Hej!

Bertil detta är filen du skall lokalisera
för www.glimten.net!

M