glimten.gif (1697 bytes)
update.gif (1190 bytes)
innehall.gif (1177 bytes)

Edit* Olivia Andersson
Några korta data samt  3 amerikabrev (sist nedan)

Hjälp gärna till att komplettera antavlan


Andersson, Edit Olivia. Född 1895-09-15
i Tidersrum (E).
Död nära 94 år gl 1989-06-07 i Kisa (E).
(Far 2, s *, Mor 3, s *)

Gift i Kisa (E) med Adolfsson, Haldor Emanuel. Grundläggare. Född 1896-03-14 i Gölkullen, N Rothult, Västra Eneby (E).
Död 1978-03-16 i Ulrikag 9, Kisa (E).

Barn:

Adolfsson, Arne Arthur Emanuel. Bevakn.man. Född i hemmet, 1921-07-12 i Solhaga, Kisa (E).

Generation I

2 f

Andersson, Anders Gustav.
(Barn 1, s *, Far 4, s *, Mor 5, s *)

Gift med efterföljande ana.

3 m

Nickolausdotter, Olivia.
(Barn 1, s *, Far 6, s *, Mor 7, s *)

Gift med föregående ana.

Generation II

4 ff

Persson, Anders. (Barn 2, s *)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Andersson, Carl Alfred. Född omkr 1852 i Tidersrum (E). Död senare än brev skrivet 19350715 i 504 Sherman St, Holdredge, Nebr., USA. Bott i huset i Holdredge sedan 1915. Har fött upp tre barn, 1 barnbarn och ett barnbarnsbarn.

Andersson, Anders Gustav. (Se 2, s *).

Andersson, Oskar trol bror till Carl Alfred A. Bor ett hundra sv mil från Carl Alfred i USA. Han har en flicka som går på högskola. Han har en farm. Hans Adress är Knox, R.F.D. Indiana.

Andersson, August trol bror till Carl Alfred. August har en son, Johan, som ville flytta till Canada. Det verkar som August bor i Sverige och har en hustru vid namn Lina.

5 fm

NN, Ann Kristina. (Barn 2, s *)

Gift med föregående ana.

6 mf

Gustafsson, Nickolaus. (Barn 3, s *)

Gift med efterföljande ana.

7 mm

NN, Johanna. (Barn 3, s *)

Gift med föregående ana.

edith.jpg (16364 bytes)

Ovan:
Edit sittande i fotografens stol. Denna förekommer på många av Kisa-bilderna

Nedan:
Edit tillsammans med maken Haldor Adolfsson

Hal_Edit.jpg (7665 bytes)

 

 

 

 

 

 

Nedan:
Som fästfolk tillsammans med ett annat par

fästfolk.jpg (10345 bytes)

 


 

 

NEDAN FÖLJER

3 st

AMERIKABREV

från

1924, 1930 och 1935


Amerikabreven nedan har tidigare publicerats i GLIMTEN Nr 2 1991

 

Tre Amerikabrev

från

1924, 1930 och 1935

De tre amerikabrev som vi återger här ger förutom många släktuppgifter även glimtar från depressionsåren på 20- och 30-talet. De skildrar även framstegen inom jordbruket med dess mekanisering, liksom hur den uppskattade radion träder in som förmedlare av nyheter och väderleksrapporter, ja även tal och musik.

Breven är skrivna av Carl Alfred Andersson (*1852 enl. egen åldersuppgift) och adresserade till brodern Anders Gustaf Andersson, Hagadal, Kisa. De är skrivna på ett högst personligt sätt, skiljetecken är få, varför vi för läsbarhetens skull lagt in snedstreck och stycke-markeringar.

Det är Artur Adolfsson i Huddinge som har gett oss tillstånd att publicera breven som ingick i hans mors efterlämnade handlingar. Hon dog i Kisa 1989, nära 94 år gammal, och hette Edith Olivia Adolfsson, Hon var född den 15 sept. 1895 i Tidersrum, Östergötland och barn till brevens mottagare; Anders Gustaf Andersson och hans hustru Olivia.. Hennes farfar hette Anders Person och farmodern Anna Kristina. Morfar var Nickolaus Gustafsson och Johanna Gustafsson. Alla troligen med anknytning till Tidersrum och Kisatrakten. (Den som ev. har anknytning till släkten ombedes kontakta Red).


Brev 1.

Holdrege januari 22 1924

Guds frid kära Broder ock svägerska

jag vill i korthet sätt mig neder ock skriva några rador ock låta eder veta att vi alla lever ock äger den goda förmånen helsan en (än) till den skrivande stund / hvilket är det Bästa vi äga på dena jorden: jag hoppas att dessa Rador möta eder alla med den goda gåvan helsan:
jag får tacka för det kärkomna Brev som jag Bekom från dig / jag tror det är omkring ett år sädan:
jag har tänkt att skriva förr: men tiden går så fort här i dätta stora Land / så man knapast hiner med tiden: den går fort ock nu sjäner jag att jag Begyner att Bli gammal / men det är gott så länge man får ha helsan / då går det Bra

jag njuter av livet för varje dag som går / fast det icke är så goda tider för farmaren här / som det skulle vara / vad vi har att sälja är för Biligt ock vad vi skall sjöpa är får dyrt:
en arbetare har det Bäst / han har Bra betalt sädan vi hade kriget / om han får arbeta:
det är icke så mycket att göra nu om vintern ock det är godt om arbetsfolk nu / det har kommit hit så mycket emmegranter ifrån hela världen för lidet år:

jag undrar om ni feck god gröda för lidet år / jag sir i tidningra att det var för myket regn på sina ställen i sverige / så att grödan tog skada på olika platser:
vi hade ock så för mycket regn på våren / så att vittet vart icke så bra / men havren ock kornet vart Bra ock även majsen / den geck 4e bursen på äkren ock vi feck mycket foder att föda kreaturen med:

Pojka di Brukar farmen ock vi Bor i staden så vi får arände av landit / men det blir icke mera än det går åt för oss att leva på / det kostar så mycket att leva i stan då man skall sjöpa alt vad man skall äta ock kläda sig med:

här har varit stadig vinter sädan jul / mellan 10 å 15 grader kalt med en två tum snö: / före jul hade vi fint väder hela tiden
jag kan helsa dig från Oskar / jag hade Brev från honom för en liten tid sädan / jag har ick hört något från honom på en 4 är 5 år / så jag trode att han var död: han mår Bra / han Bor på sin farm ännu / di har en flecka / hon går i högskolan om daga:

Oskar Bor ett hundra svänska mil öster hår i från var jag är / så vi bor Bor icke så nära varandra / fast vi är i samma land:

jag har hört att det är icke så goda tider i sverige häller / det är så många som kåmit hit i sommar / dåligt Betalt ock dåligt med arbete säger di att det är över alt: / jag hoppas di får det Bättre här:
jag får sluta med många kära helsningar från oss alla tecknadt vänerligen adjö

C. A. Andersson

skriv snart ock låt oss veta huru ni mår nu för tiden / jag undrar om August har fått sig någon Plats / jag ha hört att han skall flytta den 14 mars / att han ick får vara der längre /
tag den der lappen ock få ett fri märke för / då du går till stan:
den är icke god längre än 6 manader från den tiden som han är sjöpt

På en lös lapp märkt; Hagadal Egnahem, som troligen gäller 1924 års brev står det:
vi fick brev från Amerika för en tid sedan / Allfrid säger att Oskar lever och bor på sin farm / han fick brev från honom för en tid sedan /

Oskars adräss är
Knox
R.F.D Indiana USA

Allfrids adräss
504 Sherman St
Holdrege Nebraska
USA


Brev 2 (6 år senare)

Holdrege den 15 juli 1930

Gud frid kära Broder /

jag vill fårsöka att skriva några Rador till eder äfter Som jag icke har hört något från någon av eder på så länge / Så jag vet icke om ni alla lever äller är döda

jag vill låta eder veta att vi lever ännu ock har helsan till skrivande stund / hvilket är det Bästa av alt ock jag hoppas att dessa rador måtte träffa eder alla vid den samma goda gåvan / helsan / hvilket är det Bästa av alt - fast man Begyner att Bliva gammal / men jag får icke klaga så länge jag har helsan ock kan vara uppe ock gå ut i staden en ock två gånger om dagen / ock höra på musiken då di spelar / ock sång / o vad det livar upp en gammal / då sitter jag ock tänker på gamla tider / då jag var ung / men jag njuter av livet för varje dag jag har helsan ock mår Bra / fast jag blir 78 år nästa novämber
Jag kan händ icke har mått bätre om jag har Bott Swerige / hvem vet -

jag undrar hur du ock din guma mår ock August ock Lina - jag skrev till häni för ett år sädan men jag har icke fått något Brev från häni sädan / kan hända att di har flyttat / den gamla adressen har varit Sjövik Norra Wi

jag har icke August adräss häller då han skrev sist så viste han icke huru länge han kom att Bo där - det är nu 2 äller 3 år Sädan han skrev då ock ville att jag skulle sända päningar till en Billjät

han har en pojke som heter Johan Som ville gå till Canada / men det var en stor lycka att jag icke jorde det / men jag viste att det var ingen plats att gå till / der är Sämre än det är i Swerige / det är inget arbete att få / det är tusende tals av svänskar Som håller på swalta i hjäl / om det icke har vat får Barmartige Bättere lottade svänskar som har hjälpt dem

di har samlat ihop så att di har hyrat ett stort rum for dem / så att di kan få ett mål mat om dagen ock så får di såva på golvet om näterna / så det är icke mycket Bätre här / det går mycket folk här att tigger sig littet mat här / så att di kan uppe håla livet / så jag Rådar ingen att gå hit äller till Canada

vi har hatt mycket regn här i vår så vettet är mycket Bra / även kornet och havren / men majsen är dålig / det var för mycket regn / så vi fick planta över / så den är sen - jag sir i tidningen att grödan är Bra i swerige i år

det värsta är här att priserna är för låga här på alting vad Böndra har att sälja / vettet 30 cent / havren 25 cent / för ett år sädan var det dubelt så dyrt alt vad färmarn hade att sälja - men alting har gåt ned vad Böndera har att sälja / men vad di skall sjöpa / det är nästan lika dyrt som förr - det enda är som hjälper färmera är att di har nu maskineri / så att en man kan göra så mycket nu / som två och 3 man kunde göra förr

ja nu är den mästa säden mäjad ock en stor del tryskad / di tryskar den så fort di mäjar den på åkren / det tager två man / en sjör masjnen ock en sir till tryskvärket

jag får nu sluta min dåliga skrivelse för denna gång med många kära helsningar från oss alla / tecknadt vänerligen av din broder

C. A. Andersson adjö

helsa så mycket från oss tillAugust ock Lina / giv mig deras adräss då du skriver / skriv snart ock låt oss veta huru ni mår

jag sänder en kupong som ni får ett frimärke på påstkontoret, den är god för 6 månader men icke länre - min adräss är som för

504 Sherman St Holdrege nebraska USA


Brev 3

Holdrege den 15 juli 1935

guds frid kära Broder ock svägerska

jag vill skriva några rador och låta eder veta att vi lever ännu ock mår temerligen bra efter ålderen / men det är icke nu som förr / det går nerföre
för varge dag / men så länge man kan vara uppe för varje dag så får man icke klaga

jag går ut till staden en ock två gånger om dagen om det icke är för varmt / men det är Bra hett nu / jag kan icke stå värmen nu som förr / det är hårt för Böndera om daga nu i värmen / di mäjar sett vete nu / det är en två vicker för senat av det myckna regnet Som vi har hatt i sommar / vi har aldrig hatt så mycket regn något år / så vettet har tagit skada av Bost (Rost?) så det går icke mer än från 8 till 15 Buset på acren / knapt halv sjörd:
majsen är ock så sen / men den kan bli bra ännu / han växer fort:

här är hårda tider här nu / det är inget arbete nu som förr / Böndera gör sett arbete sjalva: / en man kan göra så mycket arbete nu som två ock 3 / alt går nu med maskineri och då di plöjer / så sjör en man från 4 till 6 hästar med en plog som plöjer från 3 till 4 fårer nu / ock sitter ock åker / han behöver icke att gå nu som förr då jag farmade

jag hade icke mer än 2 ock 3 hästar ock en plog som plöjde en fåra ock fick gå till fots från mörgon till qvällen / ock alla Bönder / så de behövde en dräng då / men det är icke så nu här / men så är det ett slätt land / ingen sten så stor som ett plomma / inga Backe ock ingen skog det är svårt att plöja:

mina pojkar di Bor på farmen / jag har två pojkar / Carl den älste är gift / han är 50 år / di har en flecka / hon är 21 år:
walter han är icke gift / han är 42 år:
di föder upp kreatur / di har omkreng 90 kreatur ock 12 kor som mjölkar:

ock så en 75 är 80 höns / ett stort höns hus di är ine i om nätra / om daga då går di vilt ock tager sin födan ute / så det kostar icke myket att fö dem / så di får in många dusen ägg om dagen / ägga är 20 cent dusent

ja nu är jag ensomen hemma så nu har jag rum i det här stora huset/ 7 rum /
4 rum nere / en bäd-kamare / ett frant rum / ett åting rum / ett sjök / ett skaferi /ett Bad rum ock 3 Bäd kammare i övervåningen

vi har Bott i detta hus nu i 20 år / gumman min ock fleckan geck 3 hundra och 50 mil väster / till en stad som hiter Danver / var vår dotter bor / hon kommer att stana tills den 1 september tills det blir kalare väder

det är icke så varmt der / det är en 40 mil från di store Bärga / där snöar där om somaren året om var Bärga är så det komer kalt från dem:

Amyes man han arbetar i en Bod var han säljer sjöt ock fläsk ock alt annat

vår dotter Amy hon är 48 år gammal / hon har en flecka som är 26 år gammal / hon bor i Danver ock så: / vi har fött upp häni: / ock även hänis dotter som är med till Danver nu / hon är 8 år gammal / så vi har föt up 5 Barn med alla:

ja nu får jag gå till Ridion en stund och höra honom spela ock tala / den är det Bästa jag har i huset / jag får veta alting vad som händer i hela världen en gång om dagen: ock 3 olika platser väderleken / vad väder det Blir i mörgon / om det Blir regn äller mulet äller varmt
kan höra från kust till kust lika så Bra som di talade i mett hus:

jag sänder dig Svänska amerikanaren ock Folk för 6 månader frit /jag har betalt för den / den kommer en gång i vickan / så ni får se nyheter från både swerige ock americka / jag har läst denna tidning i 35 år
må så godt / tecknadt vänerligen af din Broder

C.A Andersson

Skriv ock låt oss veta huru ni mår / när ni skriver så får du en stamp för din här lapen att sätta på Brevet / den är god för 6 månader / icke längre.


Meddela intresse för bilder i tryckbart format via

E-POST till GLIMTEN