glimten.gif (1697 bytes)

update.gif (1190 bytes)

innehall.gif (1177 bytes)

Från Höks Härad i Halland

De fyra ryttarna i Apokalypsen

(Nord. Museet)Om det är tekniskt möjligt kommer bild NM 266 381, som ursprungligen illustrerade artikel, senare att läggas in.Bilderna här är scannade från redan rastrerade tryck i svart/vitt. Bäst hade varit att scanna från förlagor i färg. Om du känner till sådana var god och kontakta Red.


Bonadsmålare Johannes Persson

De här bonaderna (se Per Svensson Schönhult) har troligen varit mönsterbildande för Johannes Persson. Han har tagit över bården med de snedställda rutorna, ordet förfärdigad, stavat på det ena eller andra sättet, den vackert utformade stilen och till och med en fruktskål.

Johannes Persson var son till en handlande i Knäred, sedan själv handlande, och levde 1815-89. Han är väl känd i traditionen som bonadsmålare. Hans sonson har skänkt en bonad (SHHF 846) till Hallands hembygdsförening och berättat, att den suttit i farfaderns hus och att den var målad av honom. Johannes Persson signerade ofta sina bonader med IPS. Tyvärr har signaturen blivit felaktigt utläst som SPS, och felet har ställt till en hel del förvirring.

Han tycks ha målat endast under åren 1832 till 1842. Han hade väl viktigare saker att tänka på som handlande. Johannes' bonader är lätta att känna igen på stilen. Han klär gärna sina gestalter i frack och hög hatt med ståndare. En stor paradhatt, som på den tiden användes både av militärer och civila, tycks ha tilltalat honom särskilt. Gestaltema är tecknade med en alldeles bestämd, lite snärtig hållning.

Johannes hade sociala ambitioner, en son blev präst, och kanske avspeglar sig dessa i de eleganta, borgerliga kläderna. Han målar gestalterna frontalt eller i profil. Perspektiv saknas. Tomrummen fylls ut med blommor. Han målar alltså en ren folkkonst. En styrka hos honom är den stora och omsorgsfullt utformade texten.

Vi ser här en bonad (NM 266 381)med de vanligaste av alla motiv i bonadsmåleriet De tre vise männens ritt och hyllning och De fem visa och de fem fåvitska jungfrurna.

De tre vise männen är klädda i frack och paradhatt som vanligt hos Johannes. De två första hästarna går i skritt, den siste galopperar, något ologiskt, tycker man, för den häst, som galopperar, borde ju komma först. Men så har också de andra bonadsmålarna, t ex Johannes Nilsson, målat hästarna, och detaljen är ett bevis för att Johannes sett andra, äldre bonader. I nedre registret ser vi jungfrurna, klädda i den tidens borgerliga klänning i empirstil. En brokig underklänning tittar fram, där den enfärgade klänningen slår upp framtill.

Sonsonson till Johannes Persson är Ulf Trotzig (namnet från farmodern). Han förvaltar det konstnärliga arvet.

Ingeborg Brunkhorst