startad.jpg (12305 bytes) Monster.jpg (6092 bytes)

gl365x54.jpg (9798 bytes)

MonsterH.jpg (6448 bytes)

Oberoende tidning som vill glädja dig


BÖRJA LÄSA VID
update.gif (1190 bytes)
innehall.gif (1177 bytes)
ELLER GÅ TILL

ledare.gif (1146 bytes)
Diverse.gif (1687 bytes)
Foto.GIF (1545 bytes)
Glimtar.gif (1181 bytes)
pdb.gif (1792 bytes)regioner.gif (1727 bytes)
Register.gif (1237 bytes)
Slaekter.gif (1215 bytes)
Spegeln.GIF (1754 bytes)stat_tik.GIF (1791 bytes)
REAB.gif (1100 bytes)

PARTILLES
DIGITALA
BIBLIOTEK

PDB (PDF )

LÖSENORD ÄR
"GLIMTEN" med versaler när du hämtar våra
digitala böcker.

Större texter publiceras som PDF-filer
De kan läsas med Acrobat Reader

TIPS !
Dubbelklicka på önskad fil.
När du ser texten välj "spara som" under "Arkiv" och lägg filen i önskad katalog för senare läsning eller utskrift.


 

 

hyrvkusk.jpg (23791 bytes)

© Foto Bertil Magnusson

Dokumentära bilder visar att tiden flyr

1958, eller för cirka 42 år sedan, togs bilden ovan. Den unge fotografen stod strax utanför Mariakyrkan i Göteborg. Kameran var en Agfa Silette med ett enkelt trelinsigt objektiv, oförmöget att ge rätt skärpa. Ändå har bilden idag ett stort dokumentariskt värde. Idag är området bakom och däromkring helt förändrat.

Hyrverkets kusk har kört från stallet på Fabriksgatan som går strax bakom de närmaste byggnaderna. Numera har kusken sedan länge slutat att föra personer till den sista vilan. Borta är också många av de gamla landshövdingehusen på Gårda, däribland hyrverkets centralt belägna stallar. I bildens bakre del går i dag E6 breda motorvägssträcka mellan Tingstadstunneln och Mölndal. Den har ersatt järnvägen som tidigare gick där och som nu tvingats in i en tunnel i berget bakom. Stadsdelen Lundens "Solgårdar" eller   s.k. barnrikehus" representeras av det gula huset i bildens övre vänstra hörn. Huset verkar vara det enda som är sig likt, åtminstone på avstånd.

P. G. Gyllenhammars farfar som bedrev kvarnrörelse och vars namn lever vidare i "Gyllenhammars havregryn" hade bl a verksamhet i huset strax till höger om hästarnas huvuden.Vid hans tid trippade flockar av brevduvor omkring på taket som sluttar ner mot Mölndalsån. Ån fortsätter till vänster mot Göta älv men böjer också av mot centrum just framför bildens hästar. Till Gyllenhammar kom bl a Göteborgs brevduveägare för att köpa spannmål som foder åt sina skyddslingar. Det hände före Reds tid men "duvegubbarna", som var våra sagesmän lovordade den gamle Gyllenhammar, om dem kan du läsa HÄR.

Fattighusån, som flyter fram längs bildens gata är egentligen en grävd kanal som ansluter till Mölndalsån, just bakom ekipaget. Kanalen tillkom under Göteborgs första år för att ge friskt vatten åt stadens innevånare. Senare bidrog den med sitt vatten som råvara till "Prippens" produkter. Även "Apotekarna" tillverkade drycker av Mölndalsåns vatten. Det är dock mindre lämpligt idag även om än den illaluktande ån blivet betydligt renare än den var för 40 år sedan. 

Gamla Fattighuset som ligger strax bakom fotografens rygg har givit namn åt ån. Det ritades av Bengt Wilhelm Carlberg och stod klart 1767. Det i sin tur ersatte ett tidigare fattighus som byggts 1704 för Hans von Gerdes klädesfabrik. Från 1726 inrymde detta stadens fattigaste fram till nybyggnationen.

TBC:n eller lungtuberkulosen som förr var en svår plåga för de flesta släkter - rika som fattiga - fick i den gamla byggnaden en högborg i kampen mot sjukdomen. Den blev   Dispensärcentral - och dit tvingades dåtidens göteborgare för att "skärmbilda sig". Kampen mot den tidens tuberkulos vanns med hjälp av Calmettvaccinering och medicinen PAS. Byggnaden fick därmed åter en annan användning. Idag håller flera kyrkliga organisationer till där och den kallas numera Mariagården. Tyvärr tycks nya, resistenta tuberkelbakterier hota dagens människor - så vem vet ?

NYA ULLEVI som färdigställdes 1958 som arena åt VM i fotboll ligger idag på andra sidan Fattighusån. På bilden är ån isbelagd men i bildens högra kant skymtar du några buskar. Just där ligger idag en stor bro med en bred väg fram till E6-an. Redaktören som var med på invigningen av Nya Ullevi 1958, har fina bilder från det tillfället. Även från tiden då Nya Ullevi uppfördes. Dessa och andra Gårda-bilder skall senare redovisas i en större artikel.

Fabriksgatan börjar sin sträckning mot Lisebergshållet strax bakom kuskens rygg på bilden. I början av Fabriksgatan låg sedan 1945 motorfirman Åke Ahlqvist, i en enkel plankomgärdad byggnad. Den var väl känd av traktens "knuttar" och "spättor". I dag är firman borta från Gårda men finns kvar i Göteborg. Som granne, i en större byggnad fanns en firma som tillverkade "reseffekter". Den revs först när den nya Brandstationen byggdes.

Rantorgets Saluhall ser man i bildens vänstra kant framför Dämmevägens större hus. Där höll bl a "Masens Charkuteri" tll. Namnet berodde på att innehavaren kom från Dalarna.

Dämmevägen var en gata full med verksamhet i flera affärer och i små verkstäder. Här startade Gårda Textil sin verksamhet i en enkel lägenhet på Nr 8. Firman har sedan fortsatt sin verksamhet i Göteborg. När Red som ungt brevbärarbiträde kom för att lämna posten till den judiske affärsmannen satt dennes gamle far  likt en skräddare uppkrupen på bordet. På huvudet hade han den typiska kalotten. Av små ihopnitade textilrester tillverkade han ett föremål som man torkade av dåtidens bläckstift med. Tala om gamla tider då inget fick förfaras ! Mer framgångsrikt var säkert försäljningen av "stuvar". Billiga stuvar var något som gladde de sykunniga göteborgsdamerna. Dämmevägens gamla hus och området omkring har nu fått ge plats åt de nya spårvagnshallarna.

Magnussons Orgelbyggeri hade sin verksamhet på södra sidan av Dämmevägen. Firman var känd över hela världen. Dess grundare har Red ingen känd släktskap med - trots namnet. Än i dag talar man om firmans kompetens, senast i samband med invigningen av den nya och omskrivna orgeln i Örgryte nya kyrka.

TURIONHUSET inrymde ett företag som tillverkade och sålde halspastiller. Dess kontor fann i huset som låg nedanför "Solgården" i bildens övre vänstra hörn. Det hände att "brevbäraren" förärades en och annan ask när kontorsdamerna var på gott humör.

EL-LYSE-PALATSET, kallas på vitsigt göteborgsmaner, Göteborg Energi:s kontor. Byggnaden syns inte på bilden. Kameran skulle då varit riktad mer åt vänster. Det är också ovisst om uppförandet påbörjats då bilden togs. I annt fall tillkom byggnaden åren strax där efter.

CERES-tomten, som elverkets kontor byggdes på, hade tidigare rymt en ytterst miljöfarlig verksamhet som än i dag vållar problem då marken är full av gifter. Efter branden som härjade CERES användes tomten åren fram till nuvarande bebyggelse som CIRKUS- och TIVOLI-plats. Kanske något som dåtidens barn nu minns utan att riktigt veta var platsen egentligen låg.

KOL, KOKS, VED, FOTOGEN samt IS såldes i en gammal barackliknande byggnad som låg ca 100 meter till vänster om bildens ekipage (strax innan man gick över Dämmebron). Långt in på 1950-talet värmde många av Gårdas innevånnare sig med fasta bränslen. En och annan syndade mot regeln och använde fotogenkamin. Oset i trappuppgångarna avslöjade detta. På sommaren gick man till samma leverantör och köpte isblock som denne grävde fram ur sågspånshögen. Vid hemkomsten lades isen överst i ett "isskåp" som oftast var placerat på "svalen", dvs trappavsatsen mellan våningarna. Matvarorna kyldes då smältvattnet rann utmed isskåpets väggar ner i en behållare. Nåde den som glömde tömma behållaren !
Apropå det typiska göteborgsordet "svalen". Det har  möjligen senare blivit känt för övriga Sverige via revyerna "Jubel i busken" som Sten-Åke Cederqvist och Sonja Hedenbratt gjorde populära i hela riket.

VILDA PARTYN med skrål och skrän ersatte senare verksamheten i Kol-baracken. Det fick närboende att protestera så nu är baracken borta och lugnet har åter lägrat sig över Stampens Kyrkogård, som ligger bakom fotografens rygg,  på andra sidan Mariakyrkan. Där vilar många kända göteborgare, bl a Harry Hjörne, som fick Göteborgs-Posten att bli en stor och betydande tidning.

REAB och dess server, varifrån du just nu når GLIMTEN, ligger endast några hundra meter norr om Dämmebrons fäste. Det företaget får här stå som representant för alla de företag och institutioner som i våra dagar ser till att GÅRDA hålls vid liv.


TIPS !  Så läser du GLIMTEN bäst

Vid ett studium av statistiken ser Red att många missat den bästa möjligheterna att manövrera i GLIMTENs material. Lättast är nämligen att klicka på knappen "Uppdaterat" och välja det som lockar. Genom att sedan använda webläsarens "Bakåt" kan man göra nya språng till andra sidor.

Tidigare förstasidor (index)
Ett annat sätt kan vara att välja tidigare förstasidor (index) och från dem se vad som kändes aktuellt då de gavs ut. För att underlätta kommer snart en ny knapp att införas som leder till denna möjlighet. Tills vidare kan du klicka på "Tidigare Index-sida" som är länkade i "Uppdaterat".


Statistiken
Det sägs att det finns tre sorters lögner: Vanlig lögn, förbannad lögn och statistik.
Jag mindes denna ramsa när jag såg USA:s stora intresse för GLIMTEN under den nya knappen "Statistik". Särskilt i Virginia var intresset enormt. Jag vet inte riktigt hur man skall tolka all information man får via den nya knappen. Möjligen är det flera sökmotorer som är placerade i Virginia som orsakar resultatet.

I övrigt tycker jag det är fantastiskt vad man kan få fram via statistiken. Spåren avslöjar bland annat vilken operatör eller webbläsare som besökaren använder, vilka filer och bilder som hämtats hem m.m. Tydligen hämtar många hem QADEMO-programmet utan att fortsätta med hämtning av födde-/vigde-/döde-register.
Om detta beror på problem uppmarar jag:

RING MIG GÄRNA PÅ TEL. 031-443070
NÄR DU SITTER VID DATORN SÅ LÖSER VI PROBLEMET TILLSAMMANS

Jag har ibland fått skriftliga, knapphändigt framställda frågor, som varit omöjliga att besvara. I en levande dialog per telefon försvinner många frågetecken.


Välkommen med ditt material via

E-POST till GLIMTEN

"Snigelpost" går också bra
Redaktör Bertil Magnusson
Storskiftesvägen 3, 433 41 PARTILLE
Tel. (+046) 031 - 44 30 70


AR_bild.jpg (6342 bytes)

Klicka på bilden för att ladda ner Adobe Acrobat Reader

Med hjälp av programmet Adobe® Acrobat® Reader kan man läsa och skriva ut PDF-filer.
Man kan också fylla i och skicka PDF-formulär online med hjälp av Adobe Acrobat Reader.

Du får Adobe Acrobat Reader version 3.0 om version 4.0 inte är
tillgänglig för din plattform eller ditt språk


Hjälp GLIMTEN med mer material

Sänd in bidrag i form av:
Läsvärda artiklar, gjorda register, gamla bilder, tips,
synpunkter, länkar till din hemsida mm


OBS !
se
PDB/PDF

Nu kan du hämta
4 böcker med utdrag ur
ORUST OCH TJÖRNS DOMBOK
för MORLANDA

1. 1662-1725
2. 1726-1740
3. 1741-1760

Totalt 491 sidor bjuder vi på

plus
1700-TALETS SILLPERIOD i Orust och Tjörns domböcker
179 sidor Storlek 775K

Författare är Professor Olof Brattö

olof_b.jpg (9264 bytes)

Olof Brattö


Tycker du om GLIMTEN
berätta det för dina vänner

Om inte ...
surfa vidare !


FRÅGA
GÄRNA

Har du rötter i södra Halland ?

För Veinge, Knäred och Ränneslöv finns uppgifter om ca 30 tusen födda barn.

För flera förs. i Höks Härad kan även frågor om vigslar besvaras.

För Partille fram till 1828 finns register över födde/vigde/döde samt andra källor.

För Landvetter kan liknande frågor ställas.

Givetvis även för övriga församlingar som vi har REGISTER
till här i GLIMTEN.

Välkommen med dina frågor via E-post eller telefon

Bertil Magnusson


OBS !
ALLT MATERIAL I GLIMTEN
FÅR ANVÄNDAS AV IDEÈLLA FÖRENINGAR OCH PERSONER
OM KÄLLAN  ANGES