Nättidningen

Äldsta järnvägsskenan

Redaktör: 
Bertil Magnusson

HEM

|Nytt & ändrat|Innehåll|Register|Släkter|Efterlysningar|Glimtar|Tips|Kontakt|Nyheter|Foto|PDF-filer|Diverse|Trädgård|
REGIONER:
|Göteborg|Halmstad|Höks härad|Östergötland|Partille|


Sveriges äldsta järnväg

(C) Foto Bertil Magnusson (samtliga bilder)


Åk under våren till Jonsereds gamla fabriksbyggnader där nu bl.a. MTV har verksamhet och bjuder på en stor parkeringsplats åt studiopubliken. Parkera bilen där och gå norrut så att du hamnar under järnvägsviadukten som leder till Bokedalen. Då har du en hel del märkligheter omkring dig.

När man i gamla tider lastade av gods vid dåvarande järnväg hamnade utländska fröer av olika slag på marken intill.  Många rotade sig och har givit upphov åt växter som vi än i dag kan glädjas åt, bl.a. Fågelarv och Lönn av tyskt ursprung.

Tysk lönn

Den tyska varianten av lönn har mörkare och mindre flikiga blad än den svenska som vi ser på följande bild.

Lönn av svensk typ

Den svenska lönnen har spetsigare bladflikar och är betydligt ljusare

På bilden till höger ser du de båda arterna sida vid sida. I bakgrunden syns en del av cykelbanan mellan Jonsered och Göteborg. 

Svenska Naturskyddsföreningens lokala avdelning i Partille har aktivt verkat för att skydda växten Fågelarv liksom många andra växter. Partille kommun har låtit cykelbanan göra en vid sväng runt växtplatsen. Ett staket har satts upp för att öka dess skydd.

Fågelarven frösår sig själv från år till år och skulle försvinna om denna procedur avbryts på ett eller annat sätt. 


Aimon Niklasson (här i mitten) informerar en utländsk gäst och SNF:are vid en utflykt 17 maj 2001. I bakgrunden syns MTV:s parkeringsplats vid det som en gång var Jonsereds Fabriker. 


Välkommen med material via

e-post till GLIMTEN

Alla e-brev antas fria för publicering
Då undantag önskas, ange: "ej för publicering"

"Snigelpost" går också bra
Redaktör Bertil Magnusson
Storskiftesvägen 3, 433 41 PARTILLE
Tel. (+046) 031 - 44 30 70

Sveriges äldsta järnvägsskena finns inom Partille kommun

William Gibson d.ä. som 1834 startade det företag som senare kallades Jonsereds Fabriker var en man med många nya idéer. Bl.a. gav han Jonsered Sveriges första järnväg och dessutom den första telefonlinjen. Den senare gick mellan Jonsered och hans bostad på S. Hamng. i Göteborg (mitt emot Tyska kyrkan).


Till vänster ser du den historiska resten av vår första järnväg som sparats åt eftervärlden.


Fågelarv heter en rar och rödlistad växt med få lokaler i södra Sverige, några av dem i Västergötland. Växten syns också på bilden till vänster.

Den blågröna oansenliga växten växer mellan skenan och stenarna som bildar fundamentet till järnvägsbron som går till  Bokedalen.


SNF:s Naturvandring under våren är ett bra sätt att bekanta sig med platsen. Den startar  lördagen den 26 april kl. 8.30 2003, under ledning av Aimon Niklasson.

Man samlas vi Jonsereds station. Frågor besvaras av Aimon på tel. 031-261378 eller per e-post.

Se även sista bilden t.v.