Nättidningen

Hämta hem

Redaktör: 
Bertil Magnusson

HEM

|Nytt & ändrat|Innehåll|Register|Släkter|Efterlysningar|Glimtar|Tips|Kontakt|Nyheter|Foto|PDF-filer|Diverse|Trädgård|
REGIONER:
|Göteborg|Halmstad|Höks härad|Östergötland|Partille|


Hämta det du önskar:


För dig som vill skapa register, hämta: 

GLIMTENs mallar för att skapa register med köpt QA Ver. 4.0

GLIMTENs oprogrammerade mallar för att skapa databas för flera församlingar i QA Ver. 4.0

1000-mall om du vill skapa register med QADEMO-programmet (om du saknar köpt program)

GLIMTENs mallar för att skapa register med QA Ver. 4.5. För ägare av köpt QA i Ver. 4.5

 

 

 DATA40.ZIP

För dig som vill skapa register med GLIMTENs QA-mallar Ver 4.0

Födde, Vigde, Döde mallar (F/V/D) med 3 st. inmatade exempel. (Exemplen kan tas bort med F3-tangenten efter studie)
Innehåller även alla andra behövliga filer för normering etc
OBS! Packas upp i katalog C:\QD\DATA

Mallarna är namngivna enligt Partilles SCB-kod "140201". När du gör ett eget register: 
Byt siffrorna mot den SCB-kod som gäller din församling. SCB-koden hittar du i filen 9FKOD

 

 

 

 

 

 

1,5 Mb 6,3 Mb

40oprog.ZIP  

Extra för dig som vill skapa databas 
med flera församlingar
(Ver. 4.0)

Oprogrammerade mallar för F/V/D har identisk layout som de med programsatser. Dessa mallar kan användas för att slå ihop olika församlingars register (av samma typ). En sådan operation försvåras annars i mallar med programsatser som vill styra vad som skall ske.
I de oprogrammerade mallarna kan man sammanföra data från flera församlingar och därmed söka inom en större region.

Någon extra inmatning behöver inte ske. Allt görs maskinellt. Data från respektive församlings register exporteras ut i filer som sedan importeras i den oprogrammerade mallen. Det går ganska fort.

 

 

 

 

 

 

 

 

118 K 464 K

1000MALL.ZIP Extra för dig som vill skapa register med DEMO-programmet

För dem som saknar köpt QA-program 

Innehåller 1000 "tomma" poster med enbart löpnr av typ (F/V/D) 
De 1000 posterna kan du fylla med innehåll från kyrkboken.

Normalt kan man med QA-DEMOT endast skapa 50 poster. 
Det problemet "går vi runt" genom att välja  "Hämta-Ändra" i QA:a meny i stället för att välja DATAINMATNING (som ger 50 poster). 

Då de tusen posterna endast innehåller "Löpnr" kan du själv  fylla i resten. I en ny kopia kan du göra ytterligare 1000 poster. 

Sänd sedan in de olika delresultaten av inmatningarna så sammanfogar vi allt i en enda fil.

Mallarna är namngivna enligt Partilles SCB-kod "140201". 
När du gör ett eget register: Byt siffrorna mot den SCB-kod som gäller din församling. Den hittar du i filen 9FKOD

 

 

 

 

216 K 1,7 MB

För dig som vill skapa register med GLIMTENs QA-mallar Ver 4.5

Äger du ett köpt QA i version 4.5 bör du använda följande mallar.
De har samma layout som föregående så att data kan 
exporteras och importeras mellan versionerna

 

DATA45.ZIP Födde, Vigde, Döde mallar (F/V/D) Innehåller 3 st. inmatade exempel. 
De kan tas bort med F3-tangenten efter att ha studerats.
Innehåller även alla andra behövliga filer för normering etc.
OBS! Packas upp i katalog C:\Q5\DATA
1,54 MB 6,3 MB
140102H1.ZIP Skapa register av Husförhörslängder (HFL)
Pröva mallen och kom gärna med ändrings förslag och synpunkter
   
140102J1.ZIP Skapa register efter dombok. (Serie J = Juridik/dombok)
Pröva mallen och kom med förslag och synpunkter
   
140102T1.ZIP Skapa register med enbart vittnen (Testes) En idé värd att prova. Mycket intressant
Pröva mallen och kom med förslag och synpunkter
   
45oprog.ZIP Samma mallar som ovan men utan programmering ( identisk layout).
Kan användas för att slå ihop olika församlingars register av samma typ för att bygga en större regionsdatabas via export - import-metoden.
117 K 648 K
ADR_45.ZIP OBS! Här finns de två adress filer som saknades i föregående leverans. Om du har kvar din gamla installation kan du möjligen få igång inmatningen. Säkrast är dock att ta hem det nya men ganska stora paketet. 33 K 107 K

 

Mallar för HFL-längder, Juridik (dombok), Testes (vittnen) och för Rekonstruktion av handlingar skapas på begäran även för QA Version 4.0-format.

Välkommen med material via

e-post till GLIMTEN

Alla e-brev antas fria för publicering
Då undantag önskas, ange: "ej för publicering"

"Snigelpost" går också bra
Redaktör Bertil Magnusson
Storskiftesvägen 3, 433 41 PARTILLE
Tel. (+046) 031 - 44 30 70