pe-glimt.gif (7084 bytes)

Vilda västern
i Partille

av Bertil Magnusson

mack_ka.jpg (22509 bytes)

Red flyttade till Partille i september 1968. Något senare tog jag bilden ovan ungefär från nuvarande  SE-banken. Då riktade jag mig något mot nordväst. Vred man sig ett kvarts varv och tittade rakt över gatan,  mot västra delen av nuvarande konsumhuset "PRIX", såg man bilden nedan.

mack.JPG (26148 bytes)

Man fick en känsla av att se en "mack" liknande dem man ser i amerikanska "Vilda västern-filmer".
I bakgrunden, på andra sidan Säveån, skymtar hus från de västra delarna av Lexby och de gamla industribyggnaderna som fortfarande ligger kvar och skräpar, 30 år efter det bilderna togs.

Tekniska data: DIA-bilderna är scannade med Agfa Snapscan 600 utrustad med ett så kallat DIA-lock. När dialocket är inkopplat lyser dess ljusrör genom de transparenta bilderna och möjliggör för scannern att återge dem. De ljusrör som normat lyser vid scanning av reflekterande material är då bortkopplade. Tyvärr är dialock dyra och kostar ofta lika mycket (eller mer) än vad scannern kostar. Vill du ha hjälp med att scanna dina egna DIA så ring till Red på 031-443070.

Red skall försöka att visa fler bilder från ett Partille i stark förvandling.
Kan du själv bidraga med material så kontakta via

E-post till GLIMTEN

TILL MENY FÖR PARTILLE

ÅTER TILL GLIMTEN:s FÖRSTA SIDA