pe-glimt.gif (7084 bytes)

Höstbild från Surketjärn

av Bertil Magnusson

surke.jpg (43602 bytes)

Surketjärn - här från mitten av 70-talet, men säkert lika fin idag

När man går från Paradiset i Partille, norrut, kommer man till ett annat paradis, nämligen den lilla fina oasen, Surketjärn. Det är ingen badsjö och knappast heller någon fiskesjö. Tjärnens vatten rinner via Besebäcken ner till Mellby, där det förenar sig med Säveån.

Resultatet av Red:s vandring för mer än 20 år sedan kan ännu avnjutas i all sin prakt. Vill du också visa dina bilder från Partille, gärna äldre,  så ta kontakt via
E-post till GLIMTEN.

Tekniska data: DIA-bilder scannas med Agfa Snapscan 600 utrustad med ett så kallat DIA-lock. När dialocket är inkopplat lyser dess ljusrör genom den transparenta bilden och möjliggör för scannern att återge den. De ljusrör som normat lyser vid scanning av reflekterande material är då bortkopplade. Tyvärr är dialock dyra och kostar ofta lika mycket (eller mer) än vad scannern kostar. Vill du ha hjälp med att scanna dina egna DIA så ring till Red på 031-443070.

 

TILL MENY FÖR PARTILLE

ÅTER TILL GLIMTEN:s FÖRSTA SIDA