glimten.gif (1697 bytes)
update.gif (1190 bytes)
innehall.gif (1177 bytes)

Mejeriet i Rothult, Västra Eneby

Föräldrarna till Ossian Kindvall drev i huset, som bilden nedan visar, ett mejeri i Rothult, V Eneby. Det övertogs av Ossian och makan Nanny och drevs tills mindre mejerirörelser blev omöjliga pga bondekooperationens framväxt.
Ossian var född 1892.08.19 och dog i Linköping 1969.07.24. Han tillhörde enligt uppgift samma släkt som den kände fotbollsspelaren Ove Kindvall. .

mejeri_1.jpg (25548 bytes)


mej_pers.jpg (20502 bytes)

Några av mejeriets personal


Nedan visar vi även en vacker mejeribild från Skåne (möjl. Teckomatorp)
där Ossian Kindvall praktiserade. Vi ser honom i vitt längst t.v. i bilden.

 

mejeri_2.jpg (28072 bytes)

Mejeristen Ossian Kindvall var gift med Nanny Alida Adolfsson, f. 1904.06.19. i Gölkullen, N Rothult, Västra Eneby och död i Linköping 1975.01.19. Äktenskapet blev barnlöst. Makarna levde i många av de senare åren Linköping.

Härifrån kan du gå till bild med Nannys skolklass i V Eneby, ca 1910.


E-POST till GLIMTEN

GLIMTEN
© Bertil Magnusson
Storskiftesvägen 3
433 41 PARTILLE
Tel + (046) 031 - 44 30 70