedan änkan på stället tagit undan en del för sitt och barnens behov, såldes resten på auktion. Efter sammanräkning fick sönerna 10 riksdaler banco och döttrarna 5. Sven Jacobsson hade lyckats att på en gård, som bara födde några kor, får och svin, försörja sin stora familj och samla lite på hög. Troligen har han som så många andra arbetat i trä på ett eller annat sätt. Flera yxor och sågar tyder på det.

Bland det som änkan tog undan var flera uppbyggelseböcker av pietistisk karaktär, bl. a Andlig duvoröst. Hemmet har alltså varit fromt. Redan här kan vi spåra ett starkt intresse för bonader. Änkan tog undan två bonader, och av de åtta, som såldes, ropade hon in fyra, bland dem den näst dyraste. Hon sålde silver, ett 'becken', en tumlare och ett kors. Bonaderna var viktigare än silvret.

Anders föddes den 27 sept. l796 i Ön. På 1830-talet finner vi honom som åbo på 1/8 mantal Ön. Han gifte sig med Sissela Andersdotter från Parken och hade med henne en son och tre döttrar. Hustrun dog 1853, och bouppteckningen efter henne ger oss ännu några upplysningar om hur livet tedde sig för Anders. Nu finns det på gården en oxe förutom kor och får. Hustrun har spunnit och vävt och troligen på så sätt bidragit till uppehället. Det finns också en hel rad av snickarverktyg, bl. a hyvlar, vilket tyder på att Anders snickrat möbler. Vi vet av traditionen, att så var fallet. Här finns religiös litteratur, bl. a. en bibel och en postilla av Anders Nohrborg.

Av "drakläder' finns två väggbonader, fyra sparrbonader, en gavelbonad och nio länkar trär. Att dessa bonader hade ett ganska högt värde framgår av en jämförelse med andra föremål i hemmet. Ett visst välstånd har rått.

Några år efter hustruns död lämnade Anders över gården till sonen Johannes och bodde som. undantagsman tillsammans med dottern Anna. Han dog den 29 dec. 1876. Lösöret, ej specificerat, såldes på auktion for 105 kr.

Anders i Ön är väl känd som bonadsmålare med en ganska stor produktion. Jag har förtecknat ett trettiotal bonader av hans hand. Joel Wangö, som växte upp på Ön, har berättat om honom i Historier från Lagadalen , del 1 (1955). Hans morfar och Anders bodde i var sin högstuga, sammanbyggda med varandra och med gemensam farstu.

Ingeborg Brunkhorst