Skattebonden Lars Johansson

från

Kulla, Tjällmo

och

ättlingar av hans andra äktenskap

1725-1995

 

Uppgifter framtagna ur församlingsböcker, mantalslängder etc
av son-son-son-sonen Östen Carlsson med benägen hjälp av präster
och kyrkoskrivare över hela landet samt släktingar.
Databehandling och slutlig utskrift av Bertil Magnusson.

Förord

av Bertil Magnusson
 

När jag för några år sedan, jag tror det var 1992, kom i kontakt med Östen Carlsson berodde det på att han till den äldsta levande ättlingen i varje gren som härstammade från Peter Månsson i Bohyttan, Mo, Tjällmo, 1813-1864, hade sänt en kopia av sin släktutredning på egen bekostnad. En av mottagarna var Margit Larsson i Vikingstad, kusin till min fru.
Då min fru och jag besökte Margit fick vi se utredningen. Eftersom min fru, barn och barnbarn också tillhör Peter Månssons ättlingar kände jag igen delar av min egen forskning. Jag fann också mycket nytt men även sådant jag kunde komplettera.
Efter kontakt med Östen Carlsson fick jag en egen kopia som jag matade in i min dator tillsammans med redan befintliga släktingar. Det resulterade i en utskrift av vår gemensamma forskning (där Östen svarar för den tyngsta biten).
Datorns påverkan av resultatet imponerade på Östen och han bad att jag även skulle hjälpa honom med föreliggande arbete - Lars Johanssons ättlingar - vilket jag lovade.
Östen, som den 4 dec 1995 fyllde 86 år har berättat att han började studera engelska först i en mycket sen ålder i avsikt att söka amerikanska släktingar och få uppgifter till släktutredningen. Det säger mycket om Östens målmedvetenhet.
En imponerande korrespondens med USA blev följden och de amerikanska släktingarna har uttryckt sin beundran för Östen sätt att behandla det engelska språket.
Östen har främst forskat fram faderslinjerna för både sin far och mor och i båda fallen hamnat i Tjällmo, där han själv är född. Lars Johansson i Kulla är hans ff-ff-f och Peter Månsson i Bohyttan, Mo, är hans mf-f. Väl framme hos dessa personer har han vänt och styrt kosan mot deras ättlingar. Antalet för dessa tillsammans med ingifta personer närmat sig nu 2000 st.
Många skulle valt enklare vägar och via föreningar och databaser skummat grädden av deras möjligheter - men inte Östen. Målmedvetet har han korresponderat med landets pastors- expeditioner och fått svart på vitt av det som ännu inte mikrofilmats (För några år sedan låg den gränsen omkring 1895 medan den i dag ligger kring ca 1920).
I vårt fall hade Östen följt min fru till 1960-talet, då vi som unga bodde i den tämligen nya stadsdelen Kortedala, i Göteborg. Jag kunde alltså i Peter Månssons ättlingar komplettera med ytterligare en son och flera barnbarn.
Kanske kan du som läser detta och ingår i någon av Östens utredningar komplettera (eller rätta) uppgifterna som berör dig själv. Min adress finns på varje sida i utredningen.
Ange gärna yrke och samtliga namn, helst med tilltalsnamnet markerat. Ange även adress med ort och församling, det underlättar identifieringen. Vigseldag och -ort är trevlig information, men trevligast är dock en kortare levnadsbeskrivning om berörda personer.
Till slut är det min förhoppning att Östen uppmärksammas av de kulturansvariga på de platser som är mest frekventa i utredningen, t ex Tjällmo, Hällestad, Vreta Kloster och Linköping.
Med lite bidrag kan då utredningen spridas som ett bevis på vilken viktig kugge varje människa är, som fostrar nya medborgare till vårt samhälle i likhet med Lars Johansson från Kulla i Tjällmo.
Lek med tanken att du själv efter ca 250 år får se namnen på dina efterkommande!

 

Tabell 1

Lars Johansson. Bonde i Kulla, Tjällmo (E). Född 6 sep 1725 i Kjärr, Tjällmo (E).

Död i lungsot 9 mar 1786 i Kulla, Tjällmo (E).

I bokverket "Sveriges Bebyggelse", landsbygdsdel 4, Östergötl.län, sid 556, står det att '1 mtl Kulla Skatte gård köptes av Lars Johansson 1763'. Lars torde ha varit brukare av gården redan i slutet av 1740-talet. I 1753 år mantalslängd står han upptagen med både för och efternamn medan han i 1748 års mantalslängd är upptagen som skattskyldig med endast förnamnet. Hushållet bestod då av Lars och hustru med piga Stina, 3 personer

Enl. bouppteckning efter Lars Johansson, inregistrerad vid Tjällmo ting den 15 mars 1787, uppgick tillgångarna till 90 Riksdaler specie, med en behållning av 15 Riksdaler specie. Kreaturen utgjordes av 2 hästar, 2 oxar, 6 kor, 2 kvigor, 5 får, 2 suggor och 3 grisar. Lars gångkläder var upptagna till 5 Riksdaler. Av skulderna, 80 Riksdaler, utgjordes de största posterna av skuld till "Herr Tisell, Hättorp" 51 Riksdaler och barnens i första giftet innestående morsarv, ca 23 Riksdaler. Fastigheten var inte upptagen i bouppteckningen.

Gift 1:o 30 dec 1747 i Tjällmo (E) med Kristina Persdotter. Född 1 okt 1726 i Perstorp, Tjällmo (E). Död i barnsäng 1 okt 1762 i Kulla, Tjällmo (E). Dotter till Per Månsson.

Barn:

Lisken (Lisa) Larsdotter. Född 6 nov 1748 i Kulla, Tjällmo (E). Död av ålderdomssvaghet 7 dec 1823 i Ringarhult, Godegård (E).

Stina Larsdotter. Född 23 feb 1751 i Kulla, Tjällmo (E). Död i lungsot 2 jan 1802 i Mickelsbo, Tjällmo (E).

Anna Maria Larsdotter. Född 16 nov 1752 i Tjällmo (E). Död av håll och stygn (lungsäcksinflam.) 8 maj 1757 i Kulla, Tjällmo (E).

Petter Larsson. Född 6 okt 1755 i Kulla, Tjällmo (E). Död i bröstvärk 29 nov 1758 i Kulla, Tjällmo (E).

Jonas Larsson. Född 24 okt 1758 i Kulla, Tjällmo (E). Död av ålderdom 6 feb 1828 i Börslycke, Godegård (E).

Petter Larsson. Född 13 aug 1760 i Kulla, Tjällmo (E). Död okänd.

Gift 2:o trol 1:sta halvåret 1763 med Ingeborg Persdotter. Född trol 23 maj 1731 i Strögla, Kristberg (E). Död av håll (lunginflam.) 1 jun 1788 i Kulla, Tjällmo (E).

Ingeborg Persdotters härstamning har ej kunnat dokumenteras. Enligt Död- & begravningsbok för Tjällmo församling var hon 57 år då hon avled. Hon bör därför ha fötts 1731. I Födelsebok för Tjällmo finns det året ej något flickebarn med namnet Ingeborg vars faders förnamn är Per eller Petter. I angränsande församlingar är förhållandet detsamma utom i Kristberg, där ett flickebarn kristnat med namnet Ingeborg föddes 23 maj 1731 och vars fader var Peder Jonsson i Strögla. Ingeborg och Lars finnes ej i vigselbok för Tjällmo.

Eftersom Lars första hustru avled 1 okt 1762 och Ingeborgs och Lars första barn föddes 7 mars 1764 bör de ha gift sig under första halvåret 1763 för att undgå kyrkans bann för att nio månader ej förflutit mellan vigseldag och första barnets födelse. Brukligt var att vigseln skedde i brudens hemförsamling. Det hade nu varit lätt att få bekräftat om Peder Jonssons dotter blev gift med Lars Johansson från Kulla i Tjällmo, men tyvärr saknas sidor i vigselboken för Kristberg för 1764 och åren däromkring. Att denna Ingeborg skulle ha gift sig i Kristberg med någon annan har ej framkommit vid efterforskningarna.

I angränsande församlingars vigselböcker finns ej heller något vigt brudpar 1763 med de namnen. Med hänsyn till detta och att det geografiska avståndet mellan Kulla och Strögla ej är längre än att de skulle kunna ha känt varandra tidigare. Kanske har hon haft tjänst som piga i grannskapet? Mycket talar för att det var Ingeborg i Strögla, som blev Lars andra hustru.

Barn:

Brita Stina Larsdotter. Född 17 mar 1764 i Kulla, Tjällmo (E). Död i lungsot 6 okt 1833 i Östra Eneby, Norrköpings (E). (Se tabell 2, s. ).

Anna Maja Larsdotter. Född 2 feb 1766 i Kulla, Tjällmo (E). Död i häftig feber 16 apr 1810 i Olstugan, Hälla, Kristberg (E). (Se tabell 3, s. ).

Catharina Larsdotter. Född 13 mar 1768 i Kulla, Tjällmo (E). Död i bröstfeber 25 maj 1851 i Finspångs Bruk, Risinge (E). (Se tabell 16, s. ).

Anders Larsson. Född 28 maj 1770 i Kulla, Tjällmo (E). Död av mässling 15 jan 1786 i Kulla, Tjällmo (E).

Johan (Jan) Larsson. Född 28 maj 1775 i Kulla, Tjällmo (E). Död i bröstfeber 1 aug 1852 i Sjölund, Hälla, Tjällmo (E). (Se tabell 29, s. ).

Tabell 2

(generation 1)

Från tabell 1.

Brita Stina Larsdotter. Född 17 mar 1764 i Kulla, Tjällmo (E). Död i lungsot 6 okt 1833 i Östra Eneby, Norrköpings (E).

Efter vigsel var 1:sta maken Jöns anställd i Skallebol och Kulla, Tjällmo. År 1800 utflyttade familjen till Fiskeby Gård, Östra Eneby. Både mannen och enda barnet dog där. Brita Stina gifte om sig med efterträdaren. De utflyttade till Loddby Gård i Kvillinge. Då även andra maken Bengt dog flyttade änkan till Östra Eneby. Där dog hon själv efter att ha varit sängliggande en lång tid. Prästen har antecknat i Bok över döda: "Änkan efter rättaren Bengt Danielsson vid Loddby i Kvillinge socken, född i Tjällmo - inkom i denna församling 1728 - kunde väl läsa i bok och gjorde det gärna - samt hade mycket i minnet och tycktes med allvar söka sin salighet genom JESUM. Hon låg länge till sängs och bereddes därunder till sin död. Hon gjorde testamente till de fattiga av 100 Riksdaler Riksgäld".

Gift 1:o med Jöns Jönsson. Rättare. Född 3 apr 1762 i Markebo, Tjällmo (E). Död i slag 2 nov 1807 i Fiskeby Gård, Östra Eneby, Norrköpings (E).

Barn:

Stina Maja Jönsdotter. Född 17 jan 1796 i Skallebol, Tjällmo (E). Död i slag 11 jun 1803 i Fiskeby Gård, Östra Eneby, Norrköpings (E).

Gift 2:o 27 dec 1808 med Bengt Danielsson. Rättare. Född 25 jun 1786 i Borg, Norrköping (E). Död i reumatisk feber 3 aug 1828 i Loddby Gård, Kvillinge (E).

Tabell 3

(generation 1)

Från tabell 1.

Anna Maja Larsdotter. Född 2 feb 1766 i Kulla, Tjällmo (E). Död i häftig feber 16 apr 1810 i Olstugan, Hälla, Kristberg (E).

Maken Olof var dräng i Stubbetorp, Tjällmo och Anna Maja var piga i Kulla, Tjällmo när de gifte sig. De utflyttade 1795 till Kristberg och torpet Sjöbacka och senare till torpet Galtebron. År 1809 flyttar de till Sandbäcken och 1811 till Olstugan och där slutade deras dagar. Maken Olof hann dock med ännu ett gifte där.

Gift 20 sep 1795 med Olof Olofsson. Torpare. Född 8 dec 1751 i Lerbäck (T). Död 3 okt 1829 i Olstugan, Hälla, Kristberg (E). Olof gifte om sig 1811 och ett barn föddes i detta gifte. Olof uppbar fattigdel på äldre dagar och de hade det fattigt. Det är antecknat i Husförhl. att en av sönerna var en "tiggande lösdrivare".

Barn:

Olof Olofsson. Född 7 jun 1796 i Sjöbacka, Kristberg (E). I Husfl. i Kristberg för åren 1816-20 står antecknat att han var "Bolagsdräng" och namnet struket utan angivande av vart han flyttat. Fanns ej i Husfl. 1816-30, ej i utfl.bok eller Bok över döda.

Jan Petter Olofsson. Född 14 sep 1798 i Sjöbacka, Kristberg (E). Död 19 jul 1861 i Bölnorp, Kristberg (E). Ogift.

Brita Cajsa Olofsdotter. Född 29 sep 1803 i Galtebron, Kristberg (E). Död 8 jun 1878 i Fattighuset, Klockrike (E). (Se tabell 4, s. ).

Anders Olofsson. Född 28 okt 1806 i Olstugan, Hälla, Kristberg (E). Hade drängplatser på flera gårdar, bl a vid St Yxhult, Tjällmo (E). Flyttade 1831 till Risinge (E). Har ej kunnat återfinnas i Husfl. för Risinge 1830-35. Därmed upphör spåren efter honom.

Tabell 4

(generation 2)

Från tabell 3.

Brita Cajsa Olofsdotter. Född 29 sep 1803 i Galtebron, Kristberg (E). Död 8 jun 1878 i Fattighuset, Klockrike (E).

Gift med Nils Fredrik Nilsson. Torpare. Född 1 maj 1797 i Älvestad (E). Död i vattusot 14 dec 1859 i Milltorp, Tröstorp, Klockrike (E).

Barn:

Anders Johan Nilsson. Född 23 jan 1831 i Brunneby (E). Död i mässling 21 jun 1837 i Klockrike (E).

Carl August Nilsson. Född 14 sep 1833 i Klockrike (E). Död i mässling 12 jun 1837 i Klockrike (E).

Johanna Christina Nilsdotter. Född 4 sep 1836 i Klockrike (E). Död i bröstfeber 9 apr 1837 i Klockrike (E).

Augusta Carolina Nilsdotter. Född 9 apr 1838 i Klockrike (E). Död (orsak ej angiven) 18 jan 1864 i Elmtomta boställe, Ask, Motala (E). Ogift.

Johan Alfred Nilsson. Född 25 okt 1841 i Klockrike (E). Död i magkräfta 23 aug 1902 i Brunneby (E). (Se tabell 5, s. ).

Ulrika Matilda Nilsdotter. Född 13 jan 1845 i Klockrike (E). Död i vattusot 20 maj 1875 i Backstuga, Tröstorp, Klockrike (E). Ogift.

Tabell 5

(generation 3)

Från tabell 4.

Johan Alfred Nilsson. Skomakare. Född 25 okt 1841 i Klockrike (E). Död i magkräfta 23 aug 1902 i Brunneby (E).

Gift 1864 med Karolina Vilhelmina Andersdotter. Född 25 dec 1841 i Sankt Lars, Linköping (E).Död (orsak ej angiven) 10 dec 1910 i Brunneby (E).

Barn:

Oskar Teodor Johansson. Trädgårdsarbetare. Född 11 jan 1866 i Lövingsborg, Kårgården, Brunneby (E). Flyttade 1889 till Hedvig Eleonora, Stockholm (AB). Flyttade 1890 till Rånäs, Fasterna (AB). Flyttade 1891 till Lovö (AB). Ej inflyttat dit. Har ej kunnat påträffas senare.

Klas Edvard Johansson. Född 22 jan 1867 i Lövingsborg, Brunneby (E). Flyttade 14 okt 1893 till USA.

Hilda Karolina Johansdotter. Född 21 mar 1869 i Lövingsborg, Brunneby (E). Död (orsak ej angiven) 25 nov 1878 i Lövingsborg, Brunneby (E).

Karl David Johansson. Född 29 jan 1871 i Lövingsborg, Brunneby (E). Flyttade 1895 till USA.

Per Johan Johansson. Född 5 dec 1872 i Lövingsborg, Brunneby (E). Hade drängplats i Ekebyborna 1890, Visselmyra 1892, Älvestad 1894. Flyttade 24 okt 1895 från Älvestad (E) till Klockrike (E). Har ej påträffats som inflyttad dit, ej heller senare. Möjligen har han liksom syskonen Karl David och Ottilia Vilhelmina flyttat till USA 1895.

Elin Josefina Johansson. Född 10 dec 1874 i Lövingsborg, Brunneby (E). Död i bröstlidande 12 jun 1896 i Brunneby (E). Ogift.

Ottilia Vilhelmina Johansdotter. Född 27 nov 1876 i Lövingsborg, Brunneby (E). Flyttade 1895 till USA.

Emil Nicolas Johansson. Född 21 jan 1879 i Lövingsborg, Brunneby (E). Död i sviter efter difteri 4 jan 1896 i Brunneby (E). Ogift.

Hilda Maria Johansson. Född 23 feb 1882 i Lövingsborg, Brunneby (E). Död 7 mar 1969 i Motala (E). (Se tabell 6, s. ).

Herman Teofil Johansson. Född 20 mar 1884 i Lövingsborg, Brunneby (E). Död 13 dec 1952 i Linköping (E). (Se tabell 11, s. ).

Axel Emanuel Johansson. Född 26 apr 1886 i Lövingsborg, Brunneby (E). Död i slag 21 maj 1886 i Lövingsborg, Brunneby (E).

Tabell 6

(generation 4)

Från tabell 5.

Hilda Maria Johansson. Född 23 feb 1882 i Lövingsborg, Brunneby (E). Död 7 mar 1969 i Motala (E).

Gift 31 dec 1904 med August Helmer Lindqvist. Disponent. Född 18 jul 1880 i Kristberg (E). Död 25 sep 1960 i Motala (E).

Barn:

Tore David Helmer Lindqvist. Född 21 mar 1906 i Brunneby (E). Död 2 okt 1959 i Motala (E). (Se tabell 7, s. ).

Svea Lilly Maria Lindqvist. Född 8 mar 1912 i Brunneby (E). (Se tabell 10, s. ).

Tabell 7

(generation 5)

Från tabell 6.

Tore David Helmer Lindqvist. Fabrikör. Född 21 mar 1906 i Brunneby (E). Död 2 okt 1959 i Motala (E).

Gift 20 okt 1934 med Tekla Lilly Elisabet Kinnander. Född 3 jul 1905 i Motala (E). Död 3 nov1992 i Motala (E).

Barn:

Inger Birgitta Lindqvist. Född 17 maj 1936 i Motala (E). (Se tabell 8, s. ).

Göran Tore Helmer Lindqvist. Född 20 apr 1943 i Motala (E). (Se tabell 9, s. ).

Tabell 8

(generation 6)

Från tabell 7.

Inger Birgitta Lindqvist. Född 17 maj 1936 i Motala (E).

Gift 14 jan 1961 med Erik Johan Linderoth. Disponent. Född 21 feb 1922 i Jönköping (F).

Barn:

Fredrik Tore Linderoth. Född 17 mar 1964 i Motala (E).

Ann Elisabet Linderoth. Född 8 feb 1968 i Motala (E).

Joakim Reinhold Linderoth. Född 2 aug 1971 i Motala (E).

Tabell 9

(generation 6)

Från tabell 7.

Göran Tore Helmer Lindqvist. Ingenjör. Född 20 apr 1943 i Motala (E).

Gift 8 apr 1967 med Juana Guadalupe Lupita La Chica. Född 14 aug 1945 i Granada,Spanien. Skild 15 nov 1988.

Barn:

Maria Josefina Lindqvist. Född 29 okt 1967 i Motala (E). Ogift.

Elena Lupita Lindqvist. Född 10 jun 1969 i Motala (E). Ogift.

Carmencita Eleinor Lindqvist. Född 5 maj 1971 i Barcelona, Spanien. Ogift.

Veronica Magdalena Lindqvist. Född 7 jun 1977 i Motala (E). Ogift.

Tabell 10

(generation 5)

Från tabell 6.

Svea Lilly Maria Lindqvist. Kontorist. Född 8 mar 1912 i Brunneby (E).

Gift 6 aug 1938 med Nils Hugo Fabian Albrektsson. Banktjm. Född 10 maj 1907 i Sankt Pauli, Malmö (M). Skild 9 okt 1951.

Barn:

Nils Håkan Helmer Lindqvist. Född 16 dec 1943 i Motala (E). Ogift.

Tabell 11

(generation 4)

Från tabell 5.

Herman Teofil Johansson. Kopparslagaremästare. Född 20 mar 1884 i Lövingsborg, Brunneby (E). Död 13 dec 1952 i Linköping (E).

Gift 28 jan 1910 med Anna Justina Signhild Larsson. Född 18 sep 1886 i Tjärstad (E). Död 4 jul 1949 i Linköping (E).

Barn:

Artur Emanuel Johansson. Född 13 apr 1911 i Linköping (E). Död 25 maj 1980 i Linköping (E). (Se tabell 12, s. ).

Gunnar Herman Johansson. Född 24 mar 1913 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 13, s. ).

Folke Ingemar Johansson. Född 24 jan 1915 i Linköping (E). (Se tabell 14, s. ).

Sture Holger Johansson. Född 15 jan 1923 i Linköping (E). (Se tabell 15, s. ).

Tabell 12

(generation 5)

Från tabell 11.

Artur Emanuel Johansson. Född 13 apr 1911 i Linköping (E). Död 25 maj 1980 i Linköping (E).

Gift 30 okt 1942 med Hedvig Ilse Goldhalm. Född 24 jul 1908 i Tyskland. Död 23 okt 1980 iLinköping (E).

Barn:

Rune Artur Johansson. Född 7 apr 1944 i Linköping (E). Ogift.

Tabell 13

(generation 5)

Från tabell 11.

Gunnar Herman Johansson. Född 24 mar 1913 i Domkyrko, Linköping (E).

Gift 19 dec 1942 med Anna Elisabet Möller. Född 7 jan 1916 i Linköping (E).

Barn:

Karl Gunnar Johansson. Född 17 feb 1946 i Linköping (E) domkyrko. Ogift.

Ingrid Elisabet Johansson. Född 4 okt 1950 i Domkyrko, Linköping (O). Ogift.

Tabell 14

(generation 5)

Från tabell 11.

Folke Ingemar Johansson. Född 24 jan 1915 i Linköping (E).

Gift 3 nov 1945 med Ester Elisabet Scherqvist. Född 26 mar 1898 i Linköping (E). Död 27 dec 1981 i Linköping (E). Inga gemensamma barn antecknade.

Tabell 15

(generation 5)

Från tabell 11.

Sture Holger Johansson. Född 15 jan 1923 i Linköping (E). Flyttade 9 jan 1967 till USA.

Gift 5 jan 1950 med Elsa Vilhelmina Strömfors. Född 28 feb 1928 i Västerlösa (E). Flyttade 9 jan 1967 till USA.

Barn:

Kjell Tommy Holger Johansson. Född 24 mar 1951 i Domkyrko, Linköping (E). Ogift. Flyttade 9 jan 1967 till USA.

Anna Maria Johansson. Född 28 apr 1958 i Sankt Lars, Linköping (E). Flyttade 9 jan 1967 till USA.

Lena Viktoria Johansson. Född 28 apr 1958 i Sankt Lars, Linköping (E). Flyttade 9 jan 1967 till USA.

Tabell 16

(generation 1)

Från tabell 1.

Catharina Larsdotter. Född 13 mar 1768 i Kulla, Tjällmo (E). Död i bröstfeber 25 maj 1851 i Finspångs Bruk, Risinge (E).

Catharina utflyttade från Tjällmo till Kristberg, som piga vid Kvarngården hos halvbrodern Petter Larsson, där också brodern Johan hade tjänst. År 1794 utflyttade hon därifrån till Risinge. I vigselboken för Risinge är antecknat att "brudgummen var klensmed vid Finspong, där född och städse boende" och att "bruden kom i yngre år från Tjällmo - äger sin giftomans Jöns Jönsson vid Fiskeby skriftliga bifall till äktenskapet, vars laglighet i övrigt hovslagare Kellström betygat". Ovanstående Jöns Jönsson är gift med brudens syster Brita Stina, f 1764. Att svågern och ej fadern var giftoman berodde på att fadern avlidit redan 1786. Sedan Catharinas make avlidit vid 47 års ålder bodde hon kvar som gratialist, vilket torde ha inneburit fri bostad och någon form av understöd, "änkepension".

Gift 26 okt 1806 i Risinge (E) med Petter Lindholm. Mästersmed. Född 1 sep 1780 i Finspångs Bruk, Risinge (E). Död i nervfebr 8 jun 1828 i Finspångs Bruk, Risinge (E).

Barn:

Ulla Karolina Lindholm. Född 18 jul 1808 i Finspångs Bruk, Risinge (E). Död av ålderdomssvaghet 13 sep 1887 i Finspångs Bruk, Risinge (E). (Se tabell 17, s. ).

Stina Lisa Lindholm. Född 1 mar 1815 i Finspångs Bruk, Risinge (E). Död i lungsot 29 aug 1876 i Sankt Olai, Norrköping (E). (Se tabell 19, s. ).

Tabell 17

(generation 2)

Från tabell 16.

Ulla Karolina Lindholm. Född 18 jul 1808 i Finspångs Bruk, Risinge (E). Död av ålderdomssvaghet 13 sep 1887 i Finspångs Bruk, Risinge (E). Ulla Karolinas barn:Stockholms stadsarkiv har på uppdrag utfört efterforskning av de fyra syskonen Qvarfordt som vid olika tidpunkter utflyttat till Stockholm utan att finna några spår efter dem.

Gift 2 nov 1830 i Risinge (E) med Johan Henrik Qvarfordt. Hammarsmed. Född 13 feb 1806 i Hällestad (E). Död i slag 17 jun 1861 i Finspångs Bruk, Risinge (E).

Barn:

Johan Peter Qvarfordt. Född 9 feb 1832 i Finspångs Bruk, Risinge (E). Flyttade 1849 till Norrköping (E). Flyttade 1853 från Norrköping (E) till Stockholm.

Carolina Christina Qvarfordt. Född 21 jan 1836 i Finspångs Bruk, Risinge (E). Död i ålderdomssvaghet 21 okt 1909 i Sjönäs, Ramstorp, Risinge (E). (Se tabell 18, s. ).

Karl Fredrik Qvarfordt. Född 3 nov 1840 i Finspångs Bruk, Risinge (E). Flyttade 1860 till Stockholm.

Ulla Fredrika Qvarfordt. Född 19 sep 1843 i Finspångs Bruk, Risinge (E). Flyttade 1861 till Norrköping (E). Flyttade 1864 från Norrköping (E) till Stockholm. Hade tjänst som piga på tre ställen i Risinge. I Norrköping hade hon tjänst hos några familjer till hon flyttade till Stockholm.

Gustav Henrik Qvarfordt. Smeddräng i Norrköping (E). Född 29 dec 1845 i Finspångs Bruk, Risinge (E). Flyttade 1862 till Norrköping (E). Flyttade 1865 från Norrköping (E) till Stockholm.

Tabell 18

(generation 3)

Från tabell 17.

Carolina Christina Qvarfordt. Född 21 jan 1836 i Finspångs Bruk, Risinge (E). Död i ålderdomssvaghet 21 okt 1909 i Sjönäs, Ramstorp, Risinge (E). Inga barn antecknade.

Gift 10 nov 1866 i Risinge (E) med Anders Gustav Wiström. Hammarsmed. Född 11 aug 1837 i Björkvik (D). Död i njurlidande 7 dec 1883 i Finspångs Bruk, Risinge (E).

Tabell 19

(generation 2)

Från tabell 16.

Stina Lisa Lindholm. Född 1 mar 1815 i Finspångs Bruk, Risinge (E). Död i lungsot 29 aug 1876 i Sankt Olai, Norrköping (E).

I vigselboken för Risinge år 1839 står det: "vigda 1839-11-03 Carl Petter Pettersson - Christina Lindholm. Brudg: Mjölnare vid Finspong, kom i yngre år hit med föräldrarna och övertog kvarnarrendet efter faderns död. Bruden ör född på Finspong, har andra år tjänat i Kimstad, men därifrån återkommen hit med bevis om förhinderslöshet. Modern Catharina Lindholm har genom befallningsman Nordén tillkännagivit sitt och de närmaste frändernas bifall. Vigda på Finspong". År 1850 upphör arrendet och fam flyttar till Erstorps Södergård som "inhyses" (hyresgäst). År 1852 utflyttar fam till Mogata, där de arrenderar gården Hult 1852-55. Sistnämnda år utflyttar de till Norrköping Olai förs, där Carl Petter står som timmerkarl.

Gift 3 nov 1839 i Risinge (E) med Carl Petter Pettersson. Mjölnare vid Finspong, senare Timmerman. Född 3 nov1816 i Norrköping (E). Död enl uppg i bröstsjukdom och diarré 17 aug 1878 i Sankt Olai, Norrköping (E).

Barn:

Carl Peter Pettersson. Född 11 aug 1840 i Finspångs Bruk, Risinge (E). Död i Bronchopneumania. Arteriosclerosis 28 jun 1923 i Sankt Olai, Norrköping (E). (Se tabell 20, s. ).

Christina Maria Pettersson. Född 24 jul 1843 i Finspångs Bruk, Risinge (E). Död i vattensot 5 dec 1915 i (Norrköping), Jonsberg (E). (Se tabell 22, s. ).

Tabell 20

(generation 3)

Från tabell 19.

Carl Peter Pettersson. Överskärare. Född 11 aug 1840 i Finspångs Bruk,Risinge (E). Död i Bronchopneumania. Arteriosclerosis 28 jun 1923 i Sankt Olai, Norrköping (E).

Gift 11 okt 1861 med Hedda Nilsson. Född 14 jan 1837 i Kimstad (E). Död 11 nov 1895 i Sankt Olai, Norrköping (E).

Barn:

August Herman Pettersson. Född 17 dec 1861 i Sankt Olai, Norrköping (E). Död 18 jun 1941 i Östra Eneby, Norrköpings (E). (Se tabell 21, s. ).

Karl Hugo Pettersson. Född 27 maj 1863 i Sankt Olai, Norrköping (E). Flyttade 1888 till USA.

Tabell 21

(generation 4)

Från tabell 20.

August Herman Pettersson. Född 17 dec 1861 i Sankt Olai, Norrköping (E). Död18 jun 1941 i Östra Eneby, Norrköpings (E). Inga barn antecknade.

Gift 10 jul 1897 med Fredrika Maria Östergren. Född 30 jun 1864 i Sankt Olai, Norrköping (E). Död14 nov 1930 i Matteus, Norrköping (E).

Tabell 22

(generation 3)

Från tabell 19.

Christina Maria Pettersson. Född 24 jul 1843 i Finspångs Bruk, Risinge (E). Dödi vattensot 5 dec 1915 i (Norrköping), Jonsberg (E).

Gift 1 nov 1874 med Johan August Hjelm. Skomakare. Född 22 nov 1850 i Häradshammar (E). Död 2 feb 1928 i (Norrköping), Jonsberg (E).

Barn:

Hilma Christina Hjelm. Född 4 jan 1875 i Norrköping (E). (Se tabell 23, s. ).

Elin Johanna Hjelm. Född 18 apr 1877 i (Norrköping), Jonsberg (E). (Se tabell 24, s. ).

Augusta Vilhelmina Hjelm. Född 14 apr 1878 i (Norrköping), Jonsberg (E). (Se tabell 25, s. ).

Jenny Maria Hjelm. Född 8 apr 1881 i (Norrköping), Jonsberg (E). Död 25 jun 1937 i Skälvsätter, Häradshammar (E). (Se tabell 26, s. ).

Tabell 23

(generation 4)

Från tabell 22.

Hilma Christina Hjelm. Född 4 jan 1875 i Norrköping (E).

Gift 16 dec 1897 med Otto Vilhelm Gustavsson. Arbetare. Född 25 feb 1869 i Östra Ny (E).

Barn:

David Vilhelm Gustavsson. Född 26 aug 1898 i Sankt Olai, Norrköping (E). Död 22 jun 1899 i Sankt Olai, Norrköping (E).

Tabell 24

(generation 4)

Från tabell 22.

Elin Johanna Hjelm. Född 18 apr 1877 i (Norrköping), Jonsberg (E).

Barn:

Alva Linnéa Hjälm. Född 21 jun 1904 i Häradshammar (E).

Selma Helena Hjälm. Född 27 jun 1909 i Häradshammar (E).

Karl Einar Hjälm. Född 8 okt 1911 i Flen, Hyltinge (D).

Tabell 25

(generation 4)

Från tabell 22.

Augusta Vilhelmina Hjelm. Född 14 apr 1878 i (Norrköping), Jonsberg (E).

Gift 15 feb 1902 med Karl Erik Karlsson. Född 4 maj 1880 i Östra Ryd (AB).

Barn:

Elis Holger Karlsson. Född 8 aug 1903 i Häradshammar (E).

Erik Helmer Karlsson. Född 11 aug 1904 i Häradshammar (E).

Karl Georg Karlsson. Född 23 mar 1910 i (Norrköping), Jonsberg (E).

Nils Folke Karlsson. Född 20 feb 1916 i Borg, Norrköping (E).

Bengt Vilhelm Karlsson. Född 3 mar 1918 i Bjälbo (E).

Tabell 26

(generation 4)

Från tabell 22.

Jenny Maria Hjelm. Född 8 apr 1881 i (Norrköping), Jonsberg (E). Död 25 jun 1937 i Skälvsätter, Häradshammar (E).

Gift 24 mar 1905 med Karl Ferdinand (Johansson) Leonardsson. Född 5 apr 1882 i Östra Ny (E). Död24 mar 1952 i Häradshammar (E). Efternamnet ändrat från Johansson till Leonardsson.

Barn:

Evert Hilding Ferdinand Leonardsson. Född 20 jul 1904. Död 11 sep 1934 i Häradshammar (E).

Ester Berta Maria Leonardsson. Född 31 mar 1909 i Häradshammar (E). (Se tabell 27, s. ).

Tabell 27

(generation 5)

Från tabell 26.

Ester Berta Maria Leonardsson. Född 31 mar 1909 i Häradshammar (E).

Gift 9 mar 1938 med Nils Mauritz Nilsson. Född 12 maj 1900 i (Norrköping), Jonsberg (E). Död 17 jan 1988 i Östra Husby (E).

Barn:

Gösta Nilsson. Född 7 jun 1944 i Brännkyrka, Stockholm (AB). (Se tabell 28, s. ).

Tabell 28

(generation 6)

Från tabell 27.

Gösta Nilsson. Född 7 jun 1944 i Brännkyrka, Stockholm (AB).

Gift 2 jun 1973 med Gudrun Birgitta Maria Karlsson. Född 13 nov 1946 i Linköping (E).

Barn:

Gösta Stefan Nilsson. Född 6 jan 1974 i Hedvig, Norrköping (E).

Karin Maria Nilsson. Född 26 maj 1975 i Häradshammar (E).

Andreras Gösta Nilsson. Född 13 okt 1979 i Häradshammar (E).

Tabell 29

(generation 1)

Från tabell 1.

Johan (Jan) Larsson. Född 28 maj 1775 i Kulla, Tjällmo (E). Död i bröstfeber 1 aug 1852 i Sjölund, Hälla, Tjällmo (E). Jan utflyttade till Kristberg 1790 och hade dräng tjänst först vid Kulla och sedan vid Kvarngården hos sin halvbroder Petter Larsson. Återflyttade till Tjällmo 1795 och hade tjänst vid Gästgivaregården. Två år senare vigdes "drängen Johan Larsson på Tjällmo Gästgivaregård och pigan Maja Samuelsdotter från Hättorp". Makarna flyttade till torpet Stiggölshult under Hultema där tre barn föddes. År 1815 bodde familjen vid Hagen, Dråsa. Därifrån flyttade de, troligen 1821, till torpet Måsen under Ubbetorp. Efter 14 år där flyttade fam. 1835 till torpet Sjölund under Hälla. Johan slutade som torpare 1848 då yngste sonen, Carl Fredrik , gifte sig och övertog torpet.

Gift 1 okt 1797 i Tjällmo (E) med Maja Samuelsdotter. Född 9 jun 1778 i Labbetorp, Tjällmo (E). Död i ålderssvaghet 1 maj 1857 i Sjölund, Hälla, Tjällmo (E).

Barn:

Samuel Jansson. Född tvilling 29 mar 1804 i Stiggölshult, Hultema, Tjällmo (E). Död 5 mar 1876 i Stenfallet, Överkulla, Tjällmo (E). (Se tabell 30, s. ).

Catharina Johansdotter. Född tvilling 29 mar 1804 i Stiggölshult, Hultema, Tjällmo (E). Död 13 feb 1876 i Djurshyttan, Hällestad (E). (Se tabell 179, s. ).

Jan Jansson. Född 8 jun 1808 i Stiggölshult, Hultema, Tjällmo (E). Död av ålderdom 20 jul 1891 i Fattighuset, Tjällmo (E). (Se tabell 264, s. ).

Stina Johansdotter. Född 14 feb 1815 i Hagen, Dråsa, Tjällmo (E). Död i kikhosta 13 nov 1821 i Måsen, Ubbetorp, Tjällmo (E).

Anna Maja Johansdotter. Född 8 okt 1817 i Hagen, Dråsa, Tjällmo (E). Död pga benröta 1 nov 1862 i Lasarettet, Linköping (E). Dödsåret var hon uppförd på listan över personer utan laga försvar.

Anders Jansson. Född 25 feb 1820 i Hagen, Dråsa, Tjällmo (E). Död i kikhosta 23 nov 1821 i Måsen, Ubbetorp, Tjällmo (E).

Carl Fredrik Jansson. Född 6 dec 1822 i Måsen, Ubbetorp, Tjällmo (E). Död av ålderdom och underlivslidande 25 maj 1905 i Torpön, Klovstena, Tjällmo (E). (Se tabell 315, s. ).

Tabell 30

(generation 2)

Från tabell 29.

Samuel Jansson. Torpare. Född tvilling 29 mar 1804 i Stiggölshult, Hultema, Tjällmo (E). Död 5 mar 1876 i Stenfallet, Överkulla, Tjällmo (E). Samuel hade sin första tjänst som dräng vid Ubbetorp 1826. Flyttade till Skallebol 1828, men återvände till Ubbetorp för i vigselboken står "dräng vid Ubbetorp, piga därsammanstädes". Makarna flyttade till Ängstugan, Markebo och Samuel är dagkarl vid gården. När Samuels yngre bror Jan och hans hustru Johanna låter döpa sitt förstfödda barn, Johan Peter, f 1831, står "dagkarlen Samuel Jansson och Hedda från Ängstugan" faddrar. År 1834 flyttar fam. till Åtorp under Å. År 1847 flyttar fam. till torpet Stenfallet, för vilket Samuel står som ägare. År 1866 tar sonen Carl August över torpet. Samuel bodde kvar i en stuga där intill sin död. Han hade då varit änkling i 18 år.

Gift 1:o 31 okt 1828 i Tjällmo (E) med Hedvig Häll. Född 9 mar 1806 i Ljung (E). Död i bröstfeber 18510427 i Stenfallet, Tjällmo (E).

Barn:

Christina Maria Samuelsdotter. Född 12 feb 1829 i Måsen, Ubbetorp, Tjällmo (E). Död (orsak ej angiven) 1 mar 1902 i Norra Roka, Lerbäck (T). (Se tabell 31, s. ).

Hedvig Matilda Samuelsdotter. Sömmerska. Född 8 feb 1832 i Markebo, Tjällmo (E). Död av tumör i magen 1 nov 1901 i Sonstorp, Motala (E) lf. Ogift.

Samuel Fredrik Samuelsson. Född 5 apr 1834 i Åtorp, Å, Tjällmo (E). Död av ålderdom (läk. ej tillfrågad) 26 jan 1916 i Västra Harg (E). (Se tabell 64, s. ).

Carl August Vilhelm Samuelsson. Född 19 mar 1842 i Åtorp, Å, Tjällmo (E). Död 2 apr 1929 i Skogstorpet, Markebo, Tjällmo (E). (Se tabell 165, s. ).

Sofia Charlotta Samuelsdotter. Född 9 dec 1843 i Åtorp, Å, Tjällmo (E). Flyttade vid 26 års ålder 13 nov 1869 till USA.

Erik Magnus Samuelsson. Dräng. Född 20 nov 1847 i Stenfallet, Överkulla, Tjällmo (E). "Svag till förståndet". Bodde hos fadern tills denne dog. Fram till 1887 fanns han anteckn. som "inhyses" vid Stenfallet. Var dräng vid Bondeby 1882, vid Ringarhult i Godegård 1884 och senare vid Östanhag, Spångs ägor. I Husf.l. 1887-92 för Tjällmo är antecknat "vistas utom socknen sedan förra boken".

Gift 2:o 20 dec 1853 i Tjällmo (E) med Brita Cajsa Carlsdotter. Änka vid giftet med Samuel. Född 28 sep 1798 iKristberg (E). Död i bröstfeber 18 nov 1857 i Stenfallet, Tjällmo (E).

Tabell 31

(generation 3)

Från tabell 30.

Christina Maria Samuelsdotter. Född 12 feb 1829 i Måsen, Ubbetorp, Tjällmo (E). Död (orsak ej angiven) 1 mar 1902 i Norra Roka, Lerbäck (T). Makarna var kusiner. De var födda i samma hus hos mor- och farföräldrarna, nämligen Måsen, Ubbetorp. Den blivande hustrun, Christina Maria, kom som piga till mannens föräldrar i Djurshytta, Hällestad 1849. År 1853 flyttade makarna till Lotorp Bruk och därifrån till Lerbäck, Rönnershytta 1863.

Gift 14 nov 1851 i Tjällmo (E) med Johan Peter (Per) Svartling. Mästersmed. Född 25 maj 1827 i Måsen, Ubbetorp, Tjällmo (E). Död (orsak ej angiven) 30 jan 1864 i Rönnershyttan, Lerbäck (T). Kusin med makan: Johan Pers morfar Johan (Jan) Larsson (69:16) och mormor Maja Samuelsdotter (69:147) var makans farfar och farmor.

Barn:

Hedda Christina Svartling. Född 13 aug 1852 i Djurshyttan, Hällestad (E). Död av svaghet 18520816 i Djurshyttan, Hällestad (E).

Augusta Carolina Svartling. Född 20 aug 1853 i Djurshyttan, Hällestad (E). Död genom att dränka sig i sinnesyrsel 16 feb 1901 i Sköllersta (T). (Se tabell 32, s. ).

Adolf Fredrik Ture Svartling. Född 22 apr 1858 i Djurshyttan?, Hällestad (E)?. Död i magsjuka 9 feb 1861 i Lotorps Bruk, Risinge (E).

Bror Joel Svartling. Född 19 jun 1860 i Lotorps Bruk, Risinge (E). (Se tabell 59, s. ).

Tabell 32

(generation 4)

Från tabell 31.

Augusta Carolina Svartling. Född 20 aug 1853 i Djurshyttan, Hällestad (E).Död genom att dränka sig i sinnesyrsel 16 feb 1901 i Sköllersta (T).

Gift 1:o 29 okt 1876 med Lars Fredrik Berglund. Järnsvarvare. Född 10 sep 1850 i Tysslinge (T). Död i lunginflam. 17 nov 1878 i Haddebo Bruk, Svennevad (T).

Barn:

Augusta Fredrika Berglund. Född 12 maj 1877 i Haddebo Bruk, Svennevad (T). Död 7 mar 1958 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 33, s. ).

Gift 2:o 10 dec 1881 i Svennevad (T) med Karl Johan Jonsson. Valsverksarbetare. Född 6 feb 1846 i Skedevi (E). Död av ålderdomssvaghet 19 dec 1915 i Sköllersta (T). Karl Johan gifte om sig med Karolina Vilhelmina Wallin, f. 3 jun 1854, d. 11 apr 1916.

Barn:

Bror Ture Jonsson. Född 11 aug 1883 i Haddebo Bruk, Svennevad (T). Död 9 mar 1962 i Hällestad (E). (Se tabell 53, s. ).

Otto Patrik Jonsson. Född tvilling 9 apr 1890 i Haddebo Bruk, Svennevad (T). Död .. maj 1890 i Haddebo Bruk, Svennevad (T).

Klas Nore Jonsson. Född tvilling 9 apr 1890 i Haddebo Bruk, Svennevad (T). Flyttade 20 nov 1909 från Svennevad (T) till Tjällmo (E). Har ej hittats som inflyttad dit 1908-10 eller påträffats senare.

Tabell 33

(generation 5)

Från tabell 32.

Augusta Fredrika Berglund. Född 12 maj 1877 i Haddebo Bruk, Svennevad (T). Död 7 mar 1958 i Domkyrko, Linköping (E).

Gift 26 dec 1896 med Gustav Vilhelm Andersson. Född 9 apr 1865 i Norberg (U). Död 6 aug 1945 i Domkyrko, Linköping (E).

Barn:

Karin Dagmar Andersson. Född 12 sep 1897 i Svennevad (T). Död 7 jan 1984 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 34, s. ).

Gustav Olof Andersson Wall. Född 12 sep 1899 i Svennevad (T). Död 5 aug 1982 i Skarpnäck (AB). (Se tabell 36, s. ).

Frances Elisabet Augusta Andersson. Född 25 nov 1901 i Svennevad (T). Död 13 apr 1987 i Säby (F). (Se tabell 40, s. ).

Brita Kristina Andersson. Född 24 sep 1903 i Svennevad (T). Död 24 apr 1983 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 43, s. ).

Lovisa Magdalena Andersson. Född 28 aug 1905 i Mjölby (E). Död 3 okt 1959 i Sankt Göran, Stockholm (AB). (Se tabell 50, s. ).

Tabell 34

(generation 6)

Från tabell 33.

Karin Dagmar Andersson. Född 12 sep 1897 i Svennevad (T). Död 7 jan 1984 i Domkyrko, Linköping (E).

Gift 12 mar 1921 med Uno Erik Emanuel Hammarlund. Född 25 maj 1892 i Östra Eneby, Norrköpings (E).Död 17 jul 1952 i Domkyrko, Linköping (E).

Barn:

Gustav Erik Lennart Hammarlund. Född 26 feb 1921 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 35, s. ).

Tabell 35

(generation 7)

Från tabell 34.

Gustav Erik Lennart Hammarlund. Född 26 feb 1921 i Domkyrko, Linköping (E).

Gift 21 jul 1945 med Gunhild Irene Vasti. Född 19 dec 1921 i Domkyrko, Linköping (E). Osäkertom e-namn

Barn:

Annette Gunhild Hammarlund. Född 26 mar 1949 i Domkyrko, Linköping (E).

Tabell 36

(generation 6)

Från tabell 33.

Gustav Olof Andersson Wall. Född 12 sep 1899 i Svennevad (T). Död 5 aug 1982 i Skarpnäck (AB).

Gift 9 feb 1924 med Amanda Linnéa Modin. Född 26 okt 1902 i Östersund (Z).

Barn:

Per Olof Wall. Född 31 aug 1924 i Kungsholmen, Stockholm (AB). (Se tabell 37, s. ).

Jan Olof Wall. Född 5 okt 1942 i Enskede, Stockholm (AB). (Se tabell 38, s. ).

Tabell 37

(generation 7)

Från tabell 36.

Per Olof Wall. Ingenjör. Född 31 aug 1924 i Kungsholmen, Stockholm (AB).

Gift 12 apr 1952 med Gun Elisabeth Jonsson. Född 1 mar 1926 i Sofia, Stockholm (AB).

Barn:

Anne-Charlotte Wall. Född 27 aug 1956 i Brännkyrka, Stockholm (AB).

Tabell 38

(generation 7)

Från tabell 36.

Jan Olof Wall. Ingenjör. Född 5 okt 1942 i Enskede, Stockholm (AB).

Gift 22 okt 1966 med Berit Anita Johansson. Född 22 mar 1942 i Skeppsholms, Stockholm (AB).

Barn:

Olov Joakim Wall. Född 19 jun 1970 i Salem (AB).

Jan Jesper Wall. Född tvilling 29 nov 1973 i Salem (AB).

Johanna Charlotta Wall. Född tvilling 29 nov 1973 i Salem (AB). (Se tabell 39, s. ).

Tabell 39

(generation 8)

Från tabell 38.

Johanna Charlotta Wall. Född tvilling 29 nov 1973 i Salem (AB).

Barn med.

Barn:

Nicklas Tommy Wall. Född 26 jun 1992.

Tabell 40

(generation 6)

Från tabell 33.

Frances Elisabet Augusta Andersson. Född 25 nov 1901 i Svennevad (T). Död 13 apr 1987 i Säby (F).

Gift 12 apr 1936 med John Folke Eliasson. Försäljare. Född 2 jul 1907 i Sankt Olai, Norrköping (E).

Barn:

Rolf Folke Eliasson. Född 12 apr 1939 i Säby (F). (Se tabell 41, s. ).

Monica Elisabet Eliasson. Född 3 jul 1940 i Säby (F). (Se tabell 42, s. ).

Tabell 41

(generation 7)

Från tabell 40.

Rolf Folke Eliasson. Affärsbiträde. Född 12 apr 1939 i Säby (F).

Gift 26 jun 1965 med Britt Inger Marian Nilsson. Född 25 jul 1941 i Halmstad (N).

Barn:

Liz Ann Charlotte Eliasson. Född 10 jul 1969 i Säby (F). Ogift.

Magnus Peter Eliasson. Född 5 okt 1975 i Säby (F). Ogift.

Tabell 42

(generation 7)

Från tabell 40.

Monica Elisabet Eliasson. Tandsköterska. Född 3 jul 1940 i Säby (F).

Gift 16 maj 1966 med Jim Ivan Gustavsson. Ingenjör. Född 8 okt 1940 i Sankt Lars, Linköping (E).

Barn:

Anna Elisabet Gustavsson. Född 26 okt 1964 i Sankt Lars, Linköping (E).

Pär Oscar Gustavsson. Född 24 apr 1967 i Växjö (G).

Tabell 43

(generation 6)

Från tabell 33.

Brita Kristina Andersson. Född 24 sep 1903 i Svennevad (T). Död 24 apr 1983 i Domkyrko, Linköping (E).

Gift 18 nov 1922 med Karl Åke Hernborg. Född 19 dec 1897 i Vadstena (E). Död 12 nov 1955 i Domkyrko, Linköping (E).

Barn:

Åke Karl Hernborg. Född 8 maj 1921 i Domkyrko, Linköping (E). Död 11 feb 1923 i Domkyrko, Linköping (E).

Daisy Torborg Kristina Hernborg. Född 23 dec 1922 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 44, s. ).

Maj-Britt Ingegerd Hernborg. Född 8 jul 1925 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 45, s. ).

Jan-Åke Hernborg. Född 27 maj 1938 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 46, s. ).

Ingegärd Anita Hernborg. Född 21 sep 1943 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 47, s. ).

Inger Elisabet Hernborg. Född 17 aug 1945 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 48, s. ).

Christina Viola Hernborg. Född 28 dec 1949 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 49, s. ).

Tabell 44

(generation 7)

Från tabell 43.

Daisy Torborg Kristina Hernborg. Född 23 dec 1922 i Domkyrko, Linköping(E). Inga barn antecknade 1975, bodde i Linköping 1991-07-01.

Gift 27 okt 1945 med Nils Morgan Mattsson. Lokbiträde. Född 13 aug 1919 i Carl Johan, Göteborg(O).

Tabell 45

(generation 7)

Från tabell 43.

Maj-Britt Ingegerd Hernborg. Född 8 jul 1925 i Domkyrko, Linköping (E). Inga barn antecknade.

Gift 7 aug 1943 med Tor Henry Johansson. Född 31 jul 1921 i Jönköping (F).

Tabell 46

(generation 7)

Från tabell 43.

Jan-Åke Hernborg. Född 27 maj 1938 i Domkyrko, Linköping (E).

Gift 13 feb 1960 med Sally Anita NN. Född 26 mar 1940 i Linköping (E).

Barn:

Anita Susanne Hernborg. Född 6 jul 1960 i Linköping (E).

Jan Rickard Hernborg. Född 29 jul 1962 i Linköping (E).

Tabell 47

(generation 7)

Från tabell 43.

Ingegärd Anita Hernborg. Född 21 sep 1943 i Domkyrko, Linköping (E).

Gift 13 apr 1963 med Hans-Åke Persson. Född 1 sep 1940.

Barn:

Dick Åke Persson. Född 8 maj 1963 i Domkyrko, Linköping (E).

Tabell 48

(generation 7)

Från tabell 43.

Inger Elisabet Hernborg. Född 17 aug 1945 i Domkyrko, Linköping (E). Inga barn antecknade.

Gift 5 aug 1972 med Leif Olof Lander Melin. Född 28 apr 1947 i Domkyrko, Linköping (E).

Tabell 49

(generation 7)

Från tabell 43.

Christina Viola Hernborg. Född 28 dec 1949 i Domkyrko, Linköping (E). GiftCliffordsson, Vänersborg.

Gift med NN Cliffordsson.

Tabell 50

(generation 6)

Från tabell 33.

Lovisa Magdalena Andersson. Född 28 aug 1905 i Mjölby (E). Död 3 okt 1959 i Sankt Göran, Stockholm (AB). Flyttade 7 okt 1937 till Hedvig Eleonora, Stockholm (AB). Flyttade 14 okt 1938 till Sankt Göran, Stockholm (AB).

Gift 24 dec 1928 med Harry Gustav Vilhelm (Johansson) Qvinström. Chafför. Född 15 maj 1901 iKungsholmen, Stockholm (AB).

Barn:

Tommy Gustav Harry Qvinström. Född 11 jul 1938 i Hedvig Eleonora, Stockholm (AB). (Se tabell 51, s. ).

Milly Magdalena Qvinström. Född 26 mar 1943 i Sankt Göran, Stockholm (AB). (Se tabell 52, s. ).

Tabell 51

(generation 7)

Från tabell 50.

Tommy Gustav Harry Qvinström. Född 11 jul 1938 i Hedvig Eleonora, Stockholm(AB). Flyttade 21 maj 1964 till Högalid (AB).

Gift 16 nov 1963 med Kari Johanna Thorin.

Tabell 52

(generation 7)

Från tabell 50.

Milly Magdalena Qvinström. Född 26 mar 1943 i Sankt Göran, Stockholm (AB). Flyttade till Säfnäs (W?).

Gift 1:o 7 sep 1963 med Börje Arvid Isaksson. Född 12 dec 1941 i Brännkyrka, Stockholm (AB). Skild16 okt 1968. Inga barn.

Gift 2:o 14 maj 1969 med Jonny Erik Einar Olsson. Född 27 feb 1921. Skild 6 jul 1989.

Barn:

Christina Milly Elisabeth Olsson. Född 19 nov 1968 i Sundbyberg (AB).

Tabell 53

(generation 5)

Från tabell 32.

Bror Ture Jonsson. Verkstadsarbetare. Född 11 aug 1883 i Haddebo Bruk, Svennevad (T). Död 9 mar 1962 i Hällestad (E).

Gift 9 dec 1916 med Elisabet Viktoria Hammarström. Född 30 maj 1891 i Svennevad (T). Död 13 nov 1980 i Hällestadsgården, Hällestad (E).

Barn:

Bror Åke Valdemar Jonsson. Född 15 mar 1917 i Svennevad (T). (Se tabell 54, s. ).

Vivi Anna Lisa Viktoria Jonsson. Född 1 apr 1921 i Lid, Tjällmo (E). (Se tabell 57, s. ).

Tabell 54

(generation 6)

Från tabell 53.

Bror Åke Valdemar Jonsson. Verkmästare. Född 15 mar 1917 i Svennevad (T).

Gift 15 sep 1945 med Elna Margareta Hansson. Född 31 okt 1920 i Domkyrko, Linköping (E).

Barn:

Gurlie Rigmor Kristina Jonsson. Född 12 dec 1946 i Kristina, Jönköping (F). (Se tabell 55, s. ).

Bengt Åke Tommy Jonsson. Född 3 dec 1950 i Värnamo (F). (Se tabell 56, s. ).

Tabell 55

(generation 7)

Från tabell 54.

Gurlie Rigmor Kristina Jonsson. Fil. mag. Född 12 dec 1946 i Kristina, Jönköping (F). Inga barn antecknade 1977-12-07

Gift 14 jun 1969 med Lars Arne Shill. Jur. kand. Född 7 jan 1947 i Allhelgona, Lund (M).

Tabell 56

(generation 7)

Från tabell 54.

Bengt Åke Tommy Jonsson. Fil. kand. Född 3 dec 1950 i Värnamo (F).

Gift 18 sep 1976 med Elsi Ingrid Mariann Johansson. Leg barnsköterska. Född 23 feb 1949 i Voxtorp (F).

Barn:

Emelie Anna Vibhuti Jonsson. Född 1 aug 1983 i Backa (O).

Hanna Maria Neelima Jonsson. Född 15 jun 1986 i Backa (O).

Tabell 57

(generation 6)

Från tabell 53.

Vivi Anna Lisa Viktoria Jonsson. Född 1 apr 1921 i Lid, Tjällmo (E). Ogift. Bor i Örebro

Barn med med NN Gustavsson.

Barn:

Bengt Åke Gustavsson. Född 14 nov 1945 i Olaus Petri, Örebro (T). (Se tabell 58, s. ).

Tabell 58

(generation 7)

Från tabell 57.

Bengt Åke Gustavsson. Kontorist. Född 14 nov 1945 i Olaus Petri, Örebro (T).

Gift 6 maj 1967 med Marianne Charlotta Reinholdsson. Damfrisör. Född 28 apr 1948 i Locketorp (R).

Barn:

Anders Claes Johan Gustavsson. Född 7 jul 1972 i Töreboda (R).

Sofia Amanda Maria Gustavsson. Född 5 mar 1979 i Töreboda (R).

Tabell 59

(generation 4)

Från tabell 31.

Bror Joel Svartling. Maskinist. Född 19 jun 1860 i Lotorps Bruk, Risinge (E). Överfördes i "Bok över obefintliga" 1895-1910 sid 148 i Sankt Olai, Norrk. I 1891-1903 års församlingsbok är antecknat " i Amerika". Därefter finns det inga anteckningar om honom. Domkapitlet medgav hustrun skilsmässa 30 maj 1906.

Gift 1888 med Augusta Maria Stanell. Född 13 jun 1866 i Kullerstad (E). Död 3 jan 1932 i Sankt Olai, Norrköping (E). Skild via Domkap. som långvarigt saknad 30 maj 1906.

Barn:

Signe Maria Elisabet Stanell. Född 25 nov 1888 i Sankt Olai, Norrköping (E). Död 6 sep 1968 i Sankt Olai, Norrköping (E). Ogift.

Lilly Elvira Augusta Stanell. Född 17 aug 1890 i Sankt Olai, Norrköping (E). Död 28 aug 1970 i Sankt Olai, Norrköping (E). (Se tabell 60, s. ).

Tabell 60

(generation 5)

Från tabell 59.

Lilly Elvira Augusta Stanell. Född 17 aug 1890 i Sankt Olai, Norrköping (E). Död 28 aug 1970 i Sankt Olai, Norrköping (E).

Gift 5 nov 1916 med Karl Hjalmar P Andersson. Pappersbruksarb.. Född 12 aug 1881 i Sankt Olai, Norrköping (E). Död 3 aug 1928 i Sankt Olai, Norrköping (E).

Barn:

Ester Margit Elvira Andersson. Född 17 jun 1918 i Sankt Olai, Norrköping (E). (Se tabell 61, s. ).

Tabell 61

(generation 6)

Från tabell 60.

Ester Margit Elvira Andersson. Född 17 jun 1918 i Sankt Olai, Norrköping(E).

Gift 18 okt 1941 med Karl Oskar Hilding (Gustavsson) Gustling. Lokförare. Född 23 feb 1915 iTorsås (H). Död 17 dec 1983 i Sankt Olai, Norrköping (E). Makarna antagit släktnamnet Gustling 15 apr 1945.

Barn:

Carl Göran Gustling. Född 10 okt 1949 i Sankt Olai, Norrköping (E). (Se tabell 62, s. ).

Lilly Charlotta Margareta Gustling. Född 19 maj 1952 i Sankt Olai, Norrköping (E). (Se tabell 63, s. ).

Tabell 62

(generation 7)

Från tabell 61.

Carl Göran Gustling. Tjänsteman. Född 10 okt 1949 i Sankt Olai,Norrköping (E).

Gift 30 okt 1976 med Svea Anita Olsson. Kontorist. Född 18 okt 1948 i Hedvig, Norrköping (E).

Tabell 63

(generation 7)

Från tabell 61.

Lilly Charlotta Margareta Gustling. Född 19 maj 1952 i Sankt Olai, Norrköping (E).

Gift med Claes Felix Körling. Jur. kand. Född 1 nov 1944 i Oscar, Stockholm (AB).

Tabell 64

(generation 3)

Från tabell 30.

Samuel Fredrik Samuelsson. Torpare. Född 5 apr 1834 i Åtorp, Å, Tjällmo (E). Död av ålderdom (läk. ej tillfrågad) 26 jan 1916 i Västra Harg (E). Samuel var först dräng i Ö. Tollstad hos Magnus Gustavsson från Tjällmo, där Samuels syster Sofia Charlotta var fosterbarn. Flyttar 1858 till Östergården Ö. Tollstad och sedan han blivit gift till torpet Lund 1870. Familjen flyttar senare till torpet Dikenkroken, Solberga Fidekomiss.

Gift med Brita Stina Johansdotter. Född 17 dec 1829 i Sjögestad (E). Död av ålderdom (läk ej tillfrågad) 27 mar 1912 i Västra Harg (E).

Barn:

Oskar Fredrik Samuelsson. Född 10 feb 1861 i Östra Tollstad (E). Flyttade 16 sep 1879 till USA.

Gustav Adolf Samuelsson. Född 25 sep 1863 i Östra Tollstad (E). Död i lunginflam 27 mar 1891 i Veta (E). (Se tabell 65, s. ).

Karl Johan Emanuel Samuelsson. Född 1 jan 1866 i Östra Tollstad (E). Död 3 okt 1937 i Andesbo, Västra Harg (E). (Se tabell 75, s. ).

Ture Emanuel Samuelsson. Född 11 jul 1868 i Östra Tollstad (E). Död 2 jun 1928 i Västra Harg (E). (Se tabell 116, s. ).

Selma Christina Samuelsdotter. Född 7 nov 1872 i Veta (E). Död 17 aug 1958 i Mjölby (E). (Se tabell 121, s. ).

Otto Verner Samuelsson. Född 8 aug 1875 i Veta (E). Död 6 jun 1958 i Västra Harg (E). (Se tabell 164, s. ).

Tabell 65

(generation 4)

Från tabell 64.

Gustav Adolf Samuelsson. Kusk. Född 25 sep 1863 i Östra Tollstad (E). Död i lunginflam 27 mar 1891 i Veta (E).

Gift 27 apr 1888 med Hilma Sofia Andersdotter. Född 14 nov 1864 i Vikingstad (E). Död 29 nov 1896 iRydaholm (F).

Barn:

Agnes Sofia Kristina Gustavsson. Född 23 jun 1888 i Veta (E). Död 9 jul 1937 i Katarina, Stockholm (AB). (Se tabell 66, s. ).

Gustav Fredrik Helmer Gustavsson. Född 26 dec 1889 i Veta (E). Flyttade 15 jul 1899 från Rydaholm (F) till Östra Tollstad (E). Har ej hittats inflyttad, ej heller senare.

Olga Sofia Gustavsson. Född 22 dec 1891 i Veta (E). Död 11 jun 1933 i Linköping (E). (Se tabell 74, s. ).

Tabell 66

(generation 5)

Från tabell 65.

Agnes Sofia Kristina Gustavsson. Född 23 jun 1888 i Veta (E). Död 9 jul 1937 i Katarina, Stockholm (AB).

Barn uä med.

Barn:

Gustav Einar Gustavsson. Hotellvaktmästare. Född 21 maj 1919 i Sankt Matteus, Stockholm (AB). Död 6 maj 1940 i Karlstad (S). Ogift.

Gift 29 dec 1912 med Gustav Birger Gustavsson. Statkarl. Född 4 feb 1881 i Högstena (R). Död 18 sep 1957 i Katarina, Stockholm (AB).

Barn:

Bertil Birger Roland (Gustavsson) Gademar. Född 23 mar 1912 i Sankt Matteus, Stockholm (AB). Död 20 dec 1975 i Hägersten, Stockholm (AB). (Se tabell 67, s. ).

Olof Erik Ragnar Gustavsson. Chaufför. Född 6 sep 1921 i Karlskoga (T). Ogift vid 73 års ålder.

Ingrid Margareta Gustavsson. Född 21 feb 1926 i Karlskoga (T). (Se tabell 72, s. ).

Tabell 67

(generation 6)

Från tabell 66.

Bertil Birger Roland (Gustavsson) Gademar. Järnv.tjm. Född 23 mar 1912 i Sankt Matteus,Stockholm (AB). Död 20 dec 1975 i Hägersten, Stockholm (AB).

Gift 13 jun 1936 med Aina Linnéa Granberg. Född 12 jun 1914 i Film, Uppsala (C).

Barn:

Roland Bertil Rolf Gademar. Född 15 jun 1936 i Uppsala (C). (Se tabell 68, s. ).

Tommy Lennart Gademar. Född 3 apr 1946 i Storkyrkan, Stockholm (AB). (Se tabell 71, s. ).

Tabell 68

(generation 7)

Från tabell 67.

Roland Bertil Rolf Gademar. Eldare. Född 15 jun 1936 i Uppsala (C).

Gift 22 okt 1955 med Gun Vanja Karlsson. Född 18 maj 1934 i Brännkyrka, Stockholm (AB).

Barn:

Pia Therése Gademar. Född 7 feb 1956 i Brännkyrka, Stockholm (AB). (Se tabell 69, s. ).

Per Robert Gademar. Född 5 maj 1958 i Hägersten, Stockholm (AB). (Se tabell 70, s. ).

Tabell 69

(generation 8)

Från tabell 68.

Pia Therése Gademar. Född 7 feb 1956 i Brännkyrka, Stockholm (AB).

Gift 6 aug 1982 med Ulf Tage Friman. Född 26 dec 1956.

Barn:

Terése Maria Friman. Född 13 jul 1983.

Erica Kristina Friman. Född 26 jun 1986.

Tabell 70

(generation 8)

Från tabell 68.

Per Robert Gademar. Född 5 maj 1958 i Hägersten, Stockholm (AB).

Gift 20 dec 1990 med Elsa Paula Annelie Ramsten. Född 1 jan 1958.

Barn:

(son) Gademar. Född 13 nov 1994. Ej namnat vid dag för förfrågan, men son enl personnr 941113-3094.

Tabell 71

(generation 7)

Från tabell 67.

Tommy Lennart Gademar. Född 3 apr 1946 i Storkyrkan, Stockholm (AB).

Gift 28 okt 1982 med Margareta Yvonne Anette NN. Född 13 jul 1953. Skild 5 maj 1988.

Barn:

Karl Anders Gademar. Född 18 aug 1980 i Hägersten, Stockholm (AB).

Magnus Johan Gademar. Född 26 okt 1983 i Hägersten, Stockholm (AB).

Marcus Jonas Gademar. Född 25 sep 1985 i Hägersten, Stockholm (AB).

Tabell 72

(generation 6)

Från tabell 66.

Ingrid Margareta Gustavsson. Född 21 feb 1926 i Karlskoga (T).

Gift 1:o 9 nov 1946 med Arne Karlsson. Byggnadsarbetare. Född 29 sep 1925 i Brännkyrka, Stockholm (AB). Skild 3 nov 1955.

Barn:

Ingrid Mariana Sundesten. Född 25 apr 1947 i Brännkyrka, Stockholm (AB). (Se tabell 73, s. ).

Gift 2:o 10 dec 1955 med John Elis Sundesten. Född 7 apr 1929.

Tabell 73

(generation 7)

Från tabell 72.

Ingrid Mariana Sundesten. Född 25 apr 1947 i Brännkyrka, Stockholm (AB).

Barn med NN.

Barn:

Anette Marie NN. Född 12 apr 1964 i Hägersten, Stockholm (AB).

Susanna Maria NN. Född 16 dec 1969 i Hudiksvall (X).

Tabell 74

(generation 5)

Från tabell 65.

Olga Sofia Gustavsson. Född 22 dec 1891 i Veta (E). Död 11 jun 1933 i Linköping (E). Inga barn antecknade.

Gift 7 maj 1922 med Karl August Nicolaus Karlsson. Avd. chef. Född 12 jul 1873 i Herrljunga(P). Död 22 mar 1933 i Linköping (E).

Tabell 75

(generation 4)

Från tabell 64.

Karl Johan Emanuel Samuelsson. Torpare. Född 1 jan 1866 i Östra Tollstad (E). Död3 okt 1937 i Andesbo, Västra Harg (E). Karl Johan flyttade från föräldrahemmet Dikenkroken, Västra Harg till Måla, Långhyttan 1892. Fam flyttade 1912 till Petersborg under Boteryd och 1914 till Andesbo, också under Boteryd.

Gift 12 nov 1891 med Karolina Vilhelmina Karlsdotter. Född 16 aug 1864 i Skeda (E). Död 13 apr 1953 i Hogstad (E). Begravd i Västra Harg (E).

Barn:

Ali Vilhelmina Karlsson. Född 8 dec 1892 i Västra Harg (E). Död 24 jun 1969 i Åsbo (E). (Se tabell 76, s. ).

Georg Henning Karlsson. Född 11 maj 1895 i Västra Harg (E). Död 19500301 i Sundet, Ånväga, Skeda (E). Begravd i Västra Harg (E). (Se tabell 87, s. ).

Gunhild Karolina Karlsson. Född 21 mar 1898 i Västra Harg (E). Död 3 mar 1974 i Hogstad (E). (Se tabell 90, s. ).

Karl Evert Emanuel Karlsson. Född 6 jul 1900 i Västra Harg (E). (Se tabell 112, s. ).

Stål Konrad Karlsson. Född 29 jan 1906 i Västra Harg (E). Död 26 aug 1963 i Hagby, Höglid, Ekeby Norra (E). (Se tabell 115, s. ).

Anna Maria Karlsson. Född 30 jun 1908 i Västra Harg (E). Flyttade 18 aug 1929 från Västra Harg (E) till Mjölby (E). Har ej hittats där trots omfattande forskning i inflyttn.- register- och församlingsböcker för såväl Mjölby som Högby (2 fs i Mjölby).

Tabell 76

(generation 5)

Från tabell 75.

Ali Vilhelmina Karlsson. Född 8 dec 1892 i Västra Harg (E). Död 24 jun 1969 i Åsbo (E).

Barn uä med.

Barn:

Erik Allan Leonard Petersson. Född 28 sep 1911 i Västra Harg (E). Död 10 maj 1979 i Nässjö (F). (Se tabell 77, s. ).

Gift 28 nov 1919 med Carl Sigfrid Petersson. Sågverksarbetare. Född 12 okt 1890 i Ängshagen, Tudebo, Åsbo (E). Död 4 okt 1977 i Åsbo (E).

Barn:

Svea Linnéa Petersson. Född 15 mar 1915 i Åsbo (E). (Se tabell 80, s. ).

Margit Maria Petersson. Född 5 aug 1917 i Åsbo (E). (Se tabell 84, s. ).

Tabell 77

(generation 6)

Från tabell 76.

Erik Allan Leonard Petersson. Lantbrukare. Född 28 sep 1911 i Västra Harg (E). Död 10 maj 1979 i Nässjö (F).

Gift 20 okt 1934 med Maj Klara Alida Rosberg. Född 21 apr 1916 i Ljusterö (AB). Hon bodde kvar i gården Målen, Nässjö, 1933-12-07.

Barn:

Erik Folke Sigfrid Petersson. Född 19 maj 1933 i Västra Harg (E). (Se tabell 78, s. ).

Maj Zenta Margareta Petersson. Född 4 feb 1940 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 79, s. ).

Tabell 78

(generation 7)

Från tabell 77.

Erik Folke Sigfrid Petersson. Fastighetsmäklare. Född 19 maj 1933 i Västra Harg(E).

Gift 6 aug 1955 med Kerstin Elisabet Johansson. Född 14 apr 1933 i Norra Solberga (F).

Barn:

Kerstin Ann-Sofie Petersson. Född 14 jan 1959 i Nässjö (F).

Folke Torbjörn Jonny Petersson. Född 6 dec 1961 i Nässjö (F).

Tabell 79

(generation 7)

Från tabell 77.

Maj Zenta Margareta Petersson. Apotekstekniker. Född 4 feb 1940 i Domkyrko, Linköping (E). Bor med dottern i Nässjö.

Gift 11 jul 1962 med Karl Erik Hjalmar. Född 18 jan 1931 i Hässelby, Stockholm (AB). Osäkert om e-namn, kan vara 3:je förnamn. Skild 9 jan 1978.

Barn:

Barbro Zenta Marta Hjalmar. Född 15 sep 1958 i Nässjö (F).

Tabell 80

(generation 6)

Från tabell 76.

Svea Linnéa Petersson. Född 15 mar 1915 i Åsbo (E).

Barn uä med.

Barn:

Håkan Osvald Roland Petersson. Född 4 feb 1936 i Westmanska BB, Linköping (E). Flyttade till Motala (E). Tyvärr saknas uppg i fb när han flyttat.

Gift 23 dec 1941 med Sven Henry Edgar (Olsson) Otterud. Konditor. förman. Född 25 jun 1920 i Ragunda (Z).

Barn:

Rolf Henry Otterud. Född 17 jul 1941 i Hedvig Eleonora, Stockholm (AB). (Se tabell 81, s. ).

Marianne Linnéa Otterud. Född 23 jun 1947 i Matteus, Stockholm. (Se tabell 82, s. ).

Agnes Lise-Lott Otterud. Född 24 jan 1951 i Gustav Vasa, Stockholm (AB). (Se tabell 83, s. ).

Tabell 81

(generation 7)

Från tabell 80.

Rolf Henry Otterud. Född 17 jul 1941 i Hedvig Eleonora, Stockholm (AB).Adress Fam bor på Backlövsv. 104, Hässelby, Stockholm (AB).

Gift 15 sep 1971 med Inger Birgitta Söderström. Sekreterare. Född 9 sep 1946 i Kristine, Falun(W).

Barn:

Rolf Tomas Otterud. Född 19 jul 1973 i Boo, Nacka (AB).

Annika Birgitta Otterud. Född 3 maj 1975 i Hässelby, Stockholm (AB).

Tabell 82

(generation 7)

Från tabell 80.

Marianne Linnéa Otterud. Förskollärare. Född 23 jun 1947 i Matteus, Stockholm.

Gift 28 jul 1973 med Carl-Gustav Gunnar Carlsson. Född 23 jul 1947 i Vikingstad (E).

Barn:

Carl-Gustav Daniel Carlsson. Född 14 apr 1973 i Domkyrko, Linköping (E).

Emma Maria Johanna Carlsson. Född 2 sep 1977 i Rystad (E).

Tabell 83

(generation 7)

Från tabell 80.

Agnes Lise-Lott Otterud. Förskollärare. Född 24 jan 1951 i Gustav Vasa, Stockholm (AB).

Gift 3 aug 1974 med Carl Olov Sverker Linge. Musiklärare, Präst. Född 29 jul 1952 i Domkyrko,Linköping (E).

Barn:

Carl Petrus Linge. Född 22 jan 1977 i Domkyrko, Uppsala (C).

Carl Rasmus Linge. Född 18 okt 1978 i Hel. Tref, Uppsala (C).

Agnes Matilda Linge. Född 19 dec 1980 i Berga, Linköping (E).

Tabell 84

(generation 6)

Från tabell 76.

Margit Maria Petersson. Sjukvårdsbiträde. Född 5 aug 1917 i Åsbo (E). Efter makes död utfl. till Skogslyckeg. 86, Linköping

Gift 26 dec 1942 med Karl Helge Andersson. Pappersbruksarbetare. Född 5 aug 1917 i Häverö (AB). Död 7 jul 1969 i Häverö (AB).

Barn:

Bengt Helge (Andersson) Skagemyr. Född 14 maj 1944 i Östhammars BB, Häverö (AB). (Se tabell 85, s. ).

Bo Helge Kenneth Andersson. Född 11 jul 1948 i Häverö (AB). (Se tabell 86, s. ).

Tabell 85

(generation 7)

Från tabell 84.

Bengt Helge (Andersson) Skagemyr. Född 14 maj 1944 i Östhammars BB, Häverö (AB).

Gift 3 jan 1976 med Britt-Marie Dahl. Född 21 aug 1948 i Sollentuna (AB). Skild 27 dec 1980.

Barn:

Camilla Maria Dahl. Född 26 mar 1973.

Tabell 86

(generation 7)

Från tabell 84.

Bo Helge Kenneth Andersson. Försäljare. Född 11 jul 1948 i Häverö (AB).

Gift 9 aug 1976 med Eva Ingegerd Lundberg. Född 23 feb 1954 i Öregrund (C).

Barn:

Bo Erik Fredrik Andersson. Född 19 aug 1978 i Knivsta (C). Personnummer 1410

Bo Gustav Olof Andersson. Född 16 feb 1981 i Knivsta (C). Personnummer 1471

Bo Nils Oskar Andersson. Född 7 nov 1985 i Knivsta (C).

Tabell 87

(generation 5)

Från tabell 75.

Georg Henning Karlsson. Torpararrendator. Född 11 maj 1895 i Västra Harg (E). Död 19500301 i Sundet, Ånväga, Skeda (E). Begravd i Västra Harg (E).

Gift 20 jun 1931 med Astrid Linnéa Johansson. Född 7 jan 1904 i Åsbo (E). Död 15 sep 1976 i Gamlegården, Vikingstad (E).

Barn:

Bengt Georg Karlsson. Född 13 maj 1934 i Åsbo (E). (Se tabell 88, s. ).

Maj-Britt Linnéa Karlsson. Född 12 sep 1940 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 89, s. ).

Tabell 88

(generation 6)

Från tabell 87.

Bengt Georg Karlsson. Tekniker. Född 13 maj 1934 i Åsbo (E).

Gift 5 apr 1958 med Gun Viola Margareta Karlsson. Biträde. Född i Yxnerum (E).

Tabell 89

(generation 6)

Från tabell 87.

Maj-Britt Linnéa Karlsson. Född 12 sep 1940 i Domkyrko, Linköping (E).

Gift 1:o 3 mar 1962 med Georg Lennart Bertil Stråhle. Kioskägare. Död 26 apr 1968 i Huddinge(AB).

Barn:

Jane Marita Stråhle. Född 4 mar 1964 i Huddinge (AB).

Maj Veronica Stråhle. Född 19 aug 1962 i Huddinge (AB).

Gift 2:o 14 jun 1975 med Eilert Osborn Berger. Ingenjör. Född 22 apr 1934 i Sundsvall (Y).

Barn:

Pierre Micael Berger. Född 22 sep 1974 i Huddinge (AB).

Tabell 90

(generation 5)

Från tabell 75.

Gunhild Karolina Karlsson. Född 21 mar 1898 i Västra Harg (E). Död 3 mar 1974 i Hogstad (E).

Barn:

Gunnar Julius Sixten Karlsson Forsberg. Född 21 feb 1914 i Västra Harg (E). (Se tabell 91, s. ).

Gift 2:o 24 nov 1916 med Karl August Forsberg. Född 24 apr 1888 i Hogstad (E). Död 1 dec 1974 iHogstad (E).

Barn:

Signe Maria Forsberg. Född 14 feb 1917 i Hogstad (E). (Se tabell 92, s. ).

Rut Ingrid Eugenia Forsberg. Född 25 sep 1919 i Hogstad (E). (Se tabell 93, s. ).

Karl Egon Forsberg. Född 24 sep 1921 i Hogstad (E). (Se tabell 95, s. ).

Lilly Viola Forsberg. Född 7 apr 1923 i Hogstad (E). (Se tabell 101, s. ).

Aina Agneta Forsberg. Född 30 jun 1924 i Hogstad (E). (Se tabell 104, s. ).

Maj-Britt Elvira Forsberg. Född 7 maj 1927 i Hogstad (E). (Se tabell 107, s. ).

Sven Olof Forsberg. Född 7 dec 1929 i Hogstad (E). (Se tabell 109, s. ).

Doris Sylvia Forsberg. Född 1 jul 1933 i Hogstad (E). Död 20 jun 1982 i Älvsåker (N). (Se tabell 110, s. ).

Tabell 91

(generation 6)

Från tabell 90.

Gunnar Julius Sixten Karlsson Forsberg. Född 21 feb 1914 i VästraHarg (E). Halvsysk-namn Forsberg kanske inte användt, då dottern heter "Karlsson".

Gift 30 apr 1938 med Elly Kristina Rydell. Född 1 apr 1919 i Västra Harg (E). Död 14 aug 1989 i Mjölby (E). Skild 27 jul 1957.

Barn:

Kerstin Siv-Britt Karlsson. Född 17 feb 1940 i Motala (E).

Tabell 92

(generation 6)

Från tabell 90.

Signe Maria Forsberg. Född 14 feb 1917 i Hogstad (E). Inga barn antecknade.

Gift 24 jun 1943 med Manne Ebbe Franklin Andersson. Arrendator. Född 24 jun 1913.

Tabell 93

(generation 6)

Från tabell 90.

Rut Ingrid Eugenia Forsberg. Född 25 sep 1919 i Hogstad (E).

Gift 26 apr 1938 med Helge (Karlsson) Falebrand. Född 25 dec 1908 i Åsbo (E).

Barn:

Roland Falebrand. Född 15 feb 1938 i Motala (E). (Se tabell 94, s. ).

Tabell 94

(generation 7)

Från tabell 93.

Roland Falebrand. Byggn.ing. Född 15 feb 1938 i Motala (E). Adress 5 aug 1994 bor kvar i Kärna med barnen.

Gift 6 aug 1977 med Ingrid Maria Torell. Tandsköterska. Född 22 apr 1949 i Sankt Lars,Linköping (E). Död 3 nov 1986 i Kärna (E).

Barn:

Mattias Falebrand. Född 3 maj 1973 i Domkyrko, Linköping (E).

Martin Falebrand. Född 29 okt 1976 i Kärna (E).

Tabell 95

(generation 6)

Från tabell 90.

Karl Egon Forsberg. Byggmästare. Född 24 sep 1921 i Hogstad (E).

Gift 29 dec 1945 med Vally Alma Johansson. Född 18 apr 1923 i Eke (I). Skild 29 nov 1967.

Barn:

Sonja Irene Forsberg. Född 26 jul 1946 i Motala (E). (Se tabell 96, s. ).

Bernt Erik Forsberg. Född 18 okt 1948 i Hogstad (E). (Se tabell 98, s. ).

Bo Egon Forsberg. Född 4 apr 1955 i Hogstad (E). (Se tabell 99, s. ).

Gert Inge Forsberg. Född 20 okt 1956 i Hogstad (E). (Se tabell 100, s. ).

Tabell 96

(generation 7)

Från tabell 95.

Sonja Irene Forsberg. Född 26 jul 1946 i Motala (E). Adress 30 jun 1991 Mor o de två yngsta barnen bor kvar i Mjölby.

Barn uä med.

Barn:

Sonny Michael Forsberg. Född 14 feb 1963 i Hogstad (E). (Se tabell 97, s. ).

Gift 31 dec 1966 med Leif Sören Bollman. Född 3 dec 1947 i Motala (E). Skild 15 mar 1971.

Barn:

Jenny Susanna Bollman. Född 3 mar 1966 i Ekeby Södra (E).

Anna-Lill Sofie Helén Bollman. Född 12 jun 1973 i Hogstad (E).

Ebba Joanna Wally Pernilla Bollman. Född 17 jul 1978 i Mjölby (E).

Tabell 97

(generation 8)

Från tabell 96.

Sonny Michael Forsberg. Född 14 feb 1963 i Hogstad (E).

Barn:

Emelie Elin Ida Forsberg. Född 4 jun 1987 i Högby (E).

Tommy Eric Sonny Forsberg. Född 21 dec 1988 i Högby (E).

Tabell 98

(generation 7)

Från tabell 95.

Bernt Erik Forsberg. Född 18 okt 1948 i Hogstad (E).

Gift 22 sep 1973 med Solveig Birgitta Gustavsson. Född 11 sep 1954 i Linderås (F).

Barn:

Marie Kristina Forsberg. Född 4 apr 1972 i Mjölby (E).

Karl Jimmy Forsberg. Född 5 mar 1974 i Mjölby (E).

Tabell 99

(generation 7)

Från tabell 95.

Bo Egon Forsberg. Född 4 apr 1955 i Hogstad (E).

Gift 31 dec 1977 med Inger Ros-Marie NN. Lokalvårdare. Född 14 apr 1955.

Barn:

Martina Ilona Forsberg. Född 26 jul 1978 i Hogstad (E).

Karl Gustav Lennart Forsberg. Född 5 jul 1982 i Hogstad (E).

Tabell 100

(generation 7)

Från tabell 95.

Gert Inge Forsberg. Född 20 okt 1956 i Hogstad (E).

Gift 26 jul 1980 med Britt-Marie Hélen. Kontorist. Född 26 jul 1955. E-namn osäkert.

Barn:

Jens Alexander Forsberg. Född 3 okt 1988 i Hogstad (E).

Tabell 101

(generation 6)

Från tabell 90.

Lilly Viola Forsberg. Född 7 apr 1923 i Hogstad (E). Fam. bor i Karlstad (S).

Gift 27 feb 1944 med Johan Rune Berg. Försäljare. Född 5 feb 1922 i Fryksände (S).

Barn:

Kerstin Inga-Lena Berg. Född 10 jun 1944 i Fryksände (S). (Se tabell 102, s. ).

Nils Karl Göran Berg. Född 16 nov 1945 i Fryksände (S). (Se tabell 103, s. ).

Tabell 102

(generation 7)

Från tabell 101.

Kerstin Inga-Lena Berg. Född 10 jun 1944 i Fryksände (S). Ogift.

Barn uä med med Kjell Roland Holmgren. Född 4 jul 1940 i Österlövsta (C).

Barn:

Kjell Niklas Berg. Född 10 sep 1975 i Askim (O).

Emma Magdalena Berg. Född 6 aug 1977 i Skutskär (C).

Tabell 103

(generation 7)

Från tabell 101.

Nils Karl Göran Berg. Född 16 nov 1945 i Fryksände (S).

Gift 21 mar 1970 med Anne-Marie Yvonne Ljungberg. Född 7 mar 1943 i Hagfors (S).

Barn:

Carl Johan Berg. Född 7 aug 1970 i Domkyrko, Karlstad (S).

Carl Olof Berg. Född 10 jul 1973 i Domkyrko, Karlstad (S).

Tabell 104

(generation 6)

Från tabell 90.

Aina Agneta Forsberg. Född 30 jun 1924 i Hogstad (E).

Gift 24 apr 1943 med Filip Alfred Frostrand. Född 20 feb 1916 i Västervik, Hjorted (H).

Barn:

Rolf Frostrand. Född 10 apr 1948 i Brämaregården, Lundby, Göteborg (O). (Se tabell 105, s. ).

Jan Frostrand. Född 22 mar 1952 i Brämaregården, Lundby, Göteborg (O). (Se tabell 106, s. ).

Tabell 105

(generation 7)

Från tabell 104.

Rolf Frostrand. Född 10 apr 1948 i Brämaregården, Lundby, Göteborg (O). Inga barn antecknade (1994-04-07).

Gift 23 dec 1989 med Inger Viveke Cederblad. Född 30 apr 1945 i Åsele (AC).

Tabell 106

(generation 7)

Från tabell 104.

Jan Frostrand. Född 22 mar 1952 i Brämaregården, Lundby, Göteborg (O). Adress Kärrhed, Harestad (Torsby (O)).

Gift 10 mar 1983 med Carola Eleonor Karlsson. Född 21 maj 1955 i Masthugget, Göteborg (O).

Barn:

Stefan Jan Frostrand. Född 20 mar 1974 i Gunnared (O).

Sofie Caroline Frostrand. Född 26 jun 1985 i Torsby (O).

Patrik Jan Alfred Frostrand. Född 29 jul 1987 i Torsby (O).

Tabell 107

(generation 6)

Från tabell 90.

Maj-Britt Elvira Forsberg. Född 7 maj 1927 i Hogstad (E).

Gift 13 aug 1946 med Karl Arne Pettersson. Diversehandlare. Född 10 nov 1920 i Flistad (E).

Barn:

Per-Arne Pettersson. Född 25 aug 1946 i Linköping (E). (Se tabell 108, s. ).

Britt-Inger Pettersson. Född 27 feb 1953 i Gammalkil (E). Ogift.

Tabell 108

(generation 7)

Från tabell 107.

Per-Arne Pettersson. Född 25 aug 1946 i Linköping (E).

Gift 17 mar 1972 med Barbro Maria NN. Kontorsbiträde. Född 14 nov 1947 i Västerlösa (E).

Barn:

Malin Maria Pettersson. Född 25 sep 1973 i Kärna (E).

Tabell 109

(generation 6)

Från tabell 90.

Sven Olof Forsberg. Byggnadssnickare. Född 7 dec 1929 i Hogstad (E). Bodde kvar i Högby vid folkbokföringsomläggningen.

Gift 6 jun 1954 med Signe Eivor Linnea Skön. Född 5 aug 1927 i Svanhals (E).

Barn:

onamnat spädbarn NN. Född 29 sep 1954 i Hogstad (E). Död 1 okt 1955.

Sylvia Marianne Forsberg. Född 15 nov 1955 i Hogstad (E). Ogift.

Lisbeth Irene Forsberg. Född 20 okt 1962 i Högby (E). Ogift.

Tabell 110

(generation 6)

Från tabell 90.

Doris Sylvia Forsberg. Född 1 jul 1933 i Hogstad (E). Död 20 jun 1982 i Älvsåker (N).

Gift 1:o 1 nov 1952 med Stig Lennart Vallentin Tyremark. Svetsare. Född 31 mar 1928 i Brunneby (E). Skild18 apr 1955.

Barn:

Jimmy Lennart Tyremark. Född 20 okt 1952 i Haga, Göteborg (O)?. Ogift.

Barn uä med med NN Johansson.

Barn:

Jonny Erik Johansson. Född 20 okt 1956 i Mjölby (E). BM: Född efter moderns skilsmässa från Tyremark och 10 år före hennes andra gifte varför här antas att fadern hette "Johansson". Ogift 1991-06-30.

Gift 2:o 27 aug 1966 med Peter Ragnar Larsson. Född 27 mar 1926 i Genarp (M).

Barn:

Charlotte Ann-Christin Larsson. Född 29 mar 1969 i Lundby, Göteborg (O). (Se tabell 111, s. ).

Tabell 111

(generation 7)

Från tabell 110.

Charlotte Ann-Christin Larsson. Född 29 mar 1969 i Lundby, Göteborg (O).Ogift.

Barn uä med.

Barn:

Emelie Charlotte Sylvia Larsson. Född 1 jul 1992 i Fjärås (N).

Tabell 112

(generation 5)

Från tabell 75.

Karl Evert Emanuel Karlsson. Brädgårdsarbetare. Född 6 jul 1900 i Västra Harg (E).

Gift 15 nov 1930 med Margareta Linnéa Josefina Dahlgren. Född 19 mar 1904 i Malexander (E). Död 11 feb1989 i Sjögestad (E).

Barn:

Karl-Erik Bertil Karlsson. Född 14 maj 1932 i Sjögestad (E). (Se tabell 113, s. ).

Tabell 113

(generation 6)

Från tabell 112.

Karl-Erik Bertil Karlsson. Motormontör. Född 14 maj 1932 i Sjögestad (E).

Gift 20 jun 1958 med Dolly Loise Marianne Karlsson. Född 26 okt 1932 i Motala (E).

Barn:

Jan Karl-Erik Karlsson. Född 15 nov 1959 i Sjögestad (E). (Se tabell 114, s. ).

Lars Karl Bertil Karlsson. Född 4 okt 1965 i Sjögestad (E). Ogift.

Tabell 114

(generation 7)

Från tabell 113.

Jan Karl-Erik Karlsson. Född 15 nov 1959 i Sjögestad (E).

Gift 26 nov 1988 med Birgitta Maria Catarina NN. Född 21 feb 1962 i Sjögestad (E).

Tabell 115

(generation 5)

Från tabell 75.

Stål Konrad Karlsson. Född 29 jan 1906 i Västra Harg (E). Död 26 aug 1963 i Hagby, Höglid, Ekeby Norra (E). Paret har en fosterson: Gustav Arne (fosterson) Andersson, 4 jul 1929, Skänninge

Gift 13 jul 1927 med Alfrida Ottilia Kardell. Född 31 aug 1897 i Åsbo (E). Död 14 feb 1966 i Mjölby (E).

Tabell 116

(generation 4)

Från tabell 64.

Ture Emanuel Samuelsson. Född 11 jul 1868 i Östra Tollstad (E). Död 2 jun 1928 i Västra Harg (E).

Gift 23 aug 1900 med Selma Vilhelmina Thor. Född 29 dec 1875. Död 24 okt 1949 i Västra Harg(E).

Barn:

Frida Linnéa Samuelsson. Född 7 aug 1902 i Västra Harg (E). Död 10 feb 1961 i Västra Harg (E). (Se tabell 117, s. ).

David Emanuel Karlsson. Född 11 maj 1904 i Västra Harg (E). Död 15 sep 1969 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 118, s. ).

John Ture Samuelsson. Född 14 jan 1906 i Västra Harg (E). Död 17 jul 1945 i Västra Harg (E). Ogift.

Axel Hugo Samuelsson. Född 26 dec 1907 i Västra Harg (E). Död 2 nov 1989 i Västra Harg (E). Ogift. Bodde i Gladhem, Sya (E).

Gerda Alice Vilhelmina Samuelsson. Född 23 mar 1917 i Västra Harg (E). (Se tabell 119, s. ).

Tabell 117

(generation 5)

Från tabell 116.

Frida Linnéa Samuelsson. Född 7 aug 1902 i Västra Harg (E). Död 10 feb 1961i Västra Harg (E).

Gift med Axel Petrus Karlsson. Född 11 nov 1894 i Västra Harg (E). Död 16 maj 1962 i Västra Harg (E). Inga barn antecknade.

Tabell 118

(generation 5)

Från tabell 116.

David Emanuel Karlsson. Lagerarbetare. Född 11 maj 1904 i Västra Harg (E). Död 15 sep 1969 i Domkyrko, Linköping (E). Inga barn antecknade.

Gift 27 jun 1935 med Maria Matilda Elisabet Karlström. Född 24 nov 1902 i Örebro län (T). Död 5 jul 1952 i Domkyrko, Linköping (E).

Tabell 119

(generation 5)

Från tabell 116.

Gerda Alice Vilhelmina Samuelsson. Född 23 mar 1917 i Västra Harg (E).

Gift 10 dec 1940 med Jöns Fredrik Ingvar Jönsson. Född 4 maj 1916 i Västra Harg (E).

Barn:

Fred Sune Jönsson. Född 2 jun 1940 i Västra Harg (E). (Se tabell 120, s. ).

Fred Arne Jönsson. Född 26 okt 1952 i Västra Harg (E).

Tabell 120

(generation 6)

Från tabell 119.

Fred Sune Jönsson. Slöjdlärare. Född 2 jun 1940 i Västra Harg (E).

Gift 19 jul 1958 med Berit Vanja Helena Magnusson. Född 2 feb 1940 i Linköping (E).

Barn:

Anna Helena Jönsson. Född 18 aug 1958 i Mjölby (E).

Lars Sune Jönsson. Född 29 jul 1961 i Sya (E).

Karin Helena Jönsson. Född 11 jan 1965 i Askersund (T).

Tabell 121

(generation 4)

Från tabell 64.

Selma Christina Samuelsdotter. Född 7 nov 1872 i Veta (E). Död 17 aug 1958 i Mjölby (E).

Gift 13 maj 1893 med Frans August Andersson. Torpare. Född 11 aug 1863 i Mjölby (E). Död 1 sep1929 i Vammelby Frälsegård, Högby (E).

Barn:

Carl Filip Andersson. Född 1 maj 1894 i Mjölby (E). Död 13 jan 1984 i Mjölby (E). (Se tabell 122, s. ).

David Hilmer Andersson. Född 10 jan 1896 i Mjölby (E). Död 13 mar 1984 i Mjölby (E). (Se tabell 129, s. ).

Bertil Emanuel Andersson. Född 16 jun 1898 i Mjölby (E). Död 3 mar 1992 i Borg, Norrköping (E). (Se tabell 139, s. ).

Judit Elisabet Andersson. Född 27 jul 1900 i Mjölby (E). Död 1 mar 1987 i Mjölby (E). (Se tabell 141, s. ).

Eva Linnéa Andersson. Född 20 aug 1903 i Mjölby (E). (Se tabell 142, s. ).

Rut Viola Andersson. Född 29 okt 1905 i Hogstad (E). Död 30 apr 1992 i Mjölby (E). (Se tabell 143, s. ).

August Elof Andersson. Född 22 feb 1908 i Hogstad (E). (Se tabell 152, s. ).

Greta Kristina Andersson. Född 5 sep 1910 i Hogstad (E). (Se tabell 155, s. ).

Nils Erik Andersson. Född 30 maj 1913 i Hogstad (E). (Se tabell 159, s. ).

Tore Martin Andersson. Född 7 jul 1916 i Hogstad (E). (Se tabell 160, s. ).

Ingrid Maria Andersson. Född 10 sep 1918 i Hogstad (E). (Se tabell 163, s. ).

Tabell 122

(generation 5)

Från tabell 121.

Carl Filip Andersson. Lantarbetare. Född 1 maj 1894 i Mjölby (E). Död 13 jan 1984 i Mjölby (E).

Gift 2 maj 1919 med Anna Maria Karlsson. Född 4 apr 1898 i Mjölby (E). Död 13 jul 1981 i Mjölby (E).

Barn:

Karl Erik Ingemar Andersson. Född 4 jul 1920 i Hogstad (E). (Se tabell 123, s. ).

Elly Maria Andersson. Född 3 okt 1925 i Hogstad (E). (Se tabell 124, s. ).

Karl Sture Lennart Andersson. Född 1 aug 1931 i Hogstad (E). (Se tabell 126, s. ).

Karl Bertil Reinhold Andersson. Född 2 sep 1940 i Hogstad (E). (Se tabell 128, s. ).

Tabell 123

(generation 6)

Från tabell 122.

Karl Erik Ingemar Andersson. Född 4 jul 1920 i Hogstad (E).

Gift 28 dec 1940 med Maj Karlsson. Född 7 maj 1923 i Motala (E).

Barn:

Erik Ronny Andersson. Född 3 okt 1940 i Motala (E).

Maj Gunilla Andersson. Född 16 apr 1949 i Motala (E).

Tabell 124

(generation 6)

Från tabell 122.

Elly Maria Andersson. Född 3 okt 1925 i Hogstad (E).

Gift 4 okt 1947 med Axel Åke Roland Ervander. Född 25 sep 1918 i Mjölby (E). Skild 4 mar 1963.

Barn:

Jan Åke Tomas Ervander. Född 9 mar 1949 i Mjölby (E). (Se tabell 125, s. ).

Tabell 125

(generation 7)

Från tabell 124.

Jan Åke Tomas Ervander. Född 9 mar 1949 i Mjölby (E).

Gift med Ruth Pia Rosita Ruthberg. Född 25 jun 1951 i Sidensjö (Y).

Barn:

Anna Pia Marie Karolina Ervander. Född 11 feb 1975 i Kalmar, Uppsala (C).

Marie Anna Elisabeth Ervander. Född 17 nov 1977 i Kalmar, Uppsala (C).

Tabell 126

(generation 6)

Från tabell 122.

Karl Sture Lennart Andersson. Köpman. Född 1 aug 1931 i Hogstad (E). Adress Ringv. 29, Tranås.

Gift 15 jun 1963 med Ylva Marianne Johansson. Sjukvårdsbiträde. Född 19 jan 1936 i Motala (E).

Barn:

Karl Artur Morgan Andersson. Född 21 jan 1965 i Säby (F). (Se tabell 127, s. ).

Tabell 127

(generation 7)

Från tabell 126.

Karl Artur Morgan Andersson. Född 21 jan 1965 i Säby (F).

Gift 4 jul 1992 med Viola Birgitta Gunnarsson. Lokalvårdare. Född 7 jul 1966 i Säby (F).

Barn:

Amanda Birgitta Marianne Andersson. Född 9 okt 1991 i Säby (F). Adress Linnégatan 15, Tranås.

Tabell 128

(generation 6)

Från tabell 122.

Karl Bertil Reinhold Andersson. Född 2 sep 1940 i Hogstad (E).

Gift 14 sep 1963 med Inga Marie Kristina Andersson. Född 2 sep 1942 i Motala (E). Skild 28 okt 1981.

Barn:

Karl Peter Magnus Andersson. Född 13 feb 1964 i Högby (E). Ogift 1985.

Eva Susanna Andersson. Född 24 nov 1966 i Mjölby (E). Ogift (1988-06-06).

Tabell 129

(generation 5)

Från tabell 121.

David Hilmer Andersson. Född 10 jan 1896 i Mjölby (E). Död 13 mar 1984 i Mjölby (E).

Gift 15 nov 1919 med Ida Elisabet Karlsson. Född 7 feb 1895 i Ekebyborna, Motala (E). Död 9 sep 1981 i Mjölby (E).

Barn:

David Ingvar Andersson. Född 25 maj 1920 i Högby (E). (Se tabell 130, s. ).

Gustav Halvar Andersson. Född 17 mar 1922 i Högby (E). (Se tabell 133, s. ).

Axel Ragnar Andersson. Född 16 jun 1930 i Högby (E). (Se tabell 134, s. ).

Karl Gunnar Andersson. Född 3 maj 1934 i Högby (E). (Se tabell 136, s. ).

Tabell 130

(generation 6)

Från tabell 129.

David Ingvar Andersson. Född 25 maj 1920 i Högby (E).

Gift 23 nov 1946 med Alfhild Birgit Present. Född 29 mar 1927 i Mjölby (E).

Barn:

Monica Birgitta Andersson. Född 10 jul 1946 i Domkyrko, Linköping (E). Ogift 1991-06-30

Tommy Ingvar Andersson. Född 5 okt 1949 i Högby (E). (Se tabell 131, s. ).

Anette Margareta Andersson. Född 16 mar 1955 i Högby (E). (Se tabell 132, s. ).

Tabell 131

(generation 7)

Från tabell 130.

Tommy Ingvar Andersson. Rörmontör. Född 5 okt 1949 i Högby (E).

Sambo med med Inger Lisbet Munther. Född 3 aug 1950 i Mjölby (E).

Barn:

Birgit Maria Munther. Född 8 okt 1969 i Skänninge (E). Ogift.

Karl Ingvar Fredrik Munther. Född 27 dec 1970 i Mjölby (E). Ogift.

David Kristian Valdemar Munther. Född 16 dec 1976 i Skänninge (E).

Tabell 132

(generation 7)

Från tabell 130.

Anette Margareta Andersson. Född 16 mar 1955 i Högby (E).

Gift 20 sep 1986 med Per Magnus Oskar Wiberg. Född 26 jan 1958.

Barn:

Emelie Parvl Wiberg. Född 23 aug 1987 i Vårdsberg (E).

Tabell 133

(generation 6)

Från tabell 129.

Gustav Halvar Andersson. Född 17 mar 1922 i Högby (E).

Gift 6 apr 1946 med Laila Viola Wennlöf. Född 11 mar 1928 i Mjölby (E).

Barn:

Mona Viola Andersson. Född 7 apr 1950 i Mjölby (E).

Eva Elisabet Andersson. Född 21 sep 1954 i Mjölby (E).

Lena Christina Andersson. Född 24 feb 1958 i Mjölby (E).

Tabell 134

(generation 6)

Från tabell 129.

Axel Ragnar Andersson. Född 16 jun 1930 i Högby (E). Adress 31 dec 1991 Bosatta i Högby.

Gift 6 nov 1954 med Ulla-Britt Linnéa Andersson. Född 1 maj 1933 i Motala (E).

Barn:

Axel Göran Billy Hennerberg. Född 19 mar 1955 i Mjölby (E). (Se tabell 135, s. ).

Tabell 135

(generation 7)

Från tabell 134.

Axel Göran Billy Hennerberg. Född 19 mar 1955 i Mjölby (E). Ändrade e-namn (tillhustruns?) och lade till förnamnet "Billy" 12 apr. 1983. Adress 31 dec 1991 bosatta i Mjölby.

Gift 30 okt 1982 med Marie Charlotte Hennerberg. Född 31 jul 1957 i Sundbyberg (AB).

Barn:

Joel Andreas Hennerberg. Född 3 aug 1981 i Mjölby (E).

Sandra Hennerberg. Född 25 mar 1986 i Högby (E).

Tabell 136

(generation 6)

Från tabell 129.

Karl Gunnar Andersson. Född 3 maj 1934 i Högby (E).

Gift 4 dec 1955 med Ingrid Elisabet Hjertstedt. Född 1 okt 1937 i Motala (E).

Barn:

Ingrid Kristina Andersson. Född 17 mar 1956 i Mjölby (E). (Se tabell 137, s. ).

Ulf Gunnar (Andersson) Hjertstedt. Född 6 sep 1960 i Mjölby (E). (Se tabell 138, s. ).

Karl Åke (Andersson) Hjertstedt. Född 11 jan 1968 i Mjölby (E). Antagit moderns släktnamn 1986-11-12.

Tabell 137

(generation 7)

Från tabell 136.

Ingrid Kristina Andersson. Född 17 mar 1956 i Mjölby (E).

Gift 22 jul 1985 med Nils Håkan Sanfridsson. Reservdelsman. Född 10 apr 1956 i Mjölby (E).

Barn:

Anna Ida Anelia Sanfridsson. Född 16 sep 1988 i Motala (E).

Linnéa Christina Sanfridsson. Född 25 apr 1990 i Motala (E).

Tabell 138

(generation 7)

Från tabell 136.

Ulf Gunnar (Andersson) Hjertstedt. Född 6 sep 1960 i Mjölby (E). Antagit moderns släktnamn 1986-10-28. Adress 30 jun 1991 bodde fam i Mjölby.

Gift 28 maj 1988 med Britta Eva Marina Olofsdotter Ahlström. Född 21 maj 1963 i Mjölby (E).

Barn:

Linn Maria Hjertstedt. Född 5 maj 1990 i Mjölby (E).

Tabell 139

(generation 5)

Från tabell 121.

Bertil Emanuel Andersson. Född 16 jun 1898 i Mjölby (E). Död 3 mar 1992 i Borg, Norrköping (E).

Gift 19 dec 1925 med Ulrika Margareta Carlsson. Född 4 jul 1903 i Högby (E).

Barn:

Inga-Britt Margareta Andersson. Född 9 okt 1943 i Hedvig, Norrköping (E). (Se tabell 140, s. ).

Tabell 140

(generation 6)

Från tabell 139.

Inga-Britt Margareta Andersson. Sjukvårdsbiträde. Född 9 okt 1943 i Hedvig, Norrköping (E).

Gift 5 sep 1964 med Karl Göran Hedsten. Kommunalarbetare. Född 6 mar 1942 i Säffle (S).

Barn:

Göran Magnus Hedsten. Född 8 aug 1965 i Asarum (K).

Annika Margareta Hedsten. Född 18 dec 1967 i Asarum (K).

Tabell 141

(generation 5)

Från tabell 121.

Judit Elisabet Andersson. Född 27 jul 1900 i Mjölby (E). Död 1 mar 1987 i Mjölby (E).

Gift 6 nov 1923 med Karl Alfred Andersson. Vaktmästare. Född 19 feb 1898 i Mjölby, Herrberga (E).

Barn:

Ingrid Elisabet Andersson. Född 19 apr 1928 i Mjölby (E).

Tabell 142

(generation 5)

Från tabell 121.

Eva Linnéa Andersson. Född 20 aug 1903 i Mjölby (E).

Uppg saknas om barns far.

Barn:

Helge Allan NN. Född 22 nov 1922 i Högby (E).

Tabell 143

(generation 5)

Från tabell 121.

Rut Viola Andersson. Född 29 okt 1905 i Hogstad (E). Död 30 apr 1992 i Mjölby (E).

Gift 8 nov 1924 med Karl Elmer Gustavsson. Byggnadssnickare. Född 13 sep 1900 i Viby (E). Död 6 jul 1980 i Skänninge (E).

Barn:

Valborg Viola Gustavsson. Född 24 sep 1924 i Trumpetaregård, Appuna (E). (Se tabell 144, s. ).

Rut Linnéa Gustavsson. Född 26 dec 1927 i Södra Mellangård, Appuna (E). (Se tabell 146, s. ).

Elmer Lars Inge Gustavsson. Född 31 mar 1929 i Appuna (E). (Se tabell 148, s. ).

Boel Inger Birgitta (Carlsson) Gustavsson. Född 3 nov 1942 i Väderstad (E). (Se tabell 151, s. ).

Tabell 144

(generation 6)

Från tabell 143.

Valborg Viola Gustavsson. Född 24 sep 1924 i Trumpetaregård, Appuna (E).

Gift 20 nov 1943 med Per Gustav Petersson. Född 2 jun 1918 i Skänninge (E).

Barn:

Per Christer Petersson. Född 28 feb 1945 i Motala (E). (Se tabell 145, s. ).

Per Ove Petersson. Född 12 maj 1949 i Mjölby (E).

Tabell 145

(generation 7)

Från tabell 144.

Per Christer Petersson. Född 28 feb 1945 i Motala (E).

Gift 29 jul 1967 med Britt Inger Tideman. Född 24 sep 1947 i Västervik (H).

Barn:

Ann Ulrika Petersson. Född 25 jul 1970 i Mjölby (E). Ogift

Tabell 146

(generation 6)

Från tabell 143.

Rut Linnéa Gustavsson. Född 26 dec 1927 i Södra Mellangård, Appuna (E).

Gift 3 feb 1951 med Bror Gösta Ingemar Svensson. Född 18 jan 1921 i Högby (E).

Barn:

Mats Ingemar (Svensson) Mikman. Född 17 feb 1954 i Mjölby (E). (Se tabell 147, s. ).

Bernt Mikael Svensson. Född 26 jun 1961 i Mjölby (E). Ogift.

Tabell 147

(generation 7)

Från tabell 146.

Mats Ingemar (Svensson) Mikman. Ingenjör. Född 17 feb 1954 i Mjölby (E). Nytt e-namn 1976-04-27. Inga barn antecknade.

Gift 28 maj 1977 med Pia Maria Ågren. Född 12 maj 1955 i Säby (F).

Tabell 148

(generation 6)

Från tabell 143.

Elmer Lars Inge Gustavsson. Vägarbetare. Född 31 mar 1929 i Appuna (E).

Gift 29 maj 1954 med Iris Elisabet Ahlin. Hemvårdare. Född 28 sep 1932 i Trehörna (E).

Barn:

Kurt Inge Gustavsson. Född 12 sep 1954 i Hogstad (E). Död 31 aug 1982 i Mjölby (E). Ogift.

Mari Elisabet Gustavsson. Född 30 aug 1956 i Väderstad (E). (Se tabell 149, s. ).

Lars Jörgen Gustavsson. Född 7 okt 1957 i Väderstad (E). Ogift.

Kristina Margareta Gustavsson. Född 20 feb 1962 i Väderstad (E). (Se tabell 150, s. ).

Claes Elmer Gustavsson. Född 22 maj 1973 i Väderstad (E). Ogift.

Tabell 149

(generation 7)

Från tabell 148.

Mari Elisabet Gustavsson. Född 30 aug 1956 i Väderstad (E). Adress fam bor vid Alkarp, Mantorp.

Gift 23 jun 1978 med Stefan Einar Björnell. Polis. Född 18 jan 1954 i Viby (E).

Barn:

Anna Maria Björnell. Född 23 mar 1979 i Viby (E).

Tabell 150

(generation 7)

Från tabell 148.

Kristina Margareta Gustavsson. Född 20 feb 1962 i Väderstad (E). Adress fam bor på Söderg. 25 Tranås, Säby (F)..

Gift 7 apr 1990 med Rolf Stefan Aronsson. Elmontör. Född 23 feb 1960 i Säby (F).

Barn:

Hannah Kristina Aronsson. Född 26 sep 1989 i Säby (F).

Tabell 151

(generation 6)

Från tabell 143.

Boel Inger Birgitta (Carlsson) Gustavsson. Född 3 nov 1942 i Väderstad (E).

Gift 24 mar 1962 med Jan-Åke Carlsson. Född 12 aug 1938 i Olaus Petri, Örebro (T).

Barn:

Klas Magnus Åke Carlsson. Född 13 nov 1962.

Åsa Birgitta Elisabet Carlsson. Född 5 nov 1964.

Tabell 152

(generation 5)

Från tabell 121.

August Elof Andersson. Lantarbetare. Född 22 feb 1908 i Hogstad (E).

Gift 8 nov 1939 med Alice Agda Maria Svensson. Född 5 dec 1907 i Norra, Norrköping (E). Adress 30 jun 1991 kyrkobokförd i Rönnhaga, Hogstad ( Kummelby Ng 6:7.

Barn:

Hans Elof Andersson. Född 19 jul 1943 i Hogstad (E). (Se tabell 153, s. ).

Sven Åke Andersson. Född 3 jan 1945 i Hogstad (E). (Se tabell 154, s. ).

Lars Göran Andersson. Född 15 aug 1947 i Hogstad (E). Död 24 dec 1983 i Mjölby (E).

Tabell 153

(generation 6)

Från tabell 152.

Hans Elof Andersson. Metallarbetare. Född 19 jul 1943 i Hogstad (E).Adress 30 jun 1991 fam bor i Mjölby.

Gift 18 nov 1967 med Brita Marie Jansson. Född 11 aug 1945 i Västervik (H).

Barn:

Ann-Sofie Andersson. Född 20 jan 1968 i Mjölby (E).

Karin Ulrika Andersson. Född 2 mar 1970 i Mjölby (E).

Helena Marie Andersson. Född 26 mar 1975 i Mjölby (E).

Tabell 154

(generation 6)

Från tabell 152.

Sven Åke Andersson. Industriarbetare. Född 3 jan 1945 i Hogstad (E). Inga barn antecknade.

Gift 5 jan 1980 med Gun Ing-Marie Andersson. Fabriksarbetare. Född 18 aug 1949 i Kumla (T).

Tabell 155

(generation 5)

Från tabell 121.

Greta Kristina Andersson. Född 5 sep 1910 i Hogstad (E).

Gift 16 okt 1937 med Gustav Otil Karlsson. Född 4 sep 1907 i Mjölby, Herrberga (E). Död 30 jul 1978 i Mjölby (E).

Barn:

Sven Göran Karlsson. Född 14 jan 1939 i Mjölby (E). (Se tabell 156, s. ).

Christina Birgitta Karlsson. Född 20 apr 1946 i Mjölby (E).

Tabell 156

(generation 6)

Från tabell 155.

Sven Göran Karlsson. Affärsbiträde. Född 14 jan 1939 i Mjölby (E). Adress 30 jun 1991 fam bor i Mjölby.

Gift 23 jun 1961 med Inga Birgitta Lönnblad. Kontorist. Född 4 feb 1940 i Ockelbo (X).

Barn:

Lena Elisabet Karlsson. Född 22 aug 1958 i Saltsjöbaden (AB). (Se tabell 157, s. ).

Lars Göran Karlsson. Född 25 okt 1961 i Saltsjöbaden (AB). (Se tabell 158, s. ).

Maria Birgitta Göransdotter Karlsson. Född 11 jan 1967 i Mjölby (E).

Tabell 157

(generation 7)

Från tabell 156.

Lena Elisabet Karlsson. Född 22 aug 1958 i Saltsjöbaden (AB).

Gift 22 jun 1979 med Hans Ulf Gunnar Hansson. Assistent. Född 1 okt 1953 i Kaga (E).

Barn:

Hans Jerker Hansson. Född 15 okt 1981 i Domkyrko, Linköping (E).

Johanna Elsabet Hansson. Född 14 maj 1987 i Kärna (E).

Tabell 158

(generation 7)

Från tabell 156.

Lars Göran Karlsson. Född 25 okt 1961 i Saltsjöbaden (AB). Ogift.

Barn uä med.

Barn:

Jenny Maria Karlsson. Född 12 okt 1988 i Trollhättan (P).

Lars Joakim Karlsson. Född 24 aug 1991 i Trollhättan (P).

Tabell 159

(generation 5)

Från tabell 121.

Nils Erik Andersson. Lantarbetare. Född 30 maj 1913 i Hogstad (E).

Gift 30 okt 1938 med Anna Elsvig Margareta Linder. Född 13 jan 1915 i Brunneby (E).

Barn:

Inger Margareta Andersson. Född 16 feb 1939 i Fivelstad (E).

Leif Erik Andersson. Född 16 dec 1945 i Vallerstad (E).

Tabell 160

(generation 5)

Från tabell 121.

Tore Martin Andersson. Tråddragare. Född 7 jul 1916 i Hogstad (E). Adress bor i Mjölby.

Gift 22 mar 1941 med Nina Valborg Kristina Eriksson. Född 29 jun 1915 i Mjölby, Herrberga (E).

Barn:

Birgit Nina Andersson. Född 30 aug 1941 i Motala (E) sf. (Se tabell 161, s. ).

Tabell 161

(generation 6)

Från tabell 160.

Birgit Nina Andersson. Född 30 aug 1941 i Motala (E) sf. Adress bor i Mjölby.

Gift 11 jun 1960 med Nils Åke Andersson. Född 15 jan 1938 i Linköping (E).

Barn:

Annette Maria Andersson. Född 5 dec 1960 i Mjölby (E). (Se tabell 162, s. ).

Anders Magnus Andersson. Född 3 feb 1963 i Mjölby (E).

Åke Niklas Andersson. Född 1 sep 1964 i Mjölby (E).

Tabell 162

(generation 7)

Från tabell 161.

Annette Maria Andersson. Född 5 dec 1960 i Mjölby (E). Adress mor o son bor i Mjölby.

Gift 25 maj 1985 med Anders Micael Ingemar Bremer. Skild 2 dec 1987.

Barn:

Henric Micael Bremer. Född 9 maj 1980 i Mjölby (E).

Tabell 163

(generation 5)

Från tabell 121.

Ingrid Maria Andersson. Född 10 sep 1918 i Hogstad (E). Jan Christer(fosterson) Törnströmf.30 apr 1945Solna (AB) Fostersonen flyttat till Vadstena 1974-04-09.

Gift 23 sep 1941 med Hans Henry Törnström. Lantbrevbärare. Född 6 dec 1914. Död 28 sep 1986 i Valleby Skattegård, Väderstad (E).

Barn:

Bo Harry Törnström. Född 20 jan 1942 i BB, Motala (E).

Tabell 164

(generation 4)

Från tabell 64.

Otto Verner Samuelsson. Född 8 aug 1875 i Veta (E). Död 6 jun 1958 i Västra Harg (E).

Gift 1 jan 1902 med Amanda Petersson. Född 25 apr 1868 i Kristberg (E). Död 29 apr 1955 i Linköping (E).

Tabell 165

(generation 3)

Från tabell 30.

Carl August Vilhelm Samuelsson. Torpare. Född 19 mar 1842 i Åtorp, Å,Tjällmo (E). Död 2 apr 1929 i Skogstorpet, Markebo, Tjällmo (E). Som 16-åring flyttar Carl August 1858 från föräldrahemmet till Österby som dräng. År 1860 utflyttar han till Östra Tollstad. Kom 1865 från Sjögestad till Hängestorp, Tjällmo och övertog Stenfallet efter fadern 1866. Efter andra giftet flyttade familjen till Skallebol 1869. År 1877 utflyttar familjen till Skogstorp, Kristberg. Efter tre år flyttar familjen åter till Tjällmo, där Carl August blir torpare vid Markebo, Dammetorp. Senare flyttade makarna till Skogstorpet, Markebo.

Gift 1:o 1865 med Brita Cajsa Carlsdotter. Född 29 okt 1831 i Östra Tollstad (E). Död i barnsäng 11 jul 1868 i Österby, Tjällmo (E).

Barn:

Erik Henning Samuelsson. Född 11 jul 1868 i Österby, Tjällmo (E). Död 10 nov 1869 i Österby, Tjällmo (E).

Gift 2:o 16 apr 1869 med Gustava Vennerberg. Född 22 okt 1842 i Godegård (E). Död 19 apr 1929 i Skogstorpet, Tjällmo (E).

Barn:

Fredrik Vilhelm Karlsson. Född 12 okt 1869 i Skallebol, Tjällmo (E). Död 10 jun 1928 i Hornstugan, Markebo, Tjällmo (E). (Se tabell 166, s. ).

Erik August Karlsson. Född 2 jun 1872 i Skallebol, Tjällmo (E). Död 13 jun 1875 i Skallebol, Tjällmo (E). "Vådlig död. Barnet föll ur vagn och överkördes"

Oskar Martin Karlsson. Född 20 nov 1874 i Skallebol, Tjällmo (E). Flyttade 4 apr 1901 till USA.

Olivia Sofia Karlsson. Född 3 sep 1877 i Skallebol, Tjällmo (E). Död 7 jan 1942 i Skogstorpet, Markebo, Tjällmo (E). (Se tabell 169, s. ).

Eva Lydia Karlsson. Född 24 dec 1880 i Dammetorp, Tjällmo (E). Död i lungsot 7 feb 1902 i Råcka, Tjällmo (E). (Se tabell 172, s. ).

Hulda Viktoria Karlsson. Född 2 aug 1886 i Dammetorp, Tjällmo (E). Död 23 mar 1976 i Julita (D). (Se tabell 173, s. ).

Tabell 166

(generation 4)

Från tabell 165.

Fredrik Vilhelm Karlsson. Torpare. Född 12 okt 1869 i Skallebol, Tjällmo (E). Död 10 jun 1928 i Hornstugan, Markebo, Tjällmo (E).

Gift 30 apr 1892 med Elin Adolfina Persson. Född 14 aug 1868 i Godegård (E). Död 17 mar 1944 i Stenåkra, Tjällmo (E).

Barn:

Karl Erland Karlsson. Född 2 maj 1895 i Godegård (E). Flyttade 14 jan 1910 till USA.

Ellen Linnéa Dorotea Karlsson. Född 17 mar 1898 i Nybygget, Markebo, Tjällmo (E). Död 6 jun 1970 i Rossnäs, Tjällmo (E). (Se tabell 167, s. ).

David Erhard Karlsson. Född 12 dec 1899 i Nybygget, Markebo, Tjällmo (E). Flyttade 6 mar 1925 till USA.

Oskar Emanuel Karlsson. Född 15 nov 1903 i Nybygget, Markebo, Tjällmo (E). Död 19850707 i Iskallebol 2:1, Tjällmo (E). (Se tabell 168, s. ).

Tabell 167

(generation 5)

Från tabell 166.

Ellen Linnéa Dorotea Karlsson. Född 17 mar 1898 i Nybygget, Markebo, Tjällmo (E). Död 6 jun 1970 i Rossnäs, Tjällmo (E). Enda barnet dog vid 19 månaders ålder. Samma år, 1923 flyttar makarna till Lilla Holma , Tjällmo, och därifrån till Österby 1929. År 1936 flyttar de till Godegård och återflyttar till Tjällmo 1942.

Gift 4 nov 1922 med Anders Artur Johansson. Stalldräng. Född 29 okt 1898 i Perstorp, Tjällmo (E). Död 13 jun 1966 i Stenåkra, Iskallebol, Tjällmo (E).

Barn:

Gösta Artur Johansson. Född 30 sep 1921 i Tjällmo (E). Död i förkylning 3 jan 1923 i Tjällmo (E).

Tabell 168

(generation 5)

Från tabell 166.

Oskar Emanuel Karlsson. Byggnadssnickare. Född 15 nov 1903 i Nybygget, Markebo, Tjällmo (E). Död 19850707 i Iskallebol 2:1, Tjällmo (E). Miste enda barnet i en olyckshändelse, se detta.

Gift 8 maj 1929 i Tjällmo (E) med Rut Ingeborg Larsson. Född 7 jun 1901 i Spiksberg, Tjällmo (E). Död 25 jul 1986 i Tjällmo (E) 4:1, Tjällmo (E).

Barn:

Bengt Oskar Emanuel Karlsson. Skogspraktikant. Född 21 mar 1934 i Iskallebol, Tjällmo (E). Död 5 sep 1953 i Ramslycka, Tjällmo (E). Omkom i olyckshändelse då skogstraktorn välte över honom. Bensin rann ut och tog eld i hans kläder.

Tabell 169

(generation 4)

Från tabell 165.

Olivia Sofia Karlsson. Född 3 sep 1877 i Skallebol, Tjällmo (E). Död 7 jan 1942 i Skogstorpet, Markebo, Tjällmo (E).

Gift 16 apr 1904 med Karl Johan Gustavsson. Torpare. Född 18 mar 1866 i Godegård (E). Död 16 jan1944 i Skogstorpet, Markebo, Tjällmo (E).

Barn:

Karl Robert Emanuel Gustavsson. Född 18 jul 1905 i Skogstorpet, Markebo, Tjällmo (E). Död 25 jun 1993 i Skogstorp, Österby, Tjällmo (E). (Se tabell 170, s. ).

Tabell 170

(generation 5)

Från tabell 169.

Karl Robert Emanuel Gustavsson. Hemmansägare. Född 18 jul 1905 iSkogstorpet, Markebo, Tjällmo (E). Död 25 jun 1993 i Skogstorp, Österby, Tjällmo (E).

Gift 17 aug 1940 i Tjällmo (E) med Ella Julia Gustavsson. Född 3 jun 1918. E-namn ev giftonamn?

Barn:

Ellen Asta Ingeborg Gustavsson. Född 9 sep 1942 i lf, Motala (E).

Gösta Nils Robert Gustavsson. Född 7 jan 1945 i Skogstorp, Österby, Tjällmo (E). (Se tabell 171, s. ).

Tabell 171

(generation 6)

Från tabell 170.

Gösta Nils Robert Gustavsson. Byggnadssnickare. Född 7 jan 1945 i Skogstorp, Österby, Tjällmo (E). Adress fam bor i Borensberg..

Gift 28 aug 1971 med Birgit Viola Strömberg. Född 29 maj 1947 i Rystad (E).

Barn:

Pernilla Ingrid Viktoria Gustavsson. Född 15 maj 1971 i Brunneby (E).

Tabell 172

(generation 4)

Från tabell 165.

Eva Lydia Karlsson. Född 24 dec 1880 i Dammetorp, Tjällmo (E). Död i lungsot 7 feb 1902 i Råcka, Tjällmo (E). Inga barn.

Gift 19 nov 1900 med David Herman Törnqvist. Livgrenadjär. Född 7 sep 1878 i Godegård (E). Omgift 9 maj 1903 med Fruda Matilda Persdotter, f 10 jul 1881, Godegård.

Tabell 173

(generation 4)

Från tabell 165.

Hulda Viktoria Karlsson. Född 2 aug 1886 i Dammetorp, Tjällmo (E). Död 23 mar 1976 i Julita (D).

Gift 11 dec 1905 med Ture Konrad Ljungholm. Rättare. Född 18 okt 1878 i Tjällmo (E). Död 20 maj 1943 i Julita (D).

Barn:

Ture Henrik Gösta Ljungholm. Född 19 jan 1906 i Lunda (D). (Se tabell 174, s. ).

Dagny Viktoria Hildegard Ljungholm. Född 17 sep 1909 i Lunda (D). (Se tabell 176, s. ).

Tabell 174

(generation 5)

Från tabell 173.

Ture Henrik Gösta Ljungholm. Född 19 jan 1906 i Lunda (D).

Gift 3 dec 1938 med Anna Cecilia Gustavsson. Född 31 jul 1905 i Katrineholm, Floda (D).

Barn:

Anna Barbro Viktoria Ljungholm. Född 17 nov 1939 i Forsa (D). Möjligen Forsa i X län.

Dagny Karin Lillemor Ljungholm. Född 10 nov 1941 i Forsa (D). (Se tabell 175, s. ).

Tabell 175

(generation 6)

Från tabell 174.

Dagny Karin Lillemor Ljungholm. Född 10 nov 1941 i Forsa (D). Möjligen Forsa i X län.

Gift 1:o 29 jul 1961 med Per Olof Gustavsson. Född 30 jun 1940 i Stora Malm (D). Skild 29 dec 1966.

Barn:

Anna-Karin Gustavsson. Född 25 nov 1961 i Runtuna (D).

Malin Elisabet Gustavsson. Född 3 mar 1964 i Flen (D).

Gift 2:o 6 nov 1971 med Dick Lennman. Född 26 apr 1943 i Flen (D). Död 8 maj 1989 i Flen (D).

Barn:

Dick Ture Gösta Lennman. Född 24 nov 1971 i Flen (D).

Tabell 176

(generation 5)

Från tabell 173.

Dagny Viktoria Hildegard Ljungholm. Född 17 sep 1909 i Lunda (D). Inga barn antecknade.

Barn uä.

Barn:

Ellen Viktoria Ljungholm. Född 25 jun 1926 i Grava (S). (Se tabell 177, s. ).

Gift 2:o 2 okt 1938 med Sven Herman Reinhold Hägerström. Född 16 jul 1911 i Axberg (T). Inga barn i äktenskapet.

Tabell 177

(generation 6)

Från tabell 176.

Ellen Viktoria Ljungholm. Född 25 jun 1926 i Grava (S). OBS ! 17 år tillnärmast föreg. syskon. Är det rätt?

Gift 28 jul 1953 med Erik Lennart Gralén. Född 21 jul 1917 i Örebro (T).

Barn:

Olof Erik Gralén. Född 28 maj 1956 i Uppsala (C). (Se tabell 178, s. ).

Lars Erik Gralén. Född 9 jun 1958 i Uppsala (C).

Tabell 178

(generation 7)

Från tabell 177.

Olof Erik Gralén. Född 28 maj 1956 i Uppsala (C).

Gift 15 jul 1986 med Ann-Britt Adolfsson. Född 11 feb 1960.

Barn:

Elin Viktoria Gralén. Född 20 dec 1984 i Berga, Linköping (E).

Andreas Sven Erik Gralén. Född 9 sep 1986 i Berga, Linköping (E).

Tabell 179

(generation 2)

Från tabell 29.

Catharina Johansdotter. Född tvilling 29 mar 1804 i Stiggölshult, Hultema, Tjällmo (E). Död 13 feb 1876 i Djurshyttan, Hällestad (E).

Gift 29 dec 1826 med Jan Carl Svartling. Mästersmed. Född 10 maj 1803 i Djurshyttan, Hällestad (E). Död (orsak ej angiven) 28 jul 1874 i Djurshyttan, Hällestad (E).

Barn:

Johan Peter (Per) Svartling. Född 25 maj 1827 i Måsen, Ubbetorp, Tjällmo (E). Död (orsak ej angiven) 30 jan 1864 i Rönnershyttan, Lerbäck (T). (Se tabell 180, s. ).

Carl August Svartling. Född 3 jan 1831 i Djurshyttan, Hällestad (E). Död (orsak ej angiven) 21 mar 1888 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). (Se tabell 181, s. ).

Anders Fredrik Svartling. Född 23 dec 1832 i Djurshyttan, Hällestad (E). Död 21 nov 1894 i Stenkullen, Stockhult, Hällestad (E). (Se tabell 219, s. ).

Samuel Vilhelm Svartling. Född 24 dec 1838 i Djurshyttan, Hällestad (E). Död (orsak ej angiven) 21 sep 1891 i Boxholm, Åsbo (E). (Se tabell 220, s. ).

Ulrika (Ulla) Karolina Svartling. Född 20 okt 1840 i Djurshyttan, Hällestad (E). Död av ålderssvaghet 17 maj 1929 i Hultet, Algustorp, Regna (E). (Se tabell 236, s. ).

Johannes Svartling. Född 29 dec 1842 i Djurshyttan, Hällestad (E). Död i slag 4 jan 1857 i Djurshyttan, Hällestad (E).

Emelia Matilda Svartling. Född 6 feb 1845 i Djurshyttan, Hällestad (E). Död 14 maj 1928 i Lotorp, Risinge (E). (Se tabell 258, s. ).

Maria Amalia Svartling. Född 3 dec 1848 i Djurshyttan, Hällestad (E). Efter tjänst som piga hos flera arbetsgivare i Hällestad flyttade hon till Norrköping 1869 och år 1870 till Stockholm. Har ej kunnat återfinnas där.

Anna Lovisa Svartling. Född 28 okt 1850 i Djurshyttan, Hällestad (E). Hade tjänst som piga i Risinge 1866, i Norrköping 1869, i Floda (D) 1870, ånyo i Norrköping 1872. Följande år utfyttade hon till Stockholm. Stockholms stadsarkiv har på uppdrag kunnat följa henne i mantalsregister fram till 1882 då hon arbetade hos en Anders Gustav Åkerlund som drev någonting som kallades "nykterhetsvärdshus" vid Kornhamnstorg 2. Följande år fanns hon ej i mantalsregistret. Hon har förmodligen utflyttat men det saknas uppgift om vart.

Tabell 180

(generation 3)

Från tabell 179.

Johan Peter (Per) Svartling. Mästersmed. Född 25 maj 1827 i Måsen, Ubbetorp,Tjällmo (E). Död (orsak ej angiven) 30 jan 1864 i Rönnershyttan, Lerbäck (T). Kusin med makan: Johan Pers morfar Johan (Jan) Larsson (69:16) och mormor Maja Samuelsdotter (69:147) var makans farfar och farmor.

Gift 14 nov 1851 i Tjällmo (E) med Christina Maria Samuelsdotter. Född 12 feb 1829 i Måsen, Ubbetorp, Tjällmo (E). Död (orsak ej angiven) 1 mar 1902 i Norra Roka, Lerbäck (T). Makarna var kusiner. De var födda i samma hus hos mor- och farföräldrarna, nämligen Måsen, Ubbetorp. Den blivande hustrun, Christina Maria, kom som piga till mannens föräldrar i Djurshytta, Hällestad 1849. År 1853 flyttade makarna till Lotorp Bruk och därifrån till Lerbäck, Rönnershytta 1863.

Barn:

Hedda Christina Svartling. Född 13 aug 1852 i Djurshyttan, Hällestad (E). Död av svaghet 18520816 i Djurshyttan, Hällestad (E).

Augusta Carolina Svartling. Född 20 aug 1853 i Djurshyttan, Hällestad (E). Död genom att dränka sig i sinnesyrsel 16 feb 1901 i Sköllersta (T). Repetition, se sida 1, tabell 32.

Adolf Fredrik Ture Svartling. Född 22 apr 1858 i Djurshyttan?, Hällestad (E)?. Död i magsjuka 9 feb 1861 i Lotorps Bruk, Risinge (E).

Bror Joel Svartling. Född 19 jun 1860 i Lotorps Bruk, Risinge (E). Repetition, se sida 1, tabell 59.

Tabell 181

(generation 3)

Från tabell 179.

Carl August Svartling. Född 3 jan 1831 i Djurshyttan, Hällestad (E). Död (orsak ej angiven) 21 mar 1888 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Ur "Arvids bok om Stjärnorp" sid. 38Utgiv. Vreta Klosters Hemb.för. ISSN 0348-9086, ISBN 91-970539-2-9 "Sjöbackatorp ligger i nordvästra hörnet av Elmesbo ägor vid Hällestadsgränsen mot sjön Långbogen. Detta torp fanns redan i slutet på 1600-talet. Vid mitten av 1800-talet fanns där torparen Carl August Svartling, f 1831, med hustrun Stina, f. 1823. Deras dotter Hilda, f. 1865, och hennes make Adolf Johansson, f 1861, var näste torpare men flyttade sedan till Ruggestorp i Hällestad. Deras dotter Agnes och hennes make Gustav Nilsson övertog torpet och var de sista som brukade jorden där. Stället är numera sommarnöje. Själva bebyggelsen låg i Stjärnorp men en del av åkrern på Finspångs mark i Hällestad, så torparen fick betala arrende åt båda hållen."

Gift 27 feb 1858 med Stina Jonsdotter. Född 2 apr 1823 i Vånga (E). Död i ålderdomssvaghet 14 feb 1912 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E).

Barn:

Anna Carolina Svartling. Född 26 dec 1860 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Flyttade (svårläst) 1879 till Västerlösa (E). Har ej hittats inflyttad, ej heller senare påträffad.

Hilda Christina Svartling. Född 10 apr 1865 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Död av ålderdomssvaghet 1 feb 1947 i Hällestadsgården, Hällestad (E). (Se tabell 182, s. ).

Tabell 182

(generation 4)

Från tabell 181.

Hilda Christina Svartling. Född 10 apr 1865 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Död av ålderdomssvaghet 1 feb 1947 i Hällestadsgården, Hällestad (E).

Gift 25 aug 1883 med Per Adolf Johansson. Arrendator, Torpare. Född 1 mar 1861 i Hällestad (E). Död 18 sep 1936 i Ruggestorp, Hällestad (E).

Barn:

Alfhilda Karolina Johansdotter. Född 19 okt 1883 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Död 23 dec 1970 i Bryttjorp Ng, Stjärnorp (E). (Se tabell 183, s. ).

Agnes Elisabet Johansson. Född 8 aug 1885 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Död (orsak ej angiven) 12 mar 1886 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E).

Adolf Albin Johansson. Född 26 jun 1887 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Död (orsak ej angiven) 25 aug 1887 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E).

Agnes Elisabet Johansson. Född 1 maj 1890 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Död 19 mar 1976 i Kapellv. 65, Vårlöken 2, Risinge (E). (Se tabell 191, s. ).

Adolf (Alf) Emanuel Johansson. Född 24 dec 1893 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Död 30 okt 1953 i Vattumannen 3, Risinge (E). (Se tabell 198, s. ).

Carl Henrik Johansson. Född 23 maj 1897 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Död 17 mar 1977 i Hällestad (E). (Se tabell 205, s. ).

Hilda Amalia Johansson. Född 1 sep 1899 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Död 23 aug 1978 i Sankt Lars, Linköping (E). (Se tabell 208, s. ).

Sven Georg Johansson. Född 1 okt 1904 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Levde 8 jun 1994. (Se tabell 212, s. ).

Tabell 183

(generation 5)

Från tabell 182.

Alfhilda Karolina Johansdotter. Född 19 okt 1883 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Död 23 dec 1970 i Bryttjorp Ng, Stjärnorp (E).

Gift 4 mar 1911 med Karl Hjalmar Larsson. Född 1 jul 1883 i Bryttjorp Ng, Stjärnorp (E). Död 31 aug 1957 i Stjärnorp (E).

Barn:

Agnes Margareta Ingeborg Larsson. Född 6 jul 1912 i Stjärnorp (E). (Se tabell 184, s. ).

Rut Alfhild Kristina Larsson. Född 1 aug 1913 i Stjärnorp (E). (Se tabell 185, s. ).

Karl Helge Emanuel Larsson. Född 15 sep 1915 i Stjärnorp (E).

Gertrud Sofia Larsson. Född 4 jul 1917 i Bryttjorp Ng, Stjärnorp (E). Död 2 okt 1952 i Tokarp, Stjärnorp (E). (Se tabell 186, s. ).

Sven Gustav Adolf Larsson. Född 8 jun 1922 i Bryttjorp Ng, Stjärnorp (E). (Se tabell 189, s. ).

Anna Elisabet Larsson. Född 10 nov 1927 i Bryttjorp Ng, Stjärnorp (E). (Se tabell 190, s. ).

Tabell 184

(generation 6)

Från tabell 183.

Agnes Margareta Ingeborg Larsson. Född 6 jul 1912 i Stjärnorp (E).

Gift 16 mar 1935 med John Viktor Emanuel Andersson. Lantarbetare. Född 8 sep 1902 i Rystad (E).

Barn:

Birgitta Margareta Andersson. Född 9 nov 1937 i Askeby, Linköping (E).

Lars Göran Emanuel Andersson. Född 20 jan 1941 i Askeby, Linköping (E).

Barbro Tekla Ingeborg Andersson. Född 11 dec 1942 i Askeby, Linköping (E).

Berit Kristina Andersson. Född 24 jul 1946 i Askeby, Linköping (E).

Tabell 185

(generation 6)

Från tabell 183.

Rut Alfhild Kristina Larsson. Född 1 aug 1913 i Stjärnorp (E).

Gift 27 maj 1944 med Karl Erland Öfverstedt. Lantarbetare. Född 6 sep 1911 i Stjärnorp (E). Död 10 jul 1994 i Tjärsta (E).

Barn:

Kerstin Mariann Öfverstedt. Född 24 feb 1945 i Ekeby Södra (E).

Karl Gunnar Fredrik Öfverstedt. Född 18 jul 1947 i Ekeby Södra (E).

Sven Anders Emanuel Öfverstedt. Född 14 jul 1951 i Ekeby Södra (E).

Tabell 186

(generation 6)

Från tabell 183.

Gertrud Sofia Larsson. Född 4 jul 1917 i Bryttjorp Ng, Stjärnorp (E). Död 2 okt 1952 i Tokarp, Stjärnorp (E).

Gift 18 apr 1942 med Karl Erik Persson. Född 25 okt 1899 i Tokorp, Stjärnorp (E). Flyttade till Trossv. 1, 590 61, Vreta Kloster (E).

Barn:

Erland Per Arne Persson. Född 10 mar 1945 i Stjärnorp (E). (Se tabell 187, s. ).

Karin Ebba Sofia Persson. Född 6 aug 1951 i Tokorp, Stjärnorp (E). (Se tabell 188, s. ).

Tabell 187

(generation 7)

Från tabell 186.

Erland Per Arne Persson. Jur. stud. Född 10 mar 1945 i Stjärnorp (E).

Gift 17 dec 1971 med Eva Christina Hellström. Född 2 dec 1947 i Huddinge (AB).

Barn:

Karl Adam Persson. Född 21 jul 1972 i Engelbrekt, Stockholm (AB).

Karin Emelia Persson. Född 28 maj 1975 i Huddinge (AB).

Sofia Johanna Persson. Född 5 nov 1981 i Huddinge (AB).

Tabell 188

(generation 7)

Från tabell 186.

Karin Ebba Sofia Persson. Född 6 aug 1951 i Tokorp, Stjärnorp (E).

Gift 21 aug 1976 med Karl Gustav Ekenger. Notarie. Född 21 maj 1951 i Domkyrko, Linköping (E).

Barn:

Karl Oskar Harry Ekenger. Född 27 sep 1978 i Eksjö (F).

Tabell 189

(generation 6)

Från tabell 183.

Sven Gustav Adolf Larsson. Metallarbetare. Född 8 jun 1922 i Bryttjorp Ng, Stjärnorp (E). Inga barn antecknade. Adress Tallrotsv 2, Butbro.

Gift 5 dec 1959 med Dagny Elisabet Eriksson. Född 29 mar 1922 i Edsberg (T).

Tabell 190

(generation 6)

Från tabell 183.

Anna Elisabet Larsson. Född 10 nov 1927 i Bryttjorp Ng, Stjärnorp (E).

Barn uä med.

Barn:

Lars Åke NN. Född 2 dec 1945 i Domkyrko, Linköping (E).

Gift 19 sep 1953 med Knut Konrad Andersson. Född i Stjärnorp (E).

Barn:

Gun Berit Elisabet Andersson. Född 22 apr 1953 i Stjärnorp (E). Ogift.

Tabell 191

(generation 5)

Från tabell 182.

Agnes Elisabet Johansson. Född 1 maj 1890 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Död 19 mar 1976 i Kapellv. 65, Vårlöken 2, Risinge (E).

Gift 15 mar 1913 med Gustav Hjalmar Nilsson. Torpare i Sjöbackatorp, Stjärnorp. Född 4 dec 1882 i Vånga (E). Död 1 aug 1938 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Gustav var siste brukaren av torpet. Se text om Carl Gustav Svartling.

Barn:

Tage Gustav Erling Nilsson. Född 7 mar 1914 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Död 7 maj 1939 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E).

Karin Tyra Gustava Nilsson. Född 25 okt 1917 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). (Se tabell 192, s. ).

Arne Gustav Emanuel Nilsson. Född 17 jul 1919 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Död 7 okt 1969 i Egnahemsv. 2, Risinge (E). (Se tabell 197, s. ).

Tabell 192

(generation 6)

Från tabell 191.

Karin Tyra Gustava Nilsson. Kokerska. Född 25 okt 1917 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E).

Barn uä med.

Barn:

Kerstin Tyra Vivianne Nilsson. Född 10 jun 1939 i Finspångs BB, Risinge (E). (Se tabell 193, s. ).

Gift 22 jul 1939 med Karl Alfred Jansson. Skogsarbetare. Född 23 okt 1913 i Tjällmo (E). Flyttade 1989 till Östermalmsv. 40 B, Finspång, Risinge (E).

Barn:

Karl Agne Gustav Jansson. Född 13 feb 1941 i Risinge (E). (Se tabell 196, s. ).

Inger Birgitta Jansson. Född 7 apr 1943 i Risinge (E).

Tabell 193

(generation 7)

Från tabell 192.

Kerstin Tyra Vivianne Nilsson. Telefonist. Född 10 jun 1939 i Finspångs BB, Risinge (E).

Gift 25 maj 1958 med Arne Ingemar Johansson. Byggn.arbetare. Född 26 jun 1934 i Ängelholm (L).

Barn:

Ann Kerstin Johansson. Född 1 jun 1958 i Risinge (E). (Se tabell 194, s. ).

Per Arne Johansson. Född 24 dec 1959 i Risinge (E). (Se tabell 195, s. ).

Tabell 194

(generation 8)

Från tabell 193.

Ann Kerstin Johansson. Barnskötare. Född 1 jun 1958 i Risinge (E).

Gift 29 dec 1984 med Taisto Petäjäjärvi. Metallarbetare. Född 20 dec 1959 i Rauna, Finland.

Barn:

Andreas Taisto Petäjäjärvi. Född 14 nov 1980 i Risinge (E).

Tabell 195

(generation 8)

Från tabell 193.

Per Arne Johansson. Arbetsledare. Född 24 dec 1959 i Risinge (E).

Gift 1:o 18 dec 1982 med Arja Anita Hievelä. Född 21 dec 1962 i Inari, Finland. Flyttade med barnet 2 mar 1987 till Finland. Skild 12 aug 1987

Barn:

Therese Anita Johansson. Född 20 apr 1985 i Risinge (E). Flyttade 2 mar 1987 till Finland.

Gift 2:o 14 maj 1988 med Susanne Toino Birgita Kohtamäki. Undersköterska. Född 10 maj 1964 i Hällestad (E).

Barn:

Lovisa Susanna Johansson. Född 8 aug 1988 i Risinge (E).

Klara Birgitta Johansson. Född 16 jun 1990 i Risinge (E).

Tabell 196

(generation 7)

Från tabell 192.

Karl Agne Gustav Jansson. Byggn.snickare. Född 13 feb 1941 i Risinge (E). Inga barn antecknade.

Gift 7 sep 1963 med Gunni Ulla Britta Larsson. Affärsbiträde. Född 22 jan 1945 i Hultsfred (H).

Tabell 197

(generation 6)

Från tabell 191.

Arne Gustav Emanuel Nilsson. Byggn.snickare. Född 17 jul 1919 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Död 7 okt 1969 i Egnahemsv. 2, Risinge (E).

Gift 18 aug 1945 med Karin Maria Lundqvist. Född 7 feb 1921 i Stjärnorp (E). Död 31 jul 1989 i Oxhagsv 3 C, Risinge (E).

Barn:

Sören Arne Torsten Nilsson. Född 30 maj 1946 i Linköping (E). Ogift.

Tabell 198

(generation 5)

Från tabell 182.

Adolf (Alf) Emanuel Johansson. Småbrukare. Född 24 dec 1893 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Död 30 okt 1953 i Vattumannen 3, Risinge (E).

Gift 26 nov 1921 med Anna Teresia Larsson. Född 5 dec 1898 i Risinge (E). Död 2 jul 1951 i Risinge (E).

Barn:

Sven Rune Emanuel Johansson. Född 11 feb 1922 i Risinge (E). (Se tabell 199, s. ).

Alf Ansgar Reinhold Johansson. Född 4 feb 1924 i Risinge (E). (Se tabell 202, s. ).

Tabell 199

(generation 6)

Från tabell 198.

Sven Rune Emanuel Johansson. Född 11 feb 1922 i Risinge (E).

Gift 29 nov 1941 med Anna Margit Axenia Vastesson. Född 22 jun 1921 i Hällestad (E).

Barn:

Björn Rune Emanuel Johansson. Född 5 maj 1941 i Risinge (E). (Se tabell 200, s. ).

Tabell 200

(generation 7)

Från tabell 199.

Björn Rune Emanuel Johansson. Bilplåtslagare. Född 5 maj 1941 i Risinge (E).

Gift 2 jun 1962 med Gun-Britt Linnéa Johansson. Född 14 apr 1944 i Risinge (E).

Barn:

Björn Stefan Emanuel Johansson. Född 19 nov 1962 i Risinge (E). (Se tabell 201, s. ).

Anna Maria Johansson. Född 20 nov 1977 i Risinge (E).

Tabell 201

(generation 8)

Från tabell 200.

Björn Stefan Emanuel Johansson. Plåtslagare. Född 19 nov 1962 i Risinge (E).

Gift 1 aug 1987 med Anneli Ingrid Maria Bäck. Sjukv.bitr. Född 30 jul 1964 i Risinge (E).

Barn:

Niklas Stefan Johansson. Född 7 apr 1987 i Risinge (E).

Sabina Maria Johansson. Född 6 maj 1991 i Risinge (E).

Tabell 202

(generation 6)

Från tabell 198.

Alf Ansgar Reinhold Johansson. Planeringsman. Född 4 feb 1924 i Risinge (E).

Gift 23 jun 1947 med Margit Viola Maria Andersson. Född 6 jul 1924 i Risinge (E). Död 19 jul 1974 iRisinge (E).

Barn:

Majvor Maria Elisabet Johansson. Född 29 sep 1948 i Risinge (E). (Se tabell 203, s. ).

Bo Göran Reinhold Johansson. Född 18 jul 1952 i Risinge (E). (Se tabell 204, s. ).

Tabell 203

(generation 7)

Från tabell 202.

Majvor Maria Elisabet Johansson. Banktj.man. Född 29 sep 1948 i Risinge (E).

Gift 26 apr 1969 med Lars Tore Anders Melander. Född 26 maj 1945 i Borg, Norrköping (E).

Barn:

Lars Henrik Melander. Född 27 apr 1970 i Norrköping (E).

Tabell 204

(generation 7)

Från tabell 202.

Bo Göran Reinhold Johansson. Skogsarbetare. Född 18 jul 1952 i Risinge (E).

Gift 30 jul 1977 med Inger Maria Axelsson. Förskollärare. Född 3 maj 1951 i Västra Vingåker (D).

Barn:

Bo Erik Johansson. Född 3 jul 1974 i Risinge (E).

Per Anders Johansson. Född 13 jun 1979 i Risinge (E).

Tabell 205

(generation 5)

Från tabell 182.

Carl Henrik Johansson. Arr. vid Ruggestorp, Hällestad. Född 23 maj 1897 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Död 17 mar 1977 i Hällestad (E).

Gift 28 apr 1923 med Judit Viktoria Andersson. Född 3 nov 1898 i Hällestad (E). Död 28 feb 1979 i Pensionärshemmet i Sonstorp, Hällestad (E).

Barn:

Karl Henrik Adolf Johansson. Född tvilling 14 jan 1924 i Ruggestorp, Hällestad (E). (Se tabell 206, s. ).

Maj Britt Viktoria Johansson. Född 14 jan 1924 i Ruggestorp, Hällestad (E).

Tabell 206

(generation 6)

Från tabell 205.

Karl Henrik Adolf Johansson. Arrendator vid Ruggestorp, Hällestad. Född tvilling 14 jan 1924 i Ruggestorp, Hällestad (E). Flyttade 10 apr 1970 till Bryttjorp Sg, Stjärnorp (E).

Gift 16 maj 1953 med Eivor Dagmar Ingegärd Davidsson. Född 31 dec 1930 i Stjärnorp (E).

Barn:

Gunbritt Ingegärd Johansson. Född 3 aug 1954 i Ruggestorp, Hällestad (E). (Se tabell 207, s. ).

Ingrid Linnéa Johansson. Född 19 okt 1955 i Ruggestorp, Hällestad (E). Adress 10 apr 1994 Hällestadsv. 51, Ljungsbro. Ogift.

Tabell 207

(generation 7)

Från tabell 206.

Gunbritt Ingegärd Johansson. Född 3 aug 1954 i Ruggestorp, Hällestad (E). Adress Rydsv. 312 A, 582 50 Linköping (E). Ogift.

Barn uä med.

Barn:

okänt kön o namn NN. Född 1983.

okänt kön o namn NN. Född 1986.

Tabell 208

(generation 5)

Från tabell 182.

Hilda Amalia Johansson. Född 1 sep 1899 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Död 23 aug 1978 i Sankt Lars, Linköping (E).

Gift 3 nov 1922 med David Julius Petersson. Byggn.snick. Född 15 mar 1883 i Hällestad (E). Död 5 jan 1979 i Linköping (E).

Barn:

Karin Birgit Viola Petersson. Född 4 dec 1922 i Hällestad (E). (Se tabell 209, s. ).

Alf David Esaias Petersson. Född 6 jul 1929 i Hällestad (E). (Se tabell 210, s. ).

Tabell 209

(generation 6)

Från tabell 208.

Karin Birgit Viola Petersson. Född 4 dec 1922 i Hällestad (E).

Gift 26 maj 1951 med Karl Valfrid Svensson. Elmontör. Född 25 aug 1918 i Ljung (E).

Barn:

Sven Ove Roland Svensson. Född 4 jul 1957 i Domkyrko, Linköping (E). Ogift.

Tabell 210

(generation 6)

Från tabell 208.

Alf David Esaias Petersson. Glasmästeriarbetare. Född 6 jul 1929 i Hällestad (E).

Gift 18 jul 1953 med Solveig Märta Ingeborg Hill. Tekn.bitr. Född 6 okt 1931 i Linköping (E).

Barn:

Märth Lise-Lott Petersson. Född 22 feb 1955 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 211, s. ).

Lena Maria Petersson. Född 7 jul 1957 i Domkyrko, Linköping (E).

Tabell 211

(generation 7)

Från tabell 210.

Märth Lise-Lott Petersson. Ekonom. Född 22 feb 1955 i Domkyrko, Linköping (E).

Gift 25 aug 1979 med Jan-Christer Johansson. Vårdare. Född 20 okt 1955 i Domkyrko, Linköping (E).

Barn:

Ida Karin Johansson. Född 21 jun 1979 i Domkyrko, Linköping (E).

Sara Märtha Johansson. Född 11 sep 1981 i Domkyrko, Linköping (E).

Tabell 212

(generation 5)

Från tabell 182.

Sven Georg Johansson. Arrendator. Född 1 okt 1904 i Sjöbackatorp, Stjärnorp (E). Levde 8 jun 1994.

Gift 9 okt 1926 med Signe Elisabet Andersson. Född 1 jan 1904 i Hällestad (E). Död 25 dec 1974i Askerssund, Hammar (T). Begravd i Hällestad (E).

Barn:

Sven Evald Emanuel Johansson. Född 12 nov 1926 i Hällestad (E). (Se tabell 213, s. ).

Stig Erland Georg Johansson. Född 5 nov 1928 i Vånga (E). (Se tabell 214, s. ).

Nils Erik Georg Johansson. Född 31 dec 1930 i Vånga (E). (Se tabell 216, s. ).

Kaj Tore Olof Johansson. Född 1 jun 1934 i Vånga (E). (Se tabell 218, s. ).

Sune Olof Arne Johansson. Född 5 apr 1940 i Vånga (E). Ogift.

Tabell 213

(generation 6)

Från tabell 212.

Sven Evald Emanuel Johansson. Arrendator. Född 12 nov 1926 i Hällestad (E). Flyttade till Godegård (E). Adress bor i Motala (E).

Gift 17 jun 1953 med Berta Karolina Åstrand. Född 2 feb 1928 i Klockrike (E).

Barn:

Gunnel Elisabet Karolina Johansson. Född 18 aug 1954 i Godegård (E).

Sven Anders Örjan Johansson. Född 9 jul 1957 i Godegård (E).

Boel Ann-Cathrine Margareta (Johansson) Åstrand. Född 25 maj 1965 i Kristberg (E).

Tabell 214

(generation 6)

Från tabell 212.

Stig Erland Georg Johansson. Skogsarbetare. Född 5 nov 1928 i Vånga (E).

Gift 20 aug 1960 med Elsa Ing-Mari Johansson. Född 17 sep 1941 i Linköping (E).

Barn:

Anders Erland Ingemar Johansson. Född 25 jan 1962 i Kristberg (E). (Se tabell 215, s. ).

Lars Arne Georg Johansson. Född 23 sep 1964 i Kristberg (E).

Tabell 215

(generation 7)

Från tabell 214.

Anders Erland Ingemar Johansson. Driftstekniker. Född 25 jan 1962 i Kristberg (E).

Gift 22 jun 1990 med Ann Gina Irene Gunnarsdotter. Född 30 aug 1962 i Västra Stenby (E). Bytt E-namn?

Barn:

Zandra Jennifer Therése Johansson. Född 3 jan 1982 i Motala (E).

Pierre Anders Rickard Johansson. Född 1 nov 1984 i Motala (E).

Emelie Sanna Nathalie Johansson. Född 26 jul 1988 i Motala (E).

Tabell 216

(generation 6)

Från tabell 212.

Nils Erik Georg Johansson. Skogsarbetare. Född 31 dec 1930 i Vånga (E).

Gift 24 maj 1958 med Brita Maria Emanuelsson. Född 24 sep 1938 i Motala (E).

Barn:

Agneta Maria Johansson. Född 19 jul 1959 i Kristberg (E).

Nils Magnus Johansson. Född 10 feb 1962 i Kristberg (E). (Se tabell 217, s. ).

Annika Elisabet Johansson. Född 6 maj 1968 i Kristberg (E).

Tabell 217

(generation 7)

Från tabell 216.

Nils Magnus Johansson. Egen företagare. Född 10 feb 1962 i Kristberg (E).

Gift 25 dec 1990 med Susanne Elisabet Nilsson. Exp.förest. Född 8 apr 1958.

Barn:

Fredrik Magnus Johansson. Född 9 feb 1987 i Vallerstad (E).

Daniel Erik Johansson. Född 5 aug 1989 i Motala (E).

Tabell 218

(generation 6)

Från tabell 212.

Kaj Tore Olof Johansson. Åkeriägare. Född 1 jun 1934 i Vånga (E).

Gift 6 aug 1966 med Maja Hilma Matilda Johansson. Sjuksköterska. Född 18 nov 1934 i Värnamo (F).

Barn:

Per Tore Gustav Johansson. Född 24 okt 1968 i Säby (F).

Karin Maria Elisabet Johansson. Född 30 apr 1970 i Säby (F).

Ulf Georg Johansson. Född 16 jan 1973 i Säby (F).

Tabell 219

(generation 3)

Från tabell 179.

Anders Fredrik Svartling. Torpare. Född 23 dec 1832 i Djurshyttan, Hällestad (E). Död 21 nov 1894 i Stenkullen, Stockhult, Hällestad (E). Inga barn antecknade.

Gift 1858 i Hällestad (E) med Johanna Jonasdotter. Född 8 mar 1819 i Kristberg (E). Död i åldersbräcklighet 19 okt 1904 i Brevens Bruk. Begravd i fs, Asker (T).

Tabell 220

(generation 3)

Från tabell 179.

Samuel Vilhelm Svartling. Hammarsmedsmästare i Boxholm. Född 24 dec 1838 i Djurshyttan, Hällestad (E). Död (orsak ej angiven) 21 sep 1891 i Boxholm, Åsbo (E). Samuel Vilhelm var smeddräng hos hammasmedsmästare Carl Anders Herman i Folkström Hällestad. År 1861 dräng hos mästaren Carl Johan Bruhn i Grytgöl. Två år senare flyttade han till Christinefors Bruk Tjällmo (E) som smeddräng. Blev gift där. År 1866 flyttade familjen till Susendal Tjällmo (E) och 1867 till Ekeby, där Samuel Vilhelm kom att ha anställning till sin död vid Boxholms Järnbruk.

Gift 9 okt 1864 i Tjällmo (E) med Eva Charlotta Vulcan. Född 24 aug 1840 i Tjällmo (E). Död i cancer 12 okt 1925 i Ekeby (E).

Barn:

Carl Johan Vilhelm Svartling. Född 19 nov 1864 i Kristinefors, Tjällmo (E). Död 7 jul 1941 i Risinge (E). (Se tabell 221, s. ).

Oskar Emil Svartling. Född 30 jul 1868 i Ekeby (E). Flyttade 10 maj 1890 till USA.

Ernst Teodor Svartling. Född 2 dec 1870 i Ekeby (E). Flyttade 19 dec 1890 till USA.

Malkom Fredrik Svartling. Född 24 feb 1873 i Ekeby (E). Död i lunginflam. 10 apr 1873 i Ekeby (E).

Thorilda Amalia Charlotta Svartling. Född 6 mar 1874 i Ekeby (E). Död i lunginflam. 14 apr 1874 i Ekeby (E).

Elin Maja Svartling. Född 29 maj 1875 i Ekeby (E). Död 4 jan 1954 i Ekeby (E). (Se tabell 229, s. ).

Arvid Sigfrid Svartling. Född 1 apr 1878 i Ekeby (E). Död (orsak ej angiven) 29 apr 1878 i Ekeby (E).

Gerhild Charlotta Svartling. Född 10 apr 1879 i Ekeby (E). Flyttade 13 jul 1897 till USA.

Karl Emanuel Svartling. Född 20 maj 1880 i Ekeby (E). Död 27 jul 1950 i Olaus Petri, Helsingfors, Finland. (Se tabell 234, s. ).

Helga Lovisa Svartling. Född 3 aug 1881 i Åsbo (E). Död i difteri 15 feb 1883 i Åsbo (E).

Tabell 221

(generation 4)

Från tabell 220.

Carl Johan Vilhelm Svartling. Montör vid Stal, Finspång. Född 19 nov 1864i Kristinefors, Tjällmo (E). Död 7 jul 1941 i Risinge (E).

Gift 1:o 16 nov 1901 med Klara Petronella Jonsdotter. Född 21 maj 1865 i Säfnäs (W). Död 24 okt 1907i Göteborg, Risinge (E).

Barn:

Anna Charlotta Svartling. Sjuksköterska. Född 17 nov 1902 i Risinge (E). Död 26 feb 1979 i Västanfors (U). Ogift.

Bror Vilhelm Svartling. Kontorist. Född 4 maj 1905 i Risinge (E). Död 6 nov 1945 i "Göteborg (O)", Lotorp, Risinge (E). Ogift.

Gift 2:o 24 sep 1910 med Hilda Elisabet Gustavsson. Född 14 mar 1881 i Hällestad (E). Död 18 feb 1949 i Ålderdomshemmet, Risinge (E).

Barn:

Karl Erik Gustav Svartling. Född 12 sep 1911 i Risinge (E). Död 15 dec 1971 i Brantebergsv. 5, Stg 7, Risinge (E). (Se tabell 222, s. ).

Sune Henrik Emanuel Svartling. Född 17 mar 1915 i Risinge (E). Död 20 jan 1990 i Villav. 10, Klubben 7, Risinge (E). (Se tabell 225, s. ).

Bertil Teodor Svartling. Född 8 aug 1924 i Risinge (E). (Se tabell 228, s. ).

Tabell 222

(generation 5)

Från tabell 221.

Karl Erik Gustav Svartling. Övermontör. Född 12 sep 1911 i Risinge (E). Död 15 dec 1971 i Brantebergsv. 5, Stg 7, Risinge (E).

Gift 26 dec 1936 med Stina Augusta Johansson. Gravör. Född 22 maj 1913 i Risinge (E).

Barn:

Karin Kristina Svartling. Född 1 jun 1945 i Lorebo, Risinge (E). (Se tabell 223, s. ).

Annika Kristina Svartling. Född 31 mar 1951 i Trådslingan 12, Risinge (E). (Se tabell 224, s. ).

Tabell 223

(generation 6)

Från tabell 222.

Karin Kristina Svartling. Kontorist. Född 1 jun 1945 i Lorebo, Risinge (E).

Gift 30 nov 1968 med Per Olof Sivert Hansson. Född 12 jul 1938 i Sund (E). Skild 28 okt 1975.

Barn:

Anna Elisabet Hansson. Född 3 mar 1971 i Sankt Lars, Linköping (E). Ogift.

Tabell 224

(generation 6)

Från tabell 222.

Annika Kristina Svartling. Född 31 mar 1951 i Trådslingan 12, Risinge (E).

Gift 19 maj 1979 med Lars Olof Andersson. Typograf. Född 30 aug 1948 i Sollentuna (AB).

Barn:

Erik Olof Svartling Andersson. Född 21 jul 1979 i Sundbyberg (AB).

Karin Susanna Svartling Andersson. Född 21 feb 1986 i Hammarby (AB).

Tabell 225

(generation 5)

Från tabell 221.

Sune Henrik Emanuel Svartling. Reparatör. Född 17 mar 1915 i Risinge (E). Död 20 jan 1990 i Villav. 10, Klubben 7, Risinge (E).

Gift 23 jun 1944 med Anna Helena Stoltz. Född 7 okt 1917 i Överkalix (BD).

Barn:

Per Anders Svartling. Född 6 sep 1945 i Risinge (E). (Se tabell 226, s. ).

Bror Henrik Svartling. Född 12 mar 1949 i Risinge (E). (Se tabell 227, s. ).

Tabell 226

(generation 6)

Från tabell 225.

Per Anders Svartling. Montör. Född 6 sep 1945 i Risinge (E).

Gift 10 sep 1975 med Eva-Karin Jonasson. Född 22 mar 1950 i Limhamn (M).

Barn:

Maria Helena Svartling. Född 25 jul 1976 i Slottstaden (M).

Anna Pernilla Svartling. Född 13 sep 1978 i Slottstaden (M).

Tabell 227

(generation 6)

Från tabell 225.

Bror Henrik Svartling. Född 12 mar 1949 i Risinge (E).

Gift med Vanna Angsawat. Född 15 apr 1956.

Tabell 228

(generation 5)

Från tabell 221.

Bertil Teodor Svartling. Förgyllare. Född 8 aug 1924 i Risinge (E).

Gift 1:o 20 apr 1957 med Anna Hildegard Nilsson. Född 6 apr 1924. Skild 16 feb 1966.

Gift 2:o med Anna Hildegard Nilsson. Född 6 apr 1924. Inga barn antecknade.

Tabell 229

(generation 4)

Från tabell 220.

Elin Maja Svartling. Född 29 maj 1875 i Ekeby (E). Död 4 jan 1954 i Ekeby (E).

Gift 15 apr 1900 med Per Alfred Lindgren. Född 22 maj 1865 i Hällestad (E). Död 14 dec 1938 i Ekeby (E).

Barn:

Per Erik Vilhelm Lindgren. Född 18 maj 1906 i Ekeby (E). Död 19 jul 1983 i Martinv.15, Boxholm, Ekeby (E). (Se tabell 230, s. ).

Tore Emanuel Lindgren. Född 23 aug 1914 i Ekeby (E). Död 13 aug 1975 i Gjutarev. 8, Boxholm, Ekeby (E). (Se tabell 231, s. ).

Tabell 230

(generation 5)

Från tabell 229.

Per Erik Vilhelm Lindgren. Född 18 maj 1906 i Ekeby (E). Död 19 jul 1983 i Martinv.15, Boxholm, Ekeby (E). Inga barn antecknade, men en adoptivdotter, Eva Kristina (adoptivdot.) Lindgren f. 8 aug 1948 i Torpa.

Gift 17 dec 1932 med Agnes Alvida Mårtensson. Född 17 jun 1908 i Malexander (E). Död 8 apr 1982 iMartinv.15, Boxholm, Ekeby (E).

Tabell 231

(generation 5)

Från tabell 229.

Tore Emanuel Lindgren. Född 23 aug 1914 i Ekeby (E). Död 13 aug 1975 i Gjutarev. 8, Boxholm, Ekeby (E). Flyttade 9 apr 1985 från Matteus, Norrköping (E).

Gift 28 okt 1950 med Barbro Gunilla Andersson. Född 28 jan 1916 i (Södra Ny), Ny-Huggenäs (S).

Barn:

Per Ola Anders Lindgren. Född 26 aug 1954 i Ekeby Södra (E). (Se tabell 232, s. ).

Per Fredrik Lindgren. Född 8 maj 1956 i Ekeby Södra (E). (Se tabell 233, s. ).

Tabell 232

(generation 6)

Från tabell 231.

Per Ola Anders Lindgren. Född 26 aug 1954 i Ekeby Södra (E).

Gift 9 maj 1980 med Eva Cecilia Högdal. Född 23 okt 1954 i Gustav Adolf, Borås (P).

Barn:

Anna Cecilia Lindgren. Född 13 apr 1981 i Gustav Adolf, Borås (P).

Tabell 233

(generation 6)

Från tabell 231.

Per Fredrik Lindgren. Fotograf. Född 8 maj 1956 i Ekeby Södra (E).

Gift 21 dec 1989 med Anna-Lena Elisabet Gedda. Född 6 sep 1950 i Sala, Fläckebo (U).

Barn:

Tim Tore Lindgren. Född 5 dec 1989 i Vrangelsg. 22, Maria, Helsingborg (M).

Tabell 234

(generation 4)

Från tabell 220.

Karl Emanuel Svartling. Född 20 maj 1880 i Ekeby (E). Död 27 jul 1950 i Olaus Petri, Helsingfors, Finland.

Gift 22 dec 1917 med Alma Astrid Aurora Julin. Född 1 dec 1891 i Helsingfors, Finland. Död 16 sep 1956 i Olaus Petri, Helsingfors, Finland.

Barn:

Nils Emanuel Svartling. Född 21 jun 1919 i Helsingfors, Finland. (Se tabell 235, s. ).

Inga Astrid Svartling. Född 27 dec 1928 i Helsingfors, Finland. Död 12 jul 1943 i Helsingfors, Finland.

Tabell 235

(generation 5)

Från tabell 234.

Nils Emanuel Svartling. Född 21 jun 1919 i Helsingfors, Finland.

Gift 28 maj 1950 med Heljä Tyyni Ylöstalo. Född 3 okt 1926 i Helsingfors, Finland.

Barn:

Nils Erik Svartling. Född 9 maj 1953 i Helsingfors, Finland.

Tabell 236

(generation 3)

Från tabell 179.

Ulrika (Ulla) Karolina Svartling. Född 20 okt 1840 i Djurshyttan, Hällestad (E). Död av ålderssvaghet 17 maj 1929 i Hultet, Algustorp, Regna (E).

Gift 1867 i Hällestad (E) med Carl August Vennerström. Torpare. Född 5 apr 1840 i Karlskoga (T). Död av ålderssvaghet 21 feb 1923 i Hultet, Algustorp, Regna (E).

Barn:

Carl Fredrik Vennerström. Född 13 okt 1868 i Svartorp, Hällestad (E). Död 17 feb 1878 i Hultet, Algustorp, Regna (E).

Axel Emil Vennerström. Född 30 maj 1872 i Hultet, Algustorp, Regna (E). Flyttade svårläst 23 feb 1908 till Kongo el Kenya.

Adolf Emanuel Vennerström. Född 12 apr 1874 i Hultet, Algustorp, Regna (E). Död 30 sep 1960 i Adolfsberg, Ljusfalls Ög, Hällestad (E). (Se tabell 237, s. ).

Maria Eleonora Vennerström. Född 30 sep 1876 i Hultet, Algustorp, Regna (E). Död 21 okt 1947 i Östra Fåglavik (S). (Se tabell 241, s. ).

Karl Oskar Vennerström. Född 23 jun 1879 i Hultet, Algustorp, Regna (E). Flyttade 11 aug 1903 från Regna (E) till Hällestad (E). Ej hittats där 1902-1904, ej heller senare.

Selma Axelina Vennerström. Född 13 apr 1882 i Hultet, Algustorp, Regna (E). Död 18 sep 1965 i Gustav Vasa, Stockholm (AB). (Se tabell 245, s. ).

Edla Matilda Vennerström. Född 30 apr 1885 i Hultet, Algustorp, Regna (E). Död 17 mar 1959 i Björkö Mg 2:44, Furulund, Regna (E). (Se tabell 250, s. ).

Tabell 237

(generation 4)

Från tabell 236.

Adolf Emanuel Vennerström. Byggmästare. Född 12 apr 1874 i Hultet, Algustorp,Regna (E). Död 30 sep 1960 i Adolfsberg, Ljusfalls Ög, Hällestad (E).

Gift 1:o 25 maj 1912 med Augusta Sofia Venell. Född 27 jan 1883 i Regna (E). Död 28 okt 1918 i Adolfsberg, Ljusfalls Ög, Hällestad (E).

Barn:

Karl Adolf Vennerström. Född tvilling 19 nov 1914 i Adolfsberg, Ljusfalls Ög, Hällestad (E).

Nils Adolf Vennerström. Född tvilling 19 nov 1914 i Adolfsberg, Ljusfalls Ög, Hällestad (E). Död 22 jan 1919 i Adolfsberg, Ljusfalls Ög, Hällestad (E).

Birgit Augusta Elisabet Vennerström. Född 25 maj 1918 i Adolfsberg, Ljusfalls Ög, Hällestad (E). Död 22 jul 1919 i Adolfsberg, Ljusfalls Ög, Hällestad (E).

Gift 2:o 14 maj 1921 med Anna Emelia Andersson. Född 19 jan 1882 i Hällestad (E). Död 29 sep 1969 iAdolfsberg, Ljusfalls Ög, Hällestad (E).

Barn:

Anna Margareta Vennerström. Född 18 jan 1923 i Adolfsberg, Ljusfalls Ög, Hällestad (E). (Se tabell 238, s. ).

Nils Adolf Emanuel Wennerström. Född 22 maj 1925 i Adolfsberg, Ljusfalls Ög, Hällestad (E). (Se tabell 239, s. ).

Tabell 238

(generation 5)

Från tabell 237.

Anna Margareta Vennerström. Sjuksköterska. Född 18 jan 1923 i Adolfsberg, Ljusfalls Ög, Hällestad (E).

Gift 2 aug 1975 med Bengt Rudolf Hedlén. Socialdirektör i Malmö. Född 12 mar 1921 i Sala (U). Inga barn antecknade.

Tabell 239

(generation 5)

Från tabell 237.

Nils Adolf Emanuel Wennerström. Ingenjör. Född 22 maj 1925 i Adolfsberg, Ljusfalls Ög, Hällestad (E).

Gift 8 jul 1951 med Lilly Anna Lisa Carolina Bergman. Född 24 okt 1924 i Nikolai, Örebro (T).

Barn:

Gunilla Ann Elisabet Wennerström. Född 4 dec 1956 i Köping (U). (Se tabell 240, s. ).

Tabell 240

(generation 6)

Från tabell 239.

Gunilla Ann Elisabet Wennerström. Född 4 dec 1956 i Köping (U). Adress 21 maj 1987 folkbokf. Sätaholm, Vellinge.

Gift 22 jun 1988 med Nils Eskil Brodde. Född 11 jun 1956 i Västra Ingelstad (M).

Barn:

Sara Ann Carolina Brodde. Född 23 sep 1988 i Västra Ingelstad (M).

Anna Maria Brodde. Född 9 okt 1990 i Västra Ingelstad (M).

Andreas Nils Olof Brodde. Född 2 sep 1993 i Västra Ingelstad (M).

Tabell 241

(generation 4)

Från tabell 236.

Maria Eleonora Vennerström. Född 30 sep 1876 i Hultet, Algustorp, Regna (E). Död 21 okt 1947 i Östra Fåglavik (S).

Barn uä med.

Barn:

Gunnar Harry Vennerström. Född 24 mar 1902 i Regna (E). Död 12 feb 1986 i Villav. 12, Klubben 4, Finspång, Risinge (E). (Se tabell 242, s. ).

Gift 19 nov 1916 med Karl Gustav Leonard Tjernberg. Född 21 jun 1865. Död 26 sep 1943 i Östra Fåglavik (S).

Barn:

Karl Gustav Ingemar Tjernberg. Född 28 maj 1920 i Karlskoga (T). Ogift.

Tabell 242

(generation 5)

Från tabell 241.

Gunnar Harry Vennerström. Byggmästare. Född 24 mar 1902 i Regna (E). Död 12 feb 1986 i Villav. 12, Klubben 4, Finspång, Risinge (E).

Gift 12 dec 1925 i Hällestad (E) med Hanna Elisabet Karlsson. Född 12 dec 1905 i Hällestad (E). Död 25 feb 1991 i Villav. 12, Klubben 4, Finspång, Risinge (E).

Barn:

Gösta Rune Gunnar Vennerström. Född 4 feb 1926 i Hällestad (E). (Se tabell 243, s. ).

Ingrid Linnéa Vennerström. Född 21 nov 1927 i Hällestad (E).

Tabell 243

(generation 6)

Från tabell 242.

Gösta Rune Gunnar Vennerström. Född 4 feb 1926 i Hällestad (E).

Gift 20 dec 1952 med Eva Inga-Lisa Nilsson. Född 5 okt 1929 i Hällestad (E). Död 14 apr 1990 i Vassmolösa, Arby (H).

Barn:

Annette Elisabet Vennerström. Född 15 mar 1953 i Hällestad (E). (Se tabell 244, s. ).

Birgitta Maria Vennerström. Född 4 jun 1966 i Husie (M). Ogift.

Tabell 244

(generation 7)

Från tabell 243.

Annette Elisabet Vennerström. Född 15 mar 1953 i Hällestad (E).

Gift 29 jul 1982 med Carl Erik Georg Olsson. Född 1 aug 1944 i Ystad (M).

Barn:

Carl-Fredrik Alexander Olsson. Född 1 feb 1983 i Sankt Petri, Malmö (M).

Carl-Gustav Sebastian Olsson. Född 27 jun 1984 i Sankt Petri, Malmö (M).

Tabell 245

(generation 4)

Från tabell 236.

Selma Axelina Vennerström. Född 13 apr 1882 i Hultet, Algustorp, Regna (E). Död 18 sep 1965 i Gustav Vasa, Stockholm (AB).

Gift 22 jul 1899 med August Albin Pettersson Lund. Journalist. Född 15 mar 1876 i Nytorp, Vingåker (D). Död 8 apr 1927 i Engelbrekt, Stockholm (AB).

Barn:

Elma Margareta Lund. Född 23 sep 1899 i Regna (E). Död 8 sep 1977 i Gustav Vasa, Stockholm (AB). (Se tabell 246, s. ).

Albin Bernhard Lund. Född 20 aug 1904 i Stora Malm (D). Död 7 feb 1964 i Sveav. 95, Gustav Vasa, Stockholm (AB). (Se tabell 247, s. ).

Per Bo Lund. Född 23 jan 1907 i N, Norrköping (E). Död 9 apr 1978 i Gustav Vasa, Stockholm (AB). (Se tabell 248, s. ).

Tabell 246

(generation 5)

Från tabell 245.

Elma Margareta Lund. Född 23 sep 1899 i Regna (E). Död 8 sep 1977 i Gustav Vasa, Stockholm (AB). Inga barn antecknade.

Gift 15 jun 1930 i Sankt Johannis, Stockholm (AB) med Gunnar Karl Oskar Ahrn. Född 17 jan 1897 i Sankt Johannis, Stockholm (AB). Skild 7 apr 1942

Tabell 247

(generation 5)

Från tabell 245.

Albin Bernhard Lund. Sjukbärare. Född 20 aug 1904 i Stora Malm (D). Död 7 feb 1964 i Sveav. 95, Gustav Vasa, Stockholm (AB). Inga barn antecknade.

Gift 10 okt 1942 i Gustav Vasa, Stockholm (AB) med Alice Kristina Tunfors. Född 10 apr 1913 i Gustav Vasa, Stockholm (AB).Död 14 sep 1989 i Gustav Vasa, Stockholm (AB). Inga barn antecknade.

Tabell 248

(generation 5)

Från tabell 245.

Per Bo Lund. Kemigraf. Född 23 jan 1907 i N, Norrköping (E). Död 9 apr 1978 i Gustav Vasa, Stockholm (AB).

Gift 16 apr 1932 i Sankt Johannis, Stockholm (AB) med Elsa Matilda Björklund. Född 20 feb 1905 i Kungsholmen, Stockholm (AB) . Skild 2 jun 1948.

Barn:

Gerd Elsa Lund. Född 12 mar 1930 i Sofia, Stockholm (AB). (Se tabell 249, s. ).

Gun Eivor Lund. Född 3 jun 1933 i Sofia, Stockholm (AB). Ogift.

Tabell 249

(generation 6)

Från tabell 248.

Gerd Elsa Lund. Född 12 mar 1930 i Sofia, Stockholm (AB). Adress , bor i Huddinge (AB).

Gift 9 jun 1951 med Charles Ferdinand Källman. Född 9 nov 1927.

Tabell 250

(generation 4)

Från tabell 236.

Edla Matilda Vennerström. Född 30 apr 1885 i Hultet, Algustorp, Regna (E). Död 17 mar 1959 i Björkö Mg 2:44, Furulund, Regna (E).

Gift 5 maj 1908 i Regna (E) med Klas August Landerholm. Arrendator. Född 15 jul 1886 i Nynäs, Östra Kattala, Regna (E). Död 18 maj 1969 i Furulund, Regna (E).

Barn:

Bertil Harry Landerholm. Född 14 mar 1907 i Regna (E). Död 6 feb 1910 i Klockaregården, Regna (E).

Karl Bernhard Landerholm. Född 13 jan 1909 i Regna (E). Död 12 sep 1970 i Gröna v. 18 a, Lokatten 3, Finspång, Risinge (E). (Se tabell 251, s. ).

Elma Ottilia Landerholm. Född 13 jan 1911 i Klockaregården, Regna (E). Flyttade till Sankt Olai, Norrköping (E). Att gå igenom 9 inflyttningsböcker för Sankt Olai (1923-31) har PÄ ej kunnat åtaga sig. Vidare öden okända.

Silena Margareta Landerholm. Född 22 sep 1913 i Åstugan, Björke Ög, Regna (E). Flyttade 31 dec 1933 från Risinge (E). Har ej hittats som inflyttad 1933-1934.

Margit Linnéa Landerholm. Född 20 feb 1919 i Igelfors, Regna (E). (Se tabell 253, s. ).

Lilly Karin Cecilia Landerholm. Född 2 mar 1925 i Furulund, Regna (E). (Se tabell 256, s. ).

Tabell 251

(generation 5)

Från tabell 250.

Karl Bernhard Landerholm. Född 13 jan 1909 i Regna (E). Död 12 sep 1970 iGröna v. 18 a, Lokatten 3, Finspång, Risinge (E).

Gift 1 jul 1939 med Rut Ingeborg Karlsson. Född 4 jan 1912 i Vreta Kloster (E).

Barn:

Maud Ingeborg Landerholm. Född 6 jun 1940 i Risinge (E). (Se tabell 252, s. ).

Tabell 252

(generation 6)

Från tabell 251.

Maud Ingeborg Landerholm. Sjuksköterska. Född 6 jun 1940 i Risinge (E).

Gift 5 jun 1965 med Per Evert Andersson. Butiksföreståndare. Född 18 mar 1933 i fs, Å (E).

Barn:

Per Fredrik Andersson. Född 25 okt 1966 i Risinge (E).

Tabell 253

(generation 5)

Från tabell 250.

Margit Linnéa Landerholm. Född 20 feb 1919 i Igelfors, Regna (E).

Gift 27 maj 1939 med Holger August Svensson. Bageriarbetare. Född .. jul 1913 i Matteus, Norrköping (E).

Barn:

Arne Roland Svensson. Född 17 maj 1938 i Sankt Olai, Norrköping (E). (Se tabell 254, s. ).

Björn Jonny Vilhelm Svensson. Född 2 okt 1939 i Sankt Olai, Norrköping (E). (Se tabell 255, s. ).

Carola Margareta Svensson. Född 16 jul 1943 i Sankt Olai, Norrköping (E).

Tabell 254

(generation 6)

Från tabell 253.

Arne Roland Svensson. Rörmontör. Född 17 maj 1938 i Sankt Olai, Norrköping (E).

Gift med Ulla Margareta Sjöberg. Född 8 jan 1941 i Hofors (X). Skild 26 apr 1978.

Tabell 255

(generation 6)

Från tabell 253.

Björn Jonny Vilhelm Svensson. Född 2 okt 1939 i Sankt Olai, Norrköping(E).

Gift med Kerstin Eugenia Jonsson. Född 27 jun 1935. Skild 26 sep 1978.

Tabell 256

(generation 5)

Från tabell 250.

Lilly Karin Cecilia Landerholm. Född 2 mar 1925 i Furulund, Regna (E).

Gift 8 feb 1947 med Karl Ivar Karlsson. Stationsbiträde. Född 17 jan 1924.

Barn:

Karin Monica Karlsson. Född 27 jun 1947 i Katarina, Stockholm (AB). (Se tabell 257, s. ).

Tabell 257

(generation 6)

Från tabell 256.

Karin Monica Karlsson. Född 27 jun 1947 i Katarina, Stockholm (AB).

Gift 23 nov 1968 med Lars Christer Endermark. Född 26 apr 1946 i Solna (AB).

Barn:

Karin Susanne Endermark. Född 23 mar 1969 i Boo, Nacka (AB).

Jennie Kristina Endermark. Född 5 aug 1971 i Boo, Nacka (AB).

Tabell 258

(generation 3)

Från tabell 179.

Emelia Matilda Svartling. Född 6 feb 1845 i Djurshyttan, Hällestad (E). Död 14 maj 1928 i Lotorp, Risinge (E). Emelia Matilda flyttade från föräldrahemmet i Djurshyttan, Hällestad (E) till Risinge 1860, där hon hade tjänst som piga tills hon gifte sig.

Gift 15 nov 1863 i Risinge (E) med August Rehnberg. Sågverksarbetare. Född 27 okt 1833 i Skedevi (E). Död i hjärnblödning 19 nov 1909 i Butbro Såg, Risinge (E).

Barn:

Emelia Matilda Rehnberg. Född 20 feb 1865 i Butbro, Risinge (E). Död i reumatisk feber 22 jun 1871 i Butbro, Risinge (E).

Johan August Rehnberg. Född 13 okt 1867 i Butbro, Risinge (E). Död (orsak ej angiven) 15 okt 1867 i Butbro, Risinge (E).

Hulda Christina Rehnberg. Född 8 jul 1870 i Butbro, Risinge (E). Död i slag 9 jul 1870 i Butbro, Risinge (E).

Carl Emil Rehnberg. Född 17 maj 1872 i Butbro, Risinge (E). Död 19 mar 1938 i Baracken, Butbro, Risinge (E). (Se tabell 259, s. ).

Johan Arvid Rehnberg. Född 6 feb 1875 i Butbro, Risinge (E). Död i slag 25 maj 1875 i Butbro, Risinge (E).

Hulda Olivia Rehnberg. Född 14 sep 1881 i Risinge (E). Död 28 mar 1912 i Åby Sg, Olivelund, Kullerstad (E). (Se tabell 261, s. ).

Tabell 259

(generation 4)

Från tabell 258.

Carl Emil Rehnberg. Sågverksarbetare. Född 17 maj 1872 i Butbro, Risinge (E). Död 19 mar 1938 i Baracken, Butbro, Risinge (E).

Gift 8 dec 1900 med Maria Charlotta Eriksson. Född 21 mar 1869 i Kimstad (E). Död 30 jul 1947 i Risinge (E).

Barn:

Elsa Maria Emelia Rehnberg. Född 4 feb 1903 i Butbro Såg, Risinge (E). Död 29 dec 1989 i Östra Eneby, Norrköpings (E). (Se tabell 260, s. ).

Tabell 260

(generation 5)

Från tabell 259.

Elsa Maria Emelia Rehnberg. Metallarbetare. Född 4 feb 1903 i Butbro Såg,Risinge (E). Död 29 dec 1989 i Östra Eneby, Norrköpings (E). Inga barn antecknade.

Gift 1 jun 1963 med Olof Tore Asplund. Sågverksarbetare fd. Född 19 feb 1910 i Riala (AB). Död 31 dec 1991 i Östra Eneby, Norrköping (E).

Tabell 261

(generation 4)

Från tabell 258.

Hulda Olivia Rehnberg. Född 14 sep 1881 i Risinge (E). Död 28 mar 1912 i Åby Sg, Olivelund, Kullerstad (E).

Gift med Karl Gustav Karlsson. Målare. Född 14 feb 1879 i Kullerstad (E). Död 5 apr 1950 i Skärblacka pappersbruk, Kullerstad (E).

Barn:

Klas Gustav Karlsson. Född 8 jan 1902 i Kullerstad (E). Död 27 dec 1906 i Kullerstad (E).

Ester Adela Karlsson. Född 15 jan 1907 i Kullerstad (E). Död 9 apr 1908 i Kullerstad (E).

Karl Emanuel (Karlsson) Rehnberg. Född 4 feb 1909 i Kullerstad (E). (Se tabell 262, s. ).

Anna Elisabet Karlsson. Född 6 feb 1911 i Kullerstad (E). Död 2 aug 1911 i Kullerstad (E).

Tabell 262

(generation 5)

Från tabell 261.

Karl Emanuel (Karlsson) Rehnberg. Målare. Född 4 feb 1909 i Kullerstad(E). Bytte efternamn till moderns flicknamn 1953.

Gift 29 nov 1930 med Ebba Maria Karlsson. Född 10 mar 1908 i Kimstad (E). Död 28 feb 1982 i Kullerstad (E). E-namn kan vara giftonamn?

Barn:

Karl Bertil Clifford Rehnberg. Född 30 aug 1932 i Fridhem, Haget, Kullerstad (E). (Se tabell 263, s. ).

Tabell 263

(generation 6)

Från tabell 262.

Karl Bertil Clifford Rehnberg. Ingenjör. Född 30 aug 1932 i Fridhem, Haget, Kullerstad (E).

Gift 6 aug 1955 med Inger Elisabet Ståhl. Född 11 nov 1933 i Sankt Olai, Norrköping (E).

Barn:

Clas Bertil Rehnberg. Född 24 jul 1957 i Huddinge (AB).

Lars Håkan Rehnberg. Född 23 nov 1958 i Huddinge (AB).

Tabell 264

(generation 2)

Från tabell 29.

Jan Jansson. Torpare. Född 8 jun 1808 i Stiggölshult, Hultema, Tjällmo (E). Död av ålderdom 20 jul 1891 i Fattighuset, Tjällmo (E). Makarna bodde först i torpet Måsen. Flyttade senare till Vänersborg, Hindstorp, år 1834 till torpet Sjölund och därifrån till torpet Brasket. År 1837 flyttade familjen till Emtatorp och 1839 till Knallen och därifrån till Göranstorp, båda under Trosby. År 1865 flyttade makarna till Bygget, Lämneå. Jan blev där av någon anledning oförmögen till arbete och makarna flyttade 1857 till en backstuga, Fallet, på Dråsa Norrgårds ägor. Jan beskrives i husf.l. som "ofärdig och oförmögen", men bodde efter hustruns död ensam kvar i Fallet tills 1889, då han flyttade till Fattighuset.

Gift 26 dec 1830 i Tjällmo (E) med Johanna Carlsdotter. Född 23 apr 1802 i Godegård (E). Död i lunginflammation 4 maj 1865 i Fallet, Dråsa Ng, Tjällmo (E).

Barn:

Johan Peter Jansson. Född 10 maj 1831 i Måsen, Ubbetorp, Tjällmo (E). Död (orsak ej angiven) 2 nov 1902 i Sandlyckan, Måsa, Tjällmo (E). (Se tabell 265, s. ).

Emeli Jansdotter. Född 9 nov 1834 i Vänersborg, Hindstorp, Tjällmo (E). Död i nervf. o tarmblödning 7 okt 1879 i Tannerfors fs, Linköping (E). (Se tabell 312, s. ).

Carl August Jansson. Född 6 feb 1837 i Brasket, Trosby, Tjällmo (E). Död okänt. (Se tabell 314, s. ).

Axel Vilhelm Jansson. Född 8 maj 1840 i Knallen, Trosby, Tjällmo (E). Död i svaghetsjukdom 10 maj 1840 i Knallen, Trosby, Tjällmo (E).

Tabell 265

(generation 3)

Från tabell 264.

Johan Peter Jansson. Född 10 maj 1831 i Måsen, Ubbetorp, Tjällmo (E). Död (orsak ej angiven) 2 nov 1902 i Sandlyckan, Måsa, Tjällmo (E). Johan Peter återkommer till föräldrahemmet i Göranstorp, Trosby 1850 efter att ha haft drängtjänst vid några gårdar. Gifter sig där och flyttar med familjen till Lämneå, där han står antecknad som "gifte drängen". År 1862 flyttar familjen till torpet Ekhagen under Svalnäs. År 1884 flyttar makarna och de då hemmavarande barnen till Sandlyckan, Måsa, Tjällmo.

Gift 24 sep 1853 med Matilda Charlotta Molin. Född 12 aug 1827 i Fivelstad (E). Död ålderdomskrämpor 18 jul 1909 i Sandlyckan, Måsa, Tjällmo (E).

Barn:

Carl Johan Johansson. Född 4 okt 1853 i Göranstorp, Trosby, Tjällmo (E). (Se tabell 266, s. ).

Axel Vilhelm Johansson. Född 19 dec 1855 i Göranstorp, Trosby, Tjällmo (E). Flyttade 28 maj 1888 till USA.

Johanna Charlotta Johansdotter. Född 7 aug 1858 i Lämneå, Tjällmo (E). Död 3 nov 1935 i Simonstorp, Hällestad (E). (Se tabell 267, s. ).

Emma Christina Johansdotter. Född 1 nov 1860 i Lämneå, Tjällmo (E). Död i barnsängsfeber 13 apr 1892 i Fattighuset, Motala (E). (Se tabell 293, s. ).

Oskar Edvard Johansson. Född 20 nov 1862 i Ekhagen, Svalnäs, Tjällmo (E). Flyttade 25 apr 1899 till USA.

Sofia Matilda Johansdotter. Född 17 okt 1865 i Ekhagen, Svalnäs, Tjällmo (E). Flyttade 28 apr 1892 till USA.

Anna Lovisa Johansdotter. Född 10 feb 1868 i Ekhagen, Svalnäs, Tjällmo (E). Död 25 jun 1953 i Hällestadsgården, Hällestad (E). (Se tabell 294, s. ).

Otto Ludvig Johansson. Född 3 dec 1871 i Ekhagen, Svalnäs, Tjällmo (E). Död (orsak ej angiven) 18 apr 1872 i Ekhagen, Svalnäs, Tjällmo (E).

Tabell 266

(generation 4)

Från tabell 265.

Carl Johan Johansson. Skomakare. Född 4 okt 1853 i Göranstorp, Trosby, Tjällmo (E). Carl Johan utflyttade från Tjällmo till Stockholm 1874. Den 5 nov 1874 skrevs han in i Göta livgarde. Han utskrevs ogift till Johannes församling 6 nov 1878. F.d. gardisten och skomakaren Carl Johan Johanssons nya adress var Roslagstorg 29. Dit flyttade samtidigt hans fästekvinna Johanna Lovisa Sandberg. Hon var änka och födde de två barnen. Carl Johan står ej omnämnd som fader i födelseböckerna, men väl i rotemansarkivets mantalsbok. Familjens adress var vid dotters död Stora Surbrunnsgatan 3 i Johannes fs. År 1881 flyttade paret från Surbrunnsgatan 3 till Roslagstullsg. 2 i Johannes förs. Carl Johan överförd till obefintlighetsboken i Johannes, Stockholm, 1886, (8:e rotens bilaga över obefintliga). Där slutar spåren. I bilagan antecknades den 31 dec 1953 "avförd enär över 100 år". Genomgång av mantalsregistren på 1880-talets slut ger negativt resultat. Källor: rotemansarkivet 1878-1926 samt Jakobs och Johannes kyrkoarkiv. Forskn utförd av Stockholms stadsarkiv.Tillägg: Johanna Lovisa Sandberg, f Lundqvist gifte sig inte med Karl Johan. Efter hans försvinnande står hon skriven som änka efter en tunnbindargesäll Sandberg. Hon flyttade ofta inom Johannes församling och tjänade sitt uppehälle på att idka skomakeri i huset. Den 20 dec 1887 födde hon sonen Petrus Augustinus, som avled den 9 juli 1889 i sjukdomen Laringgitis pseudomen. Adress Tulegatan 17.

"Sambo" med Johanna Lovisa Sandberg. Född 13 apr 1847 i Muskö (AB). Död okänt.

Barn:

Axel Johan NN. Född 10 okt 1878 i Hedvig Eleonora, Stockholm (AB). Död av inflam. i tunn o tjocktarmen 19 nov 1878 i Sankt Johannis, Stockholm (AB).

Hilma Maria NN. Född 9 jan 1880 i Sankt Johannis, Stockholm (AB). Död i luftrörskatarr 1 nov 1880 i Sankt Johannis, Stockholm (AB).

Karl Johan NN. Född 20 apr 1882 i Sankt Johannis, Stockholm (AB). Död i entero colitis 28 jul 1882 i Sankt Johannis, Stockholm (AB). (dvs inflam. i tunn- o tjocktarmen).

Johan Fredrik NN. Född 9 jan 1884 i Sankt Johannis, Stockholm (AB). Död i diarré 3 jul 1884 i Sankt Johannis, Stockholm (AB).

Tabell 267

(generation 4)

Från tabell 265.

Johanna Charlotta Johansdotter. Född 7 aug 1858 i Lämneå, Tjällmo (E). Död 3 nov 1935 i Simonstorp, Hällestad (E). Johanna Charlotta var piga vid Svalnäs gård 1875 och flyttade till Hällestad 1878. Gifte sig där. Familjen flyttade till Stora Yxhult, Tjällmo 1880. Flyttade åter till Hällestad 1884, Nygård, och 1856 till Gerstorp. År 1900 flyttar familjen till Sonstorps herrgård och 1907 till Simonstorp.

Gift 27 dec 1879 i Hällestad (E) med Anders August Nilsson. Ladugårdskarl. Född 6 aug 1853 i Hällestad (E). Död 3 sep 1926 i Hällestad (E).

Barn:

Märta Charlotta Andersson. Född 5 jun 1880 i Stora Yxhult, Tjällmo (E). Död 4 okt 1968 i Loviseberg ålderdomshem, Asker (T). (Se tabell 268, s. ).

Anders Bernhard Andersson. Född 15 jun 1882 i Stora Yxhult, Tjällmo (E). Död 10 jul 1974 i Nacka (AB). (Se tabell 276, s. ).

Jenny Christina Andersson. Född 5 dec 1884 i Nygård, Hällestad (E). Flyttade 27 okt 1905 till USA.

Sofia Gunilla Andersson. Född 30 jan 1887 i Gerstorp, Hällestad (E). Död 10 aug 1978 i Högalid, Stockholm (AB). (Se tabell 278, s. ).

Mimmi Cecilia Andersson. Född 5 sep 1897 i Gerstorp, Hällestad (E). Död 26 okt 1981 i Lidingö (AB). (Se tabell 279, s. ).

Ester Elisabet Andersson. Född 26 feb 1900 i Hällestad (E). (Se tabell 287, s. ).

Helga Linnéa Andersson. Född 3 nov 1902 i Hällestad (E). (Se tabell 288, s. ).

Tabell 268

(generation 5)

Från tabell 267.

Märta Charlotta Andersson. Mjölkerska. Född 5 jun 1880 i Stora Yxhult, Tjällmo (E). Död 4 okt 1968 i Loviseberg ålderdomshem, Asker (T).

Gift 6 okt 1898 med Ludvig Nilsson. Statdräng. Född 13 apr 1872 i Hällestad (E). Död 10 nov 1917 i Asker (T).

Barn:

Frans Ludvig Nilsson. Född 4 aug 1898 i Gerstorp, Hällestad (E). Död 5 jan 1985 i Asker (T). (Se tabell 269, s. ).

Elma Teresia Nilsson. Född 26 apr 1900 i Simonstorp, Hällestad (E). Död 26 sep 1905 i Bo (T).

Märta Elisabet Nilsson. Född 29 mar 1902 i Hällestad (E). Död 5 jun 1972 i Katrineholm (D). (Se tabell 270, s. ).

Nils Georg Nilsson. Död 29 dec 1977 i Östra Eneby, Norrköping (E). Född 11 dec 1904 i Bo (T). (Se tabell 271, s. ).

Berta Eugenia Nilsson. Född 2 okt 1907 i Bo (T). Död 30 nov 1974 i Asker (T). (Se tabell 272, s. ).

Svea Mariana Nilsson. Född 2 jan 1909 i Norrbyås (T). Död 17 feb 1911 i Norrbyås (T).

Sven Emanuel Nilsson. Född 3 nov 1910 i Norrbyås (T). Död 19 okt 1968 i Asker (T). (Se tabell 274, s. ).

Anders Paul Nilsson. Född 5 jan 1913 i Norrbyås (T). Död 7 sep 1973 i Karlskoga (T). (Se tabell 275, s. ).

Tabell 269

(generation 6)

Från tabell 268.

Frans Ludvig Nilsson. Hemmansägare. Född 4 aug 1898 i Gerstorp, Hällestad (E). Död 5 jan 1985 i Asker (T).

Gift 10 nov 1933 med Hanna Elisabet Löf. Född 12 feb 1899 i Asker (T). Död 24 maj 1988 i Asker (T).

Tabell 270

(generation 6)

Från tabell 268.

Märta Elisabet Nilsson. Född 29 mar 1902 i Hällestad (E). Död 5 jun 1972 i Katrineholm (D). Inga barn antecknade.

Gift 12 nov 1932 med Sven Georg Klasson. Född 24 nov 1904 i Julita (D). Död 1 jun 1964 iKatrineholm (D).

Tabell 271

(generation 6)

Från tabell 268.

Nils Georg Nilsson. Död 29 dec 1977 i Östra Eneby, Norrköping (E). Född 11 dec 1904 i Bo (T).

Gift 31 dec 1945 med Inga Linnéa Pehrsson. Född 6 sep 1912. Död 7 okt 1985 i Östra Eneby, Norrköpings (E). Inga barn antecknade.

Tabell 272

(generation 6)

Från tabell 268.

Berta Eugenia Nilsson. Född 2 okt 1907 i Bo (T). Död 30 nov 1974 i Asker (T).

Gift 29 okt 1938 med Karl Harry Eriksson. Byggnadarbetare. Född 19 maj 1898 i Asker (T). Död 8 okt 1993 i Asker (T).

Barn:

Lena Elisabet Eriksson. Född 2 aug 1949 i Asker (T). (Se tabell 273, s. ).

Tabell 273

(generation 7)

Från tabell 272.

Lena Elisabet Eriksson. Damfrisö3. Född 2 aug 1949 i Asker (T). Ogift.

Barn uä med.

Barn:

Ulrika Charlotta Elisabet Eriksson. Född 10 aug 1973 i Asker (T).

Jimmy Eriksson. Född 11 nov 1978 i Lindesberg (T).

Tabell 274

(generation 6)

Från tabell 268.

Sven Emanuel Nilsson. Packmästare. Född 3 nov 1910 i Norrbyås (T). Död 19 okt 1968 i Asker (T).

Gift 5 jun 1938 med Karin Viola Nyberg. Telefonist. Född 29 okt 1914 i Ytterenhörna (AB). Inga gemensamma barn, änkan bor i Odensbacken.

Tabell 275

(generation 6)

Från tabell 268.

Anders Paul Nilsson. Född 5 jan 1913 i Norrbyås (T). Död 7 sep 1973 i Karlskoga (T).

Gift 29 aug 1937 med Brita Iris Lovisa Magnusson. Född 24 sep 1910 i Örebro (T).

Barn:

Maud Ulla Birgitta Nilsson. Född 11 jan 1941 i Karlskoga (T).

Tabell 276

(generation 5)

Från tabell 267.

Anders Bernhard Andersson. Möbelsnickare. Född 15 jun 1882 i Stora Yxhult, Tjällmo (E). Död 10 jul 1974 i Nacka (AB). Anders Bernhard var "dövstum".

Gift 19 jul 1919 med Belly Amanda Josefina Dahlström. Sömmerska. Född 29 aug 1890 i Sorsele (AC). Död 26 aug 1955 i Nacka (AB).

Barn:

Arne Folke Lambert Andersson. Född 30 sep 1919 i Tidaholm (R). (Se tabell 277, s. ).

Marianne Elisabet Andersson. Född 7 aug 1933 i Engelbrekt, Stockholm (AB). Död 14 jul 1953 i Nacka (AB).

Tabell 277

(generation 6)

Från tabell 276.

Arne Folke Lambert Andersson. Född 30 sep 1919 i Tidaholm (R). Adress Per Hallströms väg 12, Nacka.

Tabell 278

(generation 5)

Från tabell 267.

Sofia Gunilla Andersson. Född 30 jan 1887 i Gerstorp, Hällestad (E). Död 10aug 1978 i Högalid, Stockholm (AB). Inga barn antecknade.

Gift 22 okt 1911 med Ernst Valdemar Krona. Född 7 maj 1875 i Sjögestad (E). Död 12 jan 1952i Högalid, Stockholm (AB).

Tabell 279

(generation 5)

Från tabell 267.

Mimmi Cecilia Andersson. Född 5 sep 1897 i Gerstorp, Hällestad (E). Död 26 okt 1981 i Lidingö (AB). Pastorsämbetet i Lidingö har ej velat lämna ut begärda uppgifter.

Gift 25 nov 1922 med Erik Bertil Emanuel Olsson. Metallarbetare. Född 26 jul 1901 iBrännkyrka, Stockholm (AB). Död 26 feb 1964 i Lidingö (AB).

Barn:

Mary Viola Olsson. Född 12 sep 1920 i Maria Magdalena, Stockholm (AB). (Se tabell 280, s. ).

Britta Linnéa Olsson. Född 17 jul 1922 i Brännkyrka, Stockholm (AB). (Se tabell 281, s. ).

Lars Erik Bertil Olsson. Född 1 maj 1924 i Brännkyrka, Stockholm (AB). (Se tabell 284, s. ).

Ingrid Elisabet Olsson. Född 8 okt 1926 i Brännkyrka, Stockholm (AB).

Gunnel Cecilia Olsson. Född 11 apr 1930 i Brännkyrka, Stockholm (AB).

Irene Margareta Olsson. Född 28 okt 1933 i Brännkyrka, Stockholm (AB).

Ester Gunilla Olsson. Född tvilling 12 jul 1944 i Brännkyrka, Stockholm (AB).

Kerstin Ingeborg Olsson. Född tvilling 12 jul 1944 i Brännkyrka, Stockholm (AB).

Tabell 280

(generation 6)

Från tabell 279.

Mary Viola Olsson. Född 12 sep 1920 i Maria Magdalena, Stockholm (AB).

Gift 2 nov 1940 med Gunnar Skoglund. Född 12 jul 1917 i Staffan, Gävle (X).

Barn:

Jan Gunnar Skoglund. Född tvilling 6 dec 1947 i Brännkyrka, Stockholm (AB). Ogift.

Ralf Erik Skoglund. Född tvilling 6 dec 1947 i Brännkyrka, Stockholm (AB). Ogift.

Tabell 281

(generation 6)

Från tabell 279.

Britta Linnéa Olsson. Född 17 jul 1922 i Brännkyrka, Stockholm (AB).

Gift 11 nov 1944 med Karl Johan Fingal Skoglund. Järnv.tjm. Född 30 jul 1924 i Lilla Malma (D). Död5 aug 1987. Personnr 240730-0017.

Barn:

Yvonne Gertrud Linnéa Skoglund (Palm?). Född 6 jan 1945 i Brännkyrka, Stockholm (AB). (Se tabell 282, s. ).

Annette Britta Christina Skoglund. Född 30 nov 1946 i Brännkyrka, Stockholm (AB). (Se tabell 283, s. ).

Tabell 282

(generation 7)

Från tabell 281.

Yvonne Gertrud Linnéa Skoglund (Palm?). Född 6 jan 1945 iBrännkyrka, Stockholm (AB). Flyttade 17 okt 1963 till Gustav Adolf, Helsingborg (M). Adress Box 2088 250 02 Helsingborg. PÄ i Hägersten, Stockolm kallar henne "Palm", troligen giftonamn från ett tidigare gifte.

Gift 22 maj 1987 med John Benny Lundbäck. Född 22 maj 1947.

Barn:

John Fredrik Lundbäck. Född 30 jun 1983.

John Filip Lundbäck. Född 10 jan 1985.

Tabell 283

(generation 7)

Från tabell 281.

Annette Britta Christina Skoglund. Född 30 nov 1946 i Brännkyrka, Stockholm (AB). Ogift. Adress Fingalsdtrsikv. 32. I, 135 41 Tyresö.

Gift med NN Palm.

Tabell 284

(generation 6)

Från tabell 279.

Lars Erik Bertil Olsson. Född 1 maj 1924 i Brännkyrka, Stockholm (AB).

Gift 23 dec 1944 med Lillemor Elisabet Karlsson. Född 11 aug 1926 i Ljusterö (AB).

Barn:

Lars Tommy Olsson. Född 6 apr 1945 i Brännkyrka, Stockholm (AB). (Se tabell 285, s. ).

Tord Erik Olsson. Född 2 aug 1949 i Brännkyrka, Stockholm (AB). (Se tabell 286, s. ).

Tabell 285

(generation 7)

Från tabell 284.

Lars Tommy Olsson. Född 6 apr 1945 i Brännkyrka, Stockholm (AB).

Gift 3 sep 1973 med Christina Billing. Född 17 sep 1942 i Kloster, Eskilstuna (D).

Barn:

Sandra Christina Olsson. Född 10 mar 1976 i Järfälla (AB).

Lars Tony Olsson. Född 5 jun 1980 i Järfälla (AB).

Tabell 286

(generation 7)

Från tabell 284.

Tord Erik Olsson. Född 2 aug 1949 i Brännkyrka, Stockholm (AB).

Gift 15 dec 1977 med Mervi Elina NN. Född 10 jan 1950 i Kangasala, Finland. ÖC anger "Olsson" som e-namn i tab 260, tycks vara giftonamn.

Barn:

Mikael Erik Olsson. Född 28 jan 1974 i Järfälla (AB).

Anna Katarina Olsson. Född 8 okt 1977 i Järfälla (AB).

Tabell 287

(generation 5)

Från tabell 267.

Ester Elisabet Andersson. Född 26 feb 1900 i Hällestad (E). Inga barn antecknade. Adress 30 mar 1989 tills nu på Hällestadsgården, Hällestad (E).

Gift 19 maj 1934 med Elis Filemon Johansson. Chafför. Född 2 jun 1899 i Hällestad (E). Död 27 feb 1992 i Hällestadsgården, Hällestad (E).

Tabell 288

(generation 5)

Från tabell 267.

Helga Linnéa Andersson. Född 3 nov 1902 i Hällestad (E).

Gift 14 apr 1923 med Karl August Svensson. Kommunalarbetare. Född 28 okt 1892 i Risinge (E).

Barn:

Maj-Britt Linnéa Svensson. Född 17 jun 1923 i Risinge (E). (Se tabell 289, s. ).

Gun-Britt Elisabet Svensson. Född 6 aug 1926 i Risinge (E). (Se tabell 290, s. ).

Ulla-Britt Irene Svensson. Född 4 dec 1929 i Risinge (E). (Se tabell 291, s. ).

Inga-Britt Ingrid Marianne Svensson. Född 15 nov 1930 i Risinge (E).

Tabell 289

(generation 6)

Från tabell 288.

Maj-Britt Linnéa Svensson. Född 17 jun 1923 i Risinge (E).

Gift 30 jul 1949 med Sven Vilhelm Vidfeldt. Chaufför. Född 8 maj 1920 i Kungsholmen, Stockholm (AB).

Barn:

Kristina Ingrid Linnéa Vidfeldt. Född 30 jan 1950 i Sankt Johannis, Norrköping (E). Ogift.

Siv Inger Irene Vidfeldt. Född 26 okt 1952 i Östra Eneby, Norrköpings (E).

Marianne Barbro Elisabet Vidfeldt. Född 11 jul 1954 i Kvillinge (E).

Sven Kenneth Michael Vidfeldt. Född 5 aug 1959 i Sankt, Olai, Norrköping (E).

Tabell 290

(generation 6)

Från tabell 288.

Gun-Britt Elisabet Svensson. Född 6 aug 1926 i Risinge (E).

Gift 16 aug 1947 med Sten Gotthard Bertil Sandberg. Född 20 jan 1921 i Husby-Oppunda (D).

Barn:

Yvonne Barbro Elisabet Sandberg. Född 17 apr 1948 i Östra Eneby, Norrköpings (E). Ogift 1968.

Tabell 291

(generation 6)

Från tabell 288.

Ulla-Britt Irene Svensson. Textilarbetare. Född 4 dec 1929 i Risinge (E).

Gift 29 aug 1953 med Hans Göte Bergfeldt. Konditiriarbetare. Född 17 sep 1928 i Matteus, Norrköping (E).

Barn:

Hans Sören Michael Bergfeldt. Född 6 dec 1962 i Borg, Norrköping (E). (Se tabell 292, s. ).

Tabell 292

(generation 7)

Från tabell 291.

Hans Sören Michael Bergfeldt. Född 6 dec 1962 i Borg, Norrköping (E).

Gift 30 apr 1991 med Pernilla Teresia NN. Född 6 apr 1973 i Borg, Norrköping (E).

Barn:

Sara Pernilla Bergfeldt. Född 28 sep 1989 i Norrköping (E).

Tabell 293

(generation 4)

Från tabell 265.

Emma Christina Johansdotter. Född 1 nov 1860 i Lämneå, Tjällmo (E). Död i barnsängsfeber 13 apr 1892 i Fattighuset, Motala (E). EN FAMILJETRAGEDIEmma Christina miste sitt andra barn, en son, redan 1887. Efter makens död flyttade änkan och de två barnen, födda i Västra Ny, till Motala socken och blev intagna på Fattighuset. Där födde hon ett tvillingpar som dog inom två dagar. På den den tredje dagen efter förlossningen avled hon själv i barnsängsfeber. De två äldsta, efterlevande sönerna, överflyttades efter moderns död till vårdanstalten, där de efter ca en månad avled i magkatarr.

Gift 3 okt 1885 med Oskar Fredrik Samuelsson Roth. Statkarl. Född 20 nov 1857 i Tjällmo (E). Död 4nov 1891 i Övre Lid, Västra Ny (E).

Barn:

Oskar Ferdinand Roth. Född 9 jan 1886 i Tjällmo (E). Död i magkatarr 19 maj 1892 i Vårdanstalten, Motala (E).

Gunnar Kristian Roth. Född 29 jul 1887 i Vårdanstalten, Motala (E). Död 2 nov 1887 i Grindstugan, Godegård (E).

Konrad Charlie Roth. Född 12 nov 1888 i Godegårds säteri, Godegård (E). Död i magkatarr 26 maj 1892 i Vårdanstalten, Motala (E).

odöpt dotter Roth. Född tvilling 10 apr 1892 i Motala (E). Död av medfödd svaghet 10 apr 1892 i Motala (E).

Frans Algott Roth. Född tvilling 10 apr 1892 i Motala (E). Död av medfödd svaghet 11 apr 1892 i Motala (E).

Tabell 294

(generation 4)

Från tabell 265.

Anna Lovisa Johansdotter. Född 10 feb 1868 i Ekhagen, Svalnäs, Tjällmo (E). Död 25 jun 1953 i Hällestadsgården, Hällestad (E).

Gift 28 okt 1888 med Karl Anton Andersson. Snickeriarbetare. Född 7 jun 1864 i Tjällmo (E). Död 15 sep 1951 i Hällestadsgården, Hällestad (E).

Barn:

Kunigunda Sofia Karlsson. Född 11 apr 1890 i Varv och Styra (E). Död 25 sep 1962 i Östra Eneby, Norrköpings (E) (E). (Se tabell 295, s. ).

Eva Viktoria Andersson. Född 3 feb 1894 i Tjällmo (E). Död 7 mar 1975 i Degerfors (T). (Se tabell 300, s. ).

Anna Elvira Andersson. Född 26 sep 1896 i Tjällmo (E). Död 7 aug 1943 i Ålderdomshemmet, Hällestad (E). "Betyg för intagning på idiotanstalt".

Karl Ivan Andersson. Född 30 sep 1899 i Tjällmo (E). Död 10 jul 1912 i Hagen, Ljusfallshammar, Hällestad (E).

Karl Oskar Andersson Regard. Född 26 aug 1903 i Hällestad (E). Död 16 jul 1975 i Hyddan, Ljusfallshammar, Hällestad (E). (Se tabell 304, s. ).

Karl Alvar Andersson Regard. Målare. Född 25 sep 1905 i Hällestad (E). Flyttade 24 okt 1932 till Katarina, Stockholm (AB). Flyttade 2 nov 1933 till Klara, Stockholm (AB). Flyttade 13 okt 1934 till Maria, Stockholm (AB). Flyttade 25 okt 1937 till Huddinge (AB). Flyttade 18 okt 1838 till Sankt Göran, Stockholm (AB). Död 20 feb 1970 i Sankt Göran, Stockholm (AB). Namnändring till "Regard". Samma namn antar systersonen John Sivert Johansson (Kunigundas son) och brodern Karl Oskars son, Kurt Erik Oskar, enl tabeller för dessa.

Edit Teresia Antonsson. Född 7 maj 1909 i Hällestad (E). (Se tabell 306, s. ).

Karl Elof Andersson. Född 22 maj 1911 i Hällestad (E). (Se tabell 311, s. ).

Tabell 295

(generation 5)

Från tabell 294.

Kunigunda Sofia Karlsson. Född 11 apr 1890 i Varv och Styra (E). Död 25 sep 1962 i Östra Eneby, Norrköpings (E) (E).

Barn uä med.

Barn:

Karin Elvira Johansson. Född 27 mar 1911 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 296, s. ).

Gift 28 okt 1911 med Erhard Valfrid Efraim Johansson. Snickare. Född 8 jan 1888 i Kullerstad (E). Död 11okt 1975 i Norrköping (E).

Barn:

John Sivert Johansson Regard. Född 29 jun 1916 i Sankt Lars, Linköping (E). (Se tabell 298, s. ).

Tabell 296

(generation 6)

Från tabell 295.

Karin Elvira Johansson. Affärsbiträde. Född 27 mar 1911 i Domkyrko, Linköping (E). Adress :Bor i Linköping (E).

Gift 10 okt 1936 med Helge Vilhelm Linderholm. Fabrikör. Född 12 jan 1906 i Norrköping (E)sNorra, Norrköping (E). Skild 9 jun 1960.

Barn:

Lars Åke Vilhelm Linderholm. Född 20 apr 1941 i Linköping (E).

Karin Maud Margareta Linderholm. Född 14 jul 1952 i Sankt Lars, Linköping (E). (Se tabell 297, s. ).

Tabell 297

(generation 7)

Från tabell 296.

Karin Maud Margareta Linderholm. Född 14 jul 1952 i Sankt Lars, Linköping (E).

Gift 27 mar 1976 med Per Åke Johannes Kernell. Skorstensfejare. Född 24 jun 1950 i Landeryd (E). Ur Släkthistoriskt Forum 4/95, författat av Bo Lindvall."Östgötaskalden Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855) var liksom Carl Sandburgs far född i Åsbo socken. Hans farfars far tog namnet Atterbom efter sin födelseby Attorp i Rappestad sn. Atterboms mor var född KERNELL och hennes farfar Daniel Kernell (1691-1750) tog namnet efter Tjärstad socken där han var född. Andra kärnfulla namn bars av Atterboms mormors föräldrar, Ulrik Gråsten (1700-1741), borgarson från Linköping, och Hedvig Skunk (1709-1760), tullinspektorsdotter från Barösund i Gryts skärgård. Atterboms morbror, kyrkoherden i Hällestad Per Kernell (1763-1807), blev morfars far till tonsättaren Wilhelm Stenhammar (1871-1927)." Huruvida släktsamband mellan vår P.Å.J Kernell och artikelns nämnda personer föreligger är ej utrett.

Barn:

Karin Eva Kernell. Född 11 mar 1975 i Domkyrko, Linköping (E).

Karin Åsa Kernell. Född 26 okt 1977 i Domkyrko, Linköping (E).

Lars Per Mikael Kernell. Född 16 okt 1980 i Domkyrko, Linköping (E).

Tabell 298

(generation 6)

Från tabell 295.

John Sivert Johansson Regard. Montör e.o. Född 29 jun 1916 i Sankt Lars, Linköping (E). Familjen antagit släktnamnet "Regard" gm KM:ts beslut 3 sep 1943.

Gift 11 jan 1942 med Gussie Vilma Irene Ohlsson. Lagerbiträde. Född 17 jul 1915 i Sankt Johannes,Malmö (M).

Barn:

Lars Göran Tommy Regard. Född 5 okt 1943 i Sankt Petri, Malmö (M). (Se tabell 299, s. ).

Tabell 299

(generation 7)

Från tabell 298.

Lars Göran Tommy Regard. Chaufför. Född 5 okt 1943 i Sankt Petri, Malmö (M).

Gift med Britt-Marie Elisabet Linder. Född 21 jul 1946 i Sankt Olai, Norrköping (E).

Barn:

Christina Maria Elisabet Regard. Född 10 jan 1965 i Sankt Olai, Norrköping (E).

Tabell 300

(generation 5)

Från tabell 294.

Eva Viktoria Andersson. Född 3 feb 1894 i Tjällmo (E). Död 7 mar 1975 i Degerfors (T).

Gift 13 maj 1920 med Henning Edmund Andersson. 1:st reparatör. Född 16 nov 1886 i Heda (E). Död 2feb 1967 i Degerfors (T).

Barn:

Anna-Stina Viktoria Andersson. Född 17 feb 1918 i Åtvid (E). (Se tabell 301, s. ).

Aina Mariana Andersson. Född 21 nov 1919 i Norra Sandsjö (F). (Se tabell 302, s. ).

Tabell 301

(generation 6)

Från tabell 300.

Anna-Stina Viktoria Andersson. Född 17 feb 1918 i Åtvid (E).

Gift med Sigurd Bertil Karlsson. Född 25 feb 1913.

Barn:

Erik Allan Sigvard Karlsson. Född 23 apr 1940.

Maj Inger Margareta Karlsson. Född 1 jun 1943.

Tabell 302

(generation 6)

Från tabell 300.

Aina Mariana Andersson. Född 21 nov 1919 i Norra Sandsjö (F).

Gift 12 dec 1937 med Frans Ivar Grönberg. Valsverksarbetare. Född 12 jul 1906 i Degerfors (T). Död 4 apr 1989 i Degerfors (T).

Barn:

Ivar Holger Lennart Grönberg. Född 23 aug 1938 i Degerfors (T).

Eva Louise Grönberg. Född 17 dec 1951 i Degerfors (T). (Se tabell 303, s. ).

Yvonne Kristina Grönberg. Född 7 mar 1953 i Degerfors (T).

Tabell 303

(generation 7)

Från tabell 302.

Eva Louise Grönberg. Född 17 dec 1951 i Degerfors (T). Adress Götv. 8, 693 32 Degerfors.

Gift 30 jun 1973 med Mauri Kalevi Sukuvaara. Född 26 nov 1949 i Finland?.

Barn:

Evelina Mariana Sukuvaara. Född 16 dec 1974 i Degerfors (T).

Markus Kristian Sukuvaara. Född 6 apr 1978 i Degerfors (T).

Tabell 304

(generation 5)

Från tabell 294.

Karl Oskar Andersson Regard. Snickare. Född 26 aug 1903 i Hällestad (E). Död 16 jul 1975 i Hyddan, Ljusfallshammar, Hällestad (E). Namnändring till "Regard" trolig liksom för systersonen Johan Sivert då KO:s son anges med detta namn. Eller har kusinerna Johan Sivert och Kurt Erik Oskar bytt till samma namn som även Karl Oskars bror, Karl Alvar, antagit.

Gift 22 jun 1929 med Karin Cecilia Lilja. Född 18 okt 1907 i Husby-Rekarna (D). Död 1 maj1985 i Högamonv. 1-5, Hällestad (E).

Barn:

Kurt Erik Oskar Regard. Född 2 jun 1930 i Hällestad (E). (Se tabell 305, s. ).

Tabell 305

(generation 6)

Från tabell 304.

Kurt Erik Oskar Regard. Stationskarl. Född 2 jun 1930 i Hällestad (E).

Gift 19 mar 1955 med Gulli Mariana Asklöv. Järnv.tjm. Född 2 apr 1932 i Olaus Petri, Örebro (T).

Barn:

Gulli Monika Regard. Född 3 feb 1957 i Kloster, Eskilstuna (D).

Mats Erik Regard. Född 3 apr 1961 i Kloster, Eskilstuna (D).

Tabell 306

(generation 5)

Från tabell 294.

Edit Teresia Antonsson. Född 7 maj 1909 i Hällestad (E).

Gift 2 nov 1929 med Nils Gunnar Berlin. Förman. Född 29 maj 1904 i Östra Eneby, Norrköpings (E).

Barn:

Karl Erik Lennart Berlin. Född 13 maj 1927 i Mogata (E). (Se tabell 307, s. ).

Gullvi Vera Teresia Berlin. Född 10 jan 1930 i Kvillinge (E). (Se tabell 309, s. ).

Tabell 307

(generation 6)

Från tabell 306.

Karl Erik Lennart Berlin. Född 13 maj 1927 i Mogata (E).

Gift 11 sep 1948 med Gunborg Linnéa Svensson. Född 13 maj 1928.

Barn:

Gunborg Anita Berlin. Född 5 maj 1948 i Matteus, Norrköping (E). (Se tabell 308, s. ).

Tabell 308

(generation 7)

Från tabell 307.

Gunborg Anita Berlin. Född 5 maj 1948 i Matteus, Norrköping (E). Ogift.

Barn uä med.

Barn:

Susanne Kristina Anita Berlin. Född 15 apr 1966 i Matteus, Norrköping (E).

Tabell 309

(generation 6)

Från tabell 306.

Gullvi Vera Teresia Berlin. Affärsbiträde. Född 10 jan 1930 i Kvillinge (E).

Gift 20 nov 1948 med Karl Erik Sture Lindberg. Född 19 nov 1922 i Ringarum (E). Skild 21 okt 1980.

Barn:

Greger Vilhelm Sture Lindberg. Född 25 feb 1956 i Sankt Johannes, Norrköping (E).

Carina Margareta Lindberg. Född 26 nov 1960 i Sankt Johannes, Norrköping (E). (Se tabell 310, s. ).

Tabell 310

(generation 7)

Från tabell 309.

Carina Margareta Lindberg. Född 26 nov 1960 i Sankt Johannes, Norrköping (E).

Barn uä med.

Barn:

Anna Linda Theresia Lindberg. Född 9 jan 1986 i Örnsköldsvik (Y).

Tabell 311

(generation 5)

Från tabell 294.

Karl Elof Andersson. Född 22 maj 1911 i Hällestad (E).

Gift 31 aug 1940 med Anna Elisabet Larsson. Född 19 aug 1918 i Stora Malm (D).

Tabell 312

(generation 3)

Från tabell 264.

Emeli Jansdotter. Född 9 nov 1834 i Vänersborg, Hindstorp, Tjällmo (E). Död i nervf. o tarmblödning 7 okt 1879 i Tannerfors fs, Linköping (E). Makarna flyttade från Tjällmo till Råby, Ljung 1856, där Johannes var statkarl. År 1859 flyttar de till Göta Kanal, Husbyfjöl, Brunneby och blir kvar där till 1865 då familjen flyttar till Sankt Pehrs fs (nuvarande domkyrko) i Linköping. År 1867 flyttar fam till Tannefors fs och senare flera gånger mellan de dåvarande fyra församlingarna i Linköping. Johannes var antecknad som f. torpare, arbetskarl. År 1875 flyttar familjen till Korsets fs och 1878 till Tannefors fs, där hustrun dör. Tillsammans med sina 2 yngsta barn, sonhustrun och hennes tre barn flyttar Johannes till Amerika 1883, där sonen Axel Vilhelm redan vistas.

Gift 7 apr 1856 i Tjällmo (E) med Johannes Johansson. Statkarl. Född 3 jan 1826 i Motala (E). Flyttade 1883 till USA.

Barn:

Johanna Johansdotter. Född 21 jul 1856 i Ljung (E). Död 2 apr 1867 i Linköping (E). Fanns ej i dödsboken.

Axel Vilhelm Johansson. Född 9 mar 1858 i Ljung (E). (Se tabell 313, s. ).

Oskar Fredrik Johansson. Född 13 apr 1861 i Brunneby (E). Död 27 okt 1867 i Sankt Petri, Linköping (E).

Emelie Sofia Johansson. Född 6 okt 1863 i Brunneby (E). Död 1 jan 1867 i Linköping (E).

Carl August Johansson. Född 28 feb 1866 i Linköping (E). Död i luftrörsinflam. 15 nov 1866 i Linköping (E).

Sofia Johansson. Född 23 sep 1867. Flyttade liksom far o syskon 1883 till USA.

Carl Albin Johansson. Född 15 mar 1871 i Linköping (E). Flyttade liksom far o syskon 1883 till USA.

Alida Charlotta Johansson. Född 15 nov 1873 i Tannefors, Linköping (E). Död luftrörsinflam. 25 nov 1874 i Tannefors, Linköping (E).

Tabell 313

(generation 4)

Från tabell 312.

Axel Vilhelm Johansson. Sjöman. Född 9 mar 1858 i Ljung (E). Flyttade till USA. Axel Vilhelm hade som sjöman stannat i Amerika och var flyttad till obefintlighetsboken i Linköpings domkyrkoförs. 27 jan 1883. Hustrun och barnen tillsammans med Axel Vilhelms far och två yngre syskon flyttade 1883 till Amerika. Sannolikt för att bosätta sig tillsammans med Axel Vilhelm.

Gift 4 maj 1879 med Emma Johanna Olofsdotter. Född 14 dec 1857 i Landeryd (E).

Barn:

Emma Axelina Johansson. Född 26 dec 1877 i Linköping (E). Flyttade liksom mor o syskon 1883 till USA. E-namn kan vara annat.

Nils Vilhelm Johansson. Född 30 aug 1878 i Linköping (E). Flyttade liksom mor o syskon 1883 till USA. E-namn kan vara annat.

Lydia Maria Johansson. Född 18 sep 1881 i Linköping (E). Flyttade liksom mor o syskon 1883 till USA. E-namn kan vara annat.

Tabell 314

(generation 3)

Från tabell 264.

Carl August Jansson. Statdräng. Född 6 feb 1837 i Brasket, Trosby, Tjällmo (E). Död okänt. Carl August hade drängtjänst i Malingstorp och Gölstorp i Tjällmo, 1855. År 1856 i Prästtomta, Ljung. År 1857 i Sibborp, Ljung och 1859 i torpet Stora Gubäcken, Brunneby, samt 1861 vid gården Kjärr. År 1861 flyttar han till Linköping och står som gravsnickare 1863. Flyttar mellan de olika förs. flera gånger. Flyttar till Rystad och följande år till Landeryd som statdräng. Makarna flyttar nästan varje år och 1895 är de skrivna på Staby, Nynäs. Han flyttar som änkoman till Hägerstads förs men har ej hittats som inflyttad dit, ej heller senare. Första hustrun blev dömd för olaga brännvinsutminutering och första resan stöld. Hennes barn före äktenskapet, Hulda Augusta, f 11 april 1855 och Lydia Sofia, f 7 maj 1858 bodde kvar hos styvfadern efter moderns död.

Gift 1:o 19 jul 1863 med Johanna Charlotta Roquette. Klädsömmerska. Född 10 jan 1825 i Värna (E). Dödi Meingetiscen boal chron 26 jan 1866 i Tannefors, Linköping (E).

Gift 2:o 23 jun 1867 med Anna Maria Isaksdotter. Född 7 feb 1826 i Kaga (E). Död (orsak ej angiven) 18 nov 1902 i Rystad (E).

Barn:

Maria Johansson. Född 28 okt 1867 i Linköping (E). Död i tvinsot 20 nov 1867 i Linköping (E).

Carl Albert Johansson. Född 19 feb 1869 i Linköping (E). Död i luftrörsinflam. 15 sep 1869 i Linköping (E).

Tabell 315

(generation 2)

Från tabell 29.

Carl Fredrik Jansson. Torpare, murare. Född 6 dec 1822 i Måsen, Ubbetorp, Tjällmo (E). Död av ålderdom och underlivslidande 25 maj 1905 i Torpön, Klovstena, Tjällmo (E). Flyttade 1841 från Måsen, Ubbetorp, Tjällmo (E). Flyttade åter hem till föräldrarna i Sjölund från Kulla 1844. Övertog troligen torpet Sjölund då eller i varje fall 1848 då han gifte sig. Hustrun var piga i Hälla före giftemålet och kom dit från Kårtorp 1843. Fem av de åtta barnen föddes i Sjölund. År 1861 flyttade familjen till Örstorp i Kristberg där vistelsen blev fem år. År 1866 flyttade familjen åter till Tjällmo och till torpet Torpön under Klovstena. Båda makarna slutade sina dagar där. Fem av sönerna lärde han upp till murare, men endast två blev yrket troget livet ut.Fyra söner blev jordbrukare, varav en i USA. Enda dottern blev gift med en småbrukare i Iowa, USA.

Gift 3 dec 1848 i Tjällmo (E) med Ulrika Sofia Johansdotter. Född 22 jun 1828 i Kårtorp, Tjällmo (E). Död av slag 11 nov 1903 i Torpön, Klovstena, Tjällmo (E).

Barn:

Johan Fredrik Karlsson. Född 9 okt 1849 i Sjölund, Hälla, Tjällmo (E). Död 13 okt 1905 i Boxholm, Åsbo (E). (Se tabell 316, s. ).

Carl August Karlsson. Född 6 dec 1852 i Sjölund, Hälla, Tjällmo (E). Död 29 jun 1880 i Lindhult, Tidningshyttan, Tjällmo (E). (Se tabell 330, s. ).

Axel Vilhelm Karlsson. Född 12 jan 1855 i Sjölund, Hälla, Tjällmo (E). Död 7 feb 1935 i Ervidstorp, Tjällmo (E). (Se tabell 331, s. ).

Maria Lovisa Karlsson. Född 5 sep 1857 i Sjölund, Hälla, Tjällmo (E). Död .. jan 1935 i USA. Begravd i Gowrie, Iowa, USA. (Se tabell 364, s. ).

Gustav Emil Karlsson. Född 31 okt 1859 i Sjölund, Hälla, Tjällmo (E). Död 2 nov 1938 i Ekholmen, Tjällmo (E). (Se tabell 366, s. ).

Anders Magnus (Karlsson) Löfstrand. Född 11 mar 1862 i Örstorp, Bondeby, Kristberg (E). Död 20 mar 1934 i Björneborg, Visnum (S). (Se tabell 401, s. ).

Adolf Edvard Karlsson. Född 27 jul 1864 i Örstorp, Bondeby, Kristberg (E). Död 1 jan 1936 i Gustavsberg, Tjällmo (E). (Se tabell 421, s. ).

Victor (Karlsson) Carlstrom. Född 11 dec 1867 i Torpön, Klovstena, Tjällmo (E). Död 15 jan 1939 i Gowrie, Iowa, USA. (Se tabell 451, s. ).

Otto Arvid Karlsson. Född 12 maj 1871 i Torpön, Klovstena, Tjällmo (E). Död 21 apr 1872 i Torpön, Klovstena, Tjällmo (E).

Tabell 316

(generation 3)

Från tabell 315.

Johan Fredrik Karlsson. Murare. Född 9 okt 1849 i Sjölund, Hälla, Tjällmo (E). Död 13 okt 1905 i Boxholm, Åsbo (E).

Gift 5 dec 1874 med Augusta Jacobsdotter. Född 20 dec 1846 i Godegård (E). Död 13 nov 1935 i Ekeby (E).

Barn:

Elin Erika Carlsson. Född 21 jan 1875 i Torpön, Klovstena, Tjällmo (E). Utflyttad 13 sep 1895. Inflyttad till USA.

Carl Arvid Carlsson. Född 1 jan 1877 i Torpön, Klovstena, Tjällmo (E). Död 27 okt 1962 i Karlskoga (T). (Se tabell 317, s. ).

Johan Oskar Carlsson. Murare. Född 12 mar 1879 i Ekeby (E). Utflyttad 29 mar 1901. Inflyttad till USA.

Agnes Elisabet Carlsson. Född 23 feb 1881 i Ekeby (E). Död 18 sep 1953 i Ekeby (E). (Se tabell 322, s. ).

Sigrid Augusta Helena Carlsson. Född 1 sep 1884 i Ekeby (E). Död 3 aug 1930 i Ekeby (E). (Se tabell 324, s. ).

David Henry Carlsson. Född 5 sep 1887 i Boxholm, Åsbo (E). Utflyttad 22 mar 1907. Inflyttad till USA.

Signe Maria Carlsson. Född 7 jul 1891 i Boxholm, Åsbo (E). Flyttade 22 mar 1907 till USA.

Tabell 317

(generation 4)

Från tabell 316.

Carl Arvid Carlsson. Född 1 jan 1877 i Torpön, Klovstena, Tjällmo (E).Död 27 okt 1962 i Karlskoga (T).

Gift med Ida Matilda Landström. Född 27 jul 1873 i lf, Eksjö (F). Död 30 mar 1959 i Karlskoga (T).

Barn:

Astrid Dagmar Carlsson. Född 1 dec 1905 i Kärna (E). (Se tabell 318, s. ).

Carl Åke Rudebrant. Född 29 jan 1907 i Åsby, Boxholm. (Se tabell 319, s. ).

Tabell 318

(generation 5)

Från tabell 317.

Astrid Dagmar Carlsson. Född 1 dec 1905 i Kärna (E).

Gift 14 dec 1934 i Ekeby (E) med Göte Ruben Svensson. Född 9 dec 1904 i Karlskoga (T). Död 27 feb 1972 i Karlskoga (T). Inga barn

Tabell 319

(generation 5)

Från tabell 317.

Carl Åke Rudebrant. Född 29 jan 1907 i Åsby, Boxholm. Förutom de egna barnen hade makarna tre fosterbarn, näml. Stig Hans Gunnar Collander. Född 4 maj 1926 i Örgryte, Göteborg. Han utflyttade från Åsbo till Engelbrekrs förs. Sth 9 jun 1937 Syskonen Dagmar Signe Elisabet Sandström. Född 25 sep 1921 i N. Solberga, Jönk. och Dagny Gunhild Viktoria Sandström. Född 27 dec 1922 i Hörreda, Jönk., vilka inflyttat till Åsbo fråb Vallsjö, Jönk. 18 feb 1936.Hela familjen utom Stig utfl. 11 jun 1937 till Rinna, till Veta 6 apr 1939, till Kärna 4 okt 1940, till Ronneby 21 okt 1944 och till Södertälje 1947. Carl Åke utfl därifrån till Ytterslö, Söd. 1979. Frånskilda hustrun kvarskriven i Södertälje.

Gift 8 sep 1934 med Milda Ester Maria Collander. Född 27 mar 1901 i Hannäs (E). Skild 27 jun1955.

Barn:

Kaj Knut Åke Rudebrant. Född 15 dec 1934 i Åsbo (E). (Se tabell 320, s. ).

Jan Lars Olov Rudebrant. Född 23 jul 1936 i Åsbo (E). (Se tabell 321, s. ).

Ulla Christina Maria Rudebrant. Född 15 maj 1946 i sf, Ronneby(K). Utflyttad till Farsta som ogift 2 nov 1967

Tabell 320

(generation 6)

Från tabell 319.

Kaj Knut Åke Rudebrant. Född 15 dec 1934 i Åsbo (E).

Gift 15 dec 1955 med Gärd Barbro Lag. Född 1 dec 1935 i Neder, Luleå (BD). Utflyttad1956. Inflyttad 1956 till Engelbrekt, Stockholm (AB).

Tabell 321

(generation 6)

Från tabell 319.

Jan Lars Olov Rudebrant. Född 23 jul 1936 i Åsbo (E). Familjen utflyttad till Ilsbo, Gävleb 1968.

Gift 5 nov 1966 med Gudrun Torborg Viola Andersson. Född 9 mar 1938 i Jonsberg (E).

Barn:

Jan Ulrik Johannes Rudebrant. Född 18 dec 1967 i Södertälje (AB).

Tabell 322

(generation 4)

Från tabell 316.

Agnes Elisabet Carlsson. Född 23 feb 1881 i Ekeby (E). Död 18 sep 1953 i Ekeby (E).

Gift 20 sep 1903 i Ekeby (E) med Karl Viktor Sjöberg. Valsverksarb. Född 25 sep 1879 i Svennevad (T). Död13 okt 1955 i Ekeby (E).

Barn:

Carl Henry Sjöberg. Född 9 feb 1904 i Ekeby (E). (Se tabell 323, s. ).

Tabell 323

(generation 5)

Från tabell 322.

Carl Henry Sjöberg. Född 9 feb 1904 i Ekeby (E). Inga egna barn

Gift 31 dec 1931 med Karin Margit Brun. Född 30 aug 1908 i Ekeby (E). Död 17 nov 1973 i Ekeby (E).

Tabell 324

(generation 4)

Från tabell 316.

Sigrid Augusta Helena Carlsson. Född 1 sep 1884 i Ekeby (E). Död 3 aug 1930 i Ekeby(E).

Gift med Oskar Fredrik Andersson. Murare. Född 13 jan 1884 i Ekeby (E). Död 4 feb1943 i Ekeby (E).

Barn:

Signe Helena Andersson. Född 2 mar 1908 i Ekeby (E). Död 29 apr 1966 i Ekeby (E). (Se tabell 325, s. ).

Anna Lisa Andersson. Född 24 sep 1911 i Ekeby (E). Död 1 nov 1962 i Ekeby (E). (Se tabell 329, s. ).

Tabell 325

(generation 5)

Från tabell 324.

Signe Helena Andersson. Född 2 mar 1908 i Ekeby (E). Död 29 apr 1966 i Ekeby (E).

Gift 30 mar 1935 i Ekeby (E) med Nils Evert Ture Herdendal. Född 6 feb 1903 i Fivelstad, Vånga (E). Död 29 dec 1982 i Ekeby (E).

Barn:

Barbro Signe Elisabet Herdendal. Född 21 sep 1928 i Ekeby (E). (Se tabell 326, s. ).

Helena Birgitta Herdendal. Född 31 okt 1939 i Ekeby (E). (Se tabell 327, s. ).

Lars Evert Herdendal. Född 5 jan 1947 i Ekeby (E). (Se tabell 328, s. ).

Tabell 326

(generation 6)

Från tabell 325.

Barbro Signe Elisabet Herdendal. Född 21 sep 1928 i Ekeby (E).

Gift 24 sep 1955 i Ekeby (E) med Karl Tillby. Född 14 aug 1929 i Vikingstad (E).

Barn:

Anna Christina Tillby. Född 28 jun 1957 i Vikingstad (E).

Nils Fredrik Tillby. Född 2 jun 1961 i Vikingstad (E).

Åsa Gabriella Tillby. Född 19 jan 1970 i Vikingstad (E).

Tabell 327

(generation 6)

Från tabell 325.

Helena Birgitta Herdendal. Född 31 okt 1939 i Ekeby (E).

Gift 28 apr 1963 i Ekeby (E) med Sven Eric Oscar Liedman. Född 1 jun 1939 i Karlskrona (K).

Barn:

Signe Mathilda Helen Liedman. Född 18 dec 1964 i Lund (M). Hon utfl till Degerberga, Krist. 13 jan 1972.

Erik Oskar Liedman. Född 22 okt 1967 i Staffanstorp (M).

Tabell 328

(generation 6)

Från tabell 325.

Lars Evert Herdendal. Född 5 jan 1947 i Ekeby (E).

Gift 9 maj 1981 i Ekeby (E) med Kerstin Ingegerd Birgitta Schütz.

Barn:

Ulrica Birgitta Herdendal. Född 1976 i Ekeby (E).

Johanna Birgitta Herdendal. Född 6 maj 1980 i Ekeby (E).

Tabell 329

(generation 5)

Från tabell 324.

Anna Lisa Andersson. Född 24 sep 1911 i Ekeby (E). Död 1 nov 1962 i Ekeby (E). Inga barn

Gift 27 nov 1943 i Ekeby (E) med Axel Uno Stenberg. Född 22 aug 1912 i Ekeby (E).

Tabell 330

(generation 3)

Från tabell 315.

Carl August Karlsson. Torpare, murare. Född 6 dec 1852 i Sjölund, Hälla, Tjällmo (E). Död 29 jun 1880 i Lindhult, Tidningshyttan, Tjällmo (E). Inga barn

Gift 12 okt 1878 i Tjällmo (E) med Augusta Gren. Född 8 apr 1853 i Kristberg (E).

Tabell 331

(generation 3)

Från tabell 315.

Axel Vilhelm Karlsson. Hemmansägare. Född 12 jan 1855 i Sjölund, Hälla, Tjällmo (E). Död 7 feb 1935 i Ervidstorp, Tjällmo (E). Axel lärde sig muraryrket av sin far och står till en början i husförhörslängden som murare och torpare. Efter giftemålet bodde Axel och Ida de två första åren i lägenheten Evighetsdal, Tjällmo. År 1878 flyttade familjen till Tidningshyttan. I husförhörslängd 1882-86 var fam. upptagen under torpet Lindhult, Tidningshyttan. År 1886 flyttade fam. till torpet Hagstugan under Kopparfall. Senare flyttade familjen till granntorpet Källstugan, där de bodde tills Axel övertog arrendet vid länsmansboställe Und i mars 1907. Arrendet utgjordes av ca 50 hektar åker och ca 25 hektar hagmark. Den 14 mars 1918 upphörde han med arrendet och höll auktion på djur och yttre lösöre. Familjen, som nu bestod av fyra vuxna ännu ogifta, barn samt ett barnbarn, flyttade till en hyrd lägenhet i en stuga kallad Karlsfrid, Dråsa Norrgård. Rosa gifte sig 1920 och flyttade hemifrån. Gustav och Ernst arbetade som murare åt svågern Emil Sandberg och Karl-Axel bistod en lantbr., som senare skulle bli hans svåger. År 1922 köpte Axel Ervidstorp 2(2), 1/8 mtl. om 24 hektar åker och 6 hektar hagmark och både Axel och Ida slutade sina dagar där.

Gift 30 jan 1876 i Tjällmo (E) med Ida Lovisa Källgren. Född 2 feb 1853 i Lund, Tjällmo (E). Död 14 jun 1930 i Ervidstorp, Tjällmo (E).

Barn:

Märta Vilhelmina Karlsson. Född 12 mar 1876 i Evighetsdal, Tjällmo (E). Död 27 mar 1953 i Klockrike (E). (Se tabell 332, s. ).

Gustav Gerhard Karlsson. Lantbr. Född 11 jan 1877 i Evighetsdal, Tjällmo (E). Död 5 maj 1958 i Norrstens Ng, Västra Stenby (E). Ogift.Gustav började sitt arbetsliv som bonddräng och senare som murarlärling hos fadern. Arbetade som murare till 1907, då fadern tillträdde arrende vid Und och behövde sönernas hjälp i lantbruket. Arbetade där intill mars 1918 då arrendet upphörde och familjen flyttade därifrån. Återgick till muraryrket fram till mars 1922 då han följde med fadern till Ervidstorp 2(2) och arbetade där tillsammans med brodern Ernst tills gården såldes efter faderns död och tillträddes 1938. Samma år flyttade de båda bröderna till Västervik, Råcka, Tjällmo och därifrån till Hornstäve i Motalatrakten, troligen 1939, och 1942 förvärvade de Norrstens Norrgård, där han avled 16 år senare. Linda Sandberg en brorsdotter till Emil Sandberg, var husföreståndarinna först hos föräldrarna och senare hos bröderna. Gustav och hon levde i ett inofficiellt samboförhållande. Gustav var arbetsledare vid Ervidstorp. Brodern Ernst kunde ibland opponera emot Gustavs förslag, men det blev till slut hans förslag som blev genomförda. Han ägnade nötkreaturen stort intresse, bittida och sent året runt som om det varit hans egna. Gustav ägde ett rörligt intellekt och var väl orienterad i tidens frågor på skilda områden.

Karl-Axel Karlsson. Född 1 apr 1881 i Lindhult, Tidningshyttan, Tjällmo (E). Död 13 maj 1944 i Ervidstorp, Tjällmo (E). (Se tabell 338, s. ).

Anna Rosina (Rosa) Karlsson. Född 9 dec 1882 i Lindhult, Tidningshyttan, Tjällmo (E). Död 11 sep 1962 i Bobergs Lillgård, Fornåsa (E). (Se tabell 342, s. ).

Cyrus Edvin Carlsson. Född 25 jul 1884 i Lindhult, Tidningshyttan, Tjällmo (E). Död 4 jun 1953 i Johanneslund, Tjällmo (E). (Se tabell 344, s. ).

Agnes Elisabet Karlsson. Född 1 jul 1888 i Hagstugan, Kopparfall, Tjällmo (E). Död 29 jun 1968 i Vreta Kloster (E). (Se tabell 359, s. ).

Ernst Botvid Karlsson. Hemmansägare. Född 18 dec 1890 i Hagstugan, Kopparfall, Tjällmo (E). Död 27 jul 1968 i Norrstens Ng, Västra Stenby (E). Ernst var 16 år då familjen flyttade till Und. Han arbetade hos fadern tills denne slutade där 1918. Därefter har han samarbetat med brodern Gustav, vilket framgår av levnadsteckningen över denne. Ernst tillhörde kyrkokören i Tjällmo.

Tabell 332

(generation 4)

Från tabell 331.

Märta Vilhelmina Karlsson. Född 12 mar 1876 i Evighetsdal, Tjällmo (E). Död 27 mar 1953 i Klockrike (E).

Gift 23 okt 1898 i Tjällmo (E) med Karl Emil Sandberg. Byggmästare. Född 5 okt 1873 i Backstugan Skogen, Skalbäckskärret, Klockrike (E). Död 19 sep 1965 i Vreta Kloster (E).

Barn:

Agda Viktoria Sandberg. Född 8 apr 1899 i Klockrike (E). Död 15 dec 1976 i Karlstad (S). (Se tabell 333, s. ).

Eva Emilia Sandberg. Född 4 aug 1901. Död 30 mar 1935 i Klockrike (E). Ogift

John Emil Sandberg. Född 2 aug 1910 i Klockrike (E). Död 24 jan 1991 i Vreta Kloster (E). (Se tabell 337, s. ).

Tabell 333

(generation 5)

Från tabell 332.

Agda Viktoria Sandberg. Född 8 apr 1899 i Klockrike (E). Död 15 dec 1976 i Karlstad (S).

Gift 14 aug 1926 i Klockrike (E) med Axel Oskar Erik Andersson. Snickare. Född 18 dec 1902 i Vreta Kloster (E). Död 22feb 1988 i Karlstad (S).

Barn:

Vera Frideborg Andersson. Född 12 jan 1927 i Vreta Kloster (E). (Se tabell 334, s. ).

Gunnel Andersson. Född 10 mar 1931 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 335, s. ).

Märta Ingegerd Andersson. Född 1 jan 1938 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 336, s. ).

Tabell 334

(generation 6)

Från tabell 333.

Vera Frideborg Andersson. Född 12 jan 1927 i Vreta Kloster (E).

Gift 3 okt 1948 med Gustav Valdemar Jonsson. Född 1 maj 1910 i Väse (S). Död 23 apr 1984 i Karlstad (S).

Barn:

Karin Jonsson. Distriktssköterska. Född 30 maj 1951 i Karlstad (S).

Tabell 335

(generation 6)

Från tabell 333.

Gunnel Andersson. Född 10 mar 1931 i Domkyrko, Linköping (E).

Gift 27 mar 1957 med Arne Neij. Försäljningsdirektör. Född 3 maj 1930 i Linköping (E).

Barn:

Ingrid Neij. Tjänsteman. Född 1 jan 1958.

Bertil Neij. Lärare. Född 24 jun 1960.

Kerstin Neij. Tjänsteman. Född 10 jul 1967.

Tabell 336

(generation 6)

Från tabell 333.

Märta Ingegerd Andersson. Kokerska. Född 1 jan 1938 i Domkyrko, Linköping (E).

Gift 10 jul 1958 med Åke Henriksson. Elektriker. Född 10 jul 1933 i Karlstad (S).

Barn:

Per Henriksson. Född 12 jul 1958 i Karlstad (S).

Tina Henriksson. Född 6 sep 1963 i Karlstad (S).

Tabell 337

(generation 5)

Från tabell 332.

John Emil Sandberg. Byggnadssnickare. Född 2 aug 1910 i Klockrike (E). Död 24 jan 1991 i Vreta Kloster (E).

Gift 30 apr 1938 med Margareta (Greta) Elisabet Sjöberg. Född 21 apr 1913 i Stora Åby (E). Ingabarn

Tabell 338

(generation 4)

Från tabell 331.

Karl-Axel Karlsson. Hemmansägare. Född 1 apr 1881 i Lindhult, Tidningshyttan, Tjällmo (E). Död 13 maj 1944 i Ervidstorp, Tjällmo (E). Hustrun hade från tidigare äktenskap sonen Bertil* Emanuel född den 28 maj 1912 och död 6 sept 1938 i Tjällmo, Råcka som ogift. Karl Axel arbetade hos fadern vid Und 1907-1918 och därefter vid Tylö arrendegård. Gifte sig där och flyttade till Ängdalen, Tjällmo, där de bodde en tid innan Karl-Axel tog arrende i Råcka och flyttade till huset Västervik där. År 1937 köpte makarna gården och året därpå bytte de till sig Ervidstorp 2 (2) mot Råcka och flyttade dit och där Karl-Axel senare avled.

Barn uä.

Barn:

Axel Einar Karlsson. Född 26 sep 1908 i Und, Tjällmo (E). (Se tabell 339, s. ).

Gift 29 maj 1924 med Elin Augusta Andersson. Född 9 jun 1880. Död 27 aug 1966 i Hällestad (E). Hade från tidigare äktenskap sonen Bertil* Emanuel f.28 maj 1912 och d.6 sep 1938 i Råcka, Tjällmo (E), som ogift.

Tabell 339

(generation 5)

Från tabell 338.

Axel Einar Karlsson. Hemmansägare. Född 26 sep 1908 i Und, Tjällmo (E).

Gift 25 maj 1947 i Tjällmo (E) med Berit Ingegerd Andersson. Född 20 apr 1920 i Regna (E).

Barn:

Margareta Christina Karlsson. Född 27 dec 1947 i Ervidstorp, Tjällmo (E). (Se tabell 340, s. ).

Per Jan (Janne) Karlsson. Född 1 dec 1949 i Ervidstorp, Tjällmo (E). (Se tabell 341, s. ).

Tabell 340

(generation 6)

Från tabell 339.

Margareta Christina Karlsson. Sekreterare. Född 27 dec 1947 i Ervidstorp, Tjällmo (E).

Gift 7 jul 1974 i Tjällmo (E) med Kasper Nilsson. Lärare. Född 23 mar 1946 i Malmö (M).

Barn:

David Esbjörn Nilsson. Stud. Född 11 okt 1974.

Tabell 341

(generation 6)

Från tabell 339.

Per Jan (Janne) Karlsson. Lantbrukare. Född 1 dec 1949 i Ervidstorp, Tjällmo (E).

Gift 17 apr 1971 i Tjällmo (E) med Barbro Elisabet Johansson. Sömmerska. Född 18 apr 1949 i Kumla (T).

Barn:

Christel Barbro Karlsson. Stud. Född 3 okt 1971 i Ervidstorp, Tjällmo (E).

Linda Elisabet Karlsson. Född 29 okt 1974 i Ervidstorp, Tjällmo (E).

Tabell 342

(generation 4)

Från tabell 331.

Anna Rosina (Rosa) Karlsson. Född 9 dec 1882 i Lindhult, Tidningshyttan, Tjällmo (E). Död 11 sep 1962 i Bobergs Lillgård, Fornåsa (E).

Gift 12 jun 1920 i Tjällmo (E) med Albert Viktor Gustavsson. Hemmansägare. Född 10 feb 1876 i Klockrike (E). Död 29 sep 1935 i Bobergs Lillgård, Fornåsa (E).

Barn:

Axel Viktor Gustavsson. Född 12 maj 1921 i Bobergs Lillgård, Fornåsa (E). Död 23 dec 1984 i Bobergs Lillgård, Fornåsa (E). (Se tabell 343, s. ).

Tabell 343

(generation 5)

Från tabell 342.

Axel Viktor Gustavsson. Hemmansägare. Född 12 maj 1921 i Bobergs Lillgård, Fornåsa (E). Död 23 dec 1984 i Bobergs Lillgård, Fornåsa (E).

Gift 7 aug 1954 i Kristberg (E) med Nancy Ingeborg Johansson. Född 9 mar 1927 i Kristberg (E).

Tabell 344

(generation 4)

Från tabell 331.

Cyrus Edvin Carlsson. Murare. Född 25 jul 1884 i Lindhult, Tidningshyttan, Tjällmo (E). Död 4 jun 1953 i Johanneslund, Tjällmo (E). Cyrus lärde sig muraryrket av sin far och följde honom på olika byggen, även utanför socknen, som t.ex. Ljusfors och Boxholm. Han arbetade senare tillsammans med sin farbror, Magnus Löfstrand, vid Björneborg i Värmland, vid uppförande av epidemisjukstugan i Tjällmo och fabriken i Ljusfallshammar. Senare arbetade han i perioder i Finspång, Norrköping, Karlskoga m fl platser, men framförallt i hemsocknen och socknarna där omkring. År 1910 var familjen skriven vid Und, 1911 vid Don under Und och 1912 vid Peterslund under St Yxhult. Före flyttningen till Don bodde familjen vid Råckstad under Råcka en kort tid. År 1913 köptes lägenheten Johanneslund. Stugan låg på ofri grund på mark tillhörande landsfiskalsbostället Und och hyran erlades till landsfiskalen. Köpeskillingen var 600 kr.

Gift 2 okt 1909 med Henny Elisabeth Pettersson. Född 29 jan 1884 i Und, Tjällmo (E). Död 10 jan 1962 i Johanneslund, Tjällmo (E).

Barn:

Östen Edvin Carlsson. Född 4 dec 1909 i Åsen, Und, Tjällmo (E). (Se tabell 345, s. ).

Holger Cyrus Carlsson. Född 7 mar 1911 i Don, Und, Tjällmo (E). Död i hjärtinfarkt 19 jan 1991 i Johanneslund, Tjällmo (E). (Se tabell 349, s. ).

Signe Elisabet Carlsson. Född 20 sep 1912 i Petersberg, St Yxhult, Tjällmo (E). (Se tabell 350, s. ).

Torsten Bernhard Carlsson. Född 12 jun 1914 i Johanneslund, Tjällmo (E). Död i hjärtinfarkt 27 maj 1992 i Gröna v. 22 A, Finspång, Risinge (E). (Se tabell 351, s. ).

Karin Viola Carlsson. Född 6 jun 1918 i Johanneslund, Tjällmo (E). (Se tabell 353, s. ).

Margareta Maria Carlsson. Född 6 jun 1922 i Johanneslund, Tjällmo (E). (Se tabell 356, s. ).

Tyra Ingegerd Carlsson. Född 1 mar 1927 i Johanneslund, Tjällmo (E). (Se tabell 358, s. ).

Tabell 345

(generation 5)

Från tabell 344.

Östen Edvin Carlsson. Avd.chef. Socialkamrer. Född 4 dec 1909 i Åsen, Und, Tjällmo (E).

Gift 22 okt 1938 med Astrid Ingrid Eualia Larsson. Född 7 jan 1909 i Kanalg. 17, Risinge (E).

Barn:

Astrid Margareta Carlsson. Född 30 apr 1939 i Risinge (E). (Se tabell 346, s. ).

Karin Ingegerd Carlsson. Född 14 sep 1943 i Risinge (E). (Se tabell 348, s. ).

Tabell 346

(generation 6)

Från tabell 345.

Astrid Margareta Carlsson. Lärare. Född 30 apr 1939 i Risinge (E).

Gift 1 nov 1963 med Per Olov Führ. Byrådir. Född 5 dec 1937 i Frövi (T).

Barn:

Per Håkan Führ. Född 26 apr 1967 i Uppsala (C). (Se tabell 347, s. ).

Karin Ingegerd Führ. Stud. Född 3 feb 1972 i Örebro (T).

Tabell 347

(generation 7)

Från tabell 346.

Per Håkan Führ. Civilingejör. Född 26 apr 1967 i Uppsala (C).

Gift 3 jun 1995 med Eva Maria Lidholt. Civilekonom. Född 13 aug 1970.

Tabell 348

(generation 6)

Från tabell 345.

Karin Ingegerd Carlsson. Byrådirektör, Sektionchef. Född 14 sep 1943 i Risinge (E).

Gift 12 dec 1969 med Örjan Mattsson. Controler. Född 26 sep 1945 i Kärna (E).

Barn:

Linda Mattsson. Univ.stud. Född 3 aug 1971 i Linköping (E).

Anna Mattsson. Stud. Född 4 nov 1974 i Linköping (E).

Tabell 349

(generation 5)

Från tabell 344.

Holger Cyrus Carlsson. Murare. Född 7 mar 1911 i Don, Und, Tjällmo (E). Död i hjärtinfarkt 19 jan 1991 i Johanneslund, Tjällmo (E). Som 14-åring kom Holger att bli dräng hos Gunnar Karlsson, Dråsa Norrgård, gift med en yngre syster till fadern. Senare dräng vid N. Markebo. Därefter skogsarb. och lastbilschaufför. Ådrog sig muskelreumatism och vistades vid Medevi Brunn 1936, där han blev bekant med sin blivande hustru, som hade anställning där. Efter återvunnen hälsa började han som lärling hos fadern. Han arbetade i detta yrke tills han drabbades av en invalidiserande hjärtinfarkt i början av 1980-talet.

Gift 24 okt 1959 med Sonja Viktoria Johansson. Vårdbitr. Född 24 okt 1916 i Nyberg, Tjällmo (E).

Tabell 350

(generation 5)

Från tabell 344.

Signe Elisabet Carlsson. Fabr.arb. Född 20 sep 1912 i Petersberg, St Yxhult, Tjällmo (E).

Gift 3 okt 1942 med Holger Göte Haraldsson. Fabr.arb. Född 6 sep 1911 i Vreta Kloster (E). Död i hjärtinfarkt 24 aug 1992 i Vreta Kloster (E), Ljungsbro (E).

Tabell 351

(generation 5)

Från tabell 344.

Torsten Bernhard Carlsson. Murare. Född 12 jun 1914 i Johanneslund, Tjällmo (E). Död i hjärtinfarkt 27 maj 1992 i Gröna v. 22 A, Finspång, Risinge (E). Torsten började som dräng hos torparen Oskar Andersson i Klockartorpet och senare hos lantbr Björn i Hindstorp och hos sin farfar Axel Karlsson i Ervidstorp innan han blev med fadern och lärde sig till murare. Som nygifta bodde makarna vid Råssnäs, Tjällmo till 1971 då familjen flyttade till Risinge, Össby, Anlund, där de bodde 1,5 år varefter de flyttade till centralorten, där Ingeborg fortfarande bor. Torsten besvärades av en belastningsskada i ena höften de sista åren före pensioneringen och trots två operationer med flera års mellanrum kunde hans rörlighet ej återställas utan han var beroende av stödkryckor. Oaktat denna invaliditet höll han på intill slutet med att bygga on det fritidshus han tidigare uppfört med egen hand under sin fritid och skulle nu göra det mera komfortabelt. Han hade god hjälp av hustrun både i det unga arbetet vid planering av tomten som i skapandet av intima och blomstrande uterum. De höll på med att bygga en parkeringsplats då en svår hjärtinfarkt ändade hans liv.

Gift 2 feb 1938 med Ingeborg Svalstedt. Född 18 apr 1915 i Undstorp, Tjällmo (E).

Barn:

Roland Torsten Carlsson. Född 28 nov 1939 i Tjällmo (E). (Se tabell 352, s. ).

Tabell 352

(generation 6)

Från tabell 351.

Roland Torsten Carlsson. Fabrikör. Född 28 nov 1939 i Tjällmo (E). Två sydkoreanska adoptivbarn Pernilla Carlsson f 1975-03-25 Linda Carlsson f. 1981-04-09

Gift 30 maj 1964 med Berith Ingeborg Andersson. Affärsbiträde. Född 30 jan 1943 i Risinge (E).

Tabell 353

(generation 5)

Från tabell 344.

Karin Viola Carlsson. Mejerist. Född 6 jun 1918 i Johanneslund, Tjällmo (E).

Gift 5 jan 1945 med Bengt Harry Eriksson. Förman. Född 9 mar 1916 i Oxelösund (D).

Barn:

Bengt Ove Eriksson. Född 1 maj 1945 i Nyköping (D). (Se tabell 354, s. ).

Kent Lennart Eriksson. Född 9 maj 1947 i Nyköping (D). (Se tabell 355, s. ).

Tabell 354

(generation 6)

Från tabell 353.

Bengt Ove Eriksson. Rörarb. Född 1 maj 1945 i Nyköping (D).

Gift 22 nov 1969 med Ester Yvonne Astfeldt. Kontorist. Född 23 jun 1947 i Nyköping (D).

Barn:

Per Ove Eriksson. Truckförare. Född 10 dec 1971 i Nyköping (D).

Lars Ove Eriksson. Stud. Född 16 sep 1974 i Nyköping (D).

Tabell 355

(generation 6)

Från tabell 353.

Kent Lennart Eriksson. Förrådsarb. Född 9 maj 1947 i Nyköping (D). Skilsmässa 1990

Gift 3 jun 1983 med Barbro Marianne Andersson. Stud. Född 22 dec 1953 i Kumla (T). Skild 1990.

Barn:

Patrik Lennart Jonny Eriksson. Stud. Född 16 apr 1975 i Nyköping (D).

Jimmy Alexander Eriksson. Född 22 jun 1981 i Nyköping (D).

Jens Olof Elias Eriksson. Född 28 mar 1985 i Nyköping (D).

Tabell 356

(generation 5)

Från tabell 344.

Margareta Maria Carlsson. Affärsbitr. Född 6 jun 1922 i Johanneslund, Tjällmo (E).

Gift 31 maj 1949 med Eskil Jansson. Köpman. Född 16 apr 1916 i Labbetorp, Tjällmo (E). Död 15 dec 1986 i Tjällmo (E).

Barn:

Christina Margareta Jansson. Född 18 jun 1945 i Johanneslund, Tjällmo (E). (Se tabell 357, s. ).

Tabell 357

(generation 6)

Från tabell 356.

Christina Margareta Jansson. Aff.bitr. Född 18 jun 1945 i Johanneslund, Tjällmo (E).

Gift 4 mar 1967 med Sven Gunnar Möckelström. Förman. Född 5 feb 1940 i Kristberg (E).

Barn:

Maria Christina Möckelström. Personalass. Född 21 aug 1967 i Linköping (E).

Mats Gunnar Möckelström. Stud. Född 10 dec 1969 i Brunneby (E).

Mattias Sven Gunnar Möckelström. Född 10 maj 1974 i Brunneby (E).

Tabell 358

(generation 5)

Från tabell 344.

Tyra Ingegerd Carlsson. Fabr.arb. Född 1 mar 1927 i Johanneslund, Tjällmo (E).

Gift 24 mar 1962 med Rolf Pettersson. Murare. Född 15 aug 1923 i Risinge (E).

Tabell 359

(generation 4)

Från tabell 331.

Agnes Elisabet Karlsson. Född 1 jul 1888 i Hagstugan, Kopparfall, Tjällmo (E). Död 29 jun 1968 i Vreta Kloster (E). Agnes arbetade hos föräldrarna vid Und tills hon gifte sig. Gunnar, som ensambarn, hade tagit över gården efter fadern. Hans föräldrar bodde kvar i ett rum på övre våningen. Modern var blind. Manbyggnaden bestod av 2 r.o.kök på bottenplanet och 2 rum ovanpå. Till sin hjälp hade de ett hembiträde och en dräng anställd. Under många år tog de försöksutskrivna pojkar från uppfostringsanstalten i Bona, V. Ny som drängar och hade god hand med dem. Sommaren 1922 var jag och min bror Holger "sommardrängar" hos familjen och delade rum med en "Bonagrabb" i övre tonåren, vars namn jag glömt. Det var en trevlig ung Stockholmare, som också var en duktig arbetare. Vi gallrade rovor, räfsade hö för hand i backar och diken och tog upp säd vid skörd. Rågen mejades med lie av Gunnar och drängen och havren med en slåttermaskin försedd med en extra "grej" som lade av säden i högar. Förutom god mat och logi fick vi 75 kr tillsammans, vilket vi tyckte var mycket pengar. På hösten blev vi bjudna på ett fint skördekalas med mycken god mat, kaffe och skördetårta. Agnes och Gunnar voro gladlynta och vänliga människor. Långt senare, efter en tvist med granngården, flyttade familjen till Vreta Kloster, där makarna slutade sina dagar.

Gift 20 okt 1917 i Tjällmo (E) med Karl Gunnar Karlsson. Hemmansägare. Född 18 apr 1891 i Tjällmo (E).

Barn:

Gärhild Anna-Britta Karlsson. Född 21 jun 1919 i Dråsa Ng, Tjällmo (E). Död 25 jul 1973 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 360, s. ).

Tabell 360

(generation 5)

Från tabell 359.

Gärhild Anna-Britta Karlsson. Bagerska. Född 21 jun 1919 i Dråsa Ng, Tjällmo (E). Död 25 jul 1973 i Domkyrko, Linköping (E).

Gift 1:o med Folke Kvarnström. Född 13 sep 1912 i Tjällmo (E). Död 13 jan 1985. Skild 11 dec 1946

Barn:

Siv Ulla-Britt Kvarnström. Född 18 aug 1938 i Tjällmo (E). (Se tabell 361, s. ).

Marie Louise Kvarnström. Född 19 jun 1945 i Tjällmo (E). (Se tabell 362, s. ).

Barn u.ä.

Barn:

Inger Marianne Karlsson. Född 23 maj 1948 i Tjällmo (E). Död 1980. (Se tabell 363, s. ).

Gift 2:o med Bengt Oskar Helmer Gustavsson. Montör. Född 8 sep 1927 i Vreta Kloster (E).

Tabell 361

(generation 6)

Från tabell 360.

Siv Ulla-Britt Kvarnström. Förskollärare. Född 18 aug 1938 i Tjällmo (E).

Gift 24 jun 1958 i Tjällmo (E) med Ingemar Isgren. Konsulent. Född 21 maj 1931 i Brunneby (E).

Barn:

Susanne Isgren. Född 3 okt 1959 i Rosersberg ( ).

Annika Isgren. Född 20 nov 1961 i Rosersberg ( ).

Niklas Isgren. Född 23 nov 1969 i Solna (AB).

Tabell 362

(generation 6)

Från tabell 360.

Marie Louise Kvarnström. Född 19 jun 1945 i Tjällmo (E).

Barn u.ä. med.

Barn:

Anna Helena Elisabet Kvarnström. Född 14 dec 1962 i Vreta Kloster (E).

Gift med Åke Lindholm. Levde i Linköping (E).

Tabell 363

(generation 6)

Från tabell 360.

Inger Marianne Karlsson. Född 23 maj 1948 i Tjällmo (E). Död 1980.

Gift med nn Thelsén. Skild.

Barn:

Laila Thelsén. Född 28 dec 1966 i Vreta Kloster (E).

Charlotta Thelsén. Född 25 dec 1968 i Vreta Kloster (E).

Tabell 364

(generation 3)

Från tabell 315.

Maria Lovisa Karlsson. Född 5 sep 1857 i Sjölund, Hälla, Tjällmo (E). Inflyttad till USA. Död .. jan 1935 i USA. Dog i en församl belägen ca 70 km fr Gowrie i USA. Begravd i Gowrie, Iowa, USA. Lovisa hade tjänst som piga vid en lantgård i Tjällmo. Hon blev gravid där och uppgav sonen i gården som fader. Hans föräldrar vägrade att acceptera sonens ev faderskap. De sade upp henne från tjänsten, men erbjöd henne en Amerikabiljett om hon utvandrade dit med barnet, vilket alltså var orsaken till hennes emigration år 1891. Fredrik hade en liten gård ca 70 km från Gowri och sonen Viktor växte upp för att ta över skötseln av denna. Fredrik var lite mentalt avvikande och sonen hade ärvt en del av detta. Han levde ogift i Gowrie där han var en daglönare och han dog för omkring 20 år sedan. När Lovisa begravdes var det så svår snöstorm att de måste föra kistan på en släde dragen av två hästar de 7 milen till Gowrie. Hon beskrives som en vänlig och behaglig människa. Källa: Glen Carlstrom.

Barn u.ä.

Barn:

Maria Viktoria Karlsson. Född 1 maj 1889 i Torpön, Klovstena, Tjällmo (E). (Se tabell 365, s. ).

Gift 2:o med Fredrik Andersson. Farmare.

Barn:

Victor Andersson. Daglönare. Född omkr 1895. Död i början av 1970.

Tabell 365

(generation 4)

Från tabell 364.

Maria Viktoria Karlsson. Född 1 maj 1889 i Torpön, Klovstena, Tjällmo (E). Maria besökte Tjällmo någon gång i mitten av 1930-talet och gjorde också ett besök hos den presumtive fadern. Hon tilläts hälsa på honom, men ej att ta upp den "gamla" historien för samtal. Maria hade lätt för att skylla på andra för sina problem inklusive farbrodern Victor Karlsson. Familjen bodde i Texas under åtskilliga år. Källa: Glen Carlstrom.

Gift med Lester Nibel.

Barn:

Homer Nibel.

Tabell 366

(generation 3)

Från tabell 315.

Gustav Emil Karlsson. Lantbrukare. Född 31 okt 1859 i Sjölund, Hälla, Tjällmo (E). Död 2 nov 1938 i Ekholmen, Tjällmo (E). Gustavs och Emmas första gemensamma bostad var vid Torpön. Gustav hade flyttat dit redan två år före giftemålet. År 1888 flyttade de tillsammans med äldsta barnet Hulda, till Lindhult, Tidningshyttan. Den 31 dec 1889 flyttade familjen till Prästgården (Mg), Ledberg, där Gustav var arrendator. De fyra yngre barnen föddes där. År 1901 återvände familjen till Tjällmo och bosatte sig vid Tidningshyttan. Två år senare flyttade de till Risa gård, där Gustav var brukare. Efter 16 år där flyttade Gustav med familj till Tjällmo Prästgård 1 dec 1919, vilken han arrenderade till sonen Gustav tog över. Han lät bygga en villa i kyrkbyn, kallad Ekholmen, där han och hustrun bodde till deras bortgång.

Gift 29 okt 1886 i Tjällmo (E) med Emeli (Emma) Charlotta Andersson. Född 31 okt 1861 i Stenhult, Tidningshyttan, Tjällmo (E). Död 22 mar 1936 i Ekholmen, Tjällmo (E). Dotter till torparen Anders Jakob Persson och hans hustru i andra äktenskapet Kristina Charlotta Karlsdotter, Stenshult, Tidningshyttan.

Barn:

Hulda Charlotta Karlsson. Född 9 dec 1887 i Torpön, Klovstena, Tjällmo (E). Död 21 jun 1947 i Licka, Brunneby (E). (Se tabell 367, s. ).

Emma Elisabet Karlsson. Född 12 apr 1889 i Lindhult, Tidningshyttan, Tjällmo (E). (Se tabell 374, s. ).

Gustav Viktor Karlsson. Född 12 jun 1891 i Prästgården, Ledberg (E). Död 15 feb 1952 i Prästgården, Tjällmo (E). (Se tabell 375, s. ).

Ernst Emil Karlsson. Född 4 okt 1893 i Prästgården, Ledberg (E). Död 16 jun 1964 i Prästgården, Tjällmo (E). Ogift

Agnes Olivia Karlsson. Född 3 dec 1895 i Prästgården, Ledberg (E). Död 3 dec 1930 i Nyberg, Tjällmo (E). (Se tabell 377, s. ).

Signe Viktoria Karlsson. Född 13 jan 1901 i Prästgården, Ledberg (E). Död 16 mar 1955 i Skånstorp, Hällestad (E). (Se tabell 395, s. ).

Tabell 367

(generation 4)

Från tabell 366.

Hulda Charlotta Karlsson. Född 9 dec 1887 i Torpön, Klovstena, Tjällmo (E). Död 21 jun 1947 i Licka, Brunneby (E).

Gift 29 jun 1913 i Tjällmo (E) med Fredrik Anders Bengtsson. Lantbrukare. Född 21 maj 1884 i Labbetorp, Tjällmo (E). Död 20 feb 1969 i Backe (Z).

Barn:

Dagmar Teresia Bengtsson. Född 27 apr 1914 i Labbetorp, Tjällmo (E). (Se tabell 368, s. ).

Reinhold Viktor Fredrik Bengtsson. Född 29 sep 1916 i Labbetorp, Tjällmo (E). Död 3 nov 1989 i Brunneby (E). (Se tabell 372, s. ).

Gustav Einar Bengtsson. Född 29 aug 1920 i Licka, Brunneby (E). Död 25 dec 1989 i Brunneby (E). (Se tabell 373, s. ).

Tabell 368

(generation 5)

Från tabell 367.

Dagmar Teresia Bengtsson. Född 27 apr 1914 i Labbetorp, Tjällmo (E).

Gift 28 feb 1938 i Tjällmo (E) med Nils Gotthard Andersson. Lantbrukare. Född 20 sep 1908 i Viby (E). Död 16 maj 1983 i Brunneby (E).

Barn:

Mats Göran Andersson. Född 27 dec 1940 i Labbetorp, Tjällmo (E). (Se tabell 369, s. ).

Inger Margareta Andersson. Född 29 sep 1943 i Labbetorp, Tjällmo (E). (Se tabell 370, s. ).

Tabell 369

(generation 6)

Från tabell 368.

Mats Göran Andersson. Köpman. Född 27 dec 1940 i Labbetorp, Tjällmo (E).

Gift 1:o 16 aug 1966 med Ann-Margaret Engdahl. Född 4 sep 1943 i Landsbro (?). Skild 1980.

Barn:

Göran Magnus Andersson. Född 6 okt 1969 i Oskarshamn (H). Univ.stud. Ogift 1993

Gift 2:o med Margareth Odhström. Kartriterska, kontorist. Född 1943 i Jönköping (F).

Barn:

Karin Margareta Andersson. Född 29 jun 1984 i Jönköping (F).

Tabell 370

(generation 6)

Från tabell 368.

Inger Margareta Andersson. Affärsbitr. Född 29 sep 1943 i Labbetorp, Tjällmo (E).

Gift 1:o 1962 i Tjällmo (E) med Karl Einar Karlsson. Köpman. Född 31 jan 1939 i Vreta Kloster (E). Skild 1981.

Barn:

Anders Fredrik Karlsson. Född 1 feb 1969 i Domkyrko, Linköping (E). (Se tabell 371, s. ).

Lena Margareta Karlsson. Undersköterska, barnskötare. Född 1 feb 1969.

Sambo med Rolf Tegnestedt. Entrepenör. Född 10 jun 1944.

Tabell 371

(generation 7)

Från tabell 370.

Anders Fredrik Karlsson. Elektriker. Född 1 feb 1969 i Domkyrko, Linköping (E).

Sambo med Petra Fogelqvist. Född 5 okt 1967.

Tabell 372

(generation 5)

Från tabell 367.

Reinhold Viktor Fredrik Bengtsson. Lantbrukare. Född 29 sep 1916 i Labbetorp, Tjällmo (E). Död 3 nov 1989 i Brunneby (E). Inga barn men en fosterson, Tomas Lövgren-Bengtsson f 1950 i Norrköping.

Gift med Elsa Andersson. Född 28 jun 1914 i Linköping (E).

Tabell 373

(generation 5)

Från tabell 367.

Gustav Einar Bengtsson. Lantbrukare. Född 29 aug 1920 i Licka, Brunneby (E). Död 25 dec 1989 i Brunneby (E). Inga barn

Gift 1973 med Ingegerd Augusta Karlsson.

Tabell 374

(generation 4)

Från tabell 366.

Emma Elisabet Karlsson. Född 12 apr 1889 i Lindhult, Tidningshyttan, Tjällmo (E). Emma arbetade i föräldrahemmet tills hon flyttade till Amerika. Hennes blivande make, som flyttat dit redan 1910, hade kommit för att besöka anhöriga sommaren 1923 och träffade Emma då och det skulle bli en livslång förbindelse. Han återvände till USA under sensommaren och Emma följde efter i början av november. De gifte sig och fick sonen Leonard. Han var gift med Elaine. Om de hade några barn är okänt. Har skrivit till henne 1 maj 1992 men ej fått något svar. Flyttade 2 nov 1923 till USA.

Gift i USA med Karl Edvard Gustavsson. Född 4 nov 1890 i Smedbol, Tjällmo (E). Son till torparen Gustav Fredrik Andersson och Gustava Elisabet Gustavsdotter, Klockartorpet, Tjällmo. Emigrerade till USA 3 nov 1910.

Barn:

Leonard Edvard Gustavsson. Född 6 maj 1924 i Natrona, Pennsylvania, USA. Död i hjärtinfarkt 16 dec 1988 i Natrona, Pennsylvania, USA.

Tabell 375

(generation 4)

Från tabell 366.

Gustav Viktor Karlsson. Lantbrukare. Född 12 jun 1891 i Prästgården, Ledberg (E). Död 15 feb 1952 i Prästgården, Tjällmo (E). Gustav jr arbetade i faderns jordbruk intill dess han själv tog över arrendet efter honom och innehade det till sin bortgång. Liksom fadern var han en driftig jordbrukare och var dessutom betrodd med många kommunala förtroendeuppdrag. Han var kommunalnämndens ordf under åren 1934-1950, och intill dess kommunen fick en central förvaltning skötte han kommunalkassan med åtföljande bokföring. Han tillhörde kommunalfullmäktige 1940-1952 och var dess vice ordf. Han innehade uppdrag som nämndeman 1936-1952 och var landstingsman 1947-1950.

Gift 2 jun 1922 i Tjällmo (E) med Gertrud Augusta Jansson. Född 24 sep 1895 i Tjällmo (E). Död 22 dec 1966 i Ekholmen, Tjällmo (E).

Barn:

Yngve Karlsson. Lantbrukare. Född 2 aug 1929 i Ekholmen, Tjällmo (E). Ogift

Bengt Karlsson. Lärare. Född 10 maj 1931 i Ekholmen, Tjällmo (E). Ogift

Olle Karlsson. Född 23 mar 1935 i Ekholmen, Tjällmo (E). (Se tabell 376, s. ).

Tabell 376

(generation 5)

Från tabell 375.

Olle Karlsson. Busschaufför. Född 23 mar 1935 i Ekholmen, Tjällmo (E). Inga barn i något av äktenskapen.

Gift 1:o 1962 med Ann-Greth Andersson. Född 1934. Skild 1966.

Gift 2:o med Ann-Marie Stark. Affärsbiträde. Född 1959.

Tabell 377

(generation 4)

Från tabell 366.

Agnes Olivia Karlsson. Född 3 dec 1895 i Prästgården, Ledberg (E). Död 3 dec 1930 i Nyberg, Tjällmo (E).

Gift 3 mar 1917 i Tjällmo (E) med Knut Sigfrid Karlsson. Byggmästare. Född 19 nov 1891 i Svartbo, Kristberg (E). Död 1965 i Nyberg, Tjällmo (E).

Barn:

Gösta Sigfrid Karlsson. Född 15 maj 1917 i Nysäter, Tjällmo (E). (Se tabell 378, s. ).

Dagny Olivia Karlsson. Född 25 dec 1918 i Nysäter, Tjällmo (E). (Se tabell 382, s. ).

Gunnar Yngve Karmelind. Född 9 jan 1921 i Nysäter, Tjällmo (E). (Se tabell 387, s. ).

Karin Karlsson. Född 20 maj 1923 i Nysäter, Tjällmo (E). (Se tabell 391, s. ).

Knut Lennart Karlsson. Född 26 maj 1924 i Nysäter, Tjällmo (E). (Se tabell 393, s. ).

Tabell 378

(generation 5)

Från tabell 377.

Gösta Sigfrid Karlsson. Byggnadssnickare. Född 15 maj 1917 i Nysäter, Tjällmo (E).

Gift .. nov 1940 med Gunhild Rosalia Karlsson. Född 21 sep 1917 i Tjällmo (E). Skild 1966.

Barn:

Gull-Marie Karlsson. Född 3 mar 1940 i Tjällmo (E). (Se tabell 379, s. ).

Saga Harriet Karlsson. Född 4 jul 1944 i Tjällmo (E). (Se tabell 380, s. ).

Jan Gösta Bruno Karlsson. Född 15 jan 1947 i Linddalen, Tjällmo (E). (Se tabell 381, s. ).

Tabell 379

(generation 6)

Från tabell 378.

Gull-Marie Karlsson. Hårfrisör. Född 3 mar 1940 i Tjällmo (E).

Gift med Nils Gunnar Berntsson. Lantbr. Född 2 feb 1939 i Motala (E).

Barn:

Nils Peder Berntsson. Född 3 maj 1967 i Tjällmo (E).

Ingela Marit Berntsson. Född 20 jan 1969 i Tjällmo (E).

Linda Marie Berntsson. Född 7 jul 1970 i Tjällmo (E).

Christel Paola Berntsson. Född 9 maj 1974 i Tjällmo (E).

Tabell 380

(generation 6)

Från tabell 378.

Saga Harriet Karlsson. Född 4 jul 1944 i Tjällmo (E).

Gift 17 jun 1967 i Tjällmo (E) med Ulf Leif-Erik Berndtsson. Född 1 jul 1941 i Motala (E). Skild 9 jul 1981.

Barn:

Tina Harriet Berndtsson. Född 29 okt 1967 i Tjällmo (E).

Anja Therése Berndtsson. Född 11 jul 1971 i Tjällmo (E).

Tabell 381

(generation 6)

Från tabell 378.

Jan Gösta Bruno Karlsson. Byggnadssnickare. Född 15 jan 1947 i Linddalen, Tjällmo (E).

Gift 21 nov 1970 i Tjällmo (E) med Nanna Britt-Marie Albrecktsson. Kontorist. Född 5 apr 1949 i Kristberg (E).

Barn:

Nanna Ann-Christin Karlsson. Sjuksköterska. Född 22 apr 1971 i Tjällmo (E).

Viveka Maria Karlsson. Född 16 mar 1975 i Tjällmo (E).

Anders Bruno Karlsson. Född 8 apr 1980 i Tjällmo (E).

Tabell 382

(generation 5)

Från tabell 377.

Dagny Olivia Karlsson. Född 25 dec 1918 i Nysäter, Tjällmo (E).

Gift 22 mar 1941 i Tjällmo (E) med Axel Henry Algstrand. Verkstadsarb. Född 18 okt 1915 i Hällestad (E).

Barn:

Sonja Margareta Algstrand. Född 12 maj 1941 i Motala (E). (Se tabell 383, s. ).

Stig Arne Algstrand. Född 9 mar 1946 i Risinge (E). (Se tabell 384, s. ).

Monika Algstrand. Född 24 sep 1942 i Risinge (E). (Se tabell 385, s. ).

Kenneth Lars Algstrand. Född 9 mar 1951 i Motala (E). (Se tabell 386, s. ).

Tabell 383

(generation 6)

Från tabell 382.

Sonja Margareta Algstrand. Läkarsekr. Född 12 maj 1941 i Motala (E).

Gift 21 nov 1959 i Motala (E) med Ulf William Svensson. Född 16 okt 1940 i Motala (E). Skild 24 feb 1964.

Barn:

Agneta Marie Svensson. Född 29 jun 1959 i Motala (E). Flyttade 1 sep 1977 till Masthugget, Göteborg. Var ogift vid utflyttningen.

Tabell 384

(generation 6)

Från tabell 382.

Stig Arne Algstrand. Ingenjör. Född 9 mar 1946 i Risinge (E).

Gift 26 jul 1969 med Gudrun Helena Ekström. Född 18 aug 1950 i Sollentuna, Stockholm (AB).

Barn:

Annie Christina Algstrand. Född 16 aug 1974 i Motala (E).

Karin Victoria Algstrand. Född 7 aug 1979 i Motala (E).

Tabell 385

(generation 6)

Från tabell 382.

Monika Algstrand. Kontorist. Född 24 sep 1942 i Risinge (E).

Gift 1961 i Motala (E) med Arne Lindell. Ingenjör. Född 11 nov 1938 i Motala (E).

Barn:

Eva Marita Lindell. Född 4 jun 1961 i Motala (E). Inflyttad 9 feb 1981 till Domkyrko, Linköping (E). Ogift vid utflyttningen. Inga barn antecknade.

Björn Arne Lindell. Född 5 aug 1962 i Motala (E). Ogift. Inga barn antecknade.

Mats Stefan Lindell. Född 7 jul 1965 i Motala (E). Ogift. Inga barn antecknade.

Tabell 386

(generation 6)

Från tabell 382.

Kenneth Lars Algstrand. Teaterkonsulent. Född 9 mar 1951 i Motala (E).

Gift 1980 med Birgitta Svartling. 1:e kanslist. Född 10 mar 1953 i Västra Stenby (E).

Barn:

Therese Algstrand. Född 14 jun 1973.

Andreas Algstrand. Född 7 mar 1979.

Sara Algstrand. Född 6 okt 1981.

Tabell 387

(generation 5)

Från tabell 377.

Gunnar Yngve Karmelind. Lagerchef. Född 9 jan 1921 i Nysäter, Tjällmo (E).

Gift 4 okt 1958 i Tjällmo (E) med Karin Marianne Björn. Kokerska. Född 5 dec 1929 i Hindstorp, Tjällmo (E).

Barn:

Karin Helén Karmelind. Född 6 maj 1961 i Berg, Vreta Kloster (E). (Se tabell 388, s. ).

Louise Sofia Karmelind. Född tvilling 14 feb 1965 i Berg, Vreta Kloster (E). (Se tabell 389, s. ).

Björn Yngve Karmelind. Född tvilling 14 feb 1965 i Berg, Vreta Kloster (E). (Se tabell 390, s. ).

Tabell 388

(generation 6)

Från tabell 387.

Karin Helén Karmelind. Lärare. Född 6 maj 1961 i Berg, Vreta Kloster (E).

Gift 7 jan 1984 med Arto Järvinen. Civilingenjör. Född 27 jun 1959 i Nurmijärvi, Finland.

Barn:

Björn Joel Järvinen. Född 29 dec 1991 i Berg, Vreta Kloster (E).

Tabell 389

(generation 6)

Från tabell 387.

Louise Sofia Karmelind. Skräddare. Född tvilling 14 feb 1965 i Berg, Vreta Kloster (E). Bor 1993 i Stockholm.

Sambo med Niklas Vretman. Civilingenjör. Född 6 apr 1965 i Linköping (E).

Tabell 390

(generation 6)

Från tabell 387.

Björn Yngve Karmelind. Civilekonom. Född tvilling 14 feb 1965 i Berg, Vreta Kloster (E).

Sambo med Åsa Petersén. Arbetsterapeut. Född 30 mar 1967 i Linköping (E).

Tabell 391

(generation 5)

Från tabell 377.

Karin Karlsson. Banktjänsteman. Född 20 maj 1923 i Nysäter, Tjällmo (E). Ogift

Barn med.

Barn:

Anita Karlsson. Född 3 mar 1943 i Tjällmo (E). (Se tabell 392, s. ).

Tabell 392

(generation 6)

Från tabell 391.

Anita Karlsson. Kontorist. Född 3 mar 1943 i Tjällmo (E).

Gift 1968 med Ove Åkerberg. Ekonomichef. Född 29 jun 1940 i Zinkgruvan, Hammar (T).

Barn:

Stefan Åkerberg. Skogsarbetare. Född 1 feb 1969 i Tjällmo (E).

Marcos Åkerberg. Byggnadsarbetare. Född 4 apr 1972.

Petra Åkerberg. Född 2 aug 1988 i Risinge (E).

Tabell 393

(generation 5)

Från tabell 377.

Knut Lennart Karlsson. Köpman. Född 26 maj 1924 i Nysäter, Tjällmo (E).

Gift 28 nov 1959 med Gurli Marianne Fransson. Butiksbiträde. Född 1 sep 1925 i Tjällmo (E).

Barn:

Gurli Margita Karlsson. Född 24 maj 1960 i Motala (E). (Se tabell 394, s. ).

Tabell 394

(generation 6)

Från tabell 393.

Gurli Margita Karlsson. Dekoratör. Född 24 maj 1960 i Motala (E).

Sambo med Ibrahim Begonovitc. Fritidsledare. Född 21 dec 1956 i Jugoslavien.

Barn:

Rebecka Begonovitc. Född 2 maj 1986 i Linköping (E).

Isabella Begonovitc. Född 27 mar 1989 i Linköping (E).

Tabell 395

(generation 4)

Från tabell 366.

Signe Viktoria Karlsson. Född 13 jan 1901 i Prästgården, Ledberg (E). Död 16 mar 1955 i Skånstorp, Hällestad (E).

Gift 23 mar 1935 med Erik Gustav Artur Andersson. Lantbrukare. Född 1 aug 1902 i Regna (E). Död 30 aug 1983 i Hällestad (E).

Barn:

Kerstin Ingegerd Andersson. Född 25 jul 1936 i Hindstorp, Tjällmo (E). (Se tabell 396, s. ).

Ann-Marie Andersson. Född 16 dec 1940 i Villan, Tjällmo (E). (Se tabell 399, s. ).

Tabell 396

(generation 5)

Från tabell 395.

Kerstin Ingegerd Andersson. Serveringsbiträde. Född 25 jul 1936 i Hindstorp, Tjällmo (E).

Gift 7 mar 1959 i Tjällmo (E) med Rune Mellström. Lantbrukare. Född 12 sep 1930 i Hällestad (E). Oforskat Östen anger äv. namnet Hellström. Skild maj 1984.

Barn:

Bengt Rune Mellström. Född 28 aug 1960 i Prästgården, Hällestad (E). (Se tabell 397, s. ).

Eva Gunnel Ingegerd Mellström. Född 14 apr 1964 i Prästgården, Hällestad (E). (Se tabell 398, s. ).

Tabell 397

(generation 6)

Från tabell 396.

Bengt Rune Mellström. Lantbrukare. Född 28 aug 1960 i Prästgården, Hällestad (E).

Sambo med Marie Johansson. Tandsköterska. Född 10 maj 1960 i Risinge (E).

Tabell 398

(generation 6)

Från tabell 396.

Eva Gunnel Ingegerd Mellström. Undersköterska. Född 14 apr 1964 i Prästgården, Hällestad (E).

Gift 10 jun 1989 i Hällestad (E) med Gaber Olah. Resemontör. Född 12 maj 1960 i Risinge (E).

Barn:

Julia Gunnel Olah. Född 16 feb 1990 i Risinge (E).

Tabell 399

(generation 5)

Från tabell 395.

Ann-Marie Andersson. Köksbiträde. Född 16 dec 1940 i Villan, Tjällmo (E).

Gift 7 nov 1959 i Hällestad (E) med John Lennart Strömberg. Metallarbetare. Född 3 nov 1936 i Risinge (E).

Barn:

Håkan Lennart Strömberg. Metallarbetare. Född 29 aug 1960 i Risinge (E).

Leif Erik Strömberg. Född 26 feb 1963 i Risinge (E). (Se tabell 400, s. ).

Tabell 400

(generation 6)

Från tabell 399.

Leif Erik Strömberg. Skogsarbetare. Född 26 feb 1963 i Risinge (E).

Gift 3 aug 1990 med Ulrika Carina Runesson. Kallskänka. Född 24 jul 1968 i Risinge (E).

Tabell 401

(generation 3)

Från tabell 315.

Anders Magnus (Karlsson) Löfstrand. Murare. Född 11 mar 1862 i Örstorp, Bondeby, Kristberg (E). Död 20 mar 1934 i Björneborg, Visnum (S). Anders Magnus flyttade från Tjällmo till Ekeby i Boxholm 1884 och arbetade som murare vid Boxholms Bruk AB och ingick äktenskap samma år. De tre äldsta barnen föddes där. Familjen flyttade därifrån till Älvkarleby 1899 och vidare till Västanfors 1902. Den 15 sep samma år flyttade de till Tolfta, Upps. och 1904 till Kullerstad. Därifrån flyttade familjen till St Yxhult, Tjällmo. Från Tjällmo flyttade familjen till Hällestad 1907, där de bodde nästan exakt 9 år vid Jogestorp, Dalen och Ängdalen, Ljusfall. Första hustrun avled där. År 1916 flyttade Anders Magnus med de tre yngsta barnen till Visnum, Björneborg. Anders Magnus och hans två äldsta söner reste runt och arbetade som murare på större byggen, exempelvis kraftstationer, industribyggnader (Ljusfors, Skärbacka, Ljusfallshammar, epidemisjukstuga i Tjällmo etc). Troligen arbetade Anders Magnus vid Björkborn, Björneborg och Bofors etc medan familjen bodde kvar i Hällestad. Jag vill minnas att min far arbetade tillsammans med honom i Björneborg omkring 1910.

Gift 1:o 13 dec 1884 i Ekeby (E) med Anna Maria Ahlqvist. Född 27 feb 1865 i Sunne (S). Död 28 jun 1910 i Hällestad (E).

Barn:

Karl Erik Leonard Löfstrand. Född 28 sep 1884 i Boxholm, Åsbo (E). Död 24 sep 1948 i Karlskoga (T). (Se tabell 402, s. ).

Gustav Ivar Löfstrand. Född 14 nov 1886 i Ekeby (E). Död i influensaepedemi 10 okt 1918 i Degerfors (T). (Se tabell 410, s. ).

Jenny Maria Löfstrand. Född 10 nov 1888 i Ekeby (E). (Se tabell 414, s. ).

Ester Sofia Löfstrand. Född 4 apr 1891 i Ekeby (E). Död 2 mar 1968 i Avesta (W). (Se tabell 415, s. ).

Oskar Martin Löfstrand. Född tvilling 22 feb 1907 i St Yxhult, Tjällmo (E). Död (innebränd vid eldsvåda) 9 mar 1963 i Visnum (S). Ogift.

Elsa Martina Löfstrand. Född tvilling 22 feb 1907 i St Yxhult, Tjällmo (E). Flyttade till Amerika 15 juli 1924. Återkom till Sverige och Visnum 12 nov. 1924. Utvandrade åter till USA 29 mars 1925.

Gift 2:o med Anna Maria Strömberg. Född 20 jul 1880. Död 11 jun 1965 i Svedjegårdens åld.hem, Visnum (S).

Tabell 402

(generation 4)

Från tabell 401.

Karl Erik Leonard Löfstrand. Murare. Född 28 sep 1884 i Boxholm, Åsbo (E). Död 24 sep 1948 i Karlskoga (T).

Gift 24 mar 1911 i Visnum (S) med Hanna Naemi Myrén. Född 14 jun 1891 i Visnum (S). Död 27 aug 1966 iKarlskoga (T).

Barn:

Erik Åke Armand Löfstrand. Född 3 okt 1911 i Visnum (S). Död 29 jan 1982 i Karlskoga (T). (Se tabell 403, s. ).

Tabell 403

(generation 5)

Från tabell 402.

Erik Åke Armand Löfstrand. Murare. Född 3 okt 1911 i Visnum (S). Död 29 jan 1982 i Karlskoga (T).

Gift 20 apr 1935 med Anna Erika Rosengren. Född 14 sep 1913 i Karlskoga (T).

Barn:

Lars-Åke Lennart Lövstrand. Född 24 sep 1935 i Karlskoga (T). (Se tabell 404, s. ).

Monica Annette Lövstrand. Född 4 nov 1938 i Karlskoga (T). (Se tabell 406, s. ).

Frank Lövstrand. Född 11 maj 1947 i Karlskoga (T). (Se tabell 409, s. ).

Tabell 404

(generation 6)

Från tabell 403.

Lars-Åke Lennart Lövstrand. Slipare. Född 24 sep 1935 i Karlskoga (T).

Gift 31 maj 1956 i Karlskoga (T) med Barbro Sääf(7). Lokalvårdare. Född 8 feb 1932 i Karlskoga (T). Skild 1989.

Barn:

Thomas Lövstrand. Född 18 apr 1961 i Karlskoga (T). (Se tabell 405, s. ).

Tabell 405

(generation 7)

Från tabell 404.

Thomas Lövstrand. Lantbrukare. Född 18 apr 1961 i Karlskoga (T).

Sambo med Irene Eriksson. Lantbrukare. Född 24 jun 1959 i Karlskoga (T).

Barn:

Kim Thomas Lövstrand. Född 26 jun 1987 i Karlskoga (T).

Tabell 406

(generation 6)

Från tabell 403.

Monica Annette Lövstrand. Ordermottagare. Född 4 nov 1938 i Karlskoga (T).

Gift 1958 i Karlskoga (T) med Per Olof Larsson. Inköpschef. Född 30 nov 1925 i Alingsås (P).

Barn:

Ann Cecilia Larsson. Född 11 dec 1959 i Karlskoga (T). (Se tabell 407, s. ).

Lena Larsson. Född 7 feb 1961 i Karlskoga (T). (Se tabell 408, s. ).

Hans Olof Larsson. Varuhuschef. Född 26 okt 1967 i Sundsvall (Y). Ogift.

Tabell 407

(generation 7)

Från tabell 406.

Ann Cecilia Larsson. Kontorist. Född 11 dec 1959 i Karlskoga (T). Makarna bor i Göteborg.

Gift med Lennart Holm. Ingenjör. Född 6 nov 1959.

Tabell 408

(generation 7)

Från tabell 406.

Lena Larsson. Född 7 feb 1961 i Karlskoga (T).

Gift 1984 med Anders Versén. Född 27 nov 1960.

Tabell 409

(generation 6)

Från tabell 403.

Frank Lövstrand. Verkstadsarbetare. Född 11 maj 1947 i Karlskoga (T). Inga barn.

Sambo med Sickan Zettergren. Född 1946 i Karlskoga (T).

Tabell 410

(generation 4)

Från tabell 401.

Gustav Ivar Löfstrand. Murare. Född 14 nov 1886 i Ekeby (E). Död i influensaepedemi 10 okt 1918 i Degerfors (T). Ivar flyttade från föräldrarhemmet i Hällestad till Åsbo, Boxholm 11 okt 1912 och hustrun kom dit vid samma tid från Kullerstad. Familjen utflyttade 1913 till Ekeby och därifrån till Karlskoga, Ör.

Gift 25 maj 1912 med Sofia Teresia Sandström. Född 5 feb 1892 i Hässelby, Stockholm (AB). Död 16 feb 1978 i Karlskoga (T).

Barn:

Arne Gustav Lefton Lövstrand. Född 15 okt 1912 i Åsbo (E). (Se tabell 411, s. ).

Aina Maria Elisabet Lövstrand. Född 18 nov 1913 i Ekeby (E). (Se tabell 412, s. ).

Arnold Olov Lövstrand. Född 15 jun 1918 i Karlskoga (T). (Se tabell 413, s. ).

Tabell 411

(generation 5)

Från tabell 410.

Arne Gustav Lefton Lövstrand. Född 15 okt 1912 i Åsbo (E).

Gift 1:o (äkt.skilln. 19 maj 1948) 18 dec 1937 med Hulda Anna Hasselgren. Född 13 dec 1910 i Järboås (T).

Gift 2:o med Rut Astrid Viola Andersson. Född 26 sep 1913 i Axberg (T).

Barn:

Anders Lefton Lövstrand. Född 2 nov 1948 i Karlskoga (T). Flyttat från Karlskoga till Kristinehamn 1970 oc därifrån till Visnum 1975. Är bosatt i Blötbergsv. 42, 771 65 Ludvika.

Tabell 412

(generation 5)

Från tabell 410.

Aina Maria Elisabet Lövstrand. Född 18 nov 1913 i Ekeby (E).

Gift 27 aug 1938 med Gösta Em. Quick. Född 6 jul 1910 i Degerfors (T). Död 17 aug 1983 i Degerfors (T).

Barn:

Nils Ingvar Gösta Quick. Född 6 mar 1943 i Degerfors (T). Inflyttad 1982 till Göteborg (O).

Sigrid Britt Elisabet Quick. Född 15 sep 1948 i Degerfors (T). Inflyttad 1991 till Karlskoga (T).

Tabell 413

(generation 5)

Från tabell 410.

Arnold Olov Lövstrand. Född 15 jun 1918 i Karlskoga (T). Inga gemensamma barn. Utflyttade från Örebro Nikolai till Höreda, Jönk. l. 1956-10-07. Därifrån till Örkelljunga 1957 och till Brunnby, Malm. 1978.

Gift 26 dec 1953 i Olaus Petri, Ör med Elly Hellevi Johansson. Född 27 aug 1922 i Munka-Ljungby (L).

Tabell 414

(generation 4)

Från tabell 401.

Jenny Maria Löfstrand. Född 10 nov 1888 i Ekeby (E). Inflyttad 5 maj 1923 till USA. Maken Johan Leander Nykvist vistades i Amerika under tiden 1903-03-20 till 1921-08-03. Jenny födde en son 1921-12-24 som fick namnet Harry Wovdrov Leander. Fam. utvandrade till USA 1923-05-05.

Gift 21 maj 1923 i Nysund, Värml med Johan Leander Nykvist. Född 3 aug 1884.

Tabell 415

(generation 4)

Från tabell 401.

Ester Sofia Löfstrand. Född 4 apr 1891 i Ekeby (E). Död 2 mar 1968 i Avesta(W). Maken Karl Albert Karlsson avancerade från stationskarl i Prästköp, Hällestad till stationsmästare i Avesta. Fam bodde de tre första åren i jv-stationsbyggnaden i Prästköp. De flyttade till Björkvik, Söd. 1914, till Krokek, Österg. 1915, till Avesta 1917, till Folkärna 1935 och åter till Avesta 1936. Efter skilsmässa, maken omgift 7 feb 1952.

Gift (skilsm. 8 dec 1941) 16 dec 1911 i Hällestad (E) med Albert Karlsson. Stationsmästare. Född 29 aug 1889 i Risinge (E). Död i Infarctus cordis 8 dec 1973 i Sandviken (X).

Barn:

Karl Sölve Magnus Karlsson. Född 30 aug 1912 i Hällestad (E). (Se tabell 416, s. ).

Anna Siri Elisabet Karlsson. Född 29 apr 1914 i Hällestad (E). Död 29 apr 1931 i Avesta (W).

Sara Stina Maria Karlsson. Född 26 maj 1916 i Björkvik (D). (Se tabell 419, s. ).

Tabell 416

(generation 5)

Från tabell 415.

Karl Sölve Magnus Karlsson. Född 30 aug 1912 i Hällestad (E).

Gift 14 dec 1940 med Ingrid Elisabet Persson. Född 13 dec 1913 i Norberg (U).

Barn:

Karl Sören Sölvesson. Född 12 jul 1941 i Norberg (U). (Se tabell 417, s. ).

Barbro Elisabet Sölvesson. Född 14 nov 1944 i Avesta (W). (Se tabell 418, s. ).

Tabell 417

(generation 6)

Från tabell 416.

Karl Sören Sölvesson. Elmontör. Född 12 jul 1941 i Norberg (U).

Gift 26 jul 1969 med Siv Ingrid Elisabet Stolpe. Född 7 apr 1944 i Folkärna (W).

Barn:

Ingrid Marie Elisabet Sölvesson. Född 6 feb 1969 i Kjula (D).

Siv Anne Charlotte Sölvesson. Född 9 jun 1971 i Avesta (W).

Tabell 418

(generation 6)

Från tabell 416.

Barbro Elisabet Sölvesson. Sjuksköterska. Född 14 nov 1944 i Avesta (W).

Gift med Bengt Lennart Gustav Eriksson. Född 3 okt 1942 i Hallsberg (T).

Barn:

Johan Erik Eriksson. Född 28 jul 1973 i Spånga, Stockholm (AB).

Emma Elisabet Eriksson. Född 12 feb 1978 i Spånga, Stockholm (AB).

Tabell 419

(generation 5)

Från tabell 415.

Sara Stina Maria Karlsson. Född 26 maj 1916 i Björkvik (D).

Gift 30 jan 1937 i Avesta (W) med Karl Einar Karlsson. Diamantborrare. Född 9 sep 1912 i Norberg (U). Död 9 nov 1982 i Norberg (U).

Barn:

Berit Siri Kristina Karlsson. Född 16 sep 1938 i Norberg (U). (Se tabell 420, s. ).

Tabell 420

(generation 6)

Från tabell 419.

Berit Siri Kristina Karlsson. Kontorist. Född 16 sep 1938 i Norberg (U).

Gift 31 dec 1955 i Norberg (U) med John Willy Gustavsson. Svetsare. Född 25 nov 1935 i Husby (W).

Barn:

Karl Tommy Willy Gustavsson. Född 6 mar 1956 i Norberg (U).

Berit Anneli Gustavsson. Född 13 aug 1957 i Norberg (U).

John Benny Gustavsson. Född 13 okt 1958 i Ludvika (W).

Tabell 421

(generation 3)

Från tabell 315.

Adolf Edvard Karlsson. Hemmansägare Labbetorp 1891, tidigare arr. där. Född 27 jul 1864 i Örstorp, Bondeby, Kristberg (E). Död 1 jan 1936 i Gustavsberg, Tjällmo (E). Adolf hade tjänat som dräng vid Göl 1882 och Torpön, Klovstena 1883. Efter vigseln bodde makarna vid torpet Petersberg en kort tid och flyttade 1888 till Torpön och därifrån till Labbetorp 1891, där Adolf var jordbrukare. År 1894 utfl. fam till Vånga, Restad Norrgård, också det ett arrende. Den 29 sept 1900 utflyttade fam därifrån till Solberga, Hällestad, vilken jordbruksfastighet Adolf förvärvat. Fam utfl. 1915 till Hågra, Tjällmo, en arrendegård. År 1920 förvärvades Gustavsberg (Björnäs 1: 3) om 26 har åker och 24 har skog och fam flyttade dit 1 dec d.å.Båda makarna slutade sina dagar där

Gift 7 apr 1887 med Emelia Ulrika Gustavsdotter. Född 18 jun 1864 i Råtorpet, Godegård (E). Död 21 dec 1929 i Gustavsberg, Tjällmo (E).

Barn:

Karl Ivar Karlsson. Född 19 sep 1887 i Petersberg, Klovstena, Tjällmo (E). Död 30 dec 1958 i Småängen, Tjällmo (E). (Se tabell 422, s. ).

Märta Emelia Adolfsson. Född 16 aug 1889 i Torpön, Klovstena, Tjällmo (E). Död 19 sep 1949 i Solberga 1:20, Hällestad (E). (Se tabell 424, s. ).

Adolf Henry Karlsson. Född 22 sep 1891 i Torpön, Klovstena, Tjällmo (E). Död 8 jun 1961 i Folkungagatan, Mjölby (E). (Se tabell 425, s. ).

Axel Valfrid Karlsson. Född 10 jan 1894 i Labbetorp, Tjällmo (E). Död 3 okt 1979 i Landst. Vårdhem, Kisa (E). Ogift

Agnes Maria Karlsson Karlsson. Född 17 dec 1896 i Restad Ng, Vånga (E). Död 17 maj 1978 i Bispmotalag. 62 B, Motala (E). (Se tabell 433, s. ).

David Gottfrid Karlsson. Född 6 okt 1898 i Restad Ng, Vånga (E). Död 6 jan 1962 i Rådmansg. 68, Motala (E). Ogift

Anna Ingeborg Karlsson. Född 21 dec 1901 i Solberga 1:20, Hällestad (E). Död 27 mar 1980 i Sköllersta (T). (Se tabell 439, s. ).

Alma Karolina (Karin) Karlsson Karlsson. Född 2 feb 1903 i Solberga 1:20, Hällestad (E). Död 16 jul 1955 i Liverpoolsg. 52, Motala (E). Ogift

Hilda Ulrika Linnéa Karlsson. Född 6 jun 1905 i Solberga, Hällestad (E). Död 9 okt 1972 i Motala (E). (Se tabell 448, s. ).

Tabell 422

(generation 4)

Från tabell 421.

Karl Ivar Karlsson. Småbrukare. Född 19 sep 1887 i Petersberg, Klovstena, Tjällmo (E). Död 30 dec 1958 i Småängen, Tjällmo (E). Efter vigseln bodde makarna hos hustruns föräldrar, skomakare Anders Holm och Selma Karolina, f. Nilsson, Småängen, Tjällmo. Senare flyttade de till Hällestad men återkom till Tjällmo 1921 och var 1927 skrivna vid Ön. Återvände till Hällestad och till Solberga 1930 och till Helgatorp, Dimperö 1931. Utfl. till Tjällmo, Småängen 1942 och där slutar deras dagar på samma plats som deras gemensamma liv började.

Gift 22 dec 1915 med Mary Karolina Holm. Född 21 nov 1896 i Hällestad (E). Död 3 maj 1963 i Småängen, Tjällmo (E).

Barn:

Bernt Ivan Karlsson. Född 16 feb 1917 i Solberga, Hällestad (E). Död 4 nov 1972 i Björkeberga, Ljusfallshammar (E). Ogift

Anna Lisa Karlsson. Född 18 okt 1919 i Solberga, Hällestad (E). (Se tabell 423, s. ).

Tabell 423

(generation 5)

Från tabell 422.

Anna Lisa Karlsson. Född 18 okt 1919 i Solberga, Hällestad (E).

Gift 23 okt 1943 i Tjällmo (E) med Hans Axel Einar Karlsson. Maskinsnickare. Född 7 jan 1919 i Hällestad(E).

Barn:

Hans Tomas Karlsson. Född 25 okt 1946 i Risinge (E).

Tabell 424

(generation 4)

Från tabell 421.

Märta Emelia Adolfsson. Född 16 aug 1889 i Torpön, Klovstena, Tjällmo (E). Död 19 sep 1949 i Solberga 1:20, Hällestad (E).

Gift 1 mar 1919 i Tjällmo (E) med Karl August Hellström. Mjölnare. Född 2 okt 1886 i Tjällmo (E). Död 1 mar 1974 i Solberga 1:20, Hällestad (E).

Barn:

Karl Adolf Rune Hellström. Född 2 maj 1919 i Tjällmo (E). Död 6 maj 1951 i Hällestad (E).

Ulla Britta Ingeborg Hellström. Född 22 dec 1921 i Solberga, Hällestad (E). Död 4 maj 1940 i Folkström, Hällestad (E).

Tabell 425

(generation 4)

Från tabell 421.

Adolf Henry Karlsson. Lantbrukare. Född 22 sep 1891 i Torpön, Klovstena, Tjällmo (E). Död 8 jun 1961 i Folkungagatan, Mjölby (E). Makarna bodde först vid Gustavsberg. År 1923 utfl. fam till Solberga, Hällestad, där Henry var arrendator på faderns gård. År 1935 flyttade fam. tillbaka till Tjällmo och Gustavsberg. Följande år utfl. fam. till Mjölby, Föreningsg. 1. Därifrån utfl. makarna och de tre yngsta barnen till Skänninge 5 dec 1939. År 1960 flyttade makarna tillbaka till Mjölby.

Gift 17 jul 1920 i Tjällmo (E) med Jenny Ottilia Hovlund. Född 29 jul 1890 i Tjällmo (E). Död 4 sep 1979 i Kungshögahemmet, Mjölby (E).

Barn:

Astrid Margareta Karlsson. Född 16 dec 1920 i Gustavsberg, Tjällmo (E). (Se tabell 426, s. ).

Stina Viktoria Karlsson. Född 15 dec 1921 i Gustavsberg, Tjällmo (E). Död 16 aug 1966 i Hargsvägen, Mjölby (E). (Se tabell 428, s. ).

Lilly Charlotta Karlsson. Född 24 jun 1923 i Solberga, Hällestad (E). (Se tabell 429, s. ).

Britt Ingeborg Karlsson. Född 11 nov 1925 i Solberga, Hällestad (E). Ogift

Bror Åke Henry Karlsson. Född 15 okt 1927 i Solberga, Hällestad (E). (Se tabell 431, s. ).

Rut Kerstin Viola Karlsson. Född 2 okt 1931 i Solberga, Hällestad (E). (Se tabell 432, s. ).

Tabell 426

(generation 5)

Från tabell 425.

Astrid Margareta Karlsson. Född 16 dec 1920 i Gustavsberg, Tjällmo (E).

Gift 8 sep 1945 med Bror Henry Sigurd Liljecrantz. Spårvägsman. Född 7 jan 1920 i Rättvik (W).

Barn:

Peggy Margareta Liljecrantz. Född 20 mar 1948 i Brännkyrka, Stockholm (AB). (Se tabell 427, s. ).

Tabell 427

(generation 6)

Från tabell 426.

Peggy Margareta Liljecrantz. Född 20 mar 1948 i Brännkyrka, Stockholm (AB). Ogift, folkbokförd Ryds Allé 20 A, Linköping.

Barn:

Rachid Atman Henry NN. Född 3 aug 1974 i Linköping (E).

Tabell 428

(generation 5)

Från tabell 425.

Stina Viktoria Karlsson. Född 15 dec 1921 i Gustavsberg, Tjällmo (E). Död 16 aug 1966 i Hargsvägen, Mjölby (E).

Gift 17 nov 1948 med Nils Gustav Bertil Jonsson. Född 29 dec 1920 i Vånga (E). Död 22 aug1980 i Mjölby (E).

Barn:

Klas Roland Jonsson. Född 12 jul 1951 i Mjölby (E).

Mats Åke Jonsson. Född 1 maj 1953 i Mjölby (E).

Ulla Christina Jonsson. Född 5 okt 1961 i Mjölby (E).

Tabell 429

(generation 5)

Från tabell 425.

Lilly Charlotta Karlsson. Född 24 jun 1923 i Solberga, Hällestad (E). Lilly bor kvar i Mjölby (1994).

Gift 14 okt 1944 med Eskil Evert Petersson. Född 21 maj 1920 i Mjölby (E). Död 20 dec 1988 iMjölby (E).

Barn:

Jan Åke Petersson. Född 13 mar 1946 i Mjölby (E). (Se tabell 430, s. ).

Bengt Håkan Petersson. Född 17 apr 1950 i Mjölby (E).

Solveig Anita Margareta Petersson. Född 27 mar 1954 i Mjölby (E).

Tabell 430

(generation 6)

Från tabell 429.

Jan Åke Petersson. Född 13 mar 1946 i Mjölby (E). Makarna bor i Mjölby (1994).

Gift 5 jun 1971 med Gertrud Lilian Andersson. Född 6 dec 1946 i Linköping (E).

Tabell 431

(generation 5)

Från tabell 425.

Bror Åke Henry Karlsson. Född 15 okt 1927 i Solberga, Hällestad (E). Ej omgift, bor i Bandhagen, Stockholm (1994).

Gift 3 dec 1960 med Gunborg Håkansson. Barnskötare. Född 17 jul 1931 i Motala (E). Skild 22 okt 1970.

Barn:

Gunilla Maria Karlsson. Född 26 jul 1962 i S:t Lars, Linköping (E).

Tabell 432

(generation 5)

Från tabell 425.

Rut Kerstin Viola Karlsson. Född 2 okt 1931 i Solberga, Hällestad (E).

Gift med Knut Birger Axman. Född 21 okt 1923 i Allhelgona.

Tabell 433

(generation 4)

Från tabell 421.

Agnes Maria Karlsson Karlsson. Född 17 dec 1896 i Restad Ng, Vånga (E). Död 17 maj 1978 i Bispmotalag. 62 B, Motala (E).

Gift 31 dec 1924 i Tjällmo (E) med Oskar Emanuel Friman. Gjuteriarb. vid Lämnå Bruk. Född 23 jan 1899 i Svennevad (T). Död 23 maj 1975 i Ostdalsg. 37 A, Motala (E).

Barn:

Hans Einar Friman. Född 11 feb 1925 i Lid, Tjällmo (E). (Se tabell 434, s. ).

Inga-Britt Maria Friman. Född 1 maj 1931 i Risinge (E). (Se tabell 436, s. ).

Tabell 434

(generation 5)

Från tabell 433.

Hans Einar Friman. Svarvare. Född 11 feb 1925 i Lid, Tjällmo (E).

Gift 11 apr 1953 i Tjällmo (E) med Dagny Linnéa Hult. Född 14 dec 1933 i Evigtid.., Hättorp, Tjällmo (E).

Barn:

Kjell Oskar Friman. Född 4 aug 1954 i Lid, Tjällmo (E).

Eva Ann-Christine Friman. Född 18 nov 1956 i Motala (E).

Karin Maria Friman. Född 11 jun 1960 i Motala (E). (Se tabell 435, s. ).

Tabell 435

(generation 6)

Från tabell 434.

Karin Maria Friman. Barnskötare. Född 11 jun 1960 i Motala (E).

Gift 21 jan 1984 i Motala (E) med Lars Stefan Orrefjord. Postiljon. Född 9 mar 1957 i Motala (E).

Barn:

Emmeli Maria Orrefjord. Född 8 jun 1984 i Motala (E).

Markus Stefan Orrefjord. Född 25 apr 1986 i Motala (E).

Mikael Hans Orrefjord. Född 12 maj 1993 i Motala (E).

Tabell 436

(generation 5)

Från tabell 433.

Inga-Britt Maria Friman. Född 1 maj 1931 i Risinge (E).

Gift 5 jul 1952 i Risinge (E) med Per Erik Moborg. Svarvare. Född 4 apr 1931 i Risinge (E).

Barn:

Leif Åke Moborg. Född 8 okt 1952 i Risinge (E). (Se tabell 437, s. ).

Erik Torbjörn Moborg. Född 18 jul 1956 i Risinge (E). (Se tabell 438, s. ).

Tabell 437

(generation 6)

Från tabell 436.

Leif Åke Moborg. Född 8 okt 1952 i Risinge (E).

Gift 29 nov 1972 med Ann-Chatrin Gillberg. Född 3 mar 1953 i Mjölby (E).

Barn:

Leif Fredrik Moborg. Född 27 aug 1974 i Högby (E).

Andreas Erik Moborg. Född 12 maj 1977 i Högby (E).

Erika Monica Moborg. Född 18 mar 1982 i Högby (E).

Tabell 438

(generation 6)

Från tabell 436.

Erik Torbjörn Moborg. Född 18 jul 1956 i Risinge (E). Familjen bor i Mjölby (1994).

Gift 24 maj 1980 med Elisabet Linnéa Pettersson. Född 22 feb 1955 i Mjölby (E).

Barn:

Christian Torbjörn Moborg. Född .. sep 1978 i Högby (E).

Maria Elisabet Linnéa Moborg. Född 13 maj 1985 i Mjölby (E).

Tabell 439

(generation 4)

Från tabell 421.

Anna Ingeborg Karlsson. Född 21 dec 1901 i Solberga 1:20, Hällestad (E). Död 27 mar 1980 i Sköllersta (T). Efter arbetet på föräldragården genomgick Anna hushållsskola i Motala. Därefter hade hon plats som husföreståndarinna i bl a Kvarn och Hättorp i Tjällmo. År 1933 kom hon till Djurnäs och blev skriven där 1934. Under åren 1936-1946 ägde hon föräldragården Gustavsberg tillsammans med syskonen David och Karin. Anna och Gunnar arrenderade Djurnäs till 14 mars 1961. Gården hade då gått i arrende från fara till son sedan 1832. Efter arrendets avträde flyttade makarna till en inköpt villa i Pålsboda, där de slutade sina dagar, Gunnar på sitt 100-de levnadsår.

Gift 21 nov 1936 med Gunnar Florentin Karlsson. Arrendator. Född 14 okt 1893 i Djursnäs, Bo (T). Död 18 jan 1993 i Sköllersta (T).

Barn:

Gunborg Ulrika Gunnarsson. Född 24 apr 1937 i Djursnäs, Bo (T). (Se tabell 440, s. ).

Stig Gunnar Gunnarsson. Född 31 mar 1939 i Djursnäs, Bo (T). (Se tabell 442, s. ).

Jane Ingeborg Gunnarsson. Född 13 okt 1940 i Djursnäs, Bo (T). (Se tabell 445, s. ).

Anna Monica Gunnarsson. Född 6 jun 1943 i Djursnäs, Bo (T). (Se tabell 446, s. ).

Tabell 440

(generation 5)

Från tabell 439.

Gunborg Ulrika Gunnarsson. Född 24 apr 1937 i Djursnäs, Bo (T).

Gift 28 mar 1959 med Karl-Yngve Sjökvist. Brukare av fädernegården Kopparberg i Lerbäck. Född 1 sep 1932 i Sandhem (R).

Barn:

Ann-Sofie Ulrika Elisabet Sjökvist. Född 19 feb 1961 i Kopparberg, Lerbäck (T). (Se tabell 441, s. ).

Karl Anders Gunnar Sjökvist. Född 18 jul 1963 i Kopparberg, Lerbäck (T).

Tabell 441

(generation 6)

Från tabell 440.

Ann-Sofie Ulrika Elisabet Sjökvist. Född 19 feb 1961 i Kopparberg, Lerbäck (T). Fambosatt i Dalhem, Närkesberg.

Gift 10 mar 1984 med Stig Kenneth Erixon. Född 2 sep 1961 i Kumla (T).

Barn:

Daniel Stig Henrik Erixon. Född 21 jun 1987 i Kopparberg, Lerbäck (T).

Elin Anna Elisabet Erixon. Född 8 apr 1990 i Kopparberg, Lerbäck (T).

Tabell 442

(generation 5)

Från tabell 439.

Stig Gunnar Gunnarsson. Född 31 mar 1939 i Djursnäs, Bo (T). Fam bor på Villag. 23, Pålsboda (1994)

Gift 11 jul 1964 med Karin Irene Andersson. Född 5 okt 1939 i Pålsboda, Sköllersta (T).

Barn:

Stig Torgny Gunnarsson. Född 21 nov 1964 i Sköllersta (T). (Se tabell 443, s. ).

Ove Stefan Gunnarsson. Född 2 apr 1968 i Sköllersta (T). (Se tabell 444, s. ).

Tabell 443

(generation 6)

Från tabell 442.

Stig Torgny Gunnarsson. Född 21 nov 1964 i Sköllersta (T). Fam bor i Glottra, Svennevad.

Gift 19 jun 1992 med Ingela Margareta Folkesson. Född 4 jan 1967 i Svennevad (T).

Barn:

Karin Emeli Gunnarsson. Född 5 jul 1988 i Svennevad (T).

Erika Kristin Gunnarsson. Född 30 aug 1990 i Svennevad (T).

Tabell 444

(generation 6)

Från tabell 442.

Ove Stefan Gunnarsson. Född 2 apr 1968 i Sköllersta (T). Fam bor i Norrby, Hallsberg (1994).

Sambo med med Marika Veronika Gustavsson. Född 12 apr 1971 i Kumla (T).

Barn:

Max Fabian Gustavsson. Född 17 mar 1992.

Tabell 445

(generation 5)

Från tabell 439.

Jane Ingeborg Gunnarsson. Född 13 okt 1940 i Djursnäs, Bo (T). Paret bor i Orminge, Nacka, Boo (AB)

Sambo med med Leif Bertil Bengtsson. Född 15 okt 1943 i Övre, Luleå (BD).

Barn:

Leif Jonas Gunnarsson. Född 30 dec 1972 i Nacka, Boo (AB).

Carin Johanna Gunnarsson. Född 7 feb 1976 i Nacka, Boo (AB).

Tabell 446

(generation 5)

Från tabell 439.

Anna Monica Gunnarsson. Född 6 jun 1943 i Djursnäs, Bo (T). Fam bor i Ekeby-Almby (T).

Gift 22 jul 1967 med Karl- Bengt Sune Karlsson. Född 29 apr 1942 i Almby (T).

Barn:

Anna Chatarina Karlsson. Född 20 maj 1969 i Olaus Petri, Örebro (T). (Se tabell 447, s. ).

Anna Christina Karlsson. Född 31 jan 1972 i Längbro (T).

Tabell 447

(generation 6)

Från tabell 446.

Anna Chatarina Karlsson. Född 20 maj 1969 i Olaus Petri, Örebro (T).

Sambo med med Tony Josefsson. Född 24 jun 1970 i Längbro (T).

Barn:

Sandra Elisabet Josefsson. Född 11 nov 1990 i Mikael, Örebro (T).

Tabell 448

(generation 4)

Från tabell 421.

Hilda Ulrika Linnéa Karlsson. Född 6 jun 1905 i Solberga, Hällestad (E). Död 9 okt 1972 i Motala (E).

Gift 14 mar 1931 i Tjällmo (E) med Ragnar Teodor Lindholm. Arrendator. Född 10 maj 1903 i Hammar (T). Död 4 sep 1969 i Motala (E).

Barn:

Bengt Ragnar Roland Lindholm. Född 21 maj 1931 i Hällestad (E). (Se tabell 449, s. ).

Barbro Ragnhild Ulrika Lindholm. Född 26 dec 1936 i Hällestad (E). Ogift

Birgitta Linnéa Margareta Lindholm. Född 29 apr 1944 i Motala (E). (Se tabell 450, s. ).

Tabell 449

(generation 5)

Från tabell 448.

Bengt Ragnar Roland Lindholm. Lantmätare. Född 21 maj 1931 i Hällestad(E).

Gift 1:o 13 jul 1957 med Judit Margareta Hägglöv. Född 1 jun 1932 i Grundsunda (Y). Skild 13 sep 1961.

Gift 2:o 23 jun 1962 med Birgit Linnéa Fredbäck. Född 16 nov 1939 i Härnösand (Y).

Barn:

Anna Linnéa Maria Lindholm. Född 21 sep 1963 i Örnsköldsvik (Y).

Lars Henrik Lindholm. Född 1 okt 1968 i Örnsköldsvik (Y).

Tabell 450

(generation 5)

Från tabell 448.

Birgitta Linnéa Margareta Lindholm. Tandsköterska. Född 29 apr 1944 i Motala (E). Är tills. med sonen skriven u. adr. Ulaxg. 34, Motala (1994).

Gift 13 apr 1974 med Rolf Arne Karlsson. Snickare. Född 21 jul 1942 i Motala (E). Skild 16 nov 1978.

Barn:

Rolf Christian Karlsson. Född 17 jun 1974 i Motala (E).

Tabell 451

(generation 3)

Från tabell 315.

Victor (Karlsson) Carlstrom. Farmare. Född 11 dec 1867 i Torpön, Klovstena, Tjällmo (E). Död 15 jan 1939 i Gowrie, Iowa, USA. Victor var yngst av åtta syskon. Han växte upp i föräldrahemmet vid Torpön och hade några drängplatser innan han 3 mars 1887 utvandrade till N. Amerika. Han köpte biljett till Farnamville, Iowa och avseglade med fartyget "Orlando" den 13 april s.å. Som vanligt vid den tiden gick resan via Hull och Liverpool i England. Hans blivande hustru emigrerade 1884 eller 1885. De hade inte träffats i Sverige utan blev bekanta först i det nya landet. I brev 1887-09-18 till sin syster Lovisa, då piga i Kärr, Tjällmo, berättar han att han bytt plats den 1 aug. d-å. och arbetade nu hos en amerikansk storfarmare och hade en lön av 16 dollar i månaden. Han hade velat komma till en amerikansk farmare för att lära sig språket. Först han kom dit fanns där två amerikanska drängar, men de hade snart slutat och nu hade han Joel i Sonstorp till kamrat och det var inte så bra med tanke på att snabbt lära sig det engelska språket. Han skriver i brevet att han tyckte inte om att vara lantarbetare, "för jag har aldrig fredligt vardag som söndag." Victors målsättning var väl att kunna starta eget lantbruk. Hur det gick till vet man väl ej i detalj, men troligen förvärvade han ett par hästar av sin arbetsgivare mot avdrag på lönen. För övrig besättning och utrustning torde han ha upptagit banklån. Han började som egen bonde 1891. Han erhöll ca 45 hektar mark av Staten gratis och han förfärvade senare ungefär lika stor areal. Driften vid jordbruket skilde sig sannolikt inte mycket från svenska för- hållanden vid samma tid.Mekanisering var okänd och man handmjölkade korna. Victor odlade majs, havre och hö. Förutom hästar hade han nötkreatur och födde upp slaktsvin. Det mesta av det han odlade gick åt till att utfordra de egna djuren. Han lejde hjälp vid sådd och skörd, men i övrigt skötte han gården med hjälp efterhand av sina tre söner, som fick börja atbeta vid 12 års ålder.Kanske var det denna tidiga start i arbetslivet som gjorde att sönerna hade andra framtidsplaner än att bli farmare. Sonen Alvin försökte en tid att sköta eller kanske arrendera gården och han sägs ha varit mycket framgångsrik i det avseendet. Men hans håg stod till att bli präst och han övergick till studier för detta kall. Gården såldes och Victor pensionerade sig vid 56 års ålder och flyttade till stan. Victor lärde sig landets språk ganska snart och han talade utan accent. Han var inte särskilt språksam, men mycket from och andäktig. Han såg till att barnen gick i söndagsskola och att hela familjen gick till kyrkan varje söndag. Han hade inte hörts yttra ett vanvördigt ord. Hans motto var att arbeta och spara. Han tillät ej sig själv någon form av rekreation och såg ogillande på barnen när de tog sig ledigheter. Kanske ändå hustrun hade det mest arbetssamt med att sköta hushållet, föda och fostra så många barn. Sonen Glen säger att Victor var en god fader och Beda en god och omtänksam moder och han kommer alltid att minnas dem med glädje och tacksamhet. Victor dog i sömnen av ett förstorat hjärta. Släktnamnet Karlsson ändrades till Carlstrom för erhållande av amerikanskt medborgarskap. I pass utfärdat 1920-05-03 för Victor står namnet Carlstrom. Det var utfärdat inför Victors besök i Tjällmo detta år. Ett foto på fem av de sju bröderna bekräftar hans besök där.Källa: Glen, Thomas och Ted Carlstrom per brev.

Gift Sv. Luth. kyrkan 13 aug 1892 i USA med Beda Elizabeth Andersson. Född i Skövde (R). Död 1 jul 1958 i Gowrie, Iowa, USA.

Barn:

Dolly Carolina Carlstrom. Född 24 aug 1895 i Gowrie, Iowa, USA. Död .. feb 1989 i Bakersfield, Kalifornien, USA. Begravd 3 mar 1989. (Se tabell 452, s. ).

Clarence Elmer Carlstrom. Född 2 jun 1897 i Gowrie, Iowa, USA. Död 15 jan 1955 i Antioch, Kalifornien, USA. (Se tabell 462, s. ).

Alvin Adolf Carlstrom. Född 15 maj 1899 i Gowrie, Iowa, USA. Död 11 okt 1984 i Fort Dodge, Iowa, USA. Begravd i Gowrie, Iowa, USA. (Se tabell 469, s. ).

Agnes Elizabeth Carlstrom. Född 19 mar 1901 i Gowrie, Iowa, USA. Död 15 jun 1902 i Gowrie, Iowa, USA.

Helen Christina Carlstrom. Född 28 maj 1903 i Gowrie, Iowa, USA. (Se tabell 474, s. ).

Glen Raymond Carlstrom. Född 1 aug 1906 i Gowrie, Iowa, USA. (Se tabell 478, s. ).

Arlene Genevive Carlstrom. Född 18 feb 1909 i Gowrie, Iowa, USA. Död 17 nov 1990 i Des Moines, Iowa, USA. (Se tabell 484, s. ).

Tabell 452

(generation 4)

Från tabell 451.

Dolly Carolina Carlstrom. Född 24 aug 1895 i Gowrie, Iowa, USA. Död .. feb 1989 i Bakersfield, Kalifornien, USA. Begravd 3 mar 1989.

Gift 18 sep 1917 med Fred Bruford Hasty. Bilreparatör. Född 21 feb 1895 i Macinaw, Illinois, USA. Död 18 feb 1951 i Santa Ana, Kalifornien, USA.

Barn:

Lyona Elizabeth Hasty. Född 28 jun 1919 i Lanes boro, Iowa, USA. (Se tabell 453, s. ).

Mildred Charlene Hasty. Född 23 feb 1921 i Lake City, Iowa, USA. (Se tabell 454, s. ).

Charles Victor Hasty. Född 21 jul 1930 i Fort Dodge, Iowa, USA. (Se tabell 458, s. ).

Sally Ann Hasty. Född 13 mar 1935 i Fort Dodge, Iowa, USA. (Se tabell 459, s. ).

Tabell 453

(generation 5)

Från tabell 452.

Lyona Elizabeth Hasty. Född 28 jun 1919 i Lanes boro, Iowa, USA. Inga barn.

Gift med Roy Clarence Andersson. Född 11 okt 1911 i Ivep Mt, Michigan, USA.

Tabell 454

(generation 5)

Från tabell 452.

Mildred Charlene Hasty. Född 23 feb 1921 i Lake City, Iowa, USA.

Gift med William Prenovost. Född 21 aug 1921 i Minnesota, USA.

Barn:

Paul W Prenovost. Född 17 mar 1944. (Se tabell 455, s. ).

Vickie Prenovost. Född 28 nov 1948. (Se tabell 456, s. ).

John F Prenovost. Född 31 mar 1951. (Se tabell 457, s. ).

Daniel Prenovost. Född 15 apr 1956. Ogift

Tabell 455

(generation 6)

Från tabell 454.

Paul W Prenovost. Född 17 mar 1944.

Gift med Marla Hanklin Kay. Född 20 jan 1945 i Sancta Ana, USA.

Barn:

Lisa Prenovost. Född 4 maj 1966.

Jon Prenovost. Född 16 nov 1969.

Tabell 456

(generation 6)

Från tabell 454.

Vickie Prenovost. Född 28 nov 1948.

Gift med Lowell Hart. Född 14 jun 1948 i Arizona, USA.

Barn:

Charlene Hart. Född 15 maj 1969.

Jennifer Hart. Född 11 aug 1972.

Justin Hart. Född 10 mar 1982.

Tabell 457

(generation 6)

Från tabell 454.

John F Prenovost. Född 31 mar 1951.

Gift med Linda Syearer. Född 1 jan 1951.

Barn:

Askley Prenovost. Född 1 sep 1981.

Jared Prenovost. Född 20 feb 1983.

Tabell 458

(generation 5)

Från tabell 452.

Charles Victor Hasty. Född 21 jul 1930 i Fort Dodge, Iowa, USA. Inga barn

Gift med Dorothy J. Född 23 feb 1932.

Tabell 459

(generation 5)

Från tabell 452.

Sally Ann Hasty. Född 13 mar 1935 i Fort Dodge, Iowa, USA.

Gift med David R Segesman. Född 24 nov 1934.

Barn:

Susan Lee Segesman. Född 7 mar 1955. (Se tabell 460, s. ).

Ann Marie Segesman. Född 14 sep 1961. (Se tabell 461, s. ).

Tabell 460

(generation 6)

Från tabell 459.

Susan Lee Segesman. Född 7 mar 1955.

Gift med Mark Grossy. Född 22 okt 1953.

Barn:

Kristen Grossy. Född 5 sep 1982.

Joseph Grossy. Född 12 maj 1984.

Nicholas Grossy. Född 11 aug 1989.

Tabell 461

(generation 6)

Från tabell 459.

Ann Marie Segesman. Född 14 sep 1961.

Gift med Michael Bolinar. Född 2 aug 1959.

Barn:

Jeffrey Bolinar. Född 10 nov 1990.

David Bolinar. Född 10 mar 1992.

Tabell 462

(generation 4)

Från tabell 451.

Clarence Elmer Carlstrom. Luthersk präst. Född 2 jun 1897 i Gowrie, Iowa, USA. Död 15 jan 1955 i Antioch, Kalifornien, USA. Clarence var Victors och Bedas äldste son och hans arbetskraft kunde inte undvaras i faderns jodbruk, vilket hindrade honom att avsluta gymnasiets 12 klasser. Han måste sluta efter 10 klasser. Han arbetade på farmen till hösten 1922, då han vid 25 års ålder började i Augustana Academy för att komplettera gymnasiestudierna under två år. Därefter studerade han vid Gustav Adolphus College i S:t Peter, Minnesota. Efter den tiden återvände han till Rock Island och till Augustana Teol. Seminarium, där han tog en teologie kandidatexamen 1 juni 1931. Under utbildningstiden tjänstgjorde han som pastor vid en annan Augustana kyrka i Riverside, Kalifornien och där träffade han sin blivande hustru. Hon var uppfostrad av en faster och farbror som om hon varit deras egen dotter. De var också svenskar som flyttat från Iowa till Kalifornien. De gifte sig 1928 i Riverside, en stad belägen ca 100 km öster om Los Angeles som då var omgiven av lundar av apelsin-, citron- och dadelpalmträd. Det var en vacker plats innan efterkrigstidens högkonjunktur med utbredande nybyggnation fördärvade den. När apelsinlundarna blommade var doften därifrån oförglömmelig. Men nu råder där rökblandad dimma. Clarences första församling efter prästvigningen 1931 var på en plats kallad "Palmdalen" i närheten av staden Round Rock, Texas. Round Rock ligger omkring 30 km nordöst om Austin, huvudstaden i Texas. Under de sista 15 åren har Austin växt snabbt tack vare en blomstrande högteknologisk tillverkningsindutri och Round Rock har blivit en förstad till Austin. Den gamla landsvägen som passerade förbi kyrkan är nu kallad "boulevard". Bomullsfälten som fanns förr har försvunnit. Under andra världskriget lämnade Clarence sin församlingskyrka för att tjäna det militära. Han tjänstgjorde bl. a vid en flottstation belägen inte långt från Chicago. Hans förståelse och kunnighet i tyska språket möjliggjorde för honom att tjänstgöra som pastor för tyska krigsfångar. Vid ett tillfälle erfor han att vissa fångar var behandlade orättvist. Då fångvaktaren ignorerade Clarences begäran om rättelse vände han sig direkt till chefen som tackade honom och rättade till situationen omedelbart. Tyskarna visade sin tacksamhet genom gåvor som de själva tillverkat i lägret. Efter kriget återvände Clarence till församlingsarbetet i Kalifornien. Den enorma befolkningstillväxten började då. Clarence var kallad att tjänstgöra i en församling ca 95 km öst om San Francisco, i en stad som hette Antioch. Kyrkorna i USA, är som bekant, inte stödda genom skatter, så avgörande för att en kyrka skall komma till stånd är ibland huruvida den har tillräckligt antal medlemmar för att bli finansiellt självförsörjande. En av de första medlemmarna var svenska och flera kom senare. Efter några år i Antioch ville biskopen sända Clarence till en annan stad, som växte fortare än Antioch, och stänga kyrkan där. Detta motsatte sig Clarence och lånade pengar mot säkerhet av ett väntat framtida arv och lånade i sin tur ut pengarna för byggande av en ny kyrka i Antioch. I dag är denna kyrka blomstrande och de har byggt ett större tempel. Dess finanser är goda och två pastorer är anställda på heltid och dessutom tjänstgör många församlingsbor. Det visade sig sålunda att biskopen bedömde saken fel och Clarence rätt. Källa Ted Carlstrom.

Gift 12 dec 1928 i USA, Kalifornien, Riverside med Elsie Margaret Ljunggren. Yrkesmusiker. Född 6 maj 1900 i Pilat Mound, Iowa, USA. Död 12 okt 1965 i Palo Alto, Kalifornien, USA. Begravd bredvid maken i Antioch, Kalifornien, USA.

Barn:

Gerard Marcus Carlstrom. Född 14 dec 1929 i Riverside, Kalifornien, USA. (Se tabell 463, s. ).

John Philip Carlstrom. Född 23 feb 1932 i Riverside, Kalifornien, USA. Död 22 okt 1959. (Se tabell 466, s. ).

Theodore Clarence Carlstrom. Född 1 maj 1933 i Austin, Texas, USA. (Se tabell 467, s. ).

Tabell 463

(generation 5)

Från tabell 462.

Gerard Marcus Carlstrom. Lärare och skoladministratör. Född 14 dec 1929 i Riverside, Kalifornien, USA.

Gift 1:o .. jun 1953 i USA, Washington, Seattle med Helen Huswick.

Barn:

Gerard Marcus Jr Carlstrom. Fiskare i Stilla havet och vattnen kring Alaska. Född 9 mar 1954 i Seattle, Washington, USA. Ogift.

Elsa Marie Carlstrom. Född tvilling 17 okt 1957 i Seattle, Washington, USA. (Se tabell 464, s. ).

Mark Jon Carlstrom. Född tvilling 17 okt 1957 i Seattle, Washington, USA. (Se tabell 465, s. ).

Jeffry Philip Carlstrom. Fil. kand., skogvaktare, biolog och utför miljöservicer. Född 10 sep 1960 i Seattle, Washington, USA.

Gift 2:o med Jacqueline Squire. Rektor.

Tabell 464

(generation 6)

Från tabell 463.

Elsa Marie Carlstrom. Direktör för byggnadsprojektfirma. Född tvilling 17 okt 1957 i Seattle, Washington, USA.

Gift med Thomas Cronquist.

Tabell 465

(generation 6)

Från tabell 463.

Mark Jon Carlstrom. Försäkringstjänsteman. Född tvilling 17 okt 1957 i Seattle, Washington, USA.

Gift 1982 med Kathryn Lewis. Född i Tacomara, Washington, USA.

Barn:

Carolyn Quinn Carlstrom. Född 24 okt 1991 i Seattle, Washington, USA.

Tabell 466

(generation 5)

Från tabell 462.

John Philip Carlstrom. Fil. kand., lärare och konstnär. Född 23 feb 1932 i Riverside, Kalifornien, USA. Död 22 okt 1959. John Philip (inom familjekretsen kallas "JP") avlade akademisk examen vid Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington 1954 och blev kort därefter inkallad till militärtjänstgöring och sänd till en garnison i Munchen, Tyskland. I mars 1956 tog han två veckor ledigt och reste i sin Volkwagen till Sverige och Tjällmo. Han besökte sockenkyrkan där och gick över kyrkogården, som då låg under djup snö och tog foton av kyrkan. Han träffade kyrkoherden som visade honom till närboende släktingar där han stannade några dagar. JP återvände till USA sommaren 1956 och var då sjuk. Han blev opererad och kände sig frisk en tid och undervisade i en allmän skola och samtidigt tog en fil mag. examen vid Stanford University. Åren 1958-59 studerade han vid Oxford University. Därefter hade han ordnat ett lärarjobb vid en amerikansk skola i Madrid, Spanien som skulle börja i sep 1959. Han kom hem på sommaren 1959 och gifte sig. Hans sjukdom återkom och han avled vid 27 års ålder.Källa: Ted Carlstrom

Gift med Tacy Smith.

Tabell 467

(generation 5)

Från tabell 462.

Theodore Clarence Carlstrom. Fil. o jur. kand., advokat. Född 1 maj 1933 i Austin, Texas, USA. I samband med att Teodore (Ted) hämtade den döde broderns bil i Spanien i okt 1961 hälsade han på släktingar i Tjällmo. Han återkom 1981 tillsammans med sonen Paul och besökte Stockholm, Tjällmo och Utvandrarnas hus i Växjö. Efter "JP:s anteckningar har Teodore gjort en släkttavla som varit grundstomme för denna.

Gift 23 feb 1963 i USA, Washington, Seattle med Alzora Ramona Albrecht.

Barn:

Paul Albrecht Carlstrom. Fil. kand., redaktör och författare. Född 3 maj 1964 i Palo Alto, Kalifornien, USA. Ogift

John Ljunggren Carlstrom. Född 7 nov 1965 i Palo Alto, Kalifornien, USA. (Se tabell 468, s. ).

Andrew Joel Carlstrom. Fil. kand., teknisk forskare. Född 9 maj 1967 i Palo Alto, Kalifornien, USA. Ogift. Forskar i ett loboratorium i Palo Alto, som handhar experiment i molecular biologi som hänger ihop med RNA, DNA och protein.

Tabell 468

(generation 6)

Från tabell 467.

John Ljunggren Carlstrom. Fil. kand., kapten i Am. Marinkåren. Född 7 nov 1965 i Palo Alto, Kalifornien, USA. Familjen flyttade i juli 1992 från Jacksonville, N. Carolina till Beaufort, S. Carolina. John tjänstgjorde i Gulfkriget. Han var löjtnant för en infanteripluton. Han utmärkte sig under strid och fick Bronze Star medalj med "V" (för förtjänstfull tjänstgöring med personlig tapperhet. Han har 1993 befordrats till kapten.

Gift 8 jul 1990 i Helsingborg (M) med Jeanette Christine Henriksson. Född 18 feb 1964 i Västerås (U).

Barn:

John Erik Carlstrom. Född 9 jul 1991 i Palo Alto, Kalifornien, USA.

Tabell 469

(generation 4)

Från tabell 451.

Alvin Adolf Carlstrom. Född 15 maj 1899 i Gowrie, Iowa, USA. Död 11 okt 1984 i Fort Dodge, Iowa, USA. Begravd i Gowrie, Iowa, USA.

Gift 2 jan 1923 med Edna Cleo Hittle. Född 5 okt 1903 i Scybrook, Iowa, USA.

Barn:

Lois Ray Carlstrom. Född 6 nov 1923 i Farhamville, Iowa, USA. Död 5 maj 1983 i Gowrie, Iowa, USA.

David Hartzell Carlstrom. Född 17 jul 1928 i Fort Dodge, Iowa, USA. (Se tabell 470, s. ).

Tabell 470

(generation 5)

Från tabell 469.

David Hartzell Carlstrom. Laboratorieinspektör vid Colorado Universitet.Född 17 jul 1928 i Fort Dodge, Iowa, USA.

Gift med Elizabeth Ann Bohn. Född i S:t Louis, USA.

Barn:

Thor David Carlstrom. Född 23 okt 1960 i S:t Louis, USA. (Se tabell 471, s. ).

Nils Erik Carlstrom. Chefunderofficer vid Am. flottan. Född 27 nov 1961 i S:t Louis, USA. Levde 1993 i Oklahoma City, USA. Ogift

Liisa Marie Carlstrom. Född 15 feb 1962 i S:t Louis, USA. (Se tabell 472, s. ).

Stina Elizabeth Carlstrom. Född 20 mar 1965 i S:t Louis, USA. Levde 1993 i Baltimore, Maryland, USA (Ted Carlström). (Se tabell 473, s. ).

Tabell 471

(generation 6)

Från tabell 470.

Thor David Carlstrom. Tv kabel tekniker. Född 23 okt 1960 i S:t Louis, USA.

Gift med Debra Moore. Född 15 sep 1963.

Barn:

Rebecka Carlstrom. Född 1 jan 1986.

Alexander Carlstrom. Född 14 sep 1989.

Tabell 472

(generation 6)

Från tabell 470.

Liisa Marie Carlstrom. Hemmafru. Född 15 feb 1962 i S:t Louis, USA.

Gift med Steven Schmitt. Lantbruksingenjör. Född 19 jul 1962.

Barn:

Erik Schmitt. Född 13 maj 1987.

Lukas Schmitt. Född 18 apr 1989.

Tabell 473

(generation 6)

Från tabell 470.

Stina Elizabeth Carlstrom. Hemmafru. Född 20 mar 1965 i S:t Louis, USA. Levde 1993 i Baltimore, Maryland, USA (Ted Carlström).

Gift med Joel Pillion. Fil. dr. Född 17 jul 1950.

Barn:

Kaitland Pillion. Född 30 jun 1987.

Hanna Pillion. Född 15 dec 1988.

Rachel Pillion. Född 5 okt 1991.

Tabell 474

(generation 4)

Från tabell 451.

Helen Christina Carlstrom. Född 28 maj 1903 i Gowrie, Iowa, USA. Maken Daniel (Dan) startade tillsammans med sin svåger, Glen Carlstrom, en affärsrörelse inom bensin- och oljebranchen i Fort Dodge på 1930-talet. De hade kontrakt med Texaco och köpte petroleumprodukter av bolaget, som de sedan levererade till servicestationer, farmare och andra större förbrukare av bensin, diesel- olja, smörjoljor, däck etc. De arrenderade en del servicestationer av Texaco och ägde också egna. Då Glen blev inkallad till krigstjänstgöring på 1940-talet övertog Dan Glens andel och drev ensam rörelsen mycket framgångsrikt till början av 1950-talet då han pensionerade sig vid tämligen ung ålder. Båda makarna har åtnjutit god hälsa och kunnat leva ett mycket rikt aktivt liv till hög ålder.Källa: Thomas Carlstrom.

Gift 20 jan 1926 med Daniel Roberts. Affärsman. Född 5 sep 1903 i Gowrie, Iowa, USA.

Barn:

Mary Kathryn Roberts. Född 30 aug 1928 i Fort Dodge, Iowa, USA. Död 7 jun 1991. (Se tabell 475, s. ).

Tabell 475

(generation 5)

Från tabell 474.

Mary Kathryn Roberts. Född 30 aug 1928 i Fort Dodge, Iowa, USA. Död 7 jun 1991.

Gift 14 apr 1951 med Jerry C Bosshart. Född 17 nov 1930 i Chigago, Illinois, USA.

Barn:

David James Bosshart. Född 23 feb 1957 i Fort Dodge, Iowa, USA. (Se tabell 476, s. ).

Jane Ann Bosshart. Född 15 aug 1959 i Bloomington, Minnesota, USA. (Se tabell 477, s. ).

Tabell 476

(generation 6)

Från tabell 475.

David James Bosshart. Född 23 feb 1957 i Fort Dodge, Iowa, USA. Inga barn.

Gift 2 maj 1985 i USA, Philadelphia med Lorie Brownsfield. Född i Philadelphia, USA.

Tabell 477

(generation 6)

Från tabell 475.

Jane Ann Bosshart. Född 15 aug 1959 i Bloomington, Minnesota, USA.

Gift 4 nov 1984 med Gray Edwards. Född 28 jan 1958 i La Caneda, Kalifornien, USA.

Barn:

Evan James Edwards. Född 2 sep 1989 i La Caneda, Kalifornien, USA.

Mogen May Edwards. Född 23 okt 1991 i La Caneda, Kalifornien, USA.

Tabell 478

(generation 4)

Från tabell 451.

Glen Raymond Carlstrom. Affärsman. Född 1 aug 1906 i Gowrie, Iowa, USA. Glen växte upp i föräldrahemmet och fick liksom de övriga syskonen lära sig att arbeta i tidig ålder. Han började mjölka kor när han var sex år och mera allmänt vid 12 års ålder. Han gick först i en liten 8-klassig landsbygdsskola och därefter fyra år i läroverk i Gowrie och tog studenten 1924. Sedan studerade han ett år vid handelsskola. År 1927 började han arbeta som resande revisor för ett oljebolag i mellanvästern och blev senare bitr. direktör i bolaget. Han önskade emellertid att starta eget och tillsammans med svågern Dan Roberts startade de 1938 i Fort Dodge en Texaco mellanhandelsrörelse och köpte och sålde petroléumprodukter. Då Glen blev inkallad till krigstjänstgöring sålde han sin andel till sin partner. Efter kriget startade han en egen liknande rörelse med Texaco i Spencer, Iowa, vilken han drev till 1973 då han överlät den till äldste sonen. Glen och sonen Thomas besökte släktingar i Sverige i juni 1986.Källa: Glen Carlstrom.

Gift 1:o 12 aug 1929 i USA, Iowa, Gowrie med Louise A Axelsson. Född 14 nov 1907 i Boorie, Iowa, USA. Död 25 maj 1969 i Spencer, Iowa, USA.

Barn:

Glen Raymond Jr Carlstrom. Född 22 aug 1930 i Council Bluffs, Iowa, USA. (Se tabell 479, s. ).

Thomas Axelsson Carlstrom. Född 9 dec 1945 i Spencer, Iowa, USA. (Se tabell 483, s. ).

Gift 2:o 23 jun 1972 med Olive Findley. Född 11 jul 1904. Död 4 okt 1988 i Storm Lake, Iowa, USA. Begravd i Riverside Cemetery, Linn Grove, Iowa, USA.

Tabell 479

(generation 5)

Från tabell 478.

Glen Raymond Jr Carlstrom. Affärsman. Född 22 aug 1930 i Council Bluffs, Iowa, USA.

Gift med Marilyn NN.

Barn:

Caren Carlstrom. Född 11 nov 1956 i Hawaii, USA. (Se tabell 480, s. ).

Sandra Carlstrom. Född 8 jul 1958 i Corpus Christy, Texas, USA. (Se tabell 481, s. ).

John Erik Carlstrom. Född 6 dec 1960 i Spencer, Iowa, USA. (Se tabell 482, s. ).

Susan Carlstrom. Född 4 nov 1962 i Emmetsburg, Iowa, USA. Levde 1993 i Dallas, Texas, USA. Ogift

Tabell 480

(generation 6)

Från tabell 479.

Caren Carlstrom. Född 11 nov 1956 i Hawaii, USA.

Gift 9 feb 1981 med Randy Cooper.

Tabell 481

(generation 6)

Från tabell 479.

Sandra Carlstrom. Född 8 jul 1958 i Corpus Christy, Texas, USA.

Gift 3 nov 1990 med Larry Lokey. Född i Dallas, Texas, USA.

Tabell 482

(generation 6)

Från tabell 479.

John Erik Carlstrom. Född 6 dec 1960 i Spencer, Iowa, USA.

Gift med Karen Anaheim. Född i Kalifornien, USA.

Tabell 483

(generation 5)

Från tabell 478.

Thomas Axelsson Carlstrom. Med. dr., neurokirurg. Född 9 dec 1945 i Spencer, Iowa, USA. Tillsammans med två läkarkolleger driver han "The Neuvrosurgical Center of Iowa" i Des Moines, huvudstad i Iowa. Detta center, som spårar sina rötter till mitten av 1950-talet har blivit ett av Iowas mest aktiva behandlingscentrum i sitt slag allt sedan dess tillblivelse. Patienternas ålder varierar från nyfödda till dem i hög ålder. Mer än 8.400 patienter har behandlats under tre år. De flesta har varit remitterade från andra Iowa-läkare, som känner till centrets specialiteter, hjärn- och ryggrads-kirurgi. Thomas är en hängiven aviatiker (flygare) och äger egna plan, med vilka han vid veckosluten flyger upp till sitt sommarhus beläget längre norr över.Källa: Artikel i lokaltidning i Iowa.

Gift med Cindy Groen.

Barn:

Jason Carlstrom. Stud. Född 10 dec 1970 i Iowa City, USA.

Adam Carlstrom. Stud. Född 6 maj 1972 i Iowa City, USA.

Tabell 484

(generation 4)

Från tabell 451.

Arlene Genevive Carlstrom. Sjuksköterska. Född 18 feb 1909 i Gowrie, Iowa, USA. Död 17 nov 1990 i Des Moines, Iowa, USA. Arlene utbildade sig till sjuksköterska vid ett av sjukhusen i Des Moines och hade sedan tjänst vid detta sjukhus, ca 35 år, till pensioneringen. Tiden efter denna hade hon en övervakande roll och var ansvarig ledare för sjuksköterskekåren vid Lutherska sjukhuset i Des Moines. Hennes make, Rudy, var chef för åtskilliga speceributiker i Des Moines. Källa: Thomas Carlstrom.

Gift med Rudolf (Rudi) Alvin Nelson. Affärschef. Född 20 dec 1905.

Barn:

Richard Allan Nelson. Journalist. Född 16 mar 1944 i Des Moines, Iowa, USA. Ogift