Nättidningen

Registerformuär

Redaktör: 
Bertil Magnusson

HEM

|Nytt & ändrat|Innehåll|Register|Släkter|Efterlysningar|Glimtar|Tips|Kontakt|Nyheter|Foto|PDF-filer|Diverse|Trädgård|
REGIONER:
|Göteborg|Halmstad|Höks härad|Östergötland|Partille|


Exempel på QA-formulär - här ur ett sammanställningsregister med f/v/d-data


Om bilden ovan: 

Exemplet visar hur några få tecken under "Förkortning" först ger den "bokstavstrogna" texten i andra kolumnen. 
Ett tryck på "Enter" skriver automatiskt in den "Bearbetade texten" i den tredje kolumnen. 
I varje fält finns programsatser som styr vad som skall ske. 
Vid förkortning eller normering går programmet till en s.k. Lookupfil och byter inmatad text enligt vad som står i dess "Från-fält" och "Till-fält".
T. ex. "ph" blir "Pehr" för att i nästa byte bli "Per".

Man söker och sorterar på "Bearbetade text" enligt instruktion som medföljer varje hämtat register.

Exemplet är taget ur en s.k. sammanställningsfil som medger att man kan visa den föddes data samt föräldraparets vigseldag respektive dödsdag och ålder. Den "föddes" dödsdag och ålder syns underst i "huvudet" där även dödsorten syns samt har fält för förkortning vid inmatning. 


Välkommen med material via

e-post till GLIMTEN

Alla e-brev antas fria för publicering
Då undantag önskas, ange: "ej för publicering"

"Snigelpost" går också bra
Redaktör Bertil Magnusson
Storskiftesvägen 3, 433 41 PARTILLE
Tel. (+046) 031 - 44 30 70

Välkommen till menyn för
Exempel av QA-formulär

QA ger möjlighet att enkelt skapa och anpassa ett formulär för inmatning av data.

Så fort man anger kolon (:) antar QA att här skall ett fält skapas. Fältets längd stoppas av ett ">" eller ett annat tecken.

De olika fälten kan sedan tilldelas olika funktioner, som att innehålla text, numeriska värden, datum i olika format etc.

I varje fält kan en basicliknande programsats skrivas som sedan styr vad som skall ske när man matar in data.

Trots DOS-formatet har jag ännu ej funnit ett Windowsprogram som överträffar QA i enkelhet och snabbhet.

QA-programmet har jag lyckats köra problemfritt under alla de olika Windowsvarianterna upp till Windows XP.

Bertil Magnusson