pe-glimt.gif (7084 bytes)

Artles torg
i Partille

av Bertil Magnusson


Om ett försök att förklara namnet

Artles torg

I mina försök att förklara platsnamnet "Artles torg" råkade jag ut för ett par roliga händelser.

I Partille Krönika (utgiven1920) fann jag på sid. 309 vad Erik Bergendahl skriver om de många lekmannaförsök som gjorts för att förklara själva ortnamnet "Partille". Den nu vedertagna förklaringen är att namnet betyder "Porten mellan hällarna". Benämningen syftar då på det smala bergspass som finns vid västra spetsen av sjön Anten. Genom detta kom västgötarna på sin väg in till Göteborg.

Två fantasifulla förklaringar till namnet Partille enligt krönikan:

Citat nr 1

"En av dessa tolkningar vill berätta, att Partille sockens första innevånare skulle ha varit en piga och en dräng, som funno trakten så vacker som ett Eden och därför bosatte sig här. Det kom ett par-till-ed(en), och så var namnet färdigt ! Enkelt och lättfattligt !"

Citat nr 2

"En annan tolkning finnes berättad i ett handskrivet dokument från 1850-talet, gjort av en ägare till Partille Stom (Partille Herrgård), vari det säges:
"En sägen går att egendomens namn Patilled härrörde af en träffning i äldre tid, då en gammal Kung med namnet Artle stupade och där äfven finns ett märke uprest i egendomens park af en stor Bautasten på det ställe han skulle stupat, ehuru ingen inskription därpå är inristadt". En dylik bautasten finnes verkligen kullfallen i nämnda park, men om densamma har en 85-års man berättat att den på 1860-talet skulle hava ditkörts från en "forngrav" i Mellby. Månne detta skedde för att göra sägnen trovärdigare ?"
Slut på citat.

"Kung Artle" inspirerar fantasin
Redan 1948, när jag som 15-åring flyttade till Göteborg hörde jag historien om den värnpliktige ynglingen som blivit befriad från tjänst pga sin dåliga syn. På kvällen skulle han fira detta med ett besök på Palladiumbiografen. Just när han tränger sig in i bänkraden får han till sin fasa syn på läkaren som mönstrade honom. Han finner sig dock snabbt och säger på typisk "götebosska":
- Förlåt, är detta bussen till Part´le ?

Hajade ni ?
Ett "P" före den mytiske kungens namn bildar det västsvenska uttal som än i dag är så typiskt för ortnamnet Partille.

Kan Nationalencyklopedin och internet ge upplysningar om "Kung Artle" ?
Jag söker "Artle" på digitalt sätt i de båda medierna. Tyvärr blir det ingen träff i Nationalencyklopedin
(men det börjar jag bli van vid - där står visserligen allt, men aldrig det man söker).
Då har jag bättre tur med internet.

På inte mindre än 29 sidor får jag träff´på "Artle". Dock leder ingen till Kung Artle. I stället tycks alla leda till en danspedagog med namnet Kay Artle. Givetvis måste denna veta bakgrunden till namnet - så jag skickar ett e-mail med följande lydelse:

" I Partille Krönika nämns en mytisk kung vid namn "Artle". Med tanke på att du bär samma namn undrar jag om du vet bakgrunden till namnet eller kan ge upplysningar om var jag skall söka denna ? I Partille har vi även en plats som kallas "Artles torg" och i min nättidning hade jag tänkt förklara namnet. Du är välkommen att lämna information om du har någon. Mvh / Bertil Magnusson "

Kay Artle svarar snabbt följande:

"Så intressant, en mytisk kung! Har du mer info om honom?
Mitt eget namn "Artle" har jag fått via min f.d. svärfar, Roland Artle. Han är  pensionerad ekonomiprofessor från Univeritetet i Berkeley, Kalifornien. Enligt vad jag har hört så är namnet både taget och påhittat. Roland Artle, som är född svensk, hade från början ett vanligt "son-namn". När han senare bytte efternamn skapade han det genom att foga samman bitar av sina föräldrars båda förnamn."

Kay Artle berättar även att hennes f.d. svärfar var rätt känd inom sin branch, framför allt i Göteborg där han tidigare arbetat. När han kom på besök, förr i tiden, så brukade tidningen skriva om att "nu är Roland Artle i Göteborg igen!". Det hade hon sett i ett gammalt tidningsurklipp.

Vår trevliga kontakt med danspedagogen Kay Artle är därmed slut sedan vi tvingats konstatera att det inte fanns något samband till Kung Artle.

Förmodligen finns knappast heller något samband mellan ekonomiprofessorn Artle och den blygsamma plats som fått benämningen Artles torg, vari "torg" verkar helt felaktigt. Egentligen är platsen närmast en vändslinga för taxibilar som skall släppa av passagerare till det närbelägna hyreshuset.
(Vill du läsa mer om Kay Artle? här är adressen:
http://www.ivo.se./as-sayf/ )

Tills vidare får vi nöja oss med att konstatera att Artles torg fått sitt namn enbart genom att det nämns i Partille Krönika. Det har nämligen förre kommunalmannen i Partille, Arne Ericsson, berättat för mig. Han har varit mycket aktiv i gatunamnsberedningen och med Partille Krönikas hjälp givit namn åt många gator.

Vem var då Kung Artle ?
Det vet jag faktiskt inte. Inte ännu. Kanske du kan berätta ? Jag tar gärna emot upplysningar.

Bertil Magnusson

TILL MENY FÖR PARTILLE

ÅTER TILL GLIMTEN:s FÖRSTA SIDA