update.gif (1190 bytes)
innehall.gif (1177 bytes)
hb_korv.jpg (39101 bytes)

Hasselbladska korven flög till Långarydssläkten

Flera journalister i Göteborg har publicerat ovanstående bild och historien runt densamma, som t ex Sven Schånberg (Kál), Bengt A Öhnander och Manne Ekman. Alla varierar texten något som dock bygger på ett par tidningsklipp från 1923  (de återges i separat artikel).

REKLAMSINNE var Carl-Hugo Hasselblad utrustad med. Det var inte bara ballong-korven han använde för att skapa PR. Redan i början av förra seklet använde Carl-Hugo samma idé som Mac Donald använder idag, att ge leksaker till barnen i samband med servering. Något som vi idag tror är nytt då vi tar barn eller barnbarn med oss och beställer in "Happy meal". 

Familjen Herman och Davida Hasselblad har många förgreningar till andra kända familjer och släkter. Herman (1829-1899) var kusin till Fredrik Wictor Hasselblad (1816-1893) som startade fotofirman F W Hasselblad. Dennes sonsonson, Victor Hasselblad (1906-1978) skapade  den över hela världen kända Hasselbladskameran, som bl a ännu svävar som en satelit i rymden (inte att undra på att även "korven" rymde).

Hummel, med förnamnen David Magnus (1775-1848) hette domprosten i Göteborg som även var Davidas morfar. Hans anor har vi nu till rådman Peter Hommel som dog efter 1662 i Varberg.

Bundy har vi tidigare nämnt som Davidas flicknamn. Den släkten kan vi nu följa ner till 1600-talets mitt då den dök upp i Kalmar län.

I EN KOMMANDE BOK planerar vi att berätta hela historien om den gamla Herrgården Lilla Katrinelund och dess innevånare. (Gården låg i hörnet av Skåne- och Bohusgatan ända fram till 1963.) Den enorma bildskatt som vi har hjälper oss att skildra såväl arbetsliv som fritid i Särötrakten, tåg och båtar samt unika vyer från gamla Göteborg. Det gör att alla ättlingar till familjen har mycket att se fram emot om vi lyckas fullfölja projektet.

Lars-Olof Sandström f. 1929 och dotterson till Carl-Hugo Hasselblad har i många år samlat material som ställts till vårt förfogande. Ändå vädjar vi om fler bidrag för såväl foto- som charkuterigrenar av släkten Hasselblad, med vidhängande släkter.

* * *

Frågor:
1. Vem var Emma Dahlin ? Var hon släkt med Davida eller bara en vän ? Hon finns på fler bilder i borgerlig praktmiljö.

2. Vet du något mer om Arthur Westbeck (1853-1930) ? Vi vet att han var präst i Oskar Fredrik, Göteborg och född i Tanum (O) som son till Sten-Emil Westbeck och Natalia Fredrika Johanna Lundberg.
Davidas dotter Alice (Lisa) f. 1865 i  Domkyrko. Göteborg, vigdes ca 1883 med Herman Westbeck (bror till Arthur). Herman W. drev rörelse tillsammans med Carl-Hugo Hasselblad från 1893 och några år framöver på Regeringsgatan 40 och Nybrogatan 13 i Stockholm. Alice gifte om sig  med Edvin Stålhammar, f. ca 1886. Om Alice fick barn vet vi inte ännu.

 


Hjälp GLIMTEN med mer material
Sänd in bidrag i form av: Läsvärda artiklar, gjorda register, gamla bilder,
tips, synpunkter, länkar till din hemsida mm

E-POST till GLIMTEN


KLICKA
på bilden och läs
mer om "korven"


BILDEN visar:
Davida Hasselblad sittande omgiven av Emma Dahlin och prosten Arthur Westbeck. Bakom henne står sonen Carl-Hugo med hustru Linda samt döttrarna Brita och Rut-Ellen.


TACK

till alla som redan bidragit med uppgifter om släkterna Hasselblad, Bundy och Hummel

Ingen nämnd och ingen glömd

hummel.jpg (11835 bytes)
David Hummel
1775-1848
Domprost i Göteborg

Bidrag från Kh Anders Brogren, Istorp, Hummels ättling och efterföjlare i Istorp:

Av vallonsläkt.
Student i Lund 1793, bodde en tid hos Schartau, magister
1797, prästvigd 1800, pastoralexamen 1803, komministerradjunkt vid Domkyrkan 1804,
gymnasieadjunkt tillika, pastorsadjunkt 1813, predikade vid nya
domkyrkans invigning 1815 över ämnet "Nya menniskor i den nya kyrkan", kyrkoherde i Istorp 1817, domprost 1818, preses vid prästmötet 1822, teol.
dr. 1830.


Skarstedt skriver:

"Var en särdeles begåfvad prädikant, och fyndig i dispositionen; dock med väl häftig action; utövade ogement stort inflytande på blifvande präster, af hvilka en stor del togo honom till mönster, en del äfven gesterna inbegripna.
Skötte gärna sjelf expeditionen med allehanda prästbetyg och gick gärna i prästerliga förrättningar. Kunde stundom vara
häftig och lätt upbrusa, men var snar til åtrande och mildhet."