Nättidningen

Registerteknik

Redaktör: 
Bertil Magnusson

HEM

|Nytt & ändrat|Innehåll|Register|Släkter|Efterlysningar|Glimtar|Tips|Kontakt|Nyheter|Foto|PDF-filer|Diverse|Trädgård|
REGIONER:
|Göteborg|Halmstad|Höks härad|Östergötland|Partille|


GLIMTEN ser som sin främsta uppgift att propagera för dataregister till släktforskare - men du måste veta:

Släktforskarnas dataregister är sekundära källor

De är baserade på kyrkböcker och historiskt källmaterial och innehåller många olika fel. Man måste därför använda en teknik som automatiskt filtrerar bort de flesta felen:
Felaktigt datum, felaktigt person - eller ortnamn
Först då kan vi göra register som snabbt hjälper oss hitta i källmaterialet. Det är nämligen dit vi skall gå för att källkritisk kontrollera "förslagen" från dataregistret.

GLIMTEN erbjuder gratis ett sådant system baserat på många års erfarenhet vid arbete med dataregister för släktforskning.

 • Där jämförs inmatat datum med datumet i föregående post - ibland med Varning!
 • Där "normeras" namnen automatiskt och läggs i ett "spegelfält" på vilket du sorterar.
 • Där finns såväl "bokstavstrogen" som "normerad" (bearbetad) text.
 • Där "friseras" spegelfältets data till ett enhetligt skrivsätt manuellt efter avslutad inmatning.

"Varning" visas när skillnaden mellan händelserna är mer än 30 dagar - eller har minusvärde p.g.a. att födslarna ej står helt i kronologisk ordning. Om uppgiften ändå är rätt, går du vidare genom att trycka på <Enter>.

Vanliga fel i dataregister
Skrivfel, av den som infört uppgiften i källan, eller tolkningsfel, av den som gjort registret förekommer i "nästan alla" register. Till detta kommer äldre tiders olika stavning av såväl ort som personnamn. Formerna för namnen varierar även p.g.a. av att den som infört dem i källan inte alltid skriver på samma sätt (eller som sin efterkommande kollega). Högtidliga namnformer som Magdalena skrivs som smeknamn liknande Malena, Magda, Lena, Malin, Mali etc. Namnet Lena kan dessutom härledas till en annan grundform, Helena, som själv har varianter som Elin, Elna, Eli etc. Samma problem gäller andra förnamn, manliga såväl som kvinnliga.

Vanliga tolkningsfel för efternamn är att Sundberg blir Lundberg eller vice versa och andra liknande fel. Ibland ändrar andra leden form. 
Sund / Lund -berg kallas i slutleden i stället för -gren, -quist, -ström etc. Ibland har även byte av efternamn skett när de senare barnen föds:
Per Hansson blir kanske Per Högman 
(och i bästa fall Per Hansson-Högman) som vi i så fall senare friserar till.

Föräldrarna fick ofta många barn och vid deras födsel återgavs förälderns egna dopnamn på många sätt. Vi skall här se hur exempelvis moderns namn Maria Christina kan variera:

 • Maria Christina
 • Maria Kristina
 • Maja Christin
 • Maya Kerstin
 • Maia Christin
 • Christina Maria (omkastat)
 • Maria (enbart det ena förnamnet)
 • Maja (enbart det ena förnamnet)
 • Christina (enbart det ena förnamnet)
 • Kerstin (enbart det ena förnamnet men i variant)
 • M.C. (enbart intialer)
 • M.K.
 • och många andra liknande varianter

Uppgiften att sortera datat på namnen, för att därmed föra samman familjens olika barn gruppvis, kan tyckas omöjlig, särskilt som "de främsta företrädarna" sagt oss att vi alltid skall mata in bokstavstrogna uppgifter. D.v.s. att vi inte skall "normera" uppgifterna till modernt skrivsätt.

Med GLIMTENs QA-mallar klarar du uppgiften att skapa ett nästan felfritt register under förutsättning att du kan tolka äldre text. Du kan även mata in med förkortningar - som du styr själv. Du får dock många tusen förslag för såväl normering som förkortning att välja bland.
Förkortningarna har byggts upp så logiskt som möjligt så att namnet i sig själv talar om vilken förkortning vi skall använda - " cf " för Carl Fredrik och " st " för Skultorp t ex.

Nödvändiga fält för att göra ett bra födelseregister
( i Excel eller annat databasprogram )

 1. Löpnummer (som skapas automatiskt). Numeriskt med 1 decimal
 2. Sidnummer (källans uppgift) Numeriskt med 1 decimal
 3. Ordnings eller Radnummer (ORnr) Numeriskt med 1 decimal
 4. Födelsedatum
 5. Kön (M/K/O - Manligt/Kvinnligt/Okänt) (Ett tecken)
 6. Barnets namn
 7. Födelseplats
 8. Fars titel
 9. Fars förnamn
 10. Fars efternamn
 11. Mors titel
 12. Mors förnamn
 13. Mors efternamn
 14. Övrigt (gärna flera fält så uppgifterna kan struktureras)
 15. Motsvarande fält för ev. vittnesuppgifter.

Viktiga är de tre första fälten med vars hjälp man kan sortera registret i inmatningsordning eller sidordning för kontrolläsning i källan. Då kan man även lätt kontrollera datum med s.k. ögonrevision. 

Ett felslag med år 1799 i stället för 1899 upptäcker man lätt - värre är det med månad och dag. I Excel kan datum dock enkelt beräknas på liknande sätt som i GLIMTENs QA-mallar.

(Varning betr. Excel: Akta dig för att skapa löpnummer med formel. Dessa förändras när du sorterar registret på andra fält och du kan inte återställa inmatningsordningen. Det går dock att skapa fasta värden maskinellt.

Fältlängder
Använd program där du kan ha en så lång fältlängd att du ej behöver använda förkortning av ort- och personnamn.

Exportmöjlighet
Programmet skall tillåta export av datat i ascii-text (vilket de flesta moderna programmen tillåter).

Om du gjort register
på beskrivet sätt kan det lätt importeras i GLIMTENs QA-mallar och automatiskt normeras maskinellt på kort tid. Sänd in ditt register i så fall så andra får glädje av det.


Välkommen med material via

E-POST till GLIMTEN

Alla e-brev antas fria för publicering
Då undantag önskas, ange: "ej för publicering"

"Snigelpost" går också bra
Redaktör Bertil Magnusson
Storskiftesvägen 3, 433 41 PARTILLE
Tel. (+046) 031 - 44 30 70

Välkommen till menyn för
Registerteknik

GLIMTENS huvuduppgift är att utge REGISTER 

över födda, vigda, döda m.m. - bra hjälpmedel för oss som släktforskar.

Vi vill även visa resultat av och förmedla tips och kontakter.

Allt är ideellt i GLIMTEN - inga medlemsavgifter eller  andra kostnader drabbar besökaren.