skottar.jpg (48195 bytes)
Alla bilder copyright © Bertil Magnusson

Skottar av släkten Bundy för ca 100 år sedan ?

Många skottar har gjort stora insatser i Sverige. Särskilt märks det i Göteborg med omgivningar, som t ex i Jonsered, Partille kommun. Där anlade och utvecklade William Gibson d.ä. (1783-1857) tillsammans med den skotske landsmannen Alexander Keiller (1804-1874) den industri som så småningom skulle föra ut namnet "Jonsered" över hela världen. När herrarna senare skildes åt  berodde det på att den expansiva Keiller behövde mer utlopp för sin energi. I stället kom han att ägna sina krafter åt det företag som senare blev känt som "Götaverken".

Det sagda är emellertid en annan historia än den vi skall berätta här. För den som ändå vill forstätta studierna kan Partille Bibliotek erbjuda god vägledning. Nya böcker berättar hur nämnda herrar tillsammans med sin svåger, Olof Wijk, kommersråd i Göteborg, satte fart på arbetsmöjligheterna i regionen. (Var vore vi utan invandrare ?)

Bilden ovan, på skottarna -
har troligen att göra med en annan driftig skotsk släkt i Göteborg - nämligen släkten Bundy som var representerad i Göteborg genom Stadsmäklaren Daniel Rickard Bundy (1807-1872). Han var född i Göteborg domkyrko liksom många andra med namnet Bundy och deras familjemedlemmar kan tänkas vara med på bilden ovan, med de vackra kvinnorna i full skotsk mundering.  

Davida Hasselblad f. 1843 i Göteborg domkyrko fs var Daniel Rickard Bundys enda överlevande barn i äktenskapet med Eva Matilda Hummel (1815-1846). Och hon var en särdeles driftig kvinna som hittills försmåtts av forskarna i kvinnohistoria.

Under ca 45 år driver Davida charkuteriverksamhet i Göteborg. I L. Katrinelund, som låg i hörnet av Skånegatan och Bohusgatan, mitt emot dagens Nya Ullevi skapar hon en gastronomisk högborg. Hon introducerar bl a den första svenska medvursten och gör andra läckerheter som hon lärt sig tillaga vid studier i Danmark. Fina ingredienser att använda i alla de smörgåsbutiker som hon öppnar.

Åren 1881-1899, har hon egen verksamhet parallellt med maken. Då Herman Hasselblad dör 1899, tycks hon även driva han verksamhet vidare med barnens hjälp. Flera av Davidas barn blir kvar i charkuteribranschen under senare årtionden.

De första butikerna etablerade Davida 1881 vid Köpmansg. 28 och S. Larmg. 22.
Den senare adressen blir Davida trogen till minst 1925 medan verksamheten
vid Köpmansg. 28 upphör redan 1882. En nyetablering sker dock redan 1883 vid Bazaren vid Rosenlundsvägen. Möjligen var det en mindre lyckad placering då även denna adress överges efter ca 2 år för att 1884-1897 ersättas med en butik vid Hvitfeldtsplatsen 5. Där pågår verksamhet i 13 år mellan 1884-1897.

Mellan 1897-1905 har hon även butik vid Linneg. 6 som från 1906 ersätts av
en annan på Linneg. 32. Även denna ersätts 1913 av en ny på Linneg. 52.
Således finns hennes butiker vid Linnegatan mellan 1897 till minst 1925. Samma är förhållandet vid Vasag. 7 där butik öppnas 1897 och som drivs till minst 1925.

Året efter, 1898, öppnas en butik vid Ö. Hamng. 29  som är kvar till 1902. Huset som då låg där kallades för "Centralen". I dag finns tidningen Metro där under samma adress. År 1898 görs även en mer lyckad satsning vid Kungsgatan 56. Den fungerar till 1909   då verksamheten flyttar till Kungsgatan 61 och blir kvar till minst 1925.

Så dröjer det med nyetableringar till 1901 då nya smörgåsaffärer öppnas vid Östra Hamngatan 52 . Verksamheten där fortsätta till minst 1925.

1907 öppnas en ny affär vid Engelbrektsgatan 34. Även den kan vi följa till minst 1925.

Mellan 1911-1912 finns även en butik vid Sten Stureg. 6. Den ersätts 1913 av en ny butik vid Södra Vägen 34 där verksamheten pågår i ytterligare fem år mellan 1913-1918.

* * *

GÖTEBORGS ADRESSKALENDRAR, som varit till god hjälp för sammanfattningen ovan utgavs mellan 1864 - 1924 enligt de exemplar som finns i forskarsalen i GLA. dvs Göteborgs Landsarkiv. Tyvärr finns inte detta fina hjälpmedel på mikrokort ännu. Jag hoppas det kommer.

Davida Hasselblad dog, enligt muntlig uppgift, från ättling, 1927.

* * *

Som en kuriositet i sammanhanget kan sägas att Redaktören själv tillhör den skotska klanen Kirby. Detta via en smal anstrimma (FF MF MF FM F) från finske Kaptenen vid Tavastehus Infanteriregemente, Anders Kirby, adlad Liljebrunn, död 1695 i Janakkala S:n, Finland. Anders Liljebrunn var gift med Beata Brunow, dotter till Amiralen vid Ladoga sjö, Jörgen Brunow (Jöran Brynne) och NN Christoffersd. Stjernkors-Ståhl.

Anders Liljebrunn  var son till:
Majoren vid Tavastehus läns Kavallerireg., Erik Andersson Kirby (Kiorbiauw) gift med Ebba Judit von Stilchen. Erik A Kirby var i sin tur son till skotske adelsmannen Anders Kiorbiauw, har det meddelats mig av dem som utrett anorna för Klockaren Samuel Wulf i Ränneslöv, 1683 (ca) -1772. Samuel Wulfs anor sträcker sig via baltisk adel ända ner till Rötger som levde 1160 som Vapendragaren hos Erik IX, den Helige.

Roligare är dock att tillhöra den mera närliggande dragon- och torparsläkten Sadelfast (Sahlfast) vars medlemmar skildras under Gamla Glimtar, Nr 14, Del 1. En del av dem stöter man på lite varstans i världen, dock mest i göteborgstrakten.

skott_01.jpg (10891 bytes)

KLICKA
på bilden så visas de vackra kvinnorna i porträtt

Hjälp till att identifiera personerna

Då kan vi  gå vidare och skildra deras öden.

Egentligen är det hemskt att veta att alla är borta sedan länge. Kanske dog de som  gummor för flera årtionden sedan.

Nu kan vi bara hoppas att någon har  fotografier med namn eller data om dem.

S_pung.jpg (16505 bytes)
Skotskt
attribut


Efterlyses

I vilken kyrka finns tavla och dopfunterna ?

tavla.jpg (5153 bytes)

funt1.jpg (5744 bytes)

funt2.jpg (10902 bytes)

Efterlyses
enl text på foto av gravsten

A. Olssons
Familjegraf
August Olson
24/3 1834-21/9 1900
Brita Maria Olsson
1/10 1826-21/8 1903


Hjälp GLIMTEN med mer material

Sänd in bidrag i form av:
Läsvärda artiklar, gjorda register, gamla bilder, tips,
synpunkter, länkar till din hemsida mm

Klicka här för E-POST till GLIMTEN


Se statistik för GLIMTEN ? Klicka på ikonen nedan.