pe-glimt.gif (7084 bytes)

Växter inom släkten
av Bertil Magnusson


Spindellilja 150 år inom samma Jonseredsfamilj
eller: Liljan uti Bokedalen

För några år sedan fick vi i familjen ett sidoskott på en märklig växt. Det gavs av Signe Magnusson, en gammal dam, f. 1906 i Jonsered, Partille. (Trots efternamnet är vi inte släkt.)

Enligt snart 93-åriga Signe fick hennes farfar som ung ett liknande sidoskott av  den välkände göteborgaren och Kommerserådet, Olof Wijk d.ä (1786-1856), i mitten av 1800-talet. Denne hade då återvänt från en lång och världsomspännande resa.

Signes farfar, Johan Magnusson (1841.03.14-1931.02.09) var född i Torskog, Västerlanda men kom att leva i Jonsered bl a på Torpet Freden. Arbetet hade han på Jonsereds Säteri (Herrgård) som då ännu beboddes av Olof Wijk.

Wijk sålde 1833 Jonsereds säteri  till firman Gibson&Keiller som 1834 startade det företag som med åren kom att bli världskända Jonsereds Fabrikers AB.

Den ena delägaren, William Gibson d.ä.(1783-1857) var Wijks svåger genom gifte med hans syster Anna-Katrina Wijk. Den andre var  Alexander Keiller som senare grundade Göteborgs Mek. Verkstad (Götaverken). Båda invandrare från Skottland.

Vid Wijks försäljning av Jonsered ingick även Bokedalen (Jonsereds Herrgård) med villkor att han fick arrendera fastigheten som bostad i 40 år mot en årlig summa av 50 Rdlr bko. Efter Wijks död blev det sommarnöje åt den kände göteborsmecenaten baron Oskar Dickson).

Spindelliljan hos familjen i tre generationer

I ca 150 år har den märkliga växten vårdats och fångat ett stort intresse, särskilt i samband med sin blomning.

Spindelliljan blommar nämligen kl 6 på kvällen, enligt Signe. Något vi först skrattade åt när vi meddelade henne att vårt "sidoskott" nått mogen ålder och hade fått en stor "knopp".

Vi satt således inte och väntade på blomningen kl 18.00 då vi tyckte att liljan knappast kunde veta att vi fått "sommartid". Men det fick vi anledning att ångra. När hustrun i huset kl 18.15 gick förbi såg hon att liljan slagit ut. Då såg den ut som på bilden överst härintill.

"Knoppen" visade sig vara ett hölje som innehöll 9 knoppar. Två av dess hade slagit ut första dagen. Följande dag blev som den förra med ytterligare två blommor. Resten av knopparna nöjde sig dock med att slå ut var för sig. Mellan de båda sista tog liljan dessutom en dags paus.

Till evenemanget, blomningen; inbjöds släkt och grannar som med häpenhet följde skälvningarna och ryckningarna i växten innan blomman på ett explosionsartat sätt slog ut.

- "Det är som att bevittna en förlossning" utbrast dottern Elsa.

Vid kontakt med trädgårdskonsulenten Jimmy Persson vid Botaniska Trädgården i Göteborg fick vi veta att släktet heter Hymenocallis littoralis som har ett 50-talet underarter. Liljan kommer från "Nya världen" (Amerika) men kan mycket väl ha hunnit bli spridd till Indien, tills Olof Wijks besök där omkring 1850.

Jimmy Persson bad om att senare få ett "sidoskott" (som liljan sätter i likhet med påsk- och pingstliljor). Han berättade även att Botaniska Trädgården i Göteborg insamlar växter med en speciell historia (s.k. provience) i avsikt att senare skapa en utställning av sådana växter tillsammans med dokument över deras historia.

 

Text & Foto
© copyright Bertil Magnusson 

spindel1.jpg (43102 bytes)

Spindellilja
Hypmenocallis littoralis

Två utslagna blommor
1:sta dagen

spindel2.jpg (39289 bytes)

Spindellilja
Hypmenocallis littoralis

I öppningsfas 4:de dagen

spindel3.jpg (20731 bytes)

Några sekunder senare
4:de dagen


PS

Följande E-postbrev från Jimmy Persson på "Botaniska" anlände 9 sept 1999

Hej Bertil

Din spindellilja ser ut att vara Hymenocallis littoralis, strandspindellilja. För en absolut säker identifikation måste jag ha blad och blommor i handen, men jag är sådär 96% säker.

Spindelliljorna hör hemma i Syd- och Mellanamerika samt Västindiska övärlden. Att din planta har sitt ursprung i Indien kan säkert förklaras av att just strandspindelliljan, som har sitt ursprung i Mexico, Guatemala och norra Sydamerika, är förvildad och naturaliserad i Västafrika och på Sri Lanka, eller Ceylon som man väl sa när den hittade vägen till Sverige.

Hälsningar
Jimmy Persson


Ur GP 2000-06-01 (s. 7 del 1)

GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD
VISAR SPINDELLILJAN SOM VARIT I
SAMMA SLÄKT MER ÄN 150 ÅR

" I 69 år har den här spindelliljan stått på samma plats i köket hemma hos Signe Magnusson i Jonsered. Och i hennes släkt har den funnits i 150 år.
- I morgonljuset, när solen gick upp över Kåhögsberget, fick liljan kraft. Jag tror att den tyckte om det, säger Signe Magnusson.
  Men liljan står inte längre på sin plats i köket. Signe, som är 93 år, har skänkt den vidare till Botaniska Trädgården.
  Där skall den placeras i växthuset, så att alla göteborgare skall kunna njuta av den, berättar intendenten Jimmy Persson.
  Minst lika intressant som växten är historien runt den.
Signe Magnussons farfar jobbade som ung på Jonsereds Säteri, hos Olof Wijk d ä och fick ett sidoskott från liljan som Wijk tagit hem från Indien.
  Eftersom Olof Wijk gick bort 1856 vet man med säkerhet att det var före det.
- Spindelliljan kommer egentligen från Västindien, men just den här arten spred sig tidigt till Indien och växer förvildad där, säger Jimmy Persson.
  När han hämtade liljan hos Signe Magnusson i måndags hade den bara en blomma. Nu har ytterligare ett par slagit ut.
- Den blommar sju dagar till, men inte tio. Sen får vi vänta ett år innan den blommar igen, säger han.
  Om den nu trivs i sin nya miljö."

VAD GP INTE BERÄTTAR:
Signe Magnusson ringde mig (GLIMTENs redaktör) fredagen den 26 maj och önskade fullfölja det förslag jag givit henne; att överlämna spindelliljan till Botaniska Trädgården. Liljan hade då en stängel med en stor knopp som senare visade sig innehålla 10 st blomkapslar. Dessa slår ut undan för undan de närmaste dagarna. DET MÄRKLIGA är att blomningen sker nästan på samma tidpunkt omkring klockan 18.00.

Jag lovade att hjälpa Signe med att kontakta intendenten Jimmy Persson. Han var dock strängt upptagen av GRÖNA RUM från SVT som just den fredagen gjorde en inspelning i Göteborgs underbaraste trädgård. Men måndagen den 30 kom Jimmy Persson hem till mig varefter vi gemensamt hämtade liljan hos Signe Magnusson.
Så slutar kanske en 150-årig släkthistoria. Men inte säkert. Hemma hos Red står det sidoskott som blommade förra året och gav upphov till artikeln du kan läsa ovan.

Det exemplaret gav strax efter blomningen ett sidoskott som nu är nästan lika stort som moderplantan. Ingen av dessa växter har någon knopp ännu men kanske blommar de några månader senare, likt förra året. Då meddelar vi det så du får möjlighet att se blomningen i "Partilles ANNEX till Botaniska".


Vet du något liknande så berätta det genom att

Klicka här för E-POST till GLIMTEN

TILL MENY FÖR PARTILLE

ÅTER TILL GLIMTEN:s FÖRSTA SIDA