jul99.jpg (21910 bytes)

1900-talets sista jul
Nu har redaktören åter slagit sig ner vid brasan i vardagsrummet för att stilla tankarna inför de stundande helgerna. Under det gångna året har GLIMTEN:s besöksantal passerat 50000 (enligt "IC-count", vars icon syns längre ner på sidan).

Enligt REAB
på vars server GLIMTEN ligger, är siffran betydligt större. Det ser man i deras fantastiskt analysprogram som ger statistik om allt som händer på serverns internetanslutning.
Tyvärr kan jag inte nämna allt man kan få reda på, endast ge några exempel här:
Man ser vilken "browser" eller  läsare som besökaren har, från vilket land anslutningen sker, ja t.o.m. stat och stad när det gäller USA. Man kan även se vilken speciell sida besökaren går in på och från vilken han lämnar servern. Vidare vilka filer som hämtas hem och hur många misslyckanden som sker liksom antal, tidsåtgång,  m.m. Jag imponeras givetvis av den fantastiska statistiken men i själva verket spelar siffrorna i dessa sammanhang mindre roll, ty ...

- SÅ LÄNGE DET FINNS EN ENDA INTRESSERAD LÄSARE VILL JAG VERKA !

Ändå blev jag glad av ett par kraftiga toppar, med flera tusen besökare under några dagar. De nåddes omkring den 6 september då Aftonbladet hade artiklar om släktforskning. Det var till glädje en kort tid, snart var siffrorna åter normala. D.v.s. 50 - 100 trogna besökare per dag.

Det är till ER - mina   TROGNA LÄSARE
jag nu vänder mig med en förhoppning om att ni alla skall få många goda dagar under det kommande tjugohundratalet. Att det just detta årskifte blir både nytt år, sekel och millenium får en del att känna en särskild yra och glädje - men även oro.

Beträffande oron tänker jag givetvis på de dataproblem som befaras av att det blir tre nollor i slutet på årtalet. De två sista nollorna kommer helt säkert att vålla åtskilliga störningar. Hoppas bara att dessa händelser inte vållar personskador och lidande.

JULKLAPPAR
i form av nya register för
SLÄP födda, 1898-1920, samt LANDVETTER kommer snart att utdelas. Registren  för Landvetter över f/v/d, har Ingrid Lännestad gjort medan jag själv arbetat med SLÄP i Halland.   Släp-registret omfattar 741 poster där man i de flesta även ser föräldrarnas födelse- och vigseldag. De födda barnens dödsdag har hämtats och införts från CD:n " Sveriges dödbok", där så varit möjligt ( 200 av 741, 108 M 92 K). För flickorna har då även giftonamnet kommit med och för männen namn enlig namnbyte.

Vad som slagit mig i samband med arbetet är hur trogna sin hembygd folket i Släp är. I ett myckel litet antal fall flyttar man långt från Släp. De flesta som flyttat har hamnat i Göteborg eller Kungsbacka. För den oinvigde vill jag nämna att den vackra Särö-trakten ingår i Släp - det förklarar en hel del.

Till Släp har jag ingen egen ana men mitt intresse för församlingen styrs av mitt stora bildprojekt med ca 700 glasplåtar. Många helt unika bilder är troligen tagna i Släp och för att kunna identifiera personerna offrade jag en intensiv arbetsvecka för att göra registret.

Året som gått
har tyvärr inte präglats av många bidrag från läsarna. I mina mörkaste stunder har jag tänkt byta namnet "Nättidningen GLIMTEN" till "Bertil hemsida" eller liknande. Min idé att GLIMTEN som ett oberoende forum skall ge släktforskarna möjlighet att föra fram idéer och förslag som gör vår  hobby trevligare, utnyttjas inte. Jag kan knappast tro att förhållandet i föreningar och andra organisationer nu blivit så gott att den "ventil" jag erbjuder inte behövs.

Nästa år får ge svar
om GLIMTEN enbart skall var min personlig hemsida. DU kan alltså påverka detta beslut genom att sända in artikelbidrag, register m.m.

Bertil Magnusson


Hjälp GLIMTEN med mer material

Sänd in bidrag i form av: Läsvärda artiklar, gjorda register, gamla bilder, tips, synpunkter, länkar till din hemsida mm

Klicka här för E-POST till GLIMTEN


Se statistik för GLIMTEN ? Klicka på ikonen nedan.