pe-glimt.gif (7084 bytes)

Hembygd i stark förvandling

Partille herrgård

eller "Slottet" som vi partillebor säger, är nog den byggnad som bäst symboliserar vår kommun. Kanske även det lilla utsiktstornet, som syns på berget bakom, i viss mån har samma roll liksom den gamla kyrkan från 1200- talet med sin klockstapel.

slott_5.jpg (37809 bytes)


klock_ka.jpg (72571 bytes) Partille kyrka

syns här i en vy tagen från stigen bakom Prix-huset.
"Slottet" skymtar mellan kyrkan och klockstapeln.

Allt andas frid och stillhet - men det gäller endast en kort tid - om de planer som politikerna har skall verkställas.


Ett stort affärscentrum

skall byggas över motorvägen strax till höger om den gamla 1700-tals byggnaden och ansluta till ICA:s Supermarket som ligger strax till höger om bilden. 

slott_0.jpg (30522 bytes)


ica.jpg (29332 bytes) Redan idag

sägs ICA:s affär vara Sveriges största inom sin branch. Den nya anstormningen av bilar väntas bli 11500 bilar mer per dygn. Miljön kommer att starkt påverkas av oljud och avgaser.
Vill invånarna som flyttat hit från storstaden ha det så ?


Nålsögat

som idag sväljer nuvarande trafik är viadukten över E20. Den har allt för liten kapacitet och orsakar höga avgasnivåer vid köbildning. Redan nu sägs det vara "ont om plats" för större rondeller och liknande som behövs för att trafiken skall löpa. Hur blir det om planerna utförs ?

vagbro0.jpg (69884 bytes)


slott_3.jpg (25709 bytes) Du som har synpunkter

kan sända in dem till GLIMTEN så lägger vi upp en redigerad debattsida där sakfrågorna kan diskuteras utan häftiga personangrepp.

GLIMTEN står fri från alla föreningar och organisationer. Vi vill dock värna om vår hembyggd o dess utveckling.E-POST till GLIMTEN


Till meny för Partille

ÅTER TILL GLIMTEN:s FÖRSTA SIDA