pe-glimt.gif (7084 bytes)

Diverse texter

av Bertil Magnusson


1998-02-19

Hur man gör en "höna" av en "fjäder"

eller Anders Anderssons anor från Puketorp

Anders Andersson var ett mycket vanligt namn i Partille. Kanske för att namnet i en äldre form burits av en storman "Andor i Uglim" som bl a 1527 mötte Gustav Vasa vid dennes visit i Gamla Lödöse (nuv. Gamlestaden i Göteborg).

Anders i Ugglum ägde både Ugglum Storegård (låg där Nordbanken i Sävedalen i dag ligger) och Öjersjö Storegård. Enligt legenden sa man att han ägde "halva Partille".

Andra stormän försökte rycka åt sig Anders ägor men vid de åtföljande processerna vann han alltid. Han var så känd i trakten att han aldrig nämndes vid något efternamn - en parallell till våra dagars kändisar, Madonna etc.

I de dataregister Red har över Partille för tiden 1687-1828 bärs namnet "Anders" av 574 av de 2081 pojkar som registret upptar. Det vill säga 27,5 % av pojkarna.

Kombinationen "Anders Andersson" var dessutom vanligt. Det var makens namn hos 71 av registrets 1422 par (5%) och det var faderns namn för 229 av de födda.
Namnet har vållat Red åtskilliga problem vid släktutredningar.

* * *

Anders Anderssons anor i Puketorp :

Enligt registret Födda i Partille 1687-1828, föds 1737-08-25 en gosse vid namn Anders i Puketorp, Partille (O). Som förälder anges enbart "Änkan Anna".

Inte särskilt mycket att gå efter, men här har vi vår "fjäder" som vi skall göra en "höna" av.

Vi startar med det logiska antagandet att Anders far måste ha dött 1737. Vid en titt i mitt dataregister över Döda i Partille 1687-1828 hittas endast en man som dött i Puketorp 1737.
Han heter Anders Olofsson och dör 1737-04-30. Tyvärr saknas åldersuppgift så vi kan inte räkna ut när han föddes.

Nu går vi till registret Vigda i Partille 1687-1828. Här hittar vi åter Anders Olofsson i Puketorp som 1724-11-30 gifter sig med Anna Eriksdotter.

(Bingo! Nu vet vi även modern Annas fullständiga namn. Detta är dock tyvärr sista vigselposten i Partilles kyrkbok C:1, som sedan har lucka till 1737-04-11, dvs strax innan vår Anders Andersson, enligt ovan föds. Möjligen kan mantalslängder och domböcker senare komplettera våra data).

Vi går tillbaka till registret över Födda för att se om Anders Olofsson står som far till fler barn. Jovisst ! - Redan 12 år tidigare, 1725-01-24, får han en son vid namn Erik.
Därmed har vår "fjäder Anders" fått en bror.

Vi återvänder ännu en gång till födelseregistret för att söka en "Anna" vars far heter "Erik".
1698-03-09 finner vi Erik Svensson och Brita Helgesdotter i Puketorp. De har fått en flicka med det namnet Anna. (Bingo igen!)

Vi har nu en hel familj i Puketorp:

Anders Olofsson född ???? - död 1737.04.30
Vigd i Partille 1724-11-30 med
Anna Eriksdotter född 1698-03-09 och död 1744-04-08 ("40 år gl.") enl. "Döda".

Barn:

Erik född 1725-01-24
Anders född 1737-08-25

Tyvärr hittar vi inga fler barn mellan 1725 -1737 på grund av en stor "lucka" i kyrkboken.
Inte heller några "Erikssöner eller Eriksdöttrar" i Puketorp som blir föräldrar. Enl uppgifterna om dopvittnen (nedan) tycks släkten dock bo på många platser i Partille, så det är inte uteslutet att fler barn kan finnas.

Barnens farföräldrar ej funna pga bristfälliga uppgifter.

Morföräldrarna funna i Puketorp:

Erik Svensson ca 1665 - ? (i luckan?)
Vigd 1695-01-13 med
Brita Helgesdotter ca 1670 - ? (i luckan?)

(Britta Helgesson är troligen född omkring 1670, dvs vid en tid då inga kyrkböcker fanns.
Vi får nöja oss med en hypotes. Först 1687-10-16, 1690-02-02, 1691-08-13 hittar vi tre barn vars far heter "Helge" (Anders, Ingebor o Erich) så de är troligen inga syskon till Britta såvida vår Helge inte var en "karakarl" omkring och över de 60 åren).

Morföräldrarna fick åtta barn, alla födda i Puketorp, Partille (O):

 1. Brita 1695-10-24
 2. Anna 1698-03-09
 3. Ingeborg 1700-04-08
 4. Karin 1702-03-20
 5. Ellika 1704-10-30
 6. Sven 1708-12-03
 7. Bengt 1712-03-04
 8. Börta 1718-06-15

Nedan återges alla dopvittnen för de åtta barnen. Siffra efter namn anger hur många gånger personen återkommer som dopvittne. Alla namn har normerad stavning här.

NB ! "Karin Andersdotter i Partille", som finns med 5 gånger, är troligen medföljande hustru till dopförättaren. Hon finns med även vid många andra barndop.

1. Dopvittnen vid Britas dop 1695-10-24:

 1. Lars Larsson i Mellby (1)
 2. Erik Larsson i Puketorp (1)
 3. Anders Helgesson i Puketorp (1) (morbror?)
 4. Karin Andersson i Partille (stom) (1)
 5. Kerstin Andersson i Skulltorp (1)
 6. Brita Larsdotter i Mellby (1)

2. Dopvittnen vid Annas dop 1698-03-09:

 1. Erik Nilsson i Ugglum (1)
 2. Anders Helgesson i Mellby (1, 2?) (morbror?)
 3. Erik Larsson i Puketorp (2)
 4. Karin Andersson i Partille (2)
 5. Börta Andersd. i Ugglum (1)
 6. Britta Andersdotter i Mellby (1)

3. Dopvittnen vid Ingeborgs dop 1700-04-08

 1. Anders Helgesson i Mellby (2,3?) (morbror?)
 2. Anders Bengtsson i Ugglum (1)
 3. Anders Helgesson i Puketorp (3) (morbror?)
 4. Karin Andersdotter i Partille (3)
 5. Börta Andersdotter i Ugglum (2)
 6. Brita Larsdotter i Mellby (2)

4. Dopvittnen vid Karins dop 1702-03-20

 1. Anders Helgesson i Mellby (3,4?) (morbror?)
 2. And. Jonsson i Uddared (1)
 3. Börje Svensson i Ugglum (1) (farbror?)
 4. Helge Svensson i Ugglum (1) (farbror?)
 5. Karin Andersson i Partille (4)
 6. Brita Andersdotter i Mellby (2)
 7. Kerstin Börjesdotter i Ugglum (1)

5. Dopvittnen vid Ellikas dop 1704-10-30

 1. Börje Svensson i Puketorp (2,1?) (farbror?)
 2. Helge Svensson i Puketorp (2,1?) (farbror?)
 3. Nils Svensson i Puketorp (1) (farbror?)
 4. Anders Börjesson i Puketorp (1)
 5. Karin Andersdotter i Partille (5)
 6. Elin Nilsdotter i Puketorp (1)
 7. Katarina Börjesdotter (1, 2? Kerstin?)

6. Dopvittnen vid Svens dop 1708-12-03

 1. Anders Helgesson i Mellby (4,5?) (morbror?)
 2. Helge Svensson i Ugglum (3, 2?) (farbror?)
 3. Anders Helgesson i Puketorp (4) (morbror?)
 4. Hu. Ingegerd Helgesdotter i Mellby (1) (moster?)
 5. Brita Bengtsdotter i Ugglum (1)
 6. Anna Andersdotter i Mellby (1)

7. Dopvittnen vid Bengts dop 1712-03-04

 1. Helge Svensson i Ugglum (4,3?) (farbror?)
 2. Anders Helgesson i Mellby (5) (morbror?)
 3. Junior Anders Helgesson i Mellby (1) (morbror?)
 4. Lars Helgesson i Partille (1) (morbror?)
 5. Ju. Ingegerd Helgesdotter (1) (moster?)
 6. Britta Bengtsdotter i Ugglum (2)
 7. Katarina Helgesdotter i Ugglum (1) (moster?)

8. Dopvittnen vid Börtas dop 1718-06-15

 1. Helge Svensson i Ugglum (5,4?) (farbror?)
 2. Nils Börjesson i Puketorp (1)
 3. Anders Helgesson i Mellby (6) (morbror?)
 4. Hu. Katarina Helgesdotter i Ugglum (2) (moster?)
 5. Brita Bengtsdotter i Puketorp (ibid.) (3)
 6. Annika Andersdotter i Puketorp (ibid) (1)

Angående dopvittnena ovan

Vi ser att de flesta "Helge-personerna" i Partille vid denna tid är släkt med varandra och med vår Brita Helgesdotter.

Vidare framgår att hennes make "Erik Svensson" troligen är släkt (bror) med Börje, Helge och Nils Svensson, vars adress oftast anges som Ugglum men även med Puketorp. Det senare är inte så konstigt - än i dag är det svårt att dra gränsen mellan de närbelägna platserna.

Mormors far heter Helge !

Helge är ett ovanligt namn i Partille (end. 14 döda 1687-1828).
Britas troliga far är Helge Larsson i Puketorp. 1629 -1716-03-08

Helge Larsson dör i Puketorp 86 år och 7 månader gammal enl. registret över döda.

Mormors farfar heter Lars !

Mer vet vi inte om honom. Möjligen är det han som dör i Puketorp 1692-02-27. Ingen åldersuppgift lämnas.

Fick Anders Andersson i Puketorp några barn ?

Det vet vi inte ännu. Det finns en Anders Andersson i Skulltorp Vg gift med Anna Nilsdotter som får barn 1761-07-20, 1763-12-29, 1766-10-01, 1770-05-21. En annan kandidat är gift med Anna Larsdotter i Mellby Lidegård som får barn 1762-05-02 och 1764-11-13. Kandidat nr 3 är gift med Marit Svensdotter i Partille Mg (Finngösa) får barn 1767-01-13. Kandidat nr 4 gift med Greta Olsdotter i Utby får barn 1767-02-14. Kandidat nr 5 gift med Annika Hansdotter i Skulltorps Vg får 5 barn mellan 1768-12-09 och 1780-10-28.

Den hetaste kandidaten är gift med Sigrid Jakobsdotter i Öjersjö Hallen. Det paret får 6 barn mellan 1773-10-31-1789-02-22.

Kanske hittar Red en ny "fjäder" att ta tag i - den som lever får se.


1998-01-27

INTERNET PÅ PARTILLE BIBLIOTEK

För närvarande (2007-08-15) är biblioteket stängt för ombyggnad,

 

E-post till GLIMTEN

TILL MENY FÖR PARTILLE

ÅTER TILL GLIMTEN:s FÖRSTA SIDA