Nättidningen

Register

Redaktör: 
Bertil Magnusson

HEM

|Nytt & ändrat|Innehåll|Register|Släkter|Efterlysningar|Glimtar|Tips|Kontakt|Nyheter|Foto|PDF-filer|Diverse|Trädgård|
REGIONER:
|Göteborg|Halmstad|Höks härad|Östergötland|Partille|


Vår nya meny hoppas vi skall hjälpa dig att komma igång med registren


För alla
1. Kolla Exempel på QA-formulär i bild

2. HÄMTA Leveransklara register - läses med QADEMO (Se 3)

3. HÄMTA QADEMO.ZIP - program för läsning av register
DEMO i Ver 4.0 för DOS får fritt distribueras.
Här packat tillsammans med instruktioner.
OBS! Packa upp i katalog C: \ QD

4. LÄS Kortfattad instruktion  

5. LÄS Allmänna råd

För dig som vill skapa register
Hämta QA-mallar för Ver 4.0 och Ver 4.5 
Lär dig registerteknik
Inmatningsråd
Mer instruktioner
Lär dig normera register
Excel-mall97 Gör register i Excel - prova mallen
Q&A Q&A står för Question & Answer här kallat QA
Ett fantastiskt DOS-program som kan köras utan problem under Win95, Win98,Win2000 och Win XP enligt vår egen erfarenhet. Läs mer under rubriken Tips

Använd QA-mallar vid skapandet Skall omredigeras
Läs om vårt QA-system Skall omredigeras

Välkommen med material via

e-post till GLIMTEN

Alla e-brev antas fria för publicering
Då undantag önskas, ange: "ej för publicering"

"Snigelpost" går också bra
Redaktör Bertil Magnusson
Storskiftesvägen 3, 433 41 PARTILLE
Tel. (+046) 031 - 44 30 70

Välkommen till menyn för
Register

Upplev glädjen att underlätta släktforskningen genom att använda och/eller skapa register. 

Här hämtar du instruktioner om hur du läser eller kommer igång med att skapa register.

Du får en ingående beskrivning av mallsystemet. Därtill massor med råd baserade på lång erfarenheter av registerarbete.

Du får en kort översikt om bl. a. minimikraven för att skapa ett bra register.

För oss är "register" enbart de  som släktforskare har nytta av. 
Dessa register har nästan alltid tillkommit genom ett ideellt arbete av en enskild person eller en organiserad grupp. 

Normera register:
Namn stavas ofta mycket konstigt och tycks anses "finare" ju underligare stavningen är. Stavningen har också förändrats under tidens gång. Vi måste därför normera och förhindra felskrivningar för att få bra resultat.