startad.jpg (12305 bytes) Monster.jpg (6092 bytes)

gl365x54.jpg (9798 bytes)

MonsterH.jpg (6448 bytes)

MEDDELA
eventuella svar på angivna bildgåtor
Se E-post nedan

BÖRJA   HÄR
update.gif (1190 bytes)
innehall.gif (1177 bytes)
ELLER GÅ TILL

Debatten.gif (1267 bytes)
Diverse.gif (1687 bytes)
Foto.GIF (1545 bytes)
Glimtar.gif (1181 bytes)
regioner.gif (1727 bytes)
Register.gif (1237 bytes)
Slaekter.gif (1215 bytes)
Spegeln.GIF (1754 bytes)
REAB.gif (1100 bytes)

PASSA PÅ ATT SE SPINDELLILJAN !

GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD
VISAR SPINDELLILJAN SOM VARIT I
SAMMA SLÄKT MER ÄN 150 ÅR

Ur GP 2000-06-01 (s. 7 del 1)
" I 69 år har den här spindelliljan stått på samma plats i köket hemma hos Signe Magnusson i Jonsered. Och i hennes släkt har den funnits i 150 år.
- I morgonljuset, när solen gick upp över Kåhögsberget, fick liljan kraft. Jag tror att den tyckte om det, säger Signe Magnusson.
  Men liljan står inte längre på sin plats i köket. Signe, som är 93 år, har skänkt den vidare till Botaniska Trädgården.
  Där skall den placeras i växthuset, så att alla göteborgare skall kunna njuta av den, berättar intendenten Jimmy Persson.
  Minst lika intressant som växten är historien runt den.
Signe Magnussons farfar jobbade som ung på Jonsereds Säteri, hos Olof Wijk d ä och fick ett sidoskott från liljan som Wijk tagit hem från Indien.
  Eftersom Olof Wijk gick bort 1856 vet man med säkerhet att det var före det.
- Spindelliljan kommer egentligen från Västindien, men just den här arten spred sig tidigt till Indien och växer förvildad där, säger Jimmy Persson.
  När han hämtade liljan hos Signe Magnusson i måndags hade den bara en blomma. Nu har ytterligare ett par slagit ut.
- Den blommar sju dagar till, men inte tio. Sen får vi vänta ett år innan den blommar igen, säger han.
  Om den nu trivs i sin nya miljö."

VAD GP INTE BERÄTTAR:
Signe Magnusson ringde mig (GLIMTENs redaktör) fredagen den 26 maj och önskade fullfölja det förslag jag givit henne; att överlämna spindelliljan till Botaniska Trädgården. Liljan hade då en stängel med en stor knopp som senare visade sig innehålla 10 st blomkapslar. Dessa slår ut undan för undan de närmaste dagarna. DET MÄRKLIGA är att blomningen sker nästan på samma tidpunkt omkring klockan 18.00.

Jag lovade att hjälpa Signe med att kontakta intendenten Jimmy Persson. Han var dock strängt upptagen av GRÖNA RUM från SVT som just den fredagen gjorde en inspelning i Göteborgs underbaraste trädgård. Men måndagen den 30 kom Jimmy Persson hem till mig varefter vi gemensamt hämtade liljan hos Signe Magnusson.
Så slutar kanske en 150-årig släkthistoria. Men inte säkert. Hemma hos Red står det sidoskott som blommade förra året och gav upphov till artikeln du kan läsa
HÄR:
Det exemplaret gav strax efter blomningen ett sidoskott som nu är nästan lika stort som moderplantan. Ingen av dessa växter har någon knopp ännu men kanske blommar de några månader senare, likt förra året. Då meddelar vi det så du får möjlighet att se blomningen i "Partilles ANNEX till Botaniska".


Vem är du -
struts eller en fri fågel ?

Strutsen har blivit känd för att fly från sina problem genom att sticka huvudet i sanden. Man brukar även tala om strutspolitik.

Många släktforskare har i sina föreningar och organisationer ägnat sig åt strutspolitik då de  inte tagit itu med framförd kritik eller uttalat missnöje från sina anhängare.

Genom att avfärda och radera de debattinlägg som framförts i Släktforskarförbundets "Anbytarforum" har nu många fått NOG och bildat Nätverk för Oberoende Genealoger.

Klicka på länkarna nedan och ta del av opponenternas åsikter. Där står även deras upprop. Som en ofta raderad  deltagare instämmer jag:NOG MED STRUTSPOLITIK !

stuts.jpg (19629 bytes)

Struts i Borås djurpark 1965
Foto Bertil Magnusson


GLIMTEN
kommer på grund av den nya situationen att återuppta "DEBATTEN" (se knapp t v ) Tyvärr kan inlägg ännu så länge endast ske  via E-POST. Det blir en redigerad debatt i så motto att berörda personer ibland kommer att  få möjlighet bemöta framförd kritik. Alla åsikter som ligger inom lagens ramar kommer dock att införas.

Adress för debattinlägg: glimten@swipnet.se
Övriga inlägg:
                     e-post till GLIMTEN

GLIMTEN har redan för ca 10 år sedan framfört synpunkter som   liknar dem NOG i dag framför. Vill du läsa våra tidigare inlägg finns de i närmast följande länkar. Observera dock att Red numera ej är engagerad i Fören. SLÄKTDATA:

KLIPP UR GLIMTEN NR 5 (2/90)
LEDARE.htm#1997-08-12 som hänvisar bl a till länk ovan
GLIMTEN NR_2/90 (Hela IT-numret)

Nedan följer även mitt e-postsvar på uppmaningen att delta i NOG:

Hej

Jag har som hastigast tagit del av era idéer som syns stämma helt med mina.
Tyvärr vill de flesta släktforskare likt strutsar stänga ute den värld som omger dem.
De vill att allt skall vara "gulligt och snällt". Kritiska synpunkter skrämmer dem när
de rycks ur sin uppfattning. Då blir de ledsna och slår tillbaka. Deras vrede drabbar inte dem som utnyttjar dem utan dem som påtalar "att kejsaren är naken".

Av det jag läst om era mål kan jag bara säga att jag sedan över 10 år kämpat för dessa. Det har mest lett till isolering. En trevlig hobby borde vara nog som kitt för att hålla ihop släktforskarna - inte pampar och förbund.

Ni får gärna räkna mig till Er skara och GLIMTEN står till förfogande så fort jag återupptar verksamheten med den (som du kanske sett ligger det arbetet nere sedan
länge pga att jag reparerar hus mm).

Med vänlig hälsning

Bertil


Upprop:

Nätverk för oberoende genealoger!
Välkommen till vår sammanslutning på nätet!

I vårt gäng är alla VIP! Vi håller kontakt via e-mail och vår hemsida. Ibland uppträder vi som vanliga människor och använder snigel-post och deltar i stämmor och årsmöten.

Ordet "oberoende" betyder här att vi agerar oberoende av medlemskap i föreningar och dylikt. Det vi gör inom nätverket, gör vi helt och hållet som just oberoende genealoger. Vi motarbetar givetvis inte de föreningar vi är medlemmar i, tvärtom. Det vi ägnar oss åt är att främja släktforskningen och att stödja andra och varandra gentemot myndigheter, arkiv mm.
Ibland kan det vara svårt att veta sina rättigheter som släktforskare, t ex vilka kostnader arkiven får ta ut för en förfrågan, vilka sekretessregler som gäller och mycket annat.

Har du problem med att få igenom dina förslag och att föra fram dina åsikter? Tycker du att du har blivit orättvist bemött? Misstänker du att någon har gett dig svar som strider mot gällande lagar och regler? Vi hjälper dig!

Här på vår hemsida lägger vi ut alla nyheter och tips. Även förslag från enskilda eller föreningar som kan vara till hjälp. Har du själv något du vill ska publiceras så kan vi lägga upp det här

* * *

  • Öppet brev! till ledningen i Sveriges Släktforskarförbund!
  • Öppet brev! till redaktören för Rötter och Anbytarforum
  • Brev (mail) till Sveriges Släktforskarförbunds styrelse ang. Anbytarforum
  • Nätverkets eget stadgeförslag insänt till Sveriges Släktforskarförbund 2000-04-25 finns HÄR
  • Genealogiska Föreningens stadgemotion till Sveriges Släktforskarförbund kan du läsa HÄR.
  • Jörgen Tollessons förslag angående stödjande medlemskap i Sveriges Släktforskarförbund, kan läsas HÄR.
  • Länkar till sidor med mycket smått och gott för forskare finns HÄR.
  • Inlägg från de sista skälvande minuterna i Anbytarforum kan du läsa HÄR!

Hjälp GLIMTEN med mer material

Sänd in bidrag i form av:
Läsvärda artiklar, gjorda register, gamla bilder, tips,
synpunkter, länkar till din hemsida mm

Klicka här för E-POST till GLIMTEN


OBS ! Den tidigare möjligheten att se statistiken för GLIMTEN
finns tyvärr inte längre då icon.com upphört.


spind1.jpg (14273 bytes)
Foto
Bertil Magnusson

Spindelliljan som GLIMTEN skrev om förra året under rubriken

VÄXTER INOM SLÄKTEN


Klicka på bilden så kommer du till den förra artikeln


HAR DU
NÅGON  HISTORIA
OM VÄXTER
SOM FUNNITS
LÄNGE INOM
SAMMA SLÄKT


?


Berätta den
för oss


FRIA FÅGLAR

De fria fåglarna
plöja sin väg
genom rymden.

Många av dem
nå kanske ej
sitt fjärran mål

Stor sak i det.
De dö fria

Text av
Torgny Segerstedt hämtad från obelisken på
Vasaplatsen
i Göteborg


TIME OUT

har Red sedan en tid tagit.
I stället arbetas det  med trädgård samt hus o hem.

Denna sida är dock ett undantag orsakad av regnet som tvingat in Red till datorn.


GLIMTEN
har allt mer blivit "Bertils hemsida" trots långt över 60000 besök.

Så kan det inte fortsätta !

LÄSARNA MÅSTE SKRIVA INLÄGG

Tassa bara inte omkring bland de olika sajterna utan sammanfatta din forskning och delge den till andra.

Bäst sker det genom GLIMTEN som även visar dina släktbilder.

Då upptäcker du att nya kontakter görs som fördjupar nöjet  av din hobby.

VÄNTA INTE

SKRIV GENAST