GLIMTEN - en oberoende nättidning som gör släktforskningen roligare

bm15x20.gif (4761 bytes)
Bertil Magnusson
i yngre upplaga.

Till nya läsare av GLIMTEN

Hjärtligt välkommen !

glimten.gif (1697 bytes)update.gif (1190 bytes)innehall.gif (1177 bytes)

Fotot ovan har varit med sedan starten av
GLIMTEN Nr 1/89  och får hänga med som mitt varumärke

Jag hoppas du får glädje av vårt innehåll och även själv bidrar med resultatet av din egen släktforskning. Delad glädje är dubbel glädje!

Efter många års propaganda att släktforskarna själva skall göra DATAREGISTER över födda, vigda och döda, har jag många sådana.
De har gjorts av personer som svarat på mina upprop. De har sänt in resultatet av sina mödor i medvetande om att jag GRATIS distribuerar det till andra   släktforskare. Några skrivna avtal oss emellan behövs ju inte då innehållet i registren är utdrag ur offentliga handlingar. Jag har aldrig tagit något betalt för mitt arbete men då och då fått ett frivilligt bidrag till verksamheten på Pg 416 51 52 - 2

GLIMTEN:s DATAREGISTER över födda vigda och döda har gjorts med en av mig utarbetad metod som beskrivs under REGISTERTEKNIK och till vilket du kan hämta hem PROGRAMVARA för att söka i registren och läsa dess information samt med QA-MALLAR vars hjälp du själv kan skapa egna register.

SÖKNINGAR I DATAREGISTER
Tyvärr finns det register som jag av en eller annan orsak inte vill distribuera. T ex de som säljs av någon förening men som jag för egen del matat in. Även om uppgifterna är offentliga vill jag inte försvåra utgivarens försäljning. Givetvis kan jag då i stället hjälpa till med att söka i dem och meddela resultatet via e-post eller per reguljär post.

Lycka till med din släktforskning !