glimten.gif (1697 bytes)

update.gif (1190 bytes)

innehall.gif (1177 bytes)

Från Höks Härad i Halland

Något om personerna som nämns i
'EN GRUFWELIG GJERNING'
i SFFs årsbok 95'

 

Utdrag ur registret över födda i Veinge, ca 11000 poster
mellan 4 jan 1685 till 28 dec 1892
gjort av Bertil Magnusson


Den i artikel omnämnde mördaren, Per Andersson, var troligen född 19 febr. 1761 som son till Soldat Anders (Jönsson?) Lang "från Småland" och hans hustru Anna Persdotter. Den senare troligen född 5 april 1722 i Bökeberg som dotter till Per Larsson (mor anges ej i FB). Detta stämmer väl med övriga uppgifter; den mördade fastern heter "Jönsdotter" och anges, liksom systern, ha släkt i Småland, varifrån Soldat Lang även kommer.

Anna Persdotter, mördarens mor, anges vara" nära 60 år. Enda passande AP i Veinge är född som ovan där även ortangivelsen, Bökeberg, passar in i bilden.

Kyrkoherden Johan Didrich Alsing (nämnd s. 207, 210) fick med makan Engela Katarina Grundell följande barn i Veinge:

1779-04-29 Margareta Helena
1782-12-01 Petronella Kristina
1784-11-30 Eva Maria
1787-05-20 Johan August

Komminister Schönberg som anges på sida 210 i artikeln är troligen identisk med Komminister Hans Peter Schånberg (Skånberg?) som var gift med Kristina Gyllik. I Veinge föddes deras barn enl följande;

1776-10-14 Ludvig
1777-11-07 Engela Kristina
1778-11-05 Johanna
1779-11-01 Anna Laurentia
1782-03-20 Petronella
1783-03-17 Anna Katarina
1784-10-10 Johanna Petronnella
1786-07-20 Brita Maria

En av de två bönder som ställde vakt till förfogande, "Jan Bengtsson", kan möjligen vara identisk med Jon Bengtsson som med hustrun Ingierd Larsdotter fick dottern Gunnel, född 1773-09-01 i Bonnabygget.

 Den andra bonden som ställde vakt till förfogande, "Nils Larsson", kan vara född 1719 i Bölarp som son till Lars Bengtsson och Pernilla Mattiasdotter. Möjligen fick han med hustrurna Kerstin Johansdotter och Kerstin Persd. följande barn födda i Svensbygget;

1769-03-03 Johan
1774-11-14 Per

Kronobefallningsman "Bergström" är troligen identisk med Johan Bergström som med hustrun Anna Cajsa Blumer fick följande barn i Öringe

1778-03-24 Karl
1779-05-18 Per August
1781-02-07 Ulrika Katarina
1782-05-31 Isac

Kronolänsman "Gripenlund" är troligen identisk med Johan Otto Gripenlund som med hustru Anna Catarina Wulf (min släkting) fick följande barn i Vessinge;

1773-12-01 Gustava Helena
1775-01-02 Kristina Katarina
1776-08-08 Anna Margareta
1781-11-17 Anna Margareta

"Vakten Assar Larsson" kan vara född 1738-10-19 som barn till Lars Nilsson och hustrun Gunnel Hansdotter. Assar är möjligen far till oäkta Gunnel som föds i Maabygget 1783-03-26 av Ingierd Håkansdotter. "fader angavs vara Assar Larsson".

Nämndemannen Påhl Nilsson som sålde brännvin till mördaren Per Andersson via vakterna fick med hustrun Börta Svensdotter följande barn i Göstorp Sunnanå; 

1754-08-07 Kerstin
1757-12-15 Elin
1762-01-20 Nils
1765-05-09 Hans
1768-07-31 Paul
1770-06-21 Paul
1774-01-22 Sven
1779-02-06 Ingegerd

Uppgifterna är baserade på Redaktörens Veingeregister med ca 11000 poster för tiden 1685-01-04 till 1892-12-28. Beträffande tolkningarna Schonberg och Jon enl ovan är de baserade på vad Göte Jansson, Hälsingborg och Åke Nilsson, Alhult Veinge, angett i det "pappersregister" som varit min källa för inmatningen.