GLIMTEN -  en oberoende nättidning som gör släktforskningen roligare

glimten.gif (1697 bytes)
update.gif (1190 bytes)
innehall.gif (1177 bytes)

QA - Question & Answer

ett bra databasprogram


QA (Question & Answer) var på sin tid ett världsledande program och för oss släktforskare är det fortfarande lika värdefullt ihop med:

GLIMTEN:s programmerade registermallar.

QA är ett databasprogram för DOS som körs med god funktion i både gamla och nya datorer, även under Windows 95.

Hämta hem QADEMO HÄR (ver 4.0).
Programmet får spridas fritt. Med demot söker du i de färdiga registren lika bra som med ett köpt program. Ja - du kan tom göra register i demot, även om ett köpt QA i Ver 4.5 är att föredra.

GLIMTEN:s QA-mallar har massor med automatiska funktioner och finesser. Du kan göra register över födda, vigda, döda, vittnen, dombok, flyttningar, husförhör mm.

INSTRUKT.HTM (KLICKA) ger Korta instruktioner och Utförligare instruktioner om hur du kommer igång med registerskapandet.

QA-MALLAR (KLICKA) ger även en ingående beskrivning av mallsystemet. Därtill massor med råd baserade på lång erfarenheter av registerarbete. Du kommer även att få se åtskilliga bilder som illustrerar hur datat visas på skärmen.

QA finns i flera versioner varav GLIMTEN användt Ver 4.0 och Ver 4.5 för DOS. Strax före Symantec stoppade utvecklingen av QA kom en version för Windows ut. Att anpassa alla befintliga register till denna skulle dock bli för betungande.

GLIMTEN:s REGISTER ser lika ut i Ver 4.0 och Ver 4.5. Det är först när man vill studera posterna i sk "tabell-format" som skillnaden märks. Man kan i Ver 4.0 välja 5 fält för tabellvisning genom att trycka Shift+F6 och ange värde 1-5 i de fält man vill se i tabellen. För resp. fält ser man då de 15 första tecknen.

Ver 4.5 ger möjlighet att ange ett värde i alla fält man vill se i tabellen. De fem fält som har lägst värde visas då på samma sätt som i Ver 4.0. Med högerpil resp vänsterpil kan du i Ver 4.5 flytta tabellen i sidled. Genom tryck på F6 får du ett rullbart fönster som visar hela innehållet i fältet. Du kan också spara ofta använda nycklar för att hämta, söka och sortera (i Ver 4.0 kan detta i stället göras via makron). Givetvis finns ytterligare finesser i den senare versionen.

 

TILL REGISTERINFORMATION

E-POST till GLIMTEN