update.gif (1190 bytes)

innehall.gif (1177 bytes)

"Gåtornas folk"

Vilka är de ?
Var bodde de ?

En annan rubrik kunde vara:

En lycklig familj

Kärleksfullt vilar hans hand på hennes axel och hela bilden utstrålar familjelycka. Så även på andra bilder. Har de 1 dotter o  7 söner ?
Är det mannens syster som sitter vid hustru ?

B_fam1.jpg (23268 bytes)

KLICKA på familjebilden och läs mer om familjen.


Alla släktforskare ställs förr eller senare inför problem när lyckan i en familj eller släkt lyser med sin frånvaro. Negativa uppgifter som kriminalitet, alkoholism och andra tråkiga saker vill man ju inte ha förknippade med den egna släkten. Ligger händelserna många generationer bakåt i tiden skrattar man kanske åt uppgifterna. En del ser vi som resultatet av en förvrängd syn av dåtidens folk. "Horan Lussi" kallas kanske en an-moder som i sitt änkestånd givit sig i lag med en utsocknes och därmed blir fördömd av byfolket. "Tjuv" kallas kanske en som tagit sig in i en matkällare och stulit lite bröd eller plockat litel ved i skogen. Det ler vi åt. Jämfört med de händelser som i dag förmedlas av massmedia verkar det oskyldigt. Vi ser det med andra ögon än dåtidens folk.

Gäller det att skildra en släkt som inte är den egna, och som kanske ligger närmre i tiden, måste vi givetvis gå än mer varsamt fram. Uppgiften är ju inte att såra och genera de släktingar som kanske ännu lider av misstag och förbrytelser som tidigare generationer gjort. I stället vill vi ju påvisa positiva saker. Berätta om duktigt och driftigt folk. 

Det sägs att genialitet och vansinne gränsar till varandra. Ofta illustras det med att man ritar en cirkel där starten är genialitet som i en fallande skala åter ansluter till startpunkten. I bland kan man tro att förhållandet är detsamma för dådkraft och uppgivenhet. Släkter med dugliga individer visar även upp beklagansvärda motsatser. Så är livets villkor.

Ståndcirkulation - är ett begrepp som används av oss för att beskriva släkters uppgång och fall. Forskare ser ofta sådana mönster. Följer man en "enkel" släkt bakåt kan man plötsligt hamna i adliga eller kungliga familjer. Framgång har bytts till förfall och misär. Ofta vänder dock kurvan uppåt igen när generna får en chans att ge ättlingarna en mer positiv plats. Harry Hjörne i GP skrev ofta om detta fenomen under 1950- o 60-talet, beträffande göteborgsfamiljerna. Ett exempel var familjen Broström där redare Axel Broström startade verksamheten och där hans son Dan byggde ut den medan sonsonen Dan-Axel fick den att klappa ihop.

Harry Hjörne såg en 3-generationsregel bland göteborgsfamiljerna. Kanske lite väl oförsiktigt att skriva så. I dag sitter tredje generationen Hjörne med Peter i spetsen vid rodret för GP. Tidningen tycks aldrig ha gått så bra som nu. Men det finns ju ett annat gammalt talesätt - "INGEN REGEL UTAN UNDANTAG". Så kanske Hjörne ändå hade rätt i sin iakttagelse - rent generellt.

* * *

Släktforskning som görs med programmet Disgen lagras i olika s. k. notiser. När man skriver ut resultatet av sina mödor kan man bestämma vilka notiser som skall vara med - eller vilka som skall uteslutas. Notisen "S" -special" har jag gjort till "Secret". Uppgifterna i "S-notisen" är alltså hemliga och kommer inte med i utskriften. Därmed undviker man att sprida sårande texter.

Troligen finns motsvarande möjligheter i andra program. Använd dem och sprid inte uppgifter som sårar nu levande släktingar.

* * *

Min anfader, Dragonen Sven Sadelfast, framställdes 1834 i en mycket dålig dager enligt det brev skomakaremästare P.L. Frenning skrev till prosten i Torsby (O). Frenning tog sig an dragondottern Lauras sak. Hon hade blivit illa behandlad av dragonen och dennes son, dragon Gabriel Wist efter det att hon blivit med barn tillsammans med skomakerens son, Erik.
(Apropå det: Från Laura härstammar i dag en dansk gren av släkten Frenning).

Frenning skriver:
"...hennes förbannade bonde slägt dätt är ett jiävels pak ty di äter upp hänne helt och hållett, hännes fader den gamle skorken ..."

Inte förteg jag Frennings åsikt även om jag räknas höra till den "förbannade släkten".
I stället beundrar jag de liberala idéer som Frenning framförde redan 1834.
Läs gärna mer om detta HÄR

BM.

Klicka här för E-POST till GLIMTEN