Fotomontage med ny bebyggelse - tänkbar utformning enligt planförslaget.
Bildpunkt sett från Porthällastigen vid Säveån, sett upp mot Gamla Kronvägen.

(Enviro Planering AB och GF Konsult AB)
Bild och text ovan erhållen från Partille Kommun.

Du som kom hit via GLIMTENs förstasida har sett bilden med byggkranen tagen i februari 2002. Den står strax till vänster om de planerade "skyskraporna" som skymtar ovan. Den röda byggnaden t v om stigen ligger mitt emot välkända Partillebohallen. Bakom bildens byggnader låg DAROS världskända kolvringsfabrik. Just nu är industritomten helt avröjd. DAROS hade under större delen av förra seklet sin verksamhet i centrala Partille. Sedan några år finns fabriken i Härryda kommun.

"Skraporna" har i folkmun fått en större höjd och fler våningar än vad som nämns i kommunalhuset.
Bygglovet medger högsta höjd till 54 meter resp. 48, 39 och 37 m. Byggnaden för äldreboende får vara högst 42 meter.

Redan nu har prefabricerade byggelement börjat resas sedan grundarbetet avslutats. Förstasidans bild är redan idag historia då utsikten mot sydöst skyms av gula tegelfasader i två våningar - men det blir fler.
I forstättningen skall vi i bild och ord skildra vad som händer i kommunen.


GLIMTEN
© Bertil Magnusson
Storskiftesvägen 3
433 41 PARTILLE
Tel (+46) 031 - 44 30 70

e-post till GLIMTEN

HEM

"Skyskrapor"