glimten.gif (1697 bytes)

update.gif (1190 bytes)

innehall.gif (1177 bytes)

Från Höks Härad i Halland

Helena Persdotters familjs öde
i Skummeslöv

Några sifferdata förvandlad till text av Red.


Hur skall man för sina vänner och bekanta visa vad man funnit vid sin släktforskning?
Frågan bör ställas då man möts av dåligt intresse.

Kanske presenterar man sitt material dåligt? Låt oss dock först som sist konstatera att vissa människor tycks omöjliga att få intresserade av både släktforskning och dess resultat. Det hör väl samman med deras läggning. Andra åter blir intresserade då de får höra ett livsöde skildrat - gärna då man berättar det med beskrivande ord - mer än med torra fakta. Fakta består ju ofta av endast namn och siffror när det gäller släktforskning.

I följande exempel, hämtat från Skummeslöv i södra Halland, visar jag ett kvinnoöde som gripit mig. När jag mötte det var det i ANSEDELNS form. Sådana sammanställningar gör vi ju ofta utan att tänka vidare över det som döljer sig bakom namn och datum. Se själv.

Helena Persdotter

 • Född 29/12 1802 i Lögnäs
 • Död 24/2 1864
  gift med

Jöns Jönsson

 • Född 8/1 1793 i Husen
 • Död 17/10 1858

Deras barn födda i Weka Torp, Skummeslöv:

 • Petronella 1820.09.27 - 1844.
 • Maria 1822.08.12 - 1837.09.25
 • Johanna 1826.05.06 - 1835.09.04
 • Neta 1828.08.06 - ?
 • Bengta 1830.09.03 - ?
 • Ingrid 1833.11.16 - 1837.02.23
 • Johannes 1836.12.00 - 1837.01.10
 • Magnus 1838.02.13 - 1928.03.12
 • Christian 1840.09.09 - ?
 • Johan Peter 1846.09.14 - ?

När jag själv läst och begrundat ovanstående växte följande text fram:

"Helena föder knappt 18 år gammal sitt första barn, en flicka. Vid 34 års ålder föder hon sitt sjunde barn och sin första son. Då har hon redan mist en dotter, 1 år tidigare, och kommer att mista sin förstfödde son då denne är ca en månad gammal. Samma år mister hon ytterligare två döttrar för att sju år senare mista en fjärde. Vid sin död var hon utfattig och skattefri enl. Husförhörslängden."

Nog tycker du väl att Helena Persdotters öde blev lättare att förstå ? Till hjälp för formuleringen av den korta texten om hennes öde hade jag även gjort följande anteckningar.

 • HFL
  1829-35 sid 45 Johanna dör ca 9 år gammal
  1835-40 sid 61 Jöns mindre arbetsför och skattefri.
  1837.01.10 Johannes dör ca 1 mån g.
  1837.02.23 Ingrid dör ca 4 år gammal.
  1837.09.25 Maria dör ca 15 år g
  1840-46 sid 50 1844 Petronella dör 24 år gammal.
  1846-50 sid 48 Föräldr. med 2 döttrar och 3 söner lever.
  1858 sid 66 Jöns dör 65 år gammal.
  1859 sid 78 Enkan Helena Persdotter, 57 år lever inhyst med yngste sonen Johan Peter, 13 år.

Magnus Jönsson

Trots att flera av Helenas barn dog så unga fanns det gott gry i dem som kom till vuxen ålder. Hennes son Magnus dog 1928, som Halmstads äldsta innevånare, vid en ålder av 90 år. (Se bilden till vänster)
Idag (1989), 61 år senare, har han över 200 ättlingar. Många av dessa fick en stark social inriktning som bl a kom till uttryck i deras yrkesval och i deras engagemang i fackliga, politiska och andra föreningar.

Kanske har de gener, som styrt dem, vaskats fram i Skummeslöv i gångna tiders hårda liv. I den magra, av vind och sandstormar pinade jorden, gällde det att hålla ihop för att överleva. De som hade den förmågan klarade sig och förde sina gener vidare. Helena var en av de länkar som förde över detta dyrköpt förvärvade arv till sina ättlingar. / B.M.