Nättidningen

Allmänna råd

Redaktör: 
Bertil Magnusson

HEM

|Nytt & ändrat|Innehåll|Register|Släkter|Efterlysningar|Glimtar|Tips|Kontakt|Nyheter|Foto|PDF-filer|Diverse|Trädgård|
REGIONER:
|Göteborg|Halmstad|Höks härad|Östergötland|Partille|


Meny

 1. Ändra löpnr
 2. Hjälptexter
 3. Otillgängliga fält
 4. Snabbförflyttning
 5. Tabellform - visa önskade fält
 6. Sortera "alltid" vid "Hämta/Sök"
 7. Bevara tidigare sorteringsordning vid ny sökning
 8. Utökade sökmetoder (Ctrl F7)
 9. Fonetiska sökningar
 10. Radera teckensträngar
 11. Kopiera formulär som skärmen visar efter hämta/sök.
 12. Importera namn märkta med "!" pga saknade i normfil.
 13. Till menyn Register

 

 

 


Ändring av "Löpnr" kan tyvärr bara ske i QA Ver 4.0 där denna funktion inte skyddas av "Nyttjanderätt".
I QA ver 4.5 börjar löpnumret alltid på "1" då du börjar inmatningen i en ny kopia. Senare kan du via "MASSUPPDATERING" och skärmen "Uppdatera" i Löpnummerfältet skriva: #1=#1+1000, tryck <F10> varvid befintliga löpnummer ändras så att "1" blir "1001" etc.

I Ver 4.0 följ beskrivning nedan:

 • För att ändra "Löpnr" trycker du "Ctrl" och "F8" samtidigt.
 • I den rutan som poppar upp anger du t ex "49" (då blir Löpnr "50" i nytt formulär).
 • Tryck sedan "Enter" och "Esc" och svara "Ja" på frågan om du vill gå ur utan att spara.
 • Välj sedan "Datainmatning" och löpnumret är i takt.

 

 

 

 


Tag som vana att ofta trycka F1 för erhållande av HJÄLP  
(ibland flera ggr + PgDn). 

Utöver GLIMTENs hjälptexter för mallarna får du QA:s egen hjälp vid förnyad tryckning.

LÄS ALLTID   QA:s MEDDELANDE LÄNGST NER PÅ SKÄRMEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Otillgängliga fält - backa markören med "Shift Tab"

Då går du in i de fält som tycks omöjliga att nå p.g.a. programmeringen (ibland når du fälten genom att använda uppåtpil ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Snabbförflytta dig till sidans slut med två "End"-tryckningar. 

Trycker du "End" tre gånger går du till sista sidan (4).

OBS! Om markören förs uppåt utförs inte programsatserna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sortera "alltid" vid Hämta/Sök.

Tag som vana att vid hämta/sök alltid trycka F8 och ange sorteringsordning. QA lagrar formulären "huller om buller" för att spara plats på disken men hittar dem ändå blixtsnabbt tack vare indexeringen i filen .IDX. Så när du hämtar en fil och enbart bläddrar med F10 poppar de fram i den ordning de ligger lagrade. Vill du se sökta kategorier i en viss ordning måste du därför ange sorteringsordning via tryck på F8.

Övning: Arb.uppgift 1: Hämta efternamn som börjar på A tom D, sortera med 1sv i e-namn och 2 sv i förnamn.

Övning: Arb.uppgif 2: Följande sorteringsangivelse i ett födelseregister ger på några sekunder en utskrift som liknar en rekonstruerad husförförslängd. Ange :

 • "1 sv" i fältet Manl Efternamn (En)
 • "2 sv" i fältet " Förnamn (Fn)
 • "3 sv" i fältet Kv. Efternamn (En)
 • "4 sv" i fältet Kv. Förnamn (Fn)
 • "5 sv" i fältet F-Datum

Läs sedan resultatet i "Tabellform". Den erhålls med F6 
(Alt F6 i Ver 4.5).

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖNSKADE FÄLT I TABELLFORM

Fält som skall visas ställt in med "Shift F6" via ordn.värden 1-5. 
(I QA Ver 4.5 kan du spara inställda visnings- och sorteringsvärden och även redigera fältinnehållet när det visas i tabellform).

QA Ver 4.5 ger enl. ovan goda möjligheter att spara ofta förekommande sorterings- sök- och visningsvärden. 


Du som har QA Ver 4.0 kan i stället spela in Makro som skriver önskad sortering eller visningsordning. 

OBS! Inspelning av makron skall börja med 4 tryckningar på "Esc". Då startar alltid inspelning och uppspelning från Huvudmenyn. Annars kan makro husera vilt i filerna så att du inte vet vad de utför.

Genom att begära "Paus" för inskrivning (av t ex filnamn som i bifogat Makro "Alt Q") kan många problem undvikas. (Paus erhålls vid makroinspelningen med Alt F2).

 

 

 

 


Bevara sorteringsordningen vid förnyad sökning:

När du på skärmen ser resultatet av en sökning och vill göra en ny med samma sorteringsordning, gå inte till menyn med "Esc" utan tryck i stället på "F7" och fyll i nya söknycklar.

Vill du rensa bort gamla söknycklar görs det med tryck på "F3".

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Olika sökmöjligheter

Tryck på "Ctrl F7" då du är vid Hämta/Söka.

Då kan du med piltangenterna ange 4 varianter av sökbegrepp:

 • a. Välj ut de poster SOM uppfyller ALLA villkoren
 • b. SOM inte uppfyller ALLA villkoren
 • c. SOM uppfyller NÅGRA AV villkoren
 • d. SOM inte uppfyller NÅGRA AV villkoren

 

 

 

 

 

 


Fonetisk sökning  

Denna möjlighet kan släktforskare ibland ha nytta av bland onormerade namn. Genom att ange ett tildetecken (~) före sökt namn får man alla namn som låter på liknande sätt men med olika stavningar 
(Prova Kerstin). 

Söker man: ~Jon hämtas t ex Jon John Johan Johannes m.fl.
Märkligt nog även Håkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Radera snabbt teckensträngar (ord eller siffror) med "F4".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kopiera  aktuellt formulär (det du ser på skärmen) 

 Välj HÄMTA (Ver 4.0) eller SÖK (Ver 4.5)

 1. Tryck "Esc" och du kommer till menyn Datafil.
 2. Välj "Datainmatning" och du får en tom skärm (möjl. något ifylld).
 3. Tryck "Shift F5" och du får en identisk kopia av formuläret du lämnade när du tryckte Esc.
  OBS! Löpnumret blir fel i kopian (samma som i originalet). Gör då ett "löpnr" med decimaler, t ex 123,50 som dubblett för 123,00.

Vid DATAINMATNING kan du kopiera föregående inmatat formulär med "Shift F5" (efter att du sparat det).

Vid sådant tillägg måste du även ÖKA Löpnr och O/R-nr med +1. 
Gör så här: Tryck uppåtpil 2 ggr från datum fältet och ändra Löpnr. 
Gå sedan nedåt med piltangenten och ändra även O/R-nr.

 

 

 

 

 

 


Importera namn märkta med "!" (utropstecken) till normeringsfilerna

Namn som saknas i normeringsfilen märks med ett utropstecken (!). 
Detta för att underlätta uppdateringen av normeringsfilerna. En sådan görs genom att man exporterar ut de !-märkta posterna och importerar dem i det speciella importfältet som finns i normeringsfilerna.

Exportera ett namnfält i taget i de poster vars innehåll slutar med "!".
(Export/Import beskrivs i manualen och i GLIMTEN Nr 16)

 1. Som söknyckel anger du ..! i önskat namnfält. 
  Tryck F8 Ange: 1sv i samma fält som du söker i.<F10>
 2. Samsortering: skriv en etta "1" i samma fält som utropstecknet finns.<F10>
 3. Som filformat rekommenderas "Inga citattecken" och semikolon (;).
 4. Radera dubbletter med ordbehandlaren i exporterad fil (ASCII). (Ver 4.5 har egen rutin)
 5. I mottagande normeringsfil anger du en "1" på tredje raden (Import) och slutför importen (beskrivs ej här).
 6. Hämta normeringsfilen som innehåller importerat och ställ markören på rad 3 (import) och håll nere F10 tills alla poster passerat. (Tjuter datorn lätta tillfälligt på tryckningen)
 7. En programsats i rad 3 har nu kopierat 3:dje radens innehåll och lagt det i både rad 1 och 2 men utan utropstecken.
 8. På rad två anger du önskad normering.
 9. Med massuppdatering: #1="" blankar du rad 3 i normeringsfilen efter att först ha sorterat den (F8 / 2sv rad 1 / 1sv rad 2) och via Tabell (Tryck F6) studerat och jämfört innehållet.
  I tabellform har då alla formulär innehåll i fälten "Fr" o "Till" medan fältet "Import" endast har innehåll i de nya formulären som nu är insorterade i namnordning och lätta att jämföra med tidigare innehåll.

Lycka till: Bertil Magnusson


Välkommen med material via

E-POST till GLIMTEN

Alla e-brev antas fria för publicering
Då undantag önskas, ange: "ej för publicering"

"Snigelpost" går också bra
Redaktör Bertil Magnusson
Storskiftesvägen 3, 433 41 PARTILLE
Tel. (+046) 031 - 44 30 70

Välkommen till menyn för
Allmänna råd

GLIMTENS huvuduppgift är att utge REGISTER 

över födda, vigda, döda m.m. - bra hjälpmedel för oss som släktforskar.

Här ger vi allmänna råd baserade på lång erfarenhet med registerarbete.

KRÅNGLIGT - tycker en del.
Inte så farligt, tycker vi, som är motiverade. Allteftersom man arbetar förstår man att det är mycket komplexa saker som QA kan utföra. Och med hänsyn till det blir allt så ENKELT när man tagit till sig instruktionerna.