telesal.jpg (28924 bytes)

Apparatsalen (den nuvarande) vid Stockholms Allmäna telefonaktiebolags hufvudstation

Goda kommunikationer är ett villkor för vår existens

Nu kan vi summera förra århundradets  telefoni. Det gjorde man även vid förra sekelskiftet

OBS !

Klicka bilden t.v. för tele-artikel


Fynd för 1 krona på Lions loppmarknad på

70-talet ger underlag för många tankar

1898 års riksdag beviljade 30.000 kr för utarbetande av en statistisk handbok över Sveriges kultur- och näringsförhållande.
Det var G.Sundbärg som fick uppdraget att sammanställa de 1027 sidorna till ett praktverk som offentliggjordes på svenska, engelska och franska.

Behovet av "utstyrsel" framkom. Bankdirektör K. Walleberg lämnade 10 000 kr i bidrag till upplagan som skulle utdelas vid världsutställningen i Paris. Göteborgska mecenater som bokhandlare M Kindal, godsägare Robert Dickson. grosshandlare Erik Wijk och grosshandlare August Röhss anslog vardera 1000 kr för samma utsmyckning av den svenska upplagan. En av bilderna ser du ovan. Klickar du på den kommer du till ett utdrag ur "SVERIGE".

TELEFONI
bildar i dag basen för stora delar av svenskt näringsliv och som användare av internet ser vi själva den svindlande utveckling som sker. Den skapar både framtidstro och börsoro. Men redan för hundra år sedan kunde man blicka bakåt och även spekulera om den framtida utbyggnaden av näten. Ta del av och begrunda artikeln.


Även för GLIMTEN gäller det att  med läsarna ha goda kommunikationer. Särskilt som de tycks bli fler och fler.

Var aldrig rädd för att framföra såväl ris som ros.
Det kan bara göra GLIMTEN bättre


Senare

återkommer vi med fler klipp ur

SVERIGE

Närmast om järnvägarna


Hjälp GLIMTEN med mer material

Sänd in bidrag i form av: Läsvärda artiklar, gjorda register, gamla bilder, tips, synpunkter, länkar till din hemsida mm

Klicka här för E-POST till GLIMTEN