glimten.gif (1697 bytes)

update.gif (1190 bytes)

innehall.gif (1177 bytes)

Från Höks Härad i Halland

Bonadsmålare
Johannes Persson lärjungeJohannes Perssons lärjunge (NM 287 080)

Den unge Johannes har kanske haft det lite långtråkigt i sin ensamhet på vinden ovanför affären, där han stod och målade, och därför lockat en kamrat att också måla bonader. Det är uppenbart, att han har haft en lärjunge, som han har arbetat tillsammans med, stött och uppmuntrat. Likheterna är stora mellan mästare och lärjunge. Den bård, som Johannes har, försöker lärjungen efterlikna. Utfyllnadsblommorna är desamma, färgerna är lika, och också kläderna.

Lärjungen följer också Johannes i motivvalet. Men Johannes målar med mycket större skicklighet än lärjungen. På vissa bonader kan man se, hur Johannes ryckt in och hjälpt lärjungen med några snärtiga figurer. På museet i Halmstad hänger en gavelbonad av lärjungens hand, föreställande Apokalypsen och därunder flera motiv ur bibeln Här kan man studera t ex skillnaden mellan Johannes' och lärjungens sätt att måla hästar. Johannes målar hästar med ben i skarpa vinklar, medan lärjungen målar hästben som om de vore bananer.

På bonaden (NM 287 080) ser vi samma motiv som på Johannes' bonad. Likheterna är stora, men vi ser också, att lärjungen målar klumpigare och osäkrare. Kyrkan och tuppen har han lagt till på egen hand. Han målar tafatt och naivt, men också hans bonader har sin charm.

Ingeborg Brunkhorst