glimten.gif (1697 bytes)
update.gif (1190 bytes)
innehall.gif (1177 bytes)

Två bilder med skolklasser
i Kaga (vid Linköping) omkring 1910


kaga2.jpg (23840 bytes)

Här ses tvillingbröderna Helge och Edvin Johansson, längst till höger i bilden.

Edvin sitter på främre raden. Tvillingarna föddes 13 april 1902 och bodde i Västerbränninge Ågård, Kaga, just där kraftstationen ligger i dag. Föräldrar var August och Hulda Johansson och pojkarna var ett av deras tre tvillingpar. Fadern August deltog bl a i kraftverksbygget och körde flytande nitroglycerin med hästskjuts mellan Norrköping och Kaga. Ett mycket riskfyllt arbete som signalerades med röda flaggor. En skrämmande syn för de mötande. (Se även Edvins antavla).

Föräldrarnas första barn, dottern Arvida, överlevde trots den låga vikten av c:a 1 kg vid födelsen.
Sedan kom första tvillingparet där båda dog. Föräldrarna beslöt därför, när andra tvillingparet föddes, att Edvin skulle "få bröstet" och Helge uppfödas med flaska. Man ville tydligen försäkra sig om att en son skulle överleva. Ett beslut som för Helges del troligen blev ödesdigert. Kanske var det orsaken till hans dåliga hälsa då ersättningen för bröstmjölken inte hade samma kvalitet som i våra dagar.
I det tredje tvillingparet överlevde Linnea som dock senare drabbades av "röntgencancer" när hon behandlades för sina hudproblem med strålning. Man visste ännu inte om metodens farlighet och
Linnea dog endast 39 år gammal efter flera års svåra lidanden.
August och Hulda fick slutligen även dottern Ellen som dog ogift 71 år gammal.

Bilden ovan är troligen tagen ca 1909-1910 i Kaga och bilden nedan några år senare.

Tvillingbröderna kom senare att bruka Ullevi Västergård, Linköping, vars nu rivna hus utgör ingressbilden på GLIMTEN:s menysida för Östergötland. Där gårdens äldre hus låg, ligger i dag uppfarten från E4 till Bergsvägen (mot Motala) strax intill IKEA i Linköping.

kaga3.jpg (20979 bytes)

Här ser vi åter tvillingbröderna, nu med en manlig lärare.
Edvin står i mellanraden längst till vänster och Helge står som nummer fyra.

Om du känner igen och kan namnge något av de andra barnen så meddela gärna detta.
Du kan också erhålla en bättre JPG-fil för utskrift om du har en anhörig på bilden.


E-POST till GLIMTENs redaktör