GLIMTEN -  en oberoende nättidning som gör släktforskningen roligare

glimten.gif (1697 bytes)
update.gif (1190 bytes)
innehall.gif (1177 bytes)

Lär dig varför du måste normera

person- och ortnamn


Normering
eller ännu finare, "lemmatisering" använder vi oss av för att skapa användbara dataregister baserade på kyrkböcker, domböcker och annat äldre arkivmaterial.

Namnen för såväl orter som personnamn
har i likhet med de olika språken genom årtusenden utsatts för ständiga förändringar.
Vi kan som släktforskare inte hinna tillägna oss all den vetenskap som finns i detta ämne, men vi bör i någon mån vara orienterade så vi förstår hur olika varianter av namn uppstått.

Vår avsikt med "normeringen"
är ju att i samband med sortering på föräldrarnas för- och efternamn sammanföra de poster i registret där "parets" barn är inmatade.
Om vi snabbt med ett dataregister kan skapa oss en hypotes över släktsambanden kan vi också begränsa våra beställningar av microkort och annat källmaterial. Det gör vår forskning billigare och roligare då vi får mer tid att ägna oss att "sätta kött på skelettet" genom forskning i domböcker, litteratur mm.

En släktutredning med bara namn och datum
är en ganska tråkig läsning för den som inte på annat sätt känner till de angivna personernas livsöden.

I GLIMTENs QA-mallar
normeras dina inmatade uppgifter automatiskt. Det sker på följande sätt. När du skriver in fars förnamn, t ex Carl Fredric och trycker <Enter> sköter programmeringen i QA-mallen om att det i "spegelfältet" (till höger om inmatningsfätet) skrivs Karl Fredrik.

Hur vet QA-programmet vad den skall normera till ?
I ett fält för manliga förnamn, säger programsatsen i detta till QA, att gå ut och leta efter det inmatade namnet, i en fil med namnet 1MFN.DTF. Denna fil har tre spalter.

 • Hittar QA namnet i spalt 1 "Fr"(ån) ser QA i spalt 2 "Till" och lägger en "kopia" av innehållet under normerad text.
 • Om QA inte hittar inmatat namn, som t ex "Fölix", skriver den Fölix! (namn + ett utropstecken) under normerat namn. Genom märkningen med utropstecknet kan vi senare lätt hitta de namn QA inte kunde normera pga saknad uppgift.
 • Genom att "exportera" dessa poster och "importera" dem till spalt 3 "Import" i filen 1MFN.DTF kan vi senare bestämma normeringen till t ex "Felix".

Många normerings och förkortningsfiler
Följande filer finns:

 • 1MFN Manliga förnamn
 • 2MEN Manliga efternamn
 • 3QF Qvinnliga förnamn
 • 4QE Qvinnliga efternamn
 • 5TIT Titlar
 • 5KTIT Korta titlar (förkortningar)
 • 6ORT Ortnamn (för resp. församling som du själv gör enl instruktion)
 • 6KORT Korta ortnamn (förkortningar)
 • 7KM Korta män (förkortningar)
 • 8KQ Korta Qvinnor (förkortningar)
 • 9FKOD Församlingskoder enl SCB (Statistiska Centralbyrån)

Alla dessa filer finns, dels med suffix .DTF (datafil) och .IDX (indexfil), således 22 filer.
De ingår i GLIMTENs leverans med QA-mallar som du kan hämta hem gratis för dels
QA Ver 4.0 och del för QA Ver 4.5.

 

TILL REGISTERINFORMATION


E-POST till GLIMTEN