update.gif (1190 bytes)
innehall.gif (1177 bytes)

Sol-GLIMT från Partilles gamla
soptipp i Furulund


solglimt.jpg (16458 bytes)

Bilden ovan är tagen i Furulund, Partille, en knapp kilometer från Reds hem. Under snön döljs den gamla soptippen. Strax intill ligger numera SAIK:s handbollshall och en fotbollsplan. Fortfarande har man en mycket vacker utsikt från platsen då man blickar mot nordöst. Milsvida skogar ger ett rent norrländskt intryck .

Lika viktigt som att ange data om födelse och död är det för släktforskaren att dokumentera den miljö som släkten lever i. Den förändras ständigt !

Soptippen ovan blev ersatt av en liknande i Öjersjö. Även den stängdes dock några år senare när sumpgasen (metan) krävde flera liv. I en brunn låg några lockande föremål, jag vill minnas att det bl a var en dumpad ishockyhjälm. Ett barn omkom vid sitt försök att plocka upp föremålen. Lika illa gick det för den tillkallade fadern. Även brandsoldaten som skulle ta upp offren höll på att bli kvar där. Olyckan gjorde att de farliga tipparna försvann. Numera finns i stället en återvinningscentral.

Framtida släktforskare förundras kanske över vår tids dumhet när de en gång, långt senare, stöter på uppgifterna om dem. Så gör ju även vi - när vi läser historier om obehagliga händelser. Även när minnet väcks av en vacker bild.

E-POST till GLIMTEN