pe-glimt.gif (7084 bytes)

Jonsereds kyrka

av Bertil Magnusson


En bild från 1800-talet hämtad ur Partille krönika

J-church.jpg (61251 bytes)

Jonsereds kyrka uppförd av James Gibson på gården Manereds mark

Det är knappast denna pastorala idyll man tänker på när man hör Jonsereds kyrka nämnas. Vid tiden för uppförandet av kyrkan var dock Partille, vari Jonsered ingår,  huvudsakligen en jordbruksbygd.  I Jonsered hade dock förvandlingen till industrisamhälle påbörjats när familjen Gibson omkring 1834 gjorde sin entré. I flera generationer skulle sedan familjen Gibson utöva ett stort inflytande på utvecklingen i trakten.  Dock var Partille i stort "rena vichan" ännu 100 år senare.

År 1954, köpte Red för utryckningspengarna från "lumpen" en motorcykel. Första turen på den väl begagnade motorcykel från 1931,  gick till Finnjösa i det lantliga Partille. Där bodde då ett par vänner som odlade Harz-kanarier. Besöket var min första kontakt med Partille och sällan anade jag då  att jag 14 år senare, 1968, med min unga familj skulle bosätta mig här. Inte heller visste jag att mina förfäder levt i trakten under många århundrande, kanske ända sedan hedenhös.

En av förfäderna var Stads Soldaten Bryngel Högman som bodde i Manereds lid, alltså inte långt från den plats där Jonsereds kyrka senare byggdes. Det skedde dock drygt hundra år efter att Bryngel drunknat i Säveåns vatten. Om denna händelse och Bryngels ättlingar och ingifta (700 per) kan du läsa i GLIMTEN om du klickar på An- och stamtavlor överst här på sidan.

MANEREDS GÅRD, på vars mark Jonsereds industrier uppfördes, hade sin manbyggnad strax nedanför kyrkan. De gamla husen revs dock kort tid efter det kyrkan var klar. Bland de många ägarna till Manereds gård  fanns  familjen Friberg. På flera ställen i Partille Krönika tryckt 1920 och författad av Erik Bergendahl, är dess medlemmar omnämnda (sid. 284, 354). Släkten Friberg levde även i Uddared men kom urspungligen nog från Kyrkefalla i Skaraborgs län. Släkten har i dag har många ättlingar i USA varav Red har kontakt med två, Robert (Bob) Friberg och Kevin Spence. Om du KLICKAR HÄR kan du läsa mer om de över 500 släktmedlemmarna.

Serendipity i Partille (slumpartad händelss)
Vid kontakten med Bob Friberg i USA ombads jag att hjälpa honom med att ta reda på varifrån anfadern, Lars Larsson Friberg, kom när han i slutet av 1700-talet flyttade in i Partille. På ett märkligt sätt styrdes jag efter ett ärende till Göteborg att "ta vägen om Partilles Bibliotek". Väl där tog jag fram mikrokorten för Landvetter (!) med flyttningsattester. På det första kortets första rad med "sidor" fann jag honom. Euforin grep mig. Sådant kan bara inte hända ! Såvida inte "någon där uppe"  hade ett finger med i spelet.

NB! Partille församling leddes förr av en komminister och löd under Landvetter pastorat, där  kyrkoherden bodde. De tidigaste uppgifterna för Partille går därför ibland att finna i Landvetters kyrkböcker.

Vill du också visa dina bilder från Partille, gärna äldre,  så ta kontakt via

E-post till GLIMTEN

TILL MENY FÖR PARTILLE

ÅTER TILL GLIMTEN:s FÖRSTA SIDA