glimten.gif (1697 bytes)
update.gif (1190 bytes)
innehall.gif (1177 bytes)

Antavla för Martin och Rebecca Roggentin

Hjälp gärna till att rätta och komplettera den


Med läsarnas hjälp har Martin och Rebeccas antavla nu blivit ganska omfattande.
Ursprungligen var det några få släktnamn utan vare sig datum eller församling
erhållen från en släkting.

Antavlan   innehåller bl a"häxan"  Målare-Lisbet och många norrländska släkter
samt östgötska  från Hällestad, Tjällmo, Vånga m fl. En gren går till Tyskland och
orten "Roggentin",  som troligen  givit upphov till släktnamnet. 

Pappa, Malte Roggentin, är chef för REAB som sponsrar GLIMTEN med plats på
REAB:s server. Vare sig han eller hustrun Eva (född Gustavsson) hinner släktforska. Sammanställningen är i stället gjord av Bertil Magnusson som nu väntar på nya
kompletterande uppgifter från GLIMTENs läsare.

Tidigare bidrag har lämnats av Rektor. Lennart Frankman, Ansgariegatan 1, 4 tr, 117 26 Stockholm, Uppgiftslämnare "TA" enl ref.notiser är Ture Axelsson tel 0970-41078 (1993-10. Vidare har Lennart och Annika Lindqvist, Lejdarv 13, 865 32, Alnö och framlidne Kh emeritus Alrik Hammrén, Göteborg bidragit.
Senast har ett stort bidrag sänts in av Sigvard Vennström, Yrtivaara, Hakkas, med många forskare bakom sig. Det upptar många medlemmar i släkten Landström och   pekar på att det finns mycket mer att tillägga till Eva Roggentins anor, särskilt om släkten Spikklubba Åström och Oja samt smedsläkten Köhler. Genom släkten Köhler har Eva fått en sidogren som leder till förre norska statsministern, Gro Harlem Bruntland (enl. Bo Lindwall). Har du bidragit och glömts i listan, var god kontakta GLIMTEN.

1

Roggentin, Per Martin. Född 1984-02-03 och Maria Rebecka Född 1988-03-06 i Vasa, Göteborg (O). (Far 2, s *, Mor 3, s *)

 

Generation I

2 f

Roggentin, Malte Arne. Född 1954-07-10 i Saltsjöbaden?, Stockholm (AB). (Barn 1, s *, Far 4, s *, Mor 5, s *)

Gift i Gust. Adolfskyrkan 1983-08-27 i Oscars, Stockholm (AB) med efterföljande ana.

Barn:

Roggentin, Per Martin. Född 1984-02-03 i Vasa, Göteborg (O). (Se 1, s *).

Roggentin, Maria Rebecca. Född 1988-03-06 i Vasa, Göteborg (O).

 

3 m

Gustavsson, Eva Christina. Barnmorska. Född på Gällivare BB 1955-06-27 i Yrttivaara, Hakkas, Gällivare (BD). Uppgiftslämnare "TA" enl ref.notis är Ture Axelsson tel 0970-41078 (1993-10).

TIEVAGÅRDEN
Stamfastigheten för Yrttivaara 5 låg på den sk Tievagården där Ollis son Erik Abraham kallad "Yrtti Erkka" bodde. Men Erkkas söner Isak, Oskar och Vilhelm lät under utsyningenseran utsyna sig egna hemmansdelar visserligen under stamfastigheten. Äldste sonen Lars Erik bosatte sig på hemgården och erhöll då kallad nr 5 krono om 3/32 mantal. Johan Isak erhöll nr 5 krono 5/64 mantal, Olof Oskar 5/64 mantal och Gustav Vilhelm 1/32 mantal.
Lars Erik avlämnade sin del till sönerna Olof och Johan varvid hemmanet uppdelades mellan dessa. Olof Larsson sålde sin hemmans del med Tievagården till dåvarande allmäningskronojägaren Valfrid Gustavsson från Hakkas. Han bosatte sig däromkring 1926. Numera ägs gården av dennes son Gustav. Johan Larsson sålde sin hemmansdel, ena delgårdskiftet, till en av Erkkas yngre söner Levi. Uteskiftena Kentamaa-Pannatrova köptes av O.A, Carlsson. Levis andel ägs numera au dennes dotter Else-Maj, gift med Göran Engman, C.A. Carlssons del ägs numera av Albin Carlsson.
Johan Isak efterlämnade sin del till sonen Johan Oskar, dottern Karolina och hennes make Hugo Gustavsson samt en mindre del till dottern Albertina gift med Axel 'Wennström, Malmberget. Sonen Johan Oskar, kallad "Iskon Oskari", blev kvar på hemgården medan Hugo och Karolina byggde sig en gård på 30-talet. Johan Oskars gård ägs numera av dennes son Georg, bosatt i Kalix. Karolina och Hugo besitter sin ägodel än i dag medan Albertinas del har tillfallit hennes son Rune, bosatt i Gällivare,
Olof Oskar Erikssons hemmansdel 5:4 behöllls av denne till 1946 då han överlät hemmanet till sin dotter Hildurs barn Sigvard med byggnader och 3/5-delar samt Thyra med 2/5-delar av ägorna.
Gustav Wilhelms del 5:5 är inte uppdelad men ägs av Wilhelms samtliga söner lika. Från ägodelen är uppdelat sex tomter varpå samtliga sex söner har byggt sig hus. Valfrid, yngste sonen till Wille, har försålt sin tomt med hus till en inflyttad Aleksi Kämärä.
Yrtti Erkkas två yngsta söner Albert och Levi fick inga hemmansdelar men även de byggde sig gårdar på 5-hemmanet. Albert fick sin lottdel av Oskars 5:4. Det lär ha varit sk förpliktelse med för bröderna som fick hemmanen mot de som inte fick del. Sålunda löste Oskar ut Albert med att tilldela honom mark där Albertgården byggdes. Yngste brodern Levi fick en del av Isak där han byggde sin gård.
Det fanns även en liten gårdsbyggnad på 5an. Lars Erik gav till den sk "Sutarin Ville" att bygga sig ett hus på den sk "Järvi jänken termä". Åsen kallades så för att den låg bakom en sankmark som numera är eller har varit uppdelad. I denna "Jämkä" fanns det tre stycken små tjärnar. Därav har åsen sitt namn.
"Sutarin Ville" hette Erik Vilhelm Henriksson. Han var bördig från Ullatiberget, kallades även "Vaaran Heikin Ville". Huset var kvar tills han avled 1953 kommen till rätt hög ålder. Ägodelarna och huset bortauktionerades. Det inropades av Artur Engman och revs ned. (Barn 1, s *, Far 6, s *, Mor 7, s *)

Gift i Gust. Adolfskyrkan 1983-08-27 i Oscars, Stockholm (AB) med föregående ana.

 

Generation II

4 ff

Roggentin, Bengt. Född 1931-04-08 i Nacka (AB). (Barn 2, s *, Far 8, s *, Mor 9, s *)

Gift i St. Görans kyrksal 1953-02-14 i Stockholm (AB) med efterföljande ana.

Barn:

Roggentin, Malte Arne. Född 1954-07-10 i Saltsjöbaden?, Stockholm (AB). (Se 2, s *).

Roggentin, Kjell.

 

5 fm

Lindeborg, Ingert Barbro Eivor. Född 1932-08-11 i Stockholm (AB). (Barn 2, s *, Far 10, s *, Mor 11, s *)

Gift i St. Görans kyrksal 1953-02-14 i Stockholm (AB) med föregående ana.

 

6 mf

Gustavsson, Einar Vilhelm. Snickare. Född 1919-09-23 i Hakkas, Gällivare (BD). (Barn 3, s *, Far 12, s *, Mor 13, s *)

Gift 1946-06-22 Hakkas, Gällivare (BD) med efterföljande ana.

 

7 mm

Johansson, Göta Linnea. Född 1922-05-09 i Hakkas, Gällivare (BD). (Barn 3, s *, Far 14, s *, Mor 15, s *)

Gift 1946-06-22 Hakkas, Gällivare (BD) med föregående ana.

 

Generation III

8 ff f

Jansson, Bernhard. Restaurangidkare. Bostadsadr.: Artillerig., Karlavägen, Stockholm, Oscars förs. (Barn 4, s *, Mor 17, s *)

Barn tillsammans med med efterföljande ana.

 

9 ff m

Roggentin, Rut Maria. Född 1897-03-03 i S:t Gertrud, Stockholm (AB)?. Döpt i Sankt Gertrud, Stockholm (AB)?. Död 1976-06-25 i Stockholm (AB). Rut arbetade på Bernhard Jansson restaurang Malmgården i Stockholm och inledde då ett förhållande som ledde till Bengt R:s födelse. Bernhards faderskap avslöjade hon först vid sin dödsbädd. (Barn 4, s *, Far 18, s *, Mor 19, s *)

Barn tillsammans med med föregående ana.

 

10 fm f

Lindeborg, Karl Martin dy. Född 1898-09-07 i Ljusterö (AB). Död 1946-09-01 i Stockholm (AB). Bar som nyfödd namnet "Jansson". (Barn 5, s *, Far 20, s *, Mor 21, s *)

Gift i St. Görans kyrksal 1930-09-06 i Stockholm (AB) med efterföljande ana.

 

11 fm m

Andersson, Elin Maria. Född 1893-09-16 i Katarina, Stockholm (AB). Död i Stockholm (AB). (Barn 5, s *, Far 22, s *, Mor 23, s *)

Gift i St. Görans kyrksal 1930-09-06 i Stockholm (AB) med föregående ana.

 

12 mf f

Gustavsson, Gustav Valfrid. Kronojägare. Född 1877-10-12 i Hakkas, Gällivare (BD). Död 1966-05-23 i Yrttivaara, Hakkas, Gällivare (BD). (Barn 6, s *, Far 24, s *, Mor 25, s *)

Gift 1911-12-24 med efterföljande ana.

Barn:

Gustavsson, Einar Vilhelm. Född 1919-09-23 i Hakkas, Gällivare (BD). (Se 6, s *).

Gustavsson, Evas faster.

 

13 mf m

Söderberg, Ester Maria. Född 1890-08-23 i Gällivare (BD). Död av ålderdom 1977-10-27 i Yrttivaara, Hakkas, Gällivare (BD). (Barn 6, s *, Far 26, s *, Mor 27, s *)

Gift 1911-12-24 med föregående ana.

 

14 mm f

Johansson, Oskar Edvin. Hem.äg. Född 1895-02-01 i Hakkas, Gällivare (BD). Död i hjärtinfarkt 1961-10-09 i Hakkas, Gällivare (BD). Jordfäst i Hakkas kyrka kl. 13.00 1961-10-22.
Vers i begr.annons:

Aldrig komma vi att glömma
Vad Du gjort i gången tid
Tack för all din omsorg ömma
Tack Du käre, sov i frid
Det känns som sol gått ner
När pappas ögon ej stråla mer.

Som ung arb. han som skogsarbetare. 10 år som gruvarb. hos LKAB innan han slutade som hemmansägare.

Dödsruna: Hemmansägare Oskar Edvin Johansson, Hakkas, har avlidit 66 år gammal.
Johansson var född i Hakkas och började i unga år i skogsarbete. 1919 gifte han sig. 1927 fick han anställning vid LKAB i Malmberget. 1937 flyttade han med familjen tillbaka till Hakkas, där han övertog sin farbrors jordbrukarhemman, som han skötte till sin död och där han nedlade ett omfattande arbete och nyodlade betydande arealer. Personligen var han känd som en stillsam och god människa, omtyckt av alla. Närmast sörjande är maka barn, barnbarn, barnbarnsbarn och bröder. (Barn 7, s *, Far 28, s *, Mor 29, s *)

Gift 1919 med efterföljande ana.

 

15 mm m

Oja, Ester Amanda. Född 1898-03-03 i Kainulasjärvi, Tärendö, Pajala (BD). Död av svagt hjärta, cancer, ålderdom 1983-02-08 i Hakkas, Gällivare (BD). Jordfäst i Hakkas kyrka kl. 12.00 1983-02-20.
Vers i begr. annons:

Vi länge sett Dig lida, Ditt
öde blev så tungt
Nu är kampen över och Du
får vila lugnt.

Dödsruna: Fru Ester Johansson, Hakkasbyn, har avlidit 84 år gammal.
Hon var född i Kainulasjärvi, där hon bodde som barn. I övre tonåren kom hon som hembiträde till Hakkas, där hon också blev gift med nu framlidne Edvin Johansson. Paret fick nio barn varav sju lever. Närmast sörjande är barn med familjer. (Barn 7, s *, Far 30, s *, Mor 31, s *)

Gift 1919 med föregående ana.

 

Generation IV

17 ff fm

NN, Jansson. Frk Jansson anges vara Berhards mor. (Barn 8, s *)

Gift

 

18 ff mf

Roggentin, August. (Barn 9, s *, Far 36, s *, Mor 37, s *)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Roggentin, Rut Maria. Född 1897-03-03 i S:t Gertrud, Stockholm (AB)?. Döpt i Sankt Gertrud, Stockholm (AB)?. Död 1976-06-25 i Stockholm (AB). (Se 9, s *).

Roggentin, Ture.

Roggentin, Margareta.

Roggentin, John August.

Roggentin, Gunnar. Musiker (Pianist).

 

19 ff mm

NN, Augusta. (Barn 9, s *)

Gift med föregående ana.

 

20 fm ff

Lindeborg, Abraham. Folkskollärare. (Barn 10, s *, Far 40, s *, Mor 41, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

21 fm fm

Hult, Margareta Charlotta. Född (osäkert) 1865 i Bromma, Stockholm (AB). (Barn 10, s *)

Gift med föregående ana.

 

22 fm mf

Andersson, Anders Joel. Sjöman. Född 1859-05-28 i Lövsta, Järfälla (AB). Död ................ (Barn 11, s *, Far 44, s *, Mor 45, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

23 fm mm

Almquist, Selma Wilhelmina. Född 1863-06-16 i Ektorp, Västerhaninge (AB). (Barn 11, s *, Far 46, s *, Mor 47, s *)

Gift med föregående ana.

 

24 mf ff

Lassa, Gustav Larsson. Född 1839. Död 1896-11-12 i Hakkas, Gällivare (BD). Kom från Finland __________- (Barn 12, s *, Far 48, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

25 mf fm

Åström, Sofia Ulrika. Född 1833-03-13. Död 89 år gammal av ålderdom 1922-10-16. (Barn 12, s *, Far 50, s *, Mor 51, s *)

Gift med föregående ana.

 

26 mf mf

Söderberg, Gustav Samuel. Född 1853-12-24 i Gällivare (BD). Död i kräfta 1926-09-04 i Gällivare (BD). (Barn 13, s *, Far 52, s *, Mor 53, s *)

Gift 1874-09-04 med efterföljande ana.

 

27 mf mm

Söderberg, Selma Fredrika. Född 1855-05-27. Död 1926-10-08. (Barn 13, s *, Far 54, s *, Mor 55, s *)

Gift 1874-09-04 med föregående ana.

 

28 mm ff

Larsson, Johan Erik. Född 1865-04-30 i Hakkas, Gällivare (BD). Död i Hakkas, Gällivare (BD). (Barn 14, s *)

Gift 1890-04-06 med efterföljande ana.

Barn:

Johansson, Johan Arvid. Född 1891-01-23 i Hakkas, Gällivare (BD).

Johansdotter, Amanda Kristina. Född 1892-11-20 i Hakkas, Gällivare (BD).

Johansson, Oskar Edvin. Född 1895-02-01 i Hakkas, Gällivare (BD). Död i hjärtinfarkt 1961-10-09 i Hakkas, Gällivare (BD). Jordfäst i Hakkas kyrka kl. 13.00 1961-10-22. (Se 14, s *).

Johansdotter, Amanda Kristina. Född tvilling 1897-03-18 i Hakkas, Gällivare (BD).

Johansson, Frans Gustav. Född tvilling 1897-03-18 i Hakkas, Gällivare (BD). BM: Den ena tvillingen född 03-18 den andra 07-18 ??? Här står båda f. 1897-03-18

Johansson, Frans Gustav. Född 1899-06-19 i Hakkas, Gällivare (BD).

Johansson, Karl Gustav. Född 1901-06-19 i Hakkas, Gällivare (BD).

Johansson, Erik Hjalmar. Född 1903-03-20 i Hakkas, Gällivare (BD).

Johansson, Karl Ludvig. Född 1905-10-12 i Hakkas, Gällivare (BD).

Johansdotter, Göta Elisabeth. Född 1907-04-12 i Hakkas, Gällivare (BD).

Johansson, Lars Olof. Född 1914-01-23 i Hakkas, Gällivare (BD).

 

29 mm fm

Landström, Kristina Charlotta. Född 1866-10-23 i Hakkas, Gällivare (BD). (Barn 14, s *, Far 58, s *, Mor 59, s *)

Gift 1890-04-06 med föregående ana.

 

30 mm mf

Oja, Levi. Död i Kainulasjärvi, Tärendö, Pajala (BD). (Barn 15, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

31 mm mm

NN, Josefina. Född trol. i i Kainulasjärvi, Tärendö, Pajala (BD). Död i Kainulasjärvi, Tärendö, Pajala (BD). (Barn 15, s *)

Gift med föregående ana.

 

Generation V

36 ff mf f

Roggentin, Johann Christian. Konditor. Född 1815-12-22 i Bromberg, TYSKLAND. Död 1898-07-01 i Stockholm (AB). (Barn 18, s *, Far 72, s *, Mor 73, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

37 ff mf m

Helin, Ulrica. Född i Småland 1828-01-25. Död 1862-07-17 i Stockholm (AB). (Barn 18, s *)

Gift med föregående ana.

 

40 fm ff f

Lundvik, Johan Wilhelm. Kontraktsprost LVO. Född 1844-04-22 i Valbo (X). Död (kollas) 1909-08-15. Johan Wilhelm har av Maria Lindeborg angetts som far till hennes son Abraham. J.W. Lundvik var gift med Hilda Kristina Nordendahl, död 1937. (Barn 20, s *, Far 80, s *, Mor 81, s *)

Barn tillsammans med med efterföljande ana.

 

41 fm ff m

Lindeborg, Maria. Maria berättade för sonsonen Martin att Kontraktsprosten Johan Wilhelm Lundvik var hans farfar. (Barn 20, s *, Far 82, s *)

Barn tillsammans med med föregående ana.

 

44 fm mf f

Andersson, Anders. Statardräng. Född 1822-02-01 i Östra Wränninge, Fläckebo (U). (Barn 22, s *, Far 88, s *, Mor 89, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

45 fm mf m

Ersdotter, Wilhelmina. Född 1830-05-13 i Hörksvik, Ljusnarberg (T). Död 1912. (Barn 22, s *, Far 90, s *, Mor 91, s *)

Gift med föregående ana.

 

46 fm mm f

Almquist i Ektorp, Anders Oskar. Drängen. Född 1832-12-01 i Maria Magdalen, Stockholm (AB) (Barnhusbarn 8146). När Anders Oskar är 5 år gammal dör hans far, året därpå dör även modern. Han kommer till Barnhuset och får nr 8146. (Barn 23, s *, Far 92, s *, Mor 93, s *)

Gift 1854 i Västerhaninge (AB)? med efterföljande ana.

 

47 fm mm m

Jonsdotter, Johanna. Född 1827-07-24 i Västra Ny (E). Levde i Stockholm (AB). (Barn 23, s *, Far 94, s *, Mor 95, s *)

Gift 1854 i Västerhaninge (AB)? med föregående ana.

 

48 mf ff f

NN, Lars. (Barn 24, s *)

Gift

 

50 mf fm f

Åström, Nils Petter. Född 1797-03-13. Död "i skogen" 1865-02-01 i Hakkas, Gällivare (BD). (Barn 25, s *, Far 100, s *, Mor 101, s *)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Åström, Lena Stina. Född 1829. Död 1915.

Åström, Emanuel. Född 1831. Död 1918. Levde i Allavara, Nenäsv..

Åström, Sofia Ulrika. Född 1833-03-13. Död 89 år gammal av ålderdom 1922-10-16. (Se 25, s *).

Åström, Lovisa. Född 1835. Död 1918. Levde i Satter. Levde i Vähävaara.

Åström, Brita. Född 1838. Inflyttad till Tärendö (BD).

Åström, Karl Fredrik. Född 1840. Inflyttad till Kassavaara.

Åström, Elsa Gustava. Född 1842. Inflyttad till Överkalix (BD).

 

51 mf fm m

Wennström, Hedvig Christina. Född 1807-07-07 i Ladnjevaara, Gällivare (BD). Död 1881-09-26. (Barn 25, s *, Far 102, s *, Mor 103, s *)

Gift med föregående ana.

 

52 mf mf f

Söderberg, Jonas. Född 1825-03-05. Död 1889-03-03. (Barn 26, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

53 mf mf m

Åström, Ulrika. Född 1808-07-27. Död 1885-07-10. Levde vid bouppteckning efter maken Emanuel Wennerström 1839 i Ladnjevaara, Gällivare (BD). (Barn 26, s *, Far 106, s *, Mor 107, s *)

Gift 1:o med föregående ana.

Gift 2:o med Wennström, Emanuel. Klockare (fd vid sin död). Född 1783 i Ladnjevaara, Gällivare (BD). Död 1838-11-30 i Gällivare (BD) (DB Bouppt Film GH2418 Gällivare domsaga, 1829-49). Ur EW:s bouppteckning, Nr 6, Sid 127

Film nr GH 2418: Gällivare domsaga. Dombok 18829-49 samt småprotokoll?

År 1839 den 5:te januari blev Laga Bouppteckning omstäldt efter klockaren Emanuel Wännström, som afled den 5:te sistlidne November och efter sig lemnadt hustrun Ulrica, i förra giftet samman aflade barn, sonen Carl Magnus, som är myndig, döttrarna Hedda Christina , gift med Nybyggaren Nils Petter Åström, oförsörjda Anna Catharina, Elsa Brita samt Maria Ulrica. I sednare giftet sammanaflade döttrarna Lovisa Carolina, kvar.. Enkan befinnes i havande tillstånd.

Enkan tillsades uppgifa boet, sådant det vid mannens döds.. befanns under edlig förpliktelse, hvilken uppgift från följande fått:
- - -
Så följer en uppräkning av boets tillgångar och avslutas med:

Att detta bo, med tillgång och gäld är riktigt uppgifvet; sådant det befa(nns) vid salig mans frånfälle,- och att inte det ringaste deraf är uppsa( ?) Gellivare den 8.de Januarii 1839
Ullrika Venström
Härvid hafva närvarande myndige sonen Carl Magnus och för sig samt svärson,- Nils Petter Åström.
Sålunda vara efter uppgift noga antecknadt och värderat intyga som ofvan
Mårten Hedström
MH
Boupptecknings och värderingsman
Fattigprocenten Qvittnimg af Gellivare den 27de Febr 1839
Henric L…?

Barn:

Wennström, Lovisa Karolina. Född i Ladnjevaara, Gällivare (BD) (DB Bouppt Film GH2418 Gällivare domsaga, 1829-49).

Wennström, Johanna Charlotta. Född i Ladnjevaara, Gällivare (BD) (DB Bouppt Film GH2418 Gällivare domsaga, 1829-49).

Wennström, barn av okänt kön (mor havande vid makes död). Född i Ladnjevaara, Gällivare (BD).

 

54 mf mm f

Söderberg, Nils Fredrik. Född 1817-07-06. Död 1884-10-09. (Barn 27, s *)

Gift 1844 med efterföljande ana.

 

55 mf mm m

Pålsdotter, Sigrid. Född trol. 1806-09-18. Död 1890-06-12. Angives i Eva R:s uppg. vara född 1816-09-18, vilket är omöjligt då angiven mor är död redan 1807. Så Sigrids f-dag eller mors d-dag är fel.(BM) (Barn 27, s *, Far 110, s *, Mor 111, s *)

Gift 1844 med föregående ana.

 

58 mm fm f

Landström, Karl Karlsson dy. Nybyggare i Hakkas, nämndeman och sockenman. Född 1825-07-31 i Hakkas, Gällivare (BD). Död 84 år gammal 1910-01-27 i Tiavaara, Hakkas, Gällivare (BD). Carl och Lars Landström delar på fädernegården. Efter Carl övertas hans del av sönerna Karl Johan och Lars Henrik Landström. Hustrun kommer från Satter (Esajas Tomasson). (Barn 29, s *, Far 116, s *, Mor 117, s *)

Gift 1850-04-04 med efterföljande ana.

Barn:

Landström, Anna Matilda (d.späd). Född 1851-02-22 i Hakkas, Gällivare (BD). Död 1851-08-10 i Hakkas, Gällivare (BD).

Landström, Anna Matilda. Född 1852-07-25 i Tiavaara, Hakkas, Gällivare (BD). Död 82 år gammal 1935-07-19 i Lejpojärvi, Gällivare (BD. I första äktenskapet med Karl Wennström var hon nybyggarhustru i Björkberget 5 km öster om Lejpojärvi. Den gården övertas av deras äldste son Johan Wennström f. 1875.

I andra äktenskpaet med Aron Sundling är hon nybyggarhustrui i Lejpojärvi. De anlägger nybygget. Det är detsamma som "farmor Elin" är född på. Äldste sonen i det äktenskapet övertar sedan gården.

Källor för barn:

Församlingsbok Gällivare 1913-1918 s. 3393, 1919-1928
Husförhör Gällivare 1891-1895
Födelsebok Gällivare 1894
Dödbok 1886
Familje register av Aug Ljung utförd 1950 för Gällivare åren 1842-1926 s. 316, 317, 395, 396

Landström, Karl Johan Karlsson. Bonde på kronolägenheten Hakkas nr 1. Född 1854-01-14 i Hakkas, Gällivare (BD). Död i slag, 41 år gl 1895-11-16. Som äldste son övertog han gården vilken han delade med brodern Lars Henrik. Karl Johan o Kajsa Kristina är 24 år vid giftemålet. Deras äldsta barn är 15 år när fadern dör.

Landström, Lars Henrik (Karlsson). Bonde på kronolägenheten Hakkas nr 1 (FbB Gällivare 1894). Född 1856-01-07 i Hakkas, Gällivare (BD).

Landström, Marta Johanna. Född 1858-04-28 i Hakkas, Gällivare (BD).

Landström, Lisa Greta. Född 1860-05-09 i Hakkas, Gällivare (BD).

Landström, Oskar Fredrik Karlsson. Född 1862-02-08 i Hakkas, Gällivare (BD). Död 4 d gl 1862-02-12 i Hakkas, Gällivare (BD).

Landström, Brita Sofia. Född 1863-03-22 i Hakkas, Gällivare (BD). Flyttade 1888-04-10 från Hakkas, Gällivare (BD) till Kompelusvaara, Tärendö (BD).

Landström, Oskar Fredrik Karlsson. Född 1864-09-06 i Hakkas, Gällivare (BD).

Landström, Kristina Charlotta. Född 1866-10-23 i Hakkas, Gällivare (BD). (Se 29, s *).

Landström, Josefina Karlsdotter. Född 1868-11-25 i Hakkas, Gällivare (BD). Död 1 ½ år gl 1870-06-17 i Hakkas, Gällivare (BD).

Landström, Erik Vilhelm. Född 1871-11-19 i Hakkas, Gällivare (BD). Död i mässling, 3 ½ år gl 1875-06-06 i Hakkas, Gällivare (BD).

Landström, Frans Gustav . Lärare i bl a Yttivara, Bokhandla., Äv en av 1:sta organisterna i Kiruna. Född 1873-09-17 i Hakkas, Gällivare (BD). Flyttade 1901-11-09 från Hakkas, Gällivare (BD) till Jukkasjärvi (BD). Han finns avbildad på ett par ställen i Borg Mesch-boken "Drömmen om fjällen" utgiven av Hans Andersson på Prisma. I övr. sakna uppgifter.

Landström, Erik Vilhelm. Född 1876-12-24 i Hakkas, Gällivare (BD). Flyttade 1907-12-31 från Hakkas, Gällivare (BD) till Jukkasjärvi (BD).

 

59 mm fm m

Larsdotter, Marta. Född 1832 i Sammako, Suanno, Gällivare (BD). Död 81 år gl, i ålderdomssvaghet 1913-12-17 i Hakkas, Gällivare (BD). Kommer från Satter och tillhör "släkten Esajas Thomasson". (Barn 29, s *)

Gift 1850-04-04 med föregående ana.

 

Generation VI

72 ff mf ff

Roggenthin, Johan Christian dä. Shoemaker master (Skomakarmästare). Född omkring 1790. Levde i Bydgroszcz, POLEN ((early Bromberg, Germany)). (Barn 36, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

73 ff mf fm

Weidner, Maria. Född omkring 1790. Levde i Bydgroszcz, POLEN ((early Bromberg, Germany)). (Barn 36, s *)

Gift med föregående ana.

 

80 fm ff ff

Lundvik, Martin. (Barn 40, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

81 fm ff fm

NN, Elin. (Barn 40, s *)

Gift med föregående ana.

 

82 fm ff mf

Lindeborg, Martin dä. (Barn 41, s *)

Gift

 

88 fm mf ff

Jansson, Anders. Skattebonde i Ö. Wrenninge. Född 1786-10-10 i Rökdalen, Fläckebo (U). (Barn 44, s *, Far 176, s *, Mor 177, s *)

Gift 1816-12-28 i Fläckebo (U)? med efterföljande ana.

 

89 fm mf fm

Andersdotter, Brita. Född 1783-04-15 i Wefde, Fläckebo (U). (Barn 44, s *, Far 178, s *, Mor 179, s *)

Gift 1:o 1809 med , NN.

Gift 2:o 1816-12-28 i Fläckebo (U)? med föregående ana.

 

90 fm mf mf

Ersson i Hörksvik, Eric. Född 1797-02-06 i Fäbobacken, Ljusnarberg (T). (Barn 45, s *, Far 180, s *, Mor 181, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

91 fm mf mm

Jansdotter, Catrina. Född 1800-05-29 i Högfors, Ljusnarberg (T). (Barn 45, s *, Far 182, s *, Mor 183, s *)

Gift med föregående ana.

 

92 fm mm ff

Andersson, Johan Fredrik. Kattunstryckareges. Född 1789-04-09 i Katarina, Stockholm (AB). Död 1837-01-04 i Maria, Stockholm (AB). (Barn 46, s *, Far 184, s *, Mor 185, s *)

Gift 1818-02-01 i Maria, Stockholm (AB) med efterföljande ana.

 

93 fm mm fm

Melander, Catharina Juliana. Född 1794-02-15 i Norrtälje (AB). Död 1838-10-09 i Maria, Stockholm (AB). (Barn 46, s *, Far 186, s *, Mor 187, s *)

Gift 1818-02-01 i Maria, Stockholm (AB) med föregående ana.

 

94 fm mm mf

Persson, Johannes. Rättare vid Ryggstena ägor i V. Ny (E). Född 1797-04-02 i Uddevalla u., Göl, Tjällmo (E). (Barn 47, s *, Far 188, s *, Mor 189, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

95 fm mm mm

Andersdotter, Helen Maria. Född 1800-11-16 i Ryda ägor, Västra Ny (E). Levde i Ryggstena äg, Västra Ny (E). (Barn 47, s *, Far 190, s *, Mor 191, s *)

Gift med föregående ana.

 

100 mf fm ff

Spikklubba Åström, Anders Persson. Född 1764 i Årbyn, Råneå (BD). Inflyttad 1790. Hypotes att han är bror till Britta Persdotter Spikklubba vars ättlingar erhållits från Jörgen Fryxell i Ludvika. (Barn 50, s *, Far 200, s *, Mor 201, s *)

Gift 1796 med efterföljande ana.

Barn:

Åström, Nils Petter. Född 1797-03-13. Död "i skogen" 1865-02-01 i Hakkas, Gällivare (BD). (Se 50, s *).

Åström, Ulrika. Född 1808-07-27. Död 1885-07-10. Levde vid bouppteckning efter maken Emanuel Wennerström 1839 i Ladnjevaara, Gällivare (BD). (Se 53, s *).

 

101 mf fm fm

Köhler, Brita Sofia. Född 1779-11-18 i Melderstein, Råneå (BD). (Barn 50, s *, Far 202, s *, Mor 203, s *)

Gift 1796 med föregående ana.

 

102 mf fm mf

Wennström, Emanuel. Klockare (fd vid sin död). Född 1783 i Ladnjevaara, Gällivare (BD). Död 1838-11-30 i Gällivare (BD) (DB Bouppt Film GH2418 Gällivare domsaga, 1829-49). Ur EW:s bouppteckning, Nr 6, Sid 127

Film nr GH 2418: Gällivare domsaga. Dombok 18829-49 samt småprotokoll?

År 1839 den 5:te januari blev Laga Bouppteckning omstäldt efter klockaren Emanuel Wännström, som afled den 5:te sistlidne November och efter sig lemnadt hustrun Ulrica, i förra giftet samman aflade barn, sonen Carl Magnus, som är myndig, döttrarna Hedda Christina , gift med Nybyggaren Nils Petter Åström, oförsörjda Anna Catharina, Elsa Brita samt Maria Ulrica. I sednare giftet sammanaflade döttrarna Lovisa Carolina, kvar.. Enkan befinnes i havande tillstånd.

Enkan tillsades uppgifa boet, sådant det vid mannens döds.. befanns under edlig förpliktelse, hvilken uppgift från följande fått:
- - -
Så följer en uppräkning av boets tillgångar och avslutas med:

Att detta bo, med tillgång och gäld är riktigt uppgifvet; sådant det befa(nns) vid salig mans frånfälle,- och att inte det ringaste deraf är uppsa( ?) Gellivare den 8.de Januarii 1839
Ullrika Venström
Härvid hafva närvarande myndige sonen Carl Magnus och för sig samt svärson,- Nils Petter Åström.
Sålunda vara efter uppgift noga antecknadt och värderat intyga som ofvan
Mårten Hedström
MH
Boupptecknings och värderingsman
Fattigprocenten Qvittnimg af Gellivare den 27de Febr 1839
Henric L…?
(Barn 51, s *, Far 204, s *)

Gift 1:o med efterföljande ana.

Barn:

Wennström, Hedvig Christina. Född 1807-07-07 i Ladnjevaara, Gällivare (BD). Död 1881-09-26. (Se 51, s *).

Wennström, Anna Katarina. Född 1809 i Ladnjevaara, Gällivare (BD). Död 1894. En tragisk händelse utspelades hos Anna Katarinas familj i Vuortovuoma. Fem barn dog inom loppet av 15 dagar årsskiftet 1861-62, den yngste var 10 år och den äldste 12 år.

Wennström, Elsa Brita. Född 1814 i Ladnjevaara, Gällivare (BD). Död 1879.

Wennström, Carl Magnus. Född 1815 i Ladnjevaara, Gällivare (BD). Död 1886. Inflyttad till Sakajärvi.

Wennström, Maria Ulrika. Född 1819 i Ladnjevaara, Gällivare (BD). övr uppg saknas

Gift 2:o med Åström, Ulrika. Född 1808-07-27. Död 1885-07-10. Levde vid bouppteckning efter maken Emanuel Wennerström 1839 i Ladnjevaara, Gällivare (BD).

Barn:

Wennström, Lovisa Karolina. Född i Ladnjevaara, Gällivare (BD) (DB Bouppt Film GH2418 Gällivare domsaga, 1829-49).

Wennström, Johanna Charlotta. Född i Ladnjevaara, Gällivare (BD) (DB Bouppt Film GH2418 Gällivare domsaga, 1829-49).

Wennström, barn av okänt kön (mor havande vid makes död). Född i Ladnjevaara, Gällivare (BD).

 

103 mf fm mm

Dynesius, Brita Helena. Född 1774-10-12. Död 1830-10-20 i Ladnjevaara, Gällivare (BD) (DB Bouppt Film GH2418 Gällivare domsaga, 1829-49). Se vidare antavla för Lassa Larsson (Barn 51, s *, Far 206, s *, Mor 207, s *)

Gift med föregående ana.

 

106 mf mf mf

Spikklubba Åström, Anders Persson. Född 1764 i Årbyn, Råneå (BD). Anförlust, se sida *.

 

107 mf mf mm

Köhler, Brita Sofia. Född 1779-11-18 i Melderstein, Råneå (BD). Anförlust, se sida *.

 

110 mf mm mf

Sterfa, Pål Matsson . Född 1776. Död i Kilvo. (Barn 55, s *, Far 220, s *, Mor 221, s *)

Gift 1804-04-03 med efterföljande ana.

 

111 mf mm mm

Pålsdotter, Ella. Död 1807. (Barn 55, s *)

Gift 1804-04-03 med föregående ana.

 

116 mm fm ff

Landström, Karl. Kronobyggare i Hakkas, Gällivare socken. Nämndeman, Häradsdomare i Hakkas, Gällivare. Född 1787-07-13 i Hakkas, Gällivare (BD) (BM: äv 1787-09-19 anges). Död 53-/54 år gammal 1841-07-17 i Hakkas, Gällivare (BD). Carl med barn var svensktalande. CARL LANDSTRÖM d.ä. 1787-1844 i Hakkas Krononybyggare i Hakkas, Nämndeman, Gällivare socken, Norrbottens län. Carl Landström föddes 1787. Han var son till bonden Carl Jönsson och Brita Nilsdotter i Övre Lansjerv i Överkalix socken i Norrbotten. (födelsebok Överkalix) Namnet Landström bars även av folk i andra delar av länet på den tiden. Hade man för vanligt namn när man gjorde soldatjänst kunde soldaten tilldelas ett nytt efternamn som han även behöll i sitt fortsatta civila liv. Carl arbetade till dess han var 33 år på sina föräldrars gård i Övre Lansjerv. Därefter flyttade han hem till sin blivande hustrus hem i Hakkas. Hon hette Anna Maria Abrahamsdotter och bodde hos sin morbror och fosterfar Lars Larsson sedan tre års ålder. Gården hade anlagts av Lars Johansson, Anna Marias morfar, och var uppdelat i tvenne delar, av vilken Lars Larssons del uppgick till 1/4 mantal. Lars Larsson överlät krono-nybygget till Carl Landström och Anna Maria år 1825 mot att denne med sin hustru blev försörjda sina kvarvarande livsdagar. ( dombok 1827 §_ 1841 ?? Carl Landström har på 1830 talet utökat nybygget, på gården finns 7 kor 2 hästar och en del får. 1841 har skattetalet ändrats till 3/8 mantal. Finskan verkar var det dominerande språket i Hakkasbygden, och Carl kommer från trakter med Överkalix-bondskan som modersmål. Han är skrivkunnig och skriver med en mycket vacker, men för oss 1900-tals människor, svårläst 1700-talsstil. 1824 utsågs han till nämndeman vid tinget i Gällivare. Han deltog tillsammans med Jacob Söderström och Eric Hedberg i många av de insyningar av krononybyggen som skedde i Gällivare socken på första halvan av 1800.talet. Efter lång och trogen tjänst erhöll han titeln häradsdoare vid tinget 1837 som han innehade till sin död 1841. (Gällivare dombok 1837 §8) Hans hustru dog året dessförinnan 39 år gammal i barnsäng. De efterlämnade 8 barn i åldern 1 till 18 år och på gården bodde dessutom den gamle mannen Lars Larsson. (Gällivare bouppteckning nr 2 1842) Till barnens förmyndare utsågs Lars Johansson och Carl Petter Carlsson i Hakkas , till dess äldste sonen Carl Landström kunde överta gården. En annan av de yngre barnen blev även anfader till Rose och Monica. Han hette Eric Johan och var 4 år. Han kom att flytta till Dockas när han gifte sig. Övertar gården i Landsjerf efter Karl Jönsson och Brita Nilsdotter. Ättlingar till detta par gifter in sig i släkten Söderström och Sundling och blir på två vägar anfäder till senare generationer.

Källor:
1. Hfl Gällivare 1845-54 s. 103
2. Familjeregister utförd 1950 av Aug. Ljung för Gällivare 1842-1926, s.217, 230, 231,232,233
3. se Carl Landström.
4. Dombok Gällivare A 1A vol 15, 1830 §8
5. Boupptexkning nr 2 i 1842 års Tingsprotokoll i Gällivare. Förmyndarskapsprotokoll 1840-02-25 i Gällivare. Bouppteckning nr 9, 16, 1841 (1840-06-06) (Barn 58, s *, Far 232, s *, Mor 233, s *)

Gift 1821-03-24 med efterföljande ana.

Barn:

Landström, Anna Brita. Född 1822-01-10 i Hakkas, Gällivare (BD). Död 1 - 3 år gl från 1823 till 1825.

Landström, Lisa Greta Magdalena. Född 1823-01-08 i Hakkas, Gällivare (BD). Död 74 år gammal 1897-12-27 i okänd. Henrik Nilsson och Magdalena var nybyggare i Sammako.

Landström, Karl Karlsson dy. Född 1825-07-31 i Hakkas, Gällivare (BD). Död 84 år gammal 1910-01-27 i Tiavaara, Hakkas, Gällivare (BD). (Se 58, s *).

Landström, Anna Brita (Birgitta). Född 1826-10-26 i Hakkas, Gällivare (BD). Flyttade med sonen 1856 från Hakkas, Gällivare (BD) till Överkalix (BD). Levde 1856. Får en son utom äktenskapet och bor kvar i föräldrahemmet, som övertagits av brodern Carl omkring 1850. Vidare öde okänt.

Landström, Lars. Nybyggare i Hakkas. Född 1828-11-05 i Hakkas, Gällivare (BD). Död 78 år gammal 1907-02-14 i okänd. Delade faderns gård med sin äldste bror Carl Landström. Hans egen son Karl Johan övertar sedan hans del.

Landström, Jöns. Bosatt i Sammanko, Hakkas, 1859. Född 1830-11-01 i Hakkas, Gällivare (BD). Död 78 år gammal 1909-06-11 i Sammako, Hakkas, Gällivare (BD).

Landström, Nils Fredrik. Född 1834-12-09 i Hakkas, Gällivare (BD). Död 76 år gammal 1921-10-08. De bosatte sig i Yrtivaara. Hustrun var 23 år när hon dog i barnsbörd. De hade inga barn. Nils Fredriks vidare öde okänt.

Landström, Erik Johan (Johannes). Krononybyggare i Mättä, Dockas. Född 1837-04-01 i Hakkas, Gällivare (BD). Död i influensa, 54 år gl 1892-03-17.

Landström, Olof. Född 1840-01-.. i Hakkas, Gällivare (BD). Död 28 år gammal 1868-06-17 i Dockas . Olof var troligen ogift. Han arbetade som dräng i Tåkas under året han dog.

 

117 mm fm fm

Stock, Anna Maria Abrahamsdotter. Född 1802-02-04 i Norsijärvi, Hakkas, Gällivare (BD). Död 37 år gammal 1840-01-.. i Hakkas, Gällivare (BD). (Barn 58, s *, Far 234, s *, Mor 235, s *)

Gift 1821-03-24 med föregående ana.

 

Generation VII

176 fm mf ff f

Ersson, Johan (Jan). Född 1760-09-21 i Rökdalen, Fläckebo (U). Död .......... (Barn 88, s *, Far 352, s *, Mor 353, s *)

Gift 1781-09-29 i Fläckebo med efterföljande ana.

 

177 fm mf ff m

Andersdotter, Stina. Piga på Schillberg. Född 1755 i Färnebo. Utflyttad från Färnebo. Inflyttad till Fläckebo (U). (Barn 88, s *, Far 354, s *)

Gift 1781-09-29 i Fläckebo med föregående ana.

 

178 fm mf fm f

Persson, Andreas. Bonden. Född 1740-06-30 i Wefde, Fläckebo (U). (Barn 89, s *, Far 356, s *, Mor 357, s *)

Gift 1768-10-02 i Fläckebo med efterföljande ana.

 

179 fm mf fm m

Andersdotter, Karin (Caisa). Född 1736-08-09 i Östra Wränninge, Fläckebo (U). (Efternamn bör vara Larsdotter enl. uppg. om faderns förnamn). (Barn 89, s *, Far 358, s *, Mor 359, s *)

Gift 1768-10-02 i Fläckebo med föregående ana.

 

180 fm mf mf f

Jansson, Eric. i Fäbobacken. Född 1762-03-21 i Fäbobacken, Ljusnarberg (T). Död ......... (Barn 90, s *, Far 360, s *, Mor 361, s *)

Gift 1788-09-28 i Ljusnarberg med efterföljande ana.

 

181 fm mf mf m

Mattsdotter, Catharina. Född 1770-11-19 i Sörhörken, Ljusnarberg (T). (Barn 90, s *, Far 362, s *, Mor 363, s *)

Gift 1788-09-28 i Ljusnarberg med föregående ana.

 

182 fm mf mm f

Ericsson, Jan (Johan). Bergsman. Född 1768-11-04 i Högfors, Ljusnarberg (T). Död .......... (Barn 91, s *, Far 364, s *, Mor 365, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

183 fm mf mm m

Larsdotter, Anna. Född 1762-11-15 i Hörksälven, Ljusnarberg (T). Död .......... (Barn 91, s *, Far 366, s *, Mor 367, s *)

Gift med föregående ana.

 

184 fm mm ff f

Andersson, Carl Daniel. Kattunstryckareges.. (Barn 92, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

185 fm mm ff m

Dimberg, Maria Catharina. Född omkr 1764. 25 år gammal vid sonens födelse 1789. (Barn 92, s *)

Gift med föregående ana.

 

186 fm mm fm f

Melander, Per (Petter). Mäst. pistolsmed i Norrtälje. Död genom drunkning 1795. (Barn 93, s *)

Gift 1788-06-08 i Norrtälje med efterföljande ana.

 

187 fm mm fm m

Hanfeldt, Stina Cajsa. Född på okänd ort 1764. (Barn 93, s *, Far 374, s *, Mor 375, s *)

Gift 1788-06-08 i Norrtälje med föregående ana.

 

188 fm mm mf f

Andersson, Per. Torpare i Ekhagen u- Svalnäs, Tjällmo. Född 1755-07-27 i Hults ägor, Tjällmo (E). Sannolikt f. 27/7 enl. tid. utredning. (Barn 94, s *, Far 376, s *, Mor 377, s *)

Gift 1788-09-21 i Tjällmo (E) med efterföljande ana.

Barn:

Persdotter, Kristina. Född 1788-12-09 i Ekhagen u., Svalnäs, Tjällmo (E).

Persson, Anders Petter. Född 1792-07-08 i Ekhagen u., Svalnäs, Tjällmo (E).

Persson, Johannes. Född 1797-04-02 i Uddevalla u., Göl, Tjällmo (E). (Se 94, s *).

 

189 fm mm mf m

Persdotter, Sara Elisabet. Född 1760-11-09 i Smedbol, Tjällmo (E). Död i nervfeber som änka 1825-05-12 i Uddevalla u., Göl, Tjällmo (E). Levde i Ekhagen u., Svalnäs, Tjällmo (E). (Barn 94, s *, Far 378, s *, Mor 379, s *)

Gift 1788-09-21 i Tjällmo (E) med föregående ana.

 

190 fm mm mm f

Jakobsson, Anders. Torpare. Född 1759-12-23 i V Linderö, Godegård (E). (Barn 95, s *, Far 380, s *, Mor 381, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

191 fm mm mm m

Olofsdotter, Ulrika. Född 1769-03-24 i Kyrketorp, Västra Ny (E). (Barn 95, s *, Far 382, s *, Mor 383, s *)

Gift med föregående ana.

 

200 mf fm ff f

Spikklubba, Per Andersson Svart. Soldat i Årbyn, Råneå (BD). (Barn 100, s *, Far 400, s *)

Gift 1761-01-19 i Årbyn, Råneå (BD) med efterföljande ana.

Barn:

Spikklubba Åström, Anders Persson. Född 1764 i Årbyn, Råneå (BD). (Se 100, s *).

Spikklubba, Britta Persdotter. Född 1771-03-24 i Årbyn, Råneå (BD). Död i feber 1809-09-03 i Årbyn, Råneå (BD).

 

201 mf fm ff m

Persdotter, Britta. (Barn 100, s *)

Gift 1761-01-19 i Årbyn, Råneå (BD) med föregående ana.

 

202 mf fm fm f

Köhler, Nils Henrik. Manufaktursmed i Melderstein. Pistolsmed och klockare i Gällivare. Född 1744-01-22 i Melderstein, Råneå (BD). Död "Bröstvatten Andtäppa" 1817-07-27 i Vassala, Gällivare (BD). Inflyttad 1791. (Barn 101, s *, Far 404, s *, Mor 405, s *)

Gift 1769-02-26 med efterföljande ana.

 

203 mf fm fm m

Holmström, Katarina. Född 1745-09-18 i Melderstein, Råneå (BD). Död 1828-08-21 i Gällivare (BD). Inflyttad 1791. (Barn 101, s *)

Gift 1769-02-26 med föregående ana.

 

204 mf fm mf f

Hansson, Olof. Klockare. Född 1760 i Vaimat, Jokknokk (BD). Död 1802 i Vaimat. Jokkmokk (BD). (Barn 102, s *, Far 408, s *)

Gift

 

206 mf fm mm f

Dynesius, Hans. Född 1737-10-30 i Skog (Y). Död i lungsot 1804-04-10 i Vasara, Gällivare (BD). Rektor. (Barn 103, s *, Far 412, s *, Mor 413, s *)

Gift 1770 i Gällivare med efterföljande ana.

Barn:

Dynesius, Caisa Lisa. Född 1771. Död 1795.

Dynesius, Brita Helena. Född 1774-10-12. Död 1830-10-20 i Ladnjevaara, Gällivare (BD) (DB Bouppt Film GH2418 Gällivare domsaga, 1829-49). (Se 103, s *).

Dynesius, Ericus. Född 1778. Inflyttad till Stockholm.

Dynesius, Ulrik. Född 1780. Flyttat

Dynesius, Anna Greta. Född 1782. Levde ogift i Gällivare.

 

207 mf fm mm m

Björkman, Gertrud. Född 1742 i Hietaniemi, Övertorneå (BD). Död 1832 i Vasara, Gällivare (BD). Kom till Gällivare från Kautokeino där fadern varit präst. (Barn 103, s *, Far 414, s *, Mor 415, s *)

Gift 1770 i Gällivare med föregående ana.

 

220 mf mm mf f

Sterfa, Mats Nilsson. Född 1746. Död troligen 1837-06-11. (Barn 110, s *, Mor 441, s *)

Gift 1768-09-15 med efterföljande ana.

 

221 mf mm mf m

Larsdotter, Sigrid. Född 1749. Död i lungsot 1814-02-26. (Barn 110, s *)

Gift 1768-09-15 med föregående ana.

 

232 mm fm ff f

Jönsson, Karl. Bonde i Yttre Landsjerf. Född 1744-06-16 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD) (FB). Död 87 år gammal 1831-03-07 i Yttre Lansjerv, Gällivare (BD). I födelseboken i Överkalix står skrivet för 1744: Jöns Jönsson och hustrun Anna Carlsdotter. som född den 16 januari om natten döpt den 18 januari vid namn Carl.
Vittnen:
Jöns Jönsson i Wännäs och Carl Olofsson på Heden, Brita Eliasdotter, Bränn, hustrun Malin jacobsdotter på Heden, Hans Nilsson i Grelsby, Pigan Lisa Larsdotter i Grelsbyn.

Carl Jönsson bosätter sig i Yttre Lansjärv. Han överlåter gården på äldste sonen Jöns Carlss f. 1772 och bor hos honom till sin död 1831. 87 år gammal. (Barn 116, s *, Far 464, s *, Mor 465, s *)

Gift 1771-04-14 i Överkalix (BD) med efterföljande ana.

Barn:

Karlsson, Jöns. Bonde i Yttre Landsjerf, Överkalix. Född 1772-12-14 i Yttre Lansjerv, Gällivare (BD). Död 1845-01-05 i Yttre Lansjerv, Gällivare (BD). Övertar gården i Lansjerf efter fadern, som dock bor hos honom till sin död. Senare övertar

Karlsson, Nils. Nybyggare i Stubblandet utan för Lansjerf. Född 1775-12-14. Död 1831-05-02 i Stubblandet, Landsjerv, Gällivare (BD. Nils gick mycket stapplande. Hans äldste son Nils Petter Nilsson, f. 1808 övertar gården i Stubblandet.

Karlsdotter, Katarina. Född 1779-10-28 i Yttre Lansjerv, Gällivare (BD). Död i vattusot, 59 år gl 1829-01-31 i Yttre Lansjerv, Gällivare (BD).

Landström, Karl. Född 1787-07-13 i Hakkas, Gällivare (BD) (BM: äv 1787-09-19 anges). Död 53-/54 år gammal 1841-07-17 i Hakkas, Gällivare (BD). (Se 116, s *).

 

233 mm fm ff m

Nilsdotter, Brita. Född 1749-10-20 i Vännäs, Överkalix (BD). Död 70 år gammal 1819-04-24 i Yttre Lansjerv, Gällivare (BD). BM: En uppgift under Brita Nilsdotter, utan koppling:
"Nybyn ligger vid Kalixälven 1 mil norr om kyrkan". Kan möjligen vara hennes födelseort. (Barn 116, s *, Far 466, s *, Mor 467, s *)

Gift 1771-04-14 i Överkalix (BD) med föregående ana.

 

234 mm fm fm f

Stock, Abraham Eriksson. Levde 1800 i Norsijärvi, Hakkas, Gällivare (BD). (Barn 117, s *, Far 468, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

235 mm fm fm m

Larsdotter, Magdalena. Levde i Norsijärvi, Hakkas, Gällivare (BD). (Barn 117, s *, Far 470, s *)

Gift med föregående ana.

 

Generation VIII

352 fm mf ff ff

Ohlsson (Olofsson), Eric. Född 1717-08-19 i Fläckebo (U). Död 1763 i Fläckebo (U). (Barn 176, s *)

Gift 1741 i Fläckebo? med efterföljande ana.

 

353 fm mf ff fm

Jansdotter, Margreta. Född 1717-12-27 i Fläckebo (U). Död 1800-08-30 i Fläckebo (U). (Barn 176, s *)

Gift 1741 i Fläckebo? med föregående ana.

 

354 fm mf ff mf

NN, Anders. (Barn 177, s *)

Gift

 

356 fm mf fm ff

Olsson, Per. Nämndeman. Född 1687 i Fläckebo (U). (Barn 178, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

357 fm mf fm fm

Larsdotter, Maria. Född 1700. (Barn 178, s *)

Gift med föregående ana.

 

358 fm mf fm mf

Andersson, Lars. Född 1696 i Östra Wränninge, Fläckebo (U). Död 1742 i Östra Wränninge, Fläckebo (U). (Barn 179, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

359 fm mf fm mm

Olofsdotter, Kerstin. Född 1701 i Fläckebo (U). Död 1742 i Fläckebo (U). (Barn 179, s *)

Gift med föregående ana.

 

360 fm mf mf ff

Jansson, Jan. Torparen. Född 1730-09-14 i Ljusnarberg (T). Död ......... (Barn 180, s *)

Gift 1757-09-25 i Ljusnarberg? med efterföljande ana.

 

361 fm mf mf fm

Tomasdotter, Kerstin. Född 1726-04-21. Död ......... (Barn 180, s *)

Gift 1757-09-25 i Ljusnarberg? med föregående ana.

 

362 fm mf mf mf

Hindersson, Matths. Bergsman. Född 1740-04-01 i Ljusnarberg (T). Död ........ i Ljusnarberg (T). (Barn 181, s *)

Gift 1763-06-10 med efterföljande ana.

 

363 fm mf mf mm

Andersdotter, Kerstin. Född 1742-11-07 i Norrbärke (W). Död ......... i Ljusnarberg (T). (Barn 181, s *)

Gift 1763-06-10 med föregående ana.

 

364 fm mf mm ff

Båth, Eric Ersson. Bergsman. Född 1739-12-28 i Ljusnarberg (T). (Barn 182, s *)

Gift 1765-07-14 i Ljusnarberg? med efterföljande ana.

 

365 fm mf mm fm

Hindersdotter, Catharina. Född 1743-04-21 i Ljusnarberg (T). (Barn 182, s *)

Gift 1765-07-14 i Ljusnarberg? med föregående ana.

 

366 fm mf mm mf

Larsson, Lars. Hemmanåbo. Född 1727-10-08 i Ljusnarberg (T). (Barn 183, s *)

Gift 1754-10-03 i Ljusnarberg? med efterföljande ana.

 

367 fm mf mm mm

Persdotter, Catharina. Född 1729-02-03 i Ljusnarberg (T). Död ........ (Barn 183, s *)

Gift 1754-10-03 i Ljusnarberg? med föregående ana.

 

374 fm mm fm mf

Hanfeldt , (Pistolsmed). Pistolsmed. (Barn 187, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

375 fm mm fm mm

Thurman, Catrina. Född 1729. Död 1801-10-27. (Barn 187, s *)

Gift med föregående ana.

 

376 fm mm mf ff

Andersson, Anders. Torpare i Hults ägor, Tjällmo (E). Sannolik är Anders på Hults ägor far till Petter Andersson. (Barn 188, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

377 fm mm mf fm

Börgesdotter, Katarina . Levde i Hults ägor, Tjällmo (E). (Barn 188, s *)

Gift med föregående ana.

 

378 fm mm mf mf

Andersson, Per. Bonde i Göl, Tjällmo (E). Född 1692 (enl åld.uppg). Död av ålderdom, fattig 1772-11-12 i Hälla, Tjällmo (E). (Barn 189, s *)

Gift 1:o 1719-11-15 i Tjällmo (E) med Nilsdotter, Maria. Född 1672 i Göl, Tjällmo (E) ? (enl åld.uppg). Död i vattensot 1750-12-01 i Göl, Tjällmo (E). Levde i Göl, Tjällmo (E).

Barn:

Persdotter, Maria. Född 1721-02-02 i Göl, Tjällmo (E).

Gift 2:o 1751-07-07 i Tjällmo (E) med efterföljande ana.

Barn:

Persson, Anders. Född 1752-03-29 i Göl, Tjällmo (E).

Persson, Per. Född 1754-01-13 i Göl, Tjällmo (E).

Persson, Johan. Född 1756-01-07 i Iskallebo, Tjällmo (E). Död 1756-04-09 i Iskallebo, Tjällmo (E).

Persdotter, Maria. Född 1757-08-26 i Göl, Tjällmo (E).

Persdotter, Sara Elisabet. Född 1760-11-09 i Smedbol, Tjällmo (E). Död i nervfeber som änka 1825-05-12 i Uddevalla u., Göl, Tjällmo (E). Levde i Ekhagen u., Svalnäs, Tjällmo (E). (Se 189, s *).

 

379 fm mm mf mm

Andersdotter, Sara. Född 1720 i Hälla, Tjällmo (E) (enl åld.uppg). Död i bröstfeber, 62 år 4 m gl 1783-03-12 i Fattigstugan, Tjällmo (E). Levde i Göl, Tjällmo (E). (Barn 189, s *, Far 758, s *, Mor 759, s *)

Gift 1751-07-07 i Tjällmo (E) med föregående ana.

 

380 fm mm mm ff

Johansson, Jakob. Levde i Godegård (E). (Barn 190, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

381 fm mm mm fm

Larsdotter, Maria. (Barn 190, s *)

Gift med föregående ana.

 

382 fm mm mm mf

Olofsson, Olof. Levde i Västra Ny, Kyrketorp. (Barn 191, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

383 fm mm mm mm

, NN. Hustrun ej namngiven. (Barn 191, s *)

Gift med föregående ana.

 

400 mf fm ff ff

Svart ?, Anders. (Barn 200, s *)

Gift

 

404 mf fm fm ff

Köhler, Niklas Jakobsson. Hammarsmed i Melderstein, Råneå. Född 1690-03-16 i Borggård, Hällestad (E). Död 1769-02-11 i Melderstein, Råneå (BD). (Barn 202, s *, Far 808, s *, Mor 809, s *)

Gift 1:o 1715-09-18 i Vånga (E) med Berg, Kerstin Persdotter. Född i Vånga (E). Död 1738-03-10 i Orga, Vånga (E).

Barn:

Köhler, Brita Kristina. Döpt 1717-05-01 i Finspång, Risinge (E). Död 1759-04-27 i Vånga (E).

Köhler, Jakob. Bryggare i Stockholm. Född 1720-09-19 i Finspång, Risinge (E).

Köhler, Peter. Gördelmakare i Söderköping. Född 1725-10-25 i Orga, Vånga (E).

Köhler, Hans. Född 1729-03-23 i Orga, Vånga (E).

Gift 2:o 1739-09-26 i Orga, Vånga (E) med Öman, Anna Maria. Död 1742-06-12 i Orga, Vånga (E).

Gift 3:o 1743 med efterföljande ana.

 

405 mf fm fm fm

Elgström, Sofia. Född 1719-02-14. Död 1790 i Råneå (BD). (Barn 202, s *)

Gift 1743 med föregående ana.

 

408 mf fm mf ff

Hansson, Hans. Född 1714. Död 1791 i Kvickjokk (BD). Levde i Kvickjokk (BD). (Barn 204, s *)

Gift

 

412 mf fm mm ff

Dynesius, Johan Eriksson. Född 1708-08-02 i Vibyggerå (Y). Död 1782-07-01 i Sidensjö (Y). Komminister i Sidensjö s:n.

I Bygdéns Hernösand Stifts Herdaminne, del III, sid 265 f anföres följande om Johan Eriksson Dynaesius:
f, 1708 i Dynäs, Vibyggerå s:n, döpt 2 aug., son till bonden Erik Jonsson och Märta. Nilsdotter; stud. i Uppsala 8 sept 1731, kallad till adj. af komm. Hans Widberg: i Skog och prästvigd i juni 1737; past. adj, i Nora 1740, nådårspredikant efter komm. O. Modin i Umeå landsförsaml. 29 mars l744, komm, adj. i Ullånger 1745 och i Vibyggerå.
1 apr . 1747, v. komm. åt den orkeslöse komm. Ol. Holmstrand i Hässjö 1749, tjänade där i 6 år till sockenbornas uppbyggelse och hugnad samt begärdes efter hans död till ordin. komm. Han uppfördes emellertid på förslag till Sidensjö sacellani och erhöll. därå fullmakt 5 maj 1756, tilltr. genast.
Predikant vid prästmötet i Hsand. febr, l760 öfver text Coloss. 3:10. Han afled 1 juli 1782 i pleuresi, efterlämnande änka och 7 barn i så usel belägenhet, "att de nogsamt tarfvade K. Ma:ts nådigaste medlidande." Boets behållning utgjorde blott 126 rdlr 31 sk. 9 r, spec..,. Så långt Bygdén. (Barn 206, s *, Far 824, s *, Mor 825, s *)

Gift 1:o med efterföljande ana.

Gift 2:o

 

413 mf fm mm fm

Widberg, Helena. Född 1711 i Vibyggerå (Y). Död 1748 i Sidensjö (Y). Begravd 1748-05-13 i Sidensjö (Y). (Barn 206, s *, Far 826, s *, Mor 827, s *)

Gift med föregående ana.

 

414 mf fm mm mf

Björkman, Johan. Kyrkoherde i Gällivare, Präst i Hietanemi. Född 1715-11-04 i Woikala by, Harparanda (BD). Död 1788-08-09 i Gällivare (BD).

Om Johan Biörkman heter det i Bygdéns herdaminne sid 247 i del 1:
f. 1715 uti bonden Per Kores gård i Woikala by under flykten undan ryssarna, son af. handl. i Torne, sedan länsmannen i Gällivare, Lars Björkman.
Släkten härstammade från en förmögen bonde och tolvman Johanni på Björkö, där den gamla Neder-Torneå kyrka är byggd.
Inskrevs underårig som student i Uppsala 18 okt. 1732. Aflade prästex. i Hsand 29 mars l740 och prästv. till Lappmarksdirektionens förnödenhet ss, missionär, men fick till en början tjänstgöra som adj, hos komm, Isak Tornberg d.v. i Hietanieni; blef 15 nov. s.å. nådårspred. efter brukspredikanten i Kengis J. Antilius, och som han hade gott loford om sig, utsågs han till efterträdare och gifte sig med änkan.
I början af år 1746 gjorde han ansökan om Kautokeino pastorat, som blifvit ledigt och fick Konsist. anmaning l5 febr. att med sina anhöriga begifva sig dit, afbidande konfirmation på befattningen. Som företrädaren Junelius sedan 1 maj 1745 fått tillträda Uleåborgs pastorat med lön, fick Björkman från samma datum uppbära inkomsterna af Kautokeino: (Hdpr 18/6 1746). Konsist. ålade honom att beflita sig om lappska språket, ehuru prosten Fougt ansåg finskan där mera bruklig, liksom i Utsioki och hela Kemi-Lappmark. Som genom 1751 års gränsreglering hela Kautokeino församling tillföll Norge, inträffade sålunda det egendomliga, att B, miste hela sitt pastorat:
Han är där kvar ännu 13 aug. 1753, då han skrifver till konsist. i Hsand och omtalar, att prästerskapet från Danmark ännu icke anländt eller gjort anstalt till att mottaga Kautokeino församling och att han sålunda öfver denna vinter för anförda orsaker där kvarblifver. Tillika sänder han den av konsist. äskade förteckningen på de böcker, mässkläder och handlingar, som höra Sverige till och icke äro inköpta för kyrkans medel. I anledning häraf beslöt Konsist. tillfråga lappmarksdirektionen, huru länge B. må i Kautokeino förblifva och hvad vidare utväg till hans befordran man skall taga, samt huruaida kyrkklockan skall betraktas som Sverige egendom (Hdpr 21/11 1753). Att det hade sina betänkligheter, att de svenska prästerna fortsatte sin verksamhet på de afträdda områdena, visade sig, då den danska envoyén besvärat sig, att pastor Hellander i Utsioki förrättat ministerialia i Tana kanell. I anledning häraf befaller K. Mjt 16 nov 1755 konsist. underrätta bem:te Hellander som öfriga prästmän i lappmarken, att de hädanefter ej måge blanda sig i någon kyrkoförrättning uti de distrikter, som nu efter gränstraktaten äro danska kronan tillhörige (Hdpr 10/12 1755).
Björkman fick redan 1753 försäkran om att få behålla den kronolön af Kautokeino, som han hittills haft, till dess han vunne annan befordran och utsågs 1754 till en början att interimsvis blifva skolmästare i den nyuppförda lappskolan i Gellivare, uppehölI därefter nådåret efter pastor Lund, blev 1756 ordinarie skolmästare samt 8 juni 1757 khde i Gellivare med tilltr. 1 maj 1758 cch uppbar tillika lönen från Kautokeino. Under hans pastorstid härjade en svår sjukdom (radok) bland lapparnas renar Härom skrifver B. till lektor N. Gissler i Hsand ett bref, dat. 28 febr. 1760, hvari han omtalar, att Gellivare lappar blifvit så utfattiga genom radok, att de måste begifva sig nå socknarna och tigga, och tillägger:
"Skulle denna sjukdom i några års tid än vidare continuera, så tror jag att det här ej behöfves hvarken präst. klockare eller någre uppbördsmän!"
Den av Högström uppförda prästgården brann beklagligen upp 1762. En visitation clasica av betydelse förrättades här av biskop Kiörning 24 febr. 1764, då han höll tal tilI lappska allmogen på deras eget språk och uttalade sin förvåning öfver de framsteg i kristendomskunskap, församlingen vunnit sedan hans föregående visitation 1749.
Björkman var predikant vid prästmötet i Piteå 1764. Han afled 9 aug. 1788 och begr. i dec., 72 år 9 m. 5 dagar gammal.--- Slut på Bygdén. (Barn 207, s *, Far 828, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

415 mf fm mm mm

Tornberg, Katarina. Född 1709 i Prästg, Kautokeino. Död 1778-08-26 i Gällivare (BD). (Barn 207, s *, Far 830, s *, Mor 831, s *)

Gift med föregående ana.

 

441 mf mm mf fm

Mikaelsdotter, Karin. Född 1707. Död 90 år gammal 1797. (Barn 220, s *)

Gift

 

464 mm fm ff ff

Jönsson, Jöns. Bonde i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). Född 1704 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD) (Hfl Grelsbyn). Död 84 år gl i ålderdomsbräcklighet 1788-05-11 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD) (Hfl 1730-1814, Överkalix.). Övertar gården från fadern, Klockaren Jöns Larsson.
Hans egen son, Lars Jönsson, f. 1732 övertar sedan gården i Bränna.
Sonen Carl Jönsson f. 1744 bosatte sig i Yttre Lansjerf.
Jöns blev 84 år gammal.
Jordeboken 1750 säger att gården nr 3 föder 2 hästar, 10 kor, 2 unga nöt, 10 får.
Källor:
Födelsebok Överkalix 1729, 1730, 1735, 1742, 1744 Hfl Överkalix 1730-1814 Grelsbyn, 1730-1755 Grelsby, 1762-1772 Bränna, 1772-18??
Vigselbok 1727
Dödbok 1747, 1788
Dombok 1725 i Kalix.
(Barn 232, s *, Far 928, s *, Mor 929, s *)

Gift 1727-02-09 med efterföljande ana. När Jöns gifte sig med Anna Carlsdotter var de ej överens med prästen, vilket framgår av kyrkboken där prästen skrivit: Jöns Jönsson och des häfdade (=Havande) fästeqvinna Anna Carlsdotter i Heden sammanvigdes omsider efter mycken fåfäng, gjord inkast och buller den 9 februari, utan krona. Seden var att kvinnor, som var havande ej fick bära brudkronan.

Barn:

Jönsdotter, Ella. Född 1729-05-15 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). Död 1763 i Grelsbyn, Överkalix (BD).

Jönsson, Lars. Bonde i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). Nämndeman, häradsdomare. Född 1730-08-01 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD) (FB 173). Död 1811. Lars Jönsson och hustrun Ella övertar gården efter Jöns Jönsson som sedan deras son, Jöns Larsson övertar..

Jönsson, Jöns. Bonde i Långhultet vid Grelsbyn. Nybyggare 1755. Född 1734 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). Död 1786 i Långhultet, Grelsbyn, Överkalix (BD). Andra hustrun Karin Mårtensson var piga.

Jönsdotter, Karin. Född 1735-05-22 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). Död 1772-06-20 i Lansjerv, Gällivare (BD).

Jönsdotter, Anna. Född 1739-01-09 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD) (FB).

Jönsson, Karl. Född 1741-01-06 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD) (FB 1741-44 Överkalix). Död 1741-01-09 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD).

Jönsson, Per. Född 1742-06-19 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD).

Jönsson, Karl. Född 1744-06-16 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD) (FB). Död 87 år gammal 1831-03-07 i Yttre Lansjerv, Gällivare (BD). (Se 232, s *).

Jönsdotter, Lisbeta. Född 1746 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). Död 1809 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). Hfl i Grelsbyn 1730-72, 1772-90, 1762-1772.

Jönsson, dödf. son. Född 1747-08-19 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). Död 1747-08-19 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). BM: En annan uppgift anger datum 1747-10-02

 

465 mm fm ff fm

Karlsdotter, Anna. Född 1703 i Heden, Överkalix (BD). Död 60 år gammal 1763 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). (Barn 232, s *, Far 930, s *, Mor 931, s *)

Gift 1727-02-09 med föregående ana. När Jöns gifte sig med Anna Carlsdotter var de ej överens med prästen, vilket framgår av kyrkboken där prästen skrivit: Jöns Jönsson och des häfdade (=Havande) fästeqvinna Anna Carlsdotter i Heden sammanvigdes omsider efter mycken fåfäng, gjord inkast och buller den 9 februari, utan krona. Seden var att kvinnor, som var havande ej fick bära brudkronan.

 

466 mm fm ff mf

Jakobsson, Nils. Bonde i Wännäs, Överkalix (BD). (Barn 233, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

467 mm fm ff mm

Hindriksdotter, Karin. (Barn 233, s *)

Gift med föregående ana.

 

468 mm fm fm ff

NN, Erik. (Barn 234, s *)

Gift

 

470 mm fm fm mf

NN, Lars. (Barn 235, s *)

Gift

 

Generation IX

758 fm mm mf mm f

Zackrisson, Anders. Bonde i Hälla, Tjällmo (E). Född 1678 i Hälla, Tjällmo (E) (enl åld.uppg). Död 69 ½ år gl 1748-03-01 i Hälla, Tjällmo (E) (DB). Nämnd ogift i Hälla 1703-04 med systrarna Brita och Kerstin. (Barn 379, s *, Far 1516, s *, Mor 1517, s *)

Gift 1704 i Tjällmo (E) med efterföljande ana.

Barn:

Andersdotter, Karin. Född 1707-07-12 i Hälla, Tjällmo (E).

Andersson, Måns. Född 1709-12-05 i Hälla, Tjällmo (E).

Andersdotter, Elisabet. Född 1711-10-03 i Hälla, Tjällmo (E). Död i barnsäng 1750-10-03 i Hättorp, Tjällmo (E). Levde i Hättorp, Tjällmo (E).

Andersdotter, Brita. Född 1714-01-12 i Hälla, Tjällmo (E). Levde i Dråsa, Tjällmo (E).

Anders-, Namn o kön okänt. Född 1716-04-03 i Hälla, Tjällmo (E).

Andersson, Zackris. Född 1718-05-26 i Hälla, Tjällmo (E) (f-månad osäker, apr eller maj).

Andersdotter, Sara. Född 1720 i Hälla, Tjällmo (E) (enl åld.uppg). Död i bröstfeber, 62 år 4 m gl 1783-03-12 i Fattigstugan, Tjällmo (E). Levde i Göl, Tjällmo (E). (Se 379, s *).

Andersson, Johan. Bonde i Hälla, Tjällmo (E). Född 1723-01-18 i Hälla, Tjällmo (E). Död i magplåga 1798-12-22 i Hälla, Tjällmo (E).

Andersson, Anders. Född 1725-07-29 i Hälla, Tjällmo (E). Död (begravd) 1739-09-30 i Hälla, Tjällmo (E).

Andersdotter, Anna. Född 1728-04-19 i Hälla, Tjällmo (E). Död 1729-06-15 i Hälla, Tjällmo (E).

 

759 fm mm mf mm m

Månsdotter, Sara. Född 1688-03-28 i Klofstena, Tjällmo (E). Död 1750-04-13 i Hälla, Tjällmo (E). Levde i Hälla, Tjällmo (E). Hon kallas vid vigseln "Sara Jönsdotter i Å". Någon sådan person har dock inte kunnat identifieras. Av dopvittnen och dödsnotis att döma är hon i stället Sara Månsdotter i Klofstena. Deras äldsta son får ju också namnet Måns. (Barn 379, s *, Far 1518, s *, Mor 1519, s *)

Gift 1704 i Tjällmo (E) med föregående ana.

 

808 mf fm fm ff f

Köhler, Jakob Hansson. Hammarsmedsmästare, ålderman i Skärblacka, Kullerstad (E). Född omkring 1660. Enligt Svenska Smedsläkter död i Sonstorp, Hällestad (E) (Barn 404, s *, Far 1616, s *, Mor 1617, s *)

Gift 1682 med efterföljande ana.

Barn:

Köhler, Maria Jakobsdotter. Döpt 1683-05-06 i Borggård, Hällestad (E). Begravd 1683-09-30 i Borggård, Hällestad (E).

Köhler, Anna Jakobsdotter. Född 1685-04-26 i Borggård, Hällestad (E). Död 1711-08-01 i Grytgöl, Hällestad (E).

Köhler, Johannes. Kyrkoherde, prost i Vånga.. Student 1714 i Lund. Magister 1726. Prästvigd 1722-08-22. Komminister 1723 i Eksjö. Kyrkoherde 1733 i Hult. Kyrkoherde 1736 i Vånga. Kontraktsprost 1744. Döpt 1687-12-28 i Borggård, Hällestad (E). Död 1751-08-20 i Vånga (E).

Köhler, Niklas Jakobsson. Född 1690-03-16 i Borggård, Hällestad (E). Död 1769-02-11 i Melderstein, Råneå (BD). (Se 404, s *).

Köhler, Johan. Hammarsmedsmästare i Finspång, Hällestad. Född 1693-04-24 i Borggård, Hällestad (E). Död 1754-06-26 i Kyrkbyn, Hällestad (E).

Köhler, Anders Jakobsson. Född 1697-02-21 i Borggård, Hällestad (E).

 

809 mf fm fm ff m

Wetterström, Katarina Nilsdotter. (Barn 404, s *)

Gift 1682 med föregående ana.

 

824 mf fm mm ff f

Jonsson, Erik. Bonde. Levde i Dynäs, Vibyggerå (Y). (Barn 412, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

825 mf fm mm ff m

Nilsdotter, Märta. (Barn 412, s *)

Gift med föregående ana.

 

826 mf fm mm fm f

Widberg, Hans Olausson. Komminister i Skogs s:n. Född 1667 i Nordingrå (Y). Död 1740-02-09 i Skog (Y).

Hans Ol. Widbergs förfäder kan man följa fyra generationer tillbaka. Den äldste kände förfadern till såväl Hans Ol som probanden är bonden Olof Nilsson (tab 3153), som åren 1535 - 1565 ägde gården Kåsta 5:l i Nordingrå s:n, Västernorrlands län.
Denna generationsföljd finner man i Släkter och gårdar i Nordingrå 1535 - 1890 av Teo och Per Sundin. - I nyssnännda del av Bygdéns Herdaminne anföres om Hans Ol Widberg: f. i Nordingrå, af bondeföräldrar i Kåsta by.
Efter studier i Hsand stud. i Upsala 10 sept. 1687; kollega i Hsands skola 1702; prästv. 1706; utn. komm. i Skog 1711, tilltr. 1712.
Var en man ned behagligt sätt och gladt lynne, god musikus oc förträfflig kantor. Afled 9 febr. 1740. - Slut på Bygdén. (Barn 413, s *, Far 1652, s *, Mor 1653, s *)

Gift 1706 med efterföljande ana.

 

827 mf fm mm fm m

Hornaea, Elisabeth. Född 1678-07-.. i Säbrå (Y). Död 1748-12-04 i Vibyggerå (Y). (Barn 413, s *, Far 1654, s *, Mor 1655, s *)

Gift 1706 med föregående ana.

 

828 mf fm mm mf f

Björkman, Lars O. Länsman, handl i Gällivare. (Barn 414, s *)

Gift

 

830 mf fm mm mm f

Tornberg, Johan. Kyrkoherde i Juckasjärvi 1719, pastor i Kautokeino 1707. Född 1670-01-29 i Prästg, Hietaniemi, Övertorneå (BD). Död 1751-02-11 i Prästg, Jukkasjärvi, Kiruna (BD).

Om denne läses i del II av Herdaminne:
f. 29 jan. 1670 i Hietaniemi. Föräldrar: Joh. Nilsson Tornberg, khde här, sist i Öfver-Torneå, och Brita Curtelia. Stud i Upsala 22 okt 1694; adj hos fadern 1698; pastor i Kautokeino 1707 och khde i Juckasiärvi 1719. En mycket uppbygglig lärare och därjämte en saktmodig man.
Häradshöfd. Carl Sadlin klagade hos konsist. 1729 att khden eftersatt sin ämbetsplikt och icke sökt bringa lappen Michael Pålsson, som haft ett par benkammar i sin ägo, till bekännelse, huruvida han därmed öfvat vidskepelse. I sin förklaring, dat, 11 april s.å., förmäler sig pastor Tornberg skola kalla lappen till sig;. för öfvrigt berättar han sig hafva gjort all möjlig flit vid sina åhörares undervisning i kristendom, men att icke alla kunna fatta beror på deras okunnighet i finska språket och deras egen tröghet i lärande (HDpr 12/2 och 25/6 1729).
Vid 70 års ålder var han trött och mäktade ej styra och sköta sin församling som det höfdes. Han fick därför år 1739 sin son Salomon till adj. Vid denna tid (1740) hörde till församlingen 227 skattlappar och 43 fattigare oskattlagda med inemot 200 kommunikanter, varande största delen alldeles svaga i sin kristendom, ovilliga att lära och olydiga att inställa sig till förhören. Afled 11 febr. 1751 och begrofs med liktal av biskop 0. Kiörning, som då var stad på visitation i lappmarken.---Så långt Bygdén. (Barn 415, s *, Far 1660, s *, Mor 1661, s *)

Gift 1700-03-11 med efterföljande ana.

 

831 mf fm mm mm m

Renmark, Sara. Död 1749-04-07 i Prästg, Jukkasjärvi, Kiruna (BD). (Barn 415, s *, Far 1662, s *, Mor 1663, s *)

Gift 1700-03-11 med föregående ana.

 

928 mm fm ff ff f

Larsson, Jöns. Bonde i Grelsbyn nr 3 "Lensmans". Klockare i Bränna kyrkby. Född 1663. Död 85 år gammal 1746-09-21 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). Han övertog föräldragården omkring 1708. Han var klockare som sin far , Lars larsson. År 1715-1717 gjorde ryssarna upprepade anfall mot svenska byar. I överkalix tog man det säkra för det osäkra, så man monterade ner kyrkklockan och gömde den tillsammans med kyrksilvret. Till sin hjälp därmed hade Jöns Larsson bönderna Pär Ersson och Grels Jönsson i Grelsbyn. Samma sak gjordes med kyrkkistan och ljuskronan, i fall ett anfall skulle komma, och den 19 december kom kosacker överraskande, 20 sockenbor fick sätta livet till. Efter Jöns Larsson övertar äldste sonen Jöns Jönsson Gården. Jöns dör 1746, 85 år gammal.

Källor: Kyrkoräkenskaper 1738 i Överkalix (moderns död) Vigselbok Överkalix 1691 Dödbok Överkalix 1728, 1746. Husförhör i Överkalix byn Grelsbyn 1750-55. 1697-99 Dombok 1725 i Överkalix. (Barn 464, s *, Far 1856, s *, Mor 1857, s *)

Gift 1691 med efterföljande ana.

Barn:

Jönsdotter, Lisbeta. Född 1691 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD) (DB). Död 29 år gammal 1720-12-27 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD).

Jönsson, Per. Född 1692-09-11 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). Troligen död ung. Saknas i Hfl 1697-99.

Jönsson, Lars. Född 1694-08-14 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD) (FB 1694 Hfl).

Jönsdotter, Elin. Född 1699-06-16 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD).

Jönsson, Jöns. Född 1704 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD) (Hfl Grelsbyn). Död 84 år gl i ålderdomsbräcklighet 1788-05-11 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD) (Hfl 1730-1814, Överkalix.). (Se 464, s *).

Lång, Per Jönsson. Soldat i Strömsund (Grelsbyn). Född 1709 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). Död 81 år gammal 1790 i Strömsundet, Grelsbyn, Överkalix (BD). Flyttade från gården i början av 1730-talet.

Jönsdotter, Karin. Född 1712-08-10 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). Död 1714-01-.. i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD) (DB 1714).

Jönsdotter, Karin. Född 1715 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD).

 

929 mm fm ff ff m

Persdotter, Karin. Född 1670 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). Död 58 år gammal 1728-04-28 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). (Barn 464, s *, Far 1858, s *)

Gift 1691 med föregående ana.

 

930 mm fm ff fm f

Olofsson, Karl. Född i Heden, Överkalix (BD). (Barn 465, s *)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Karlsdotter, Anna. Född 1703 i Heden, Överkalix (BD). Död 60 år gammal 1763 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). (Se 465, s *).

Karlsson, Olof.

 

931 mm fm ff fm m

Nilsdotter, Karin. (Barn 465, s *)

Gift med föregående ana.

 

Generation X

1516 fm mm mf mm ff

Torsson, Zackris. Bonde i Hälla, Tjällmo (E). Född 1638 i Hälla, Tjällmo (E) (enl åld.uppg). Död 1709-02-28 i Hälla, Tjällmo (E). (Barn 758, s *, Far 3032, s *, Mor 3033, s *)

Gift 1667 med efterföljande ana.

Barn:

Zackrisdotter, Ingeborg. Död (begravd) 1689-12-01 i Hälla, Tjällmo (E).

Zackrisson, Tor. Död 1698 i Hälla, Tjällmo (E). Testamentspenningar 14/8 1698.

Zackrisson, Per. Bonde i Risa, Tjällmo (E). Född omkring 1670 i Hälla, Tjällmo (E). Död 1697-03-07 i Risa, Tjällmo (E). Nämnd som son i Hälla 1689-93. I december 1692 gifter sig en Per Zackrisson till Risa i Tjällmo, vilket torde vara rätt person.

Zackrisdotter, Anna. Född omkring 1670 i Hälla, Tjällmo (E). Död (begravd) 1718-02-16 i Markebo, Tjällmo (E). Levde i Markebo, Tjällmo (E). När hon och hennes man låter döpa sin äldsta dotter 1698 var drängen Olof och pigan Brita (Zakarias Torssons barn) dopvittnen. Hon bör därför vara därifrån.

Zackrisson, Olof. Bonde i Missunda, Tjällmo (E). Född 1670 i Hälla, Tjällmo (E) (enl åld.uppg). Död 1737-03-10 i Missunda, Tjällmo (E). Nämnd som son i Hälla 1693 (mtl). Olof Zackrisson i Hälla gifter sig 1700 (kronop.) och lever sedan i Missunda. Levde i Missunda, Tjällmo (E). Vigseldatum enligt kronopenningar.

Zackrisson, Anders. Född 1678 i Hälla, Tjällmo (E) (enl åld.uppg). Död 69 ½ år gl 1748-03-01 i Hälla, Tjällmo (E) (DB). (Se 758, s *).

Zackrisdotter, Brita. Född omkring 1680 i Hälla, Tjällmo (E). Levde i Björsnäs, Tjällmo (E).

Zackrisdotter, Kerstin. Född omkring 1680 i Hälla, Tjällmo (E). Nämnd son syster till Anders Zackrisson och Brita Zackrisdotter i Hälla 1703-05 (mtl).

 

1517 fm mm mf mm fm

Olofsdotter, Karin. Född omkring 1645. Död efter 1692 i Hälla, Tjällmo (E). Levde i Hälla, Tjällmo (E). (Barn 758, s *)

Gift 1667 med föregående ana.

 

1518 fm mm mf mm mf

Danielsson, Måns. Bonde i Klofstena, Tjällmo (E). Född 1655 i Klofstena, Tjällmo (E) (enl åld.uppg). Död 1707-02-24 i Klofstena, Tjällmo (E). "och fört en gudelig wandel" (Barn 759, s *, Far 3036, s *, Mor 3037, s *)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Månsdotter, Maria. Född omkring 1680 i Klofstena, Tjällmo (E). Död 1729-04-21 i Klofstena, Tjällmo (E). Levde i Klofstena, Tjällmo (E).

Månsdotter, Sara. Född 1688-03-28 i Klofstena, Tjällmo (E). Död 1750-04-13 i Hälla, Tjällmo (E). Levde i Hälla, Tjällmo (E). (Se 759, s *).

Månsson, Daniel. Född (döpt) 1690-11-13 i Klofstena, Tjällmo (E).

Månsson, Per. Född (döpt) 1692-03-20 i Klofstena, Tjällmo (E).

Månsdotter, Kerstin. Född (döpt) 1695-03-25 i Klofstena, Tjällmo (E). Död 1697-01-03 i Klofstena, Tjällmo (E).

Månsson, Johan. Bonde i Klofstena, Tjällmo (E). Född 1697-10-12 i Klofstena, Tjällmo (E). Död 1739-03-25 i Klofstena, Tjällmo (E).

Månsdotter, Elisabet. Född 1702-01-26 i Klofstena, Tjällmo (E) ?. Död 1741-07-12 i Backgården, Tjällmo (E). Levde i Backgårdstorpet, Tjällmo (E).

 

1519 fm mm mf mm mm

NN,. Död (begravd) 1719-11-22 i Klofstena, Tjällmo (E). Levde i Klofstena, Tjällmo (E). (Barn 759, s *)

Gift med föregående ana.

 

1616 mf fm fm ff ff

Köhler, Hans Valentinsson. Hammarsmed i Borggård. Hammarsmed vid Sonstorp 1655-1672, senare vid Borggård, Hällestad.. Född 1633-08-25 i Börsjö, Risinge (E). Död 1710-02-27 i Borggård, Hällestad (E). (Barn 808, s *, Far 3232, s *, Mor 3233, s *)

Gift 1:o omkring 1655 med efterföljande ana.

Barn:

Köhler, Jakob Hansson. Född omkring 1660. (Se 808, s *).

Köhler, Valentin Hansson. Döpt 1661-02-17 i Sonstorp hammare, Hällestad. Död 1720-05-17 i Borggård, Hällestad (E).

Köhler, Elisabet Hansdotter. Döpt 1663-12-06 i Sontorp Hammare, Hällestad (E).

Gift 2:o 1667 med Qvarfort, Anna Andersdotter. Född 1640. Begravd 1712-03-30 i Skönnarbo, Tjällmo (E).

Barn:

Köhler, Hans Hansson. Döpt 1667-01-27 i Borggård, Hällestad (E). Begravd 1667-08-02 i Borggård, Hällestad (E).

Köhler, Brita Hansdotter. Döpt 1668-08-02 i Borggård, Hällestad (E).

Köhler, Anders Hansson. Hammarsmedsmästare i Orga, Vånga och Sonstorp, Hällestad. Döpt 1670-01-09 i Borggård, Hällestad (E). Död 1743-10-14 i Sonstorp, Hällestad (E). Blev morfars farmors morfars farfars far till den norska statsministern Gro Harlem Brundtland (1939-). [Bo Lindwall].

Köhler, Hans Hansson. Hammarsmed i Borggård, Hällestad. Född 1672-05-05 i Hällestad (E) (Roland Karlsson). Död 1697-11-21 i Haddebo, Svennevad (T) (Roland Karlsson).

Köhler, Kristian Hansson. Hammarsmedsmästare i Skönnarbo. Döpt 1674-05-23 i Borggård, Hällestad (E). Död 1749-12-08 i Skönnarbo, Tjällmo (E). Ur 1718 års sommarting vid Hällestad och Tjällmo Häradsrätt: "*16 Nembdemannen Joen Danielsson och Anders Andersson i Skinnarebo kärade till hammarsmeden wid Skinnarebo mäster Christian Köhler för det han olofln skall upbygt på deras ägor, en åhlkista, och som det befantts att dhen kista som mäster Köhler brukar, är strax under hammarhiulet så att wattnet faller utur hiulet i kistan; dy kan Tingsrätten bemte Köhler detta fiske icke förneka, utan lemnas Skinnarebo åboer att nyttia de fisken de nu hafwa, eller flere inrätta, så wida de wattnetts frija lopp till hammaren icke förhindrar."

Köhler, Johan Hansson. Döpt 1676-03-05 i Borggård, Hällestad (E).

Köhler, Anna Hansdotter. Född 1679-12-14 i Borggård, Hällestad (E). Död 1755-05-17 i Folkström, Hällestad (E). Fler barn finns.

 

1617 mf fm fm ff fm

Jakobsdotter, Maria. Död 1666-04-29 i Sonstorp hammare, Hällestad (E). (Barn 808, s *)

Gift omkring 1655 med föregående ana.

 

1652 mf fm mm fm ff

Olofsson, Olof. Född 1619 i Kåsta, Nordingrå (Y). Död 1698 i Kåsta, Nordingrå (Y). Bonde. (Barn 826, s *, Far 3304, s *, Mor 3305, s *)

Gift 1654 med efterföljande ana.

 

1653 mf fm mm fm fm

Hansdotter, Lisbeth. Född 1626 i Köja, Bjärtrå (Y). Död 1709 i Kåsta, Nordingrå (Y). (Barn 826, s *)

Gift 1654 med föregående ana.

 

1654 mf fm mm fm mf

Hornaeus, Petrus Christopher. Komminister i Ullånger. Kapellan i Nordingrå 1679. Född 1646 i Härnösand (Y). Död 1717 i Ullånger (Y). Begravd 1717-08-01 i Ullånger (Y).

I Bygdéns Herdaminne anföres om Petrus Christoph. Hornaeus:
f. 1646, borgarson i Hsand. Inskrefs jämte sin broder Lars 14 sept 1667 ss. stud. i Uppsala; adj. i Säbrå 1672 och kapellan i Nordingrå 1679. På Nordingrå ting i nars 1679 inlade kapellanen öfver Nordingrå pastorat herr Peder Hornaeus 2:ne köpeskrifter, den ena förmälandes att borgmästaren i Hsand Olof Abrahamsson (Gene) till honom försålt ett hemman i Röksta, som bem:de borgmästare hade i pant av Johan Persson; den andra att dennes systrar Christina och Annika Persdöttrar upplåtit sin bördsrätt till samma hemman åt herr Peder för 132 dlr 16 öre kmt.
Kapellanen, som efterträdde komm. Ask i Ullånger, var närvarande vid prästmötet i Hsand 3 febr. 1696. Af ett visitationsprotokoll 27 febr. 1707 framgår, att komministrarna hade samma lön och alternerade uti gudstjänstens förrättande vid annexerna. Han begrovs 11 aug. 1717. (Barn 827, s *, Far 3308, s *, Mor 3309, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

1655 mf fm mm fm mm

Gropman, Helena. Född 1650-12-.. i Härnösand (Y). Död 1721 i Ullånger (Y). Begravd 1721-02-05 i Ullånger (Y). (Barn 827, s *, Far 3310, s *)

Gift med föregående ana.

 

1660 mf fm mm mm ff

Tornberg, Johannes Nic.. Kyrkoherde i Övertorneå 1687, Adj d:o 1666. Född 1640. Död av misshandel 1717-01-03.

Kyrkoherden Johannes Nicolaus Tornberg (tab 399), varom Herdaminne anför följande (del 4, sid 367):
F. 1540, son till kyrkoherden härstädes (Öfver-Torneå) Nicol. Ulopolitanus. Stud i Upsala nov 1660, disp pro ex. nov. 1664, prästv. till adj. i Ö-Torneå 1666, utsågs av superintendent P. Steuchius till komm. i N. Tornea 1668, men hade såsom sin faders medhjälpare svårt att komna lös från Ö.-Torneå; komm, i Hietaniemi 1670, pastor i Kautokeino 1675, fick därifrån transport till Juckasjärvi pastorat 1682 samt tillträdde som khde i Ö.-Torneå 1 maj 1687.

I jan. plundrade en strövkår ryska kosacker församlingens kyrka, och khden blev så illa hanterad och slagen af dem, att han två dagar därefter afled. Orsaken till våldsdådet var att han ej ville uppenbara var kyrkans silver undangönts. Ännu bevaras i kyrkoarkivet den spanskrörskäpp varmed misshandeln förövades, Sonen Isak upprrättade 20 maj 1717 en förteckning över vad ryssarna bortrövat ur kyrkan. /Slut på citat Bygdén. (Barn 830, s *, Far 3320, s *)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Tornberg, Johan. Född 1670-01-29 i Prästg, Hietaniemi, Övertorneå (BD). Död 1751-02-11 i Prästg, Jukkasjärvi, Kiruna (BD). (Se 830, s *).

Tornberg, Isak Johansson. Brukspredikant i Kengis och kaplan i Hietaniemi. Född 1677 i Kautokeino (BD) (Jörgen Fryxell). Död 1743 i Hietaniemi, Övertorneå (BD) (Jörgen Fryxell).

 

1661 mf fm mm mm fm

Curtilia, Brita Isaksdotter. Född 1651. Död 1740-04-06 i Nedertorneå (BD) (Jörgen Fryxell). (Barn 830, s *, Far 3322, s *, Mor 3323, s *)

Gift med föregående ana.

 

1662 mf fm mm mm mf

Erasmusson, Lars. Död 1677 i Kengis bruk, Övertorneå (BD). Bruksbokhållare. (Barn 831, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

1663 mf fm mm mm mm

Grape, Margareta. Född 1642. (Barn 831, s *, Far 3326, s *, Mor 3327, s *)

Gift med föregående ana.

 

1856 mm fm ff ff ff

Larsson, Lars. Bonde i Bränna, Överkalix (BD). Klockare i Bränna kyrkby. Född omkring 1644 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). Död ca 97 år gammal 1741 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). Han övertog föräldragården 1683. Han och hustrun Elin är gifta i 75 år och får 12 barn. Båda når hög ålder. Om henne står att hon dog 1736 och att hon till några dagar före sin död varit frisk och förestått hushållet vid sin ålder av 96 år.

Om Lars står att han var 97 år och att han vid sin död 1741 levat frisker och på sista tidn mäktade hålla yxan i handen.

Äldste sonen Jöns Larsson blir klockare som sin far och övertar föräldragården.

Källor: Överkalix husförhör i Grelsbyn 1730-34, 1735-44, 1744-53 i Grelsbyns. Husförhör i Bränna 1697-1699. Kyrkoräkenskaper 1691-1699 i Överkalix. Olof Hederyd 1982 i boken "Från Stenbacka till järntacka". (BM: Uppgifterna om död svajar mellan 1741 / 1746 i den sekundära källan). Bodde på sin ålderdom på 1730-talet hos äldste sonen Jöns. (Barn 928, s *, Far 3712, s *, Mor 3713, s *)

Gift 1661 med efterföljande ana.

Barn:

Larsson, Lars. Född i Överkalix (BD) (Hfl 1697-99).

Larsdotter, Marita (Majsa). Född i Överkalix (BD) (Fb 1697, Hfl 1697-99).

Larsson, Jöns. Född 1663. Död 85 år gammal 1746-09-21 i Bränna/Grelsbyn, Överkalix (BD). (Se 928, s *).

 

1857 mm fm ff ff fm

NN, Elin. Född omkring 1640. Död ca 96 år gammal 1736 i Grelsbyn, Överkalix (BD). (Barn 928, s *)

Gift 1661 med föregående ana.

 

1858 mm fm ff ff mf

NN, Per. (Barn 929, s *)

Gift

 

Generation XI

3032 fm mm mf mm ff f

Eriksson?, Tor. Bonde i Hälla, Tjällmo (E). Född omkring 1590. Död omkring 1652 i Hälla, Tjällmo (E). Nämnd redan 1620 i Hälla, sista gången nämnd 1652, 1653 nämns endast hustrun. Han var troligen son till den tidigare brukaren Erik i Hälla, död 1621-26, hans änka synes ha varit den inhyses kvinna i Hälla som finns i bl 1626. (Barn 1516, s *)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Torsson, Erik. Bonde i Hälla, Tjällmo (E). Född omkring 1620. Nämnd från 1651 i Hälla.

Torsson, Zackris. Född 1638 i Hälla, Tjällmo (E) (enl åld.uppg). Död 1709-02-28 i Hälla, Tjällmo (E). (Se 1516, s *).

 

3033 fm mm mf mm ff m

Svensdotter, Kerstin. Född omkring 1600. Död efter 1664 i Hälla, Tjällmo (E). Levde i Hälla, Tjällmo (E). Nämnd sista gången i mtl 1664. Osäkert om hon är mor till barnen. (Barn 1516, s *)

Gift med föregående ana.

 

3036 fm mm mf mm mf f

Frostensson, Daniel. Länsman i Klofstena, Tjällmo (E). Född omkring 1630 i Egelstorp, Tjällmo (E). Det finns mycket som talar för att han var son till Frosten Toresson i Egelstorp. Hans sonson Daniel Frostensson får bland sina barn en dotter Dordi, vilket enligt herdaminnet ska ha varit Frosten Toressons hustrus namn. När han döper sin son Per 1692 är dessutom herr Per Knop dopvittne (gift med en sondotter till Frosten Toresson). Daniel är även länsman som fadern, en syssla som vid den här tiden ofta gick i arv. Han bör därför vara Frosten Toressons son. När hans dotter Marias son döps 1704 är dessutom Måns i Åstad dopvittne, gift med en brorsdotter till Daniel. (Barn 1518, s *, Far 6072, s *, Mor 6073, s *)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Danielsson, Måns. Född 1655 i Klofstena, Tjällmo (E) (enl åld.uppg). Död 1707-02-24 i Klofstena, Tjällmo (E). (Se 1518, s *).

Danielsson, Frosten. Bonde i Ärvidstorp, Tjällmo (E). Född 1660 i Klofstena, Tjällmo (E) (enl åld.uppg). Död 1731-06-02 i Ärvidstorp, Tjällmo (E). Enligt dödboken 71 år 18 dagar gammal. Bara av namnet kan man antaga att han var son till Daniel Frostensson i Klofstena. När han låter döpa sina barn 1697, 1701 och 1702 förekommer flera vittnen från Klofstena, bl a brodern Måns Danielsson.

Danielsdotter, Maria. Född 1666 i Klofstena, Tjällmo (E) (enl åld.uppg). Död (begravd) 1720-04-20 i Backgårdstorpet, Tjällmo (E). Levde i Backgården, Tjällmo (E). Identifierad genom dopvittnesanalys.

Danielsson, Erik. Torpare i Susenborg, St Yxhult, Tjällmo (E). Född 1672 i Klofstena, Tjällmo (E) (enl åld.uppg). Död 64 år 25 dagar 1736-05-18 i Susenborg u., Stora Yxhult, Tjällmo (E) ? (DB). När Olof Frostensson i Hårtorp/Ärvidstorp låter döpa sitt barn 1728 är Erik dopvittne. Vid barndopet 1731 är hans son Johan dopvittne. Eriks äldsta dotter får även namnet Elisabet. Bland barnen finns också en Frosten. Jag har därför (på goda grunder) antagit att Erik är son till Daniel Frostensson i Klofstena. Den exakta åldersuppgiften tyder också på att han hörde till en väl ansedd släkt. När han döper sin son Daniel 1704 är Frosten Danielsson i Ärvidstorp dopvittne, liksom flera från Klofstena. Gift med BRITA?. Hennes namn kan möjligen ha varit Brita om man ser till sönernas förstfödda döttrar.

 

3037 fm mm mf mm mf m

Månsdotter, Elisabet. Född omkring 1630. Levde i Klofstena, Tjällmo (E). (Barn 1518, s *)

Gift med föregående ana.

 

3232 mf fm fm ff ff f

Köhler, Valentin (Fallentin) Valentinsson. Hammarsmed i Sonstorp, Hällestad. Dyker upp i Risinge ca 1630. Hammarsmed vid Börsjö, Risinge till ca 1635 då han flyttade till Sonstorp. Begravd 1668-04-12 i Borggårdsbacken, Hällestad (E). Han var Hammarsmed vid Börsjö under Finspång till omkring 1635 då han flyttade till Sonstorps bruk i Hällestad. (Barn 1616, s *)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Köhler, Margareta Valentinsson.

Köhler, Hans Valentinsson. Född 1633-08-25 i Börsjö, Risinge (E). Död 1710-02-27 i Borggård, Hällestad (E). (Se 1616, s *).

Köhler, Elisabet Valentinsdotter. Född omkring 1635. Begravd 1709-09-05 i Risinge (E) (Kurt G. Trägårdh i Tällberg). Bengt och Elisabet hade ytterligare 5 barn, varav tre är födda i Kullerstad och två i Risinge. [Kurt G. Trägårdh]

Köhler, Valentin Valentinsson. Född omkring 1635. Hammarsmedsmästare i Borggård, Hällestad.

Köhler, Anna Valentinsdotter . Döpt 1637-11-12 i Sonstorp hammare, Hällestad (E).

Köhler, Jöns Valentinsson. Hammarsmed i Sonstorp hammare, Hällestad. Döpt 1639-10-20 i Sonstorp hammare, Hällestad (E). Begravd 1675-05-01 i Sonstorp hammare, Hällestad (E).

Köhler, Zackris Valentinsson. Hammarsmedsmästare i Börsjö, Risinge. Född 1644 i Sonstorp hammare, Hällestad (E). Död 1720-06-26 i Börsjö, Risinge (E).

 

3233 mf fm fm ff ff m

Nilsdotter, Elisabeth. Död 1679-04-27 i Borggårdsbacken, Hällestad (E). Enl Svenska Smedsläkter dog Elisabet i Risinge 11/3 1677 (Barn 1616, s *)

Gift med föregående ana.

 

3304 mf fm mm fm ff f

Nilsson, Olof. Bonde. Levde i Kåsta, Nordingrå (Y). (Barn 1652, s *, Far 6608, s *, Mor 6609, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

3305 mf fm mm fm ff m

NN, Ella. Levde i Ön, Nordingrå (Y). (Barn 1652, s *)

Gift med föregående ana.

 

3308 mf fm mm fm mf f

Larsson, Kristoffer. Målare. Ägde burskap 1655-1670. Bucht, Härnösands stads historia, 1935. (Barn 1654, s *)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Hornaeus, Laurentius Christophori. Född 1645 i Härnösand (Y). Död 1719-04-27 i Ytterlännäs (Y). (Här återgivna uppgifter är hämtade ur Kyrkoherde eremitus Alrik Hammaréns forskning och egen släktsammanställning. Gäller även LC:s föräldrar.) Komminister i Torsåkers pastorat (med Ytterlännäs och Dals förs:ar). I Härnösands gymnasium 1662. Student i Uppsala 1667. Innehade samma tjänst i 47 år. - Hans sonson Jöns Hornaeus skrev som ung av vad som stod om häxprocesserna i Torsåker ur den nu förkomna domboken och efterlämnade en skriftlig redogörelse för dem. Enligt den var antalet för häxeri dömda och avrättade 1674 28/3 9 st. (nog felskrivet för 28/5!) samt s.å. 1/6 62 st., s:a 71 personer. Möjligen ingår i detta tal även de som fått annat än dödsstraff. Just där och och då skedde de största massavrättningar för häxeri, som förekommit i landet. LC gjorde sig känd för stor iver att övervinna trolldomen. Han ansågs sträng, handlade ej 'humant'. Han delade med majoriteten i dåtidens Sverige och Europa en massiv och konkret tro på den Onde och hans verk. För att få fram vittnesmål om häxeri använde LC tortyr som dopp i isvak, 'instopp' i bakugn (varefter eld tändes utanför) och piskning. Men ju mer uppseende häxmålen väckte, desto fler anklagades för att föra barn till Blåkulla o.dyl. Tanken att det vore bättre att låta barnen dö än att låta häxorna fortsätta kom mer än en gång till uttryck.

Hornaeus, Petrus Christopher. Född 1646 i Härnösand (Y). Död 1717 i Ullånger (Y). Begravd 1717-08-01 i Ullånger (Y). (Se 1654, s *).

 

3309 mf fm mm fm mf m

NN - Målarelisbet, Lisbet. Född omkr 1614. Död 1674-11-18 i Härnösand (Y). När hon blev anklagad för häxeri och blåkullafärder var hon omkr 60 år, halt och gick med käpp. På själva avrättsplatsen föll hon till föga. Erkände bl.a att i Blåkulla 'vände hon (lång-)dansen'!

Efter bekännelsen blev hon avlöst och mottog H.H.Nattvard. Sedan hon halshuggits, blev den döda kroppen bränd på bål. Även systern den nära 70-åriga änkan Mosis Britta och åtta andra kvinnor från staden dömdes och avrättades på samma sätt.

Hur och varför uppkom den mentala smitta som yttrade sig i processer mot häxor och häxbål? I Histoire de l'Inqusition en France uppgav 1839 Lamothe-Langon att hundratals 'häxor' avrättats i Frankrike särskilt i trakten av Tolouse redan före digerdöden. Hans påståenden har sedan dess utan kontroll övertagits av alla forskargenerationer fram tills nyligen. 1975 och 1976 påvisade oberoende av varandra Norman Cohn och Richard Kieckhefer att dessa uppgifter helt enkelt var fabricerade i tendensiös avsikt.

Häxprocesserna började först på 1400-talet. Kulmen kom på 15- och 1600-talen. Uppmärksamheten kom då att flyttas från sådan trolldom som skadade människor fysiskt till trolldom som innebar att man umgicks med och dyrkade djävulen (i Guds och Jesu ställe, dvs religiös revolt.

Det rättsliga förfarandet fick också annan karaktär. Tidigare rördet det sig om tvistemål. Nu blev kyrkan och samhället åklagare, ex officio. Feministiska idéer på skör grund försvårade också sedan 1920-talet vetenskapliga framsteg och ledde till förvirring. Från ca 1980 erkänns allmänt vad man historisk metod konstaterat. En ursprunglig folklig fruktbarhets- och dödskult blir demoniserad, blir djävulskult, då inkvisitionen tar den om hand.

I Centraleuropas religiösa och rättsliga splittring började systematiska förföljelser under sen medeltid. Häxeriet beror där till dels av social utstötning. Kriminella, avvikare, bråkmakare drabbas. I en stor del av Europa blev administrationen påtagligt centraliserad och förstärkt. Maktexpansionen blev även kulturell. Bondesamhällets 'naturmytiska' väldsbild stämplades som okristlig av de läskunniga, de lokala eliterna.

Kollisionen mellan företrädare för äldre och ny världsbild blev särskilt hård och tillspetsad i isolerade bygder. Där var man minst beredd att överge sina traditioner för ett 'modernare' livs ökade individualism och rationalitet och faran därför särskilt stor att skräck för häxor skulle blossa upp och häxbål tändas.


Häxan Elisabeth halshuggen och bränd på bål.

Ett domstolsprotokoll från Härnösand den 5 oktober 1674 innehåller följande:

"Hustru Elisabett Christopfer Larssonns Måhlaresdotter wedh 60 åhr, war af een hoper barn berychtadt föhra them till Blåkulla, derföre henne förehölltz bekiänna Sanningen i hon swarade. Inqen Människa föhra, utan heel oskylldigh wara, och om Barnen föhres, måtte någon annan giöra thet, efter then Ondes spökierij, hon beroopade sigh hafwa twenne sönner som ähre Prästmänn, en Cappellan i Särbro, denn andra i Torgzåker. Om hon wore af sådan Ondh artt, så måtte hon intet befodrat och hullpet dhem till itt sådant Gudhi behageligidt Embete: Dheremot henne förehölltz, att Onde Förälldrar, kunna åffta få godha barn, dherföre kan dhet skälet henne ey hiellpa."

En liten kommentar innan vi fortsätter med protokollet.

Nog har man hört talas om häxor, men att dom skulle flyga på en ko eller på en häst till Blåkulla, var någonting som åtminstone inte jag hört tidigare. Ännu mer intressant blir denna häxhistoria när det visar sig att du själv och många med dig härstammar i rakt nedstigande led från häxan Elisabet, vilket släktredogörelsen kommer att utvisa. Protokollet är förkortat eftersom månqa vittnesuppgifter är likartade. Och, vilket kommer att visa sig vittnena är barn i olika åldrar, till och med en sexårinq.

När de skulle fara till Blåkulla hade de en trollformel, lydande: "Snipp Upp och nedh och så ända till hälfwites.!" Ett annat från Boteå 1674: "Flygh up och nedh till Blåkulla till Fahnen!"

Nu åter till protokollet som handlar om Elisabet.

Jonas Gene 12 åhr sade Måhlare Elisabett begynt föhra honom strax efter Juhl och i Natt som war, rijdit på een Röö Koo, hon har lärt honom dte fahrlige förbannelse Läsningarne Item gifftat och gifwit honom en Sölfwerskål på dtet han skulle bekiänna på någre förnämblige här i Stadhen. I Natt slogh hon honom 3 öhrefijhlar, för dtet han på henne hadhe bekiändt och dtet i fuhlstufwan förr ähn han kom in i Engle Cammaren, hennes Ahrbethe är att såga pa Kläden för ythan dtet hon kysser och klappar denn Onde.

Jönns berättade att" Trullkarin och denne bemällte Elisabett hällsa hwarannan för Jungfrur i Blåkulla, och att hust: Elisabett, oansedt hon hallt är, och gåår widh kiäpp, wänder lijkwäll dandtzen der sammanstades."

--- Elisabett begynte föhra denne Jöns, och ehwem som tager Jöns att föhra honom, är alltijdh denne Peer Mårthensson Reepslagare Styremann; Gossen refererade honom speela på Fiol och Cythera i Blåkulla, hafwer också een Påsa, i hwilken han tigger penningar där, och nähr han kommer till den Onde som ligger under bordet, så faller han på Knää, och sägier gif migh några Penningar för dtet iagh tienar digh och speelar för digh, han plägar och lyffta opp rumpan på hunden der ligger under bordet i Blåkulla och sleka honom baak, Männ Peer nekade till allsammans, säijandes dtet måtte wara en Underligh handel affter han intet weet dter af.

Matz Hansson Sämskare, 10 Åhr, sadhe förbem:te Elisabett begynt föhra honom i Wåhras itt Åhr sedhan.--- I förledne Natt föllgde han bem:te Måhlare Lisabett på een bruun häst och Oluff Bagges Gossen war medh, flere såg han intet; Speelemannen sade han denn war som ligqer under bordet, hwilken speelar medh rumpan och dher effter dantza dhe,

Reepslagares Peer Mårtensson hafwer han nu sedt i sällskap, ey heller kiänner han honom, denn Onde Kysser hustru Elisabett under bordet både baak och framman straxt hon kommer dhijt.

Anders Bengtssonn sadhe h: Elisabett varit den förste som honom tagit till Blåkulla, i Natt war han åstadh, rijdandes på een hwit Koo, Jöns Jönssonn, Nills Mårhens Britta och Brodern, Statsskrefwarens Sällmanns barn tree stycken, och Peer Larsonns Märit woro med på samma Koo, (således 8 stycken) hust: Elisabett hafwer giftadt honom, gifwit gåfwor, tagit blodh af honom och mehre sådant. Män Prästen dter i Blåkulla hafwer lärdt honom läsa.

Jons Joensson Wijk, 6 Åhr, klagade digh Måhlare Elisabett wara allt sedani Wåras förder till Blåkulla, jämbwäll förledne Natt redet på en Karl den han ey kiande, een stoor hoop barn föllgde medh, dem han ey heller alla kiande, Uthan allenast Davidz Pelle, Förbannelse Orden hafwer han lärdt dher läsa, Måhlare Lijsabett kookar dher den Onde kysser och klappar hon. Nähr han säger mehr barn hijt, swarer hon ja,ja k: herre, blodhen är på lijka sätt som tillförende förmähl aff honom tagen. etc.

Britta Nilsdotter på 9 Åhret, sågier alltsedan Medsommarsdagen, wara fördt aff Måhlare Lijsabett, och i förledne Natt på en häst fölld henne, någre andre barn hafwa och warit medh, Britta lärdt läsa förbannellse bönerna, Warit gifft och ägdh 3 barn Aff hwilka ett är kookedt till Smorning, blodhen af henne taqen etc.

--- Måhlare Lijsabett, hafwer fördt Jöns Månssons dotter Karin nu på 11 åhret gammal, hwilken nu förkom och berättade sigh länge blefwet förder af bem:te hust: Elisabett, Männ i natt reed hon medh henne på een stoor feet karl, oppå hwilkens Maga hon stod med fötterna och kiäde att han mjuker war. När Elisabett henne uthtogh, pekade hon på väggen medh Nåhlen, hwilken straxt öpnade sigh', att dher igenom hadhe kunnat kiöras medh häst och Wagn. Orde hon brukade då hon henne togh, woro, kom nu diefwulls Ellbrand. o.s.v.

Det framgick av protokollet att 28 barn vittnade mot Elisabet. Av flera barn hade hon sugit blod. Nills Erichssonns Sohn 12 år klagade att Elisabet fört honom till Blåkulla och där har prästen lärt honom läsa a b c Booken och dte faselige förbannellse bönerna--- hon bet honom i ansiktet varefter hon och sög blod och gav åt "Svartekarln, som använder det till bläck att skriva med.

Vi slutar har med barnens vittnesmål- alla inte medtagna- och fortsätter med de vuxnas vittnesmål.

Öfwer Elisabett Måhlares, wiste Meenigheeteen intet annat säja ähn hennes Modher warit for Trulldomb berychtadt medhan hon leffde.

Erich Clementssonn berättade sigh warit i Erich Erssons Smidia för 4 Åhr sedhan, och då blef omtahlt af mångom som dher forsamblade wore Att Måhlar Lijsabett har kommit Löpandes till dhem som höllo på brän Trullkiäringa smöhr eller bähreskarn på hällan, Sedhan hafwer hust: Elisabett kommit dhijt och soopadt ihoop askan, sampt bårtburit i en Kruka hwaraf tanken på henne kom, att hon skulle skylldigh wara. " Erich Erssonn Smedhen Constaterade dtet samma" o,s,v,

Johan Anderssonn Luut sadhe så wäll Måhlare Lijsabett och hennes Syster Mosis Britta som dheres Modher hafft gammallt Trulldombsrychte uppå, Jönns Peerssonn Skoogh gaf tillkiänna hurusom Bodskapen dhet Norr i byen om Wåhren när han Uth släppes, alltijdh pläger stadna mitt för Måhlar Lijsbetz fönster, hwar af en stoor misstanke är förordsskadt. -- Britta, Nills Mårtencsons hustru, vittnade mot Elisabet. Hon hade hört av Jöns Mårtenssons hustru, Britta, att när de bränt "Bähreskarn" hos Britta hade Elisabet kommit dit och tagit bort det. Britta visste inte att boskapen stannade vid Elisabets fönster, men klagade över att Elisabet fört hennes fem barn till Blåkulla.

Sententia (Domen) aflagd d. 12 Novemb.
Såsom Hustru Elisabet Christopher Larssonns Måhlares med kraftige skäl är öfwertygadt fallet ifrån Gudh sin Skapare, dehr emot medh den ledne diefwulen sigh förbundet och beblandelse hafft, fördt honom Åtta och Tiugu stycken barn stora och små tillhanda, hwilka hon till hans tienst och dyrkan tillijka medh sig hafwer wellat bedrage och förföhre, i Ty hon them i Blåkulla lärdt dhe förskräckelige förbannelse böhnerne, tagit blodh Aff them, den Onde till Tienst, märcht, oh för dhet dhe sigh bekiändt, slagit. Item är härkommen af een sådan Modher som för Trulldomb berychtadt warit, hon sielf och samme rychte öfwer sigh samkadt medh Trullsmör, uppå hwilken, hon sedhan thet hoos annat follck förbrändt war, spåttadt och medh sigh bårtburit hafwer.

Och ehuru wäll hon icke till bekiännelse, häruthinnen kan bringas, erkiänner lijkwäll Rätten af dhe många Omständigheter som in actis der om finns henne skylldigh, och sluteligen dömer henne, bådhe effter Gudh och Werldsligh Lagh skolle halshuggas och å Båhle brännas.

Källa: Dombok i Landsarkivet i Härnösand

Kommentar. Trullsmör och bähreskarn lär ha använts till mångahand ändndamål för den tidens skrockfulla människor, Kanske rentav för att bli befriade från anklagelser osv

Ture Axelsson 1993 10 01 Tel. 0970-41078

(Barn 1654, s *)

Gift med föregående ana.

 

3310 mf fm mm fm mm f

Gropman, Peder Olaus. Rådman. Levde i Härnösand (Y). (Barn 1655, s *)

Gift

 

3320 mf fm mm mm ff f

Ulipolitanus Tornberg, Nicolaus Nicolai. Kaplan i Hietaniemi, Kyrkoherde i Övertorneå . Född omkring 1610 i Uleåborg, FINLAND (Jörgen Fryxell). Död 1676 i Prästg, Övertorneå (BD).

Kyrkoherden Nicolaus Nicolai Ulipolitanus, varom det heter i Herdaminne (del 4, sid 366):(1641 - 76 khde i Öfver-Torneå)
f. i Uleåborg, kapellan härstädes 1637 och vakanspräst 1639.
Prosten And, Canuti skrifver 10 mars 1639 till Upsla domkapitel, att han förnummit att herr Nicolaus Nicolai erhållit kollationsbref till Ö.-Torneå, att han därför för khde skall insatt varda. Vid prästmötet i Hsand febr. 1664 pliktade pastor i Ö. Torneå 6 rdlr för förfallolös frånvaro, att han aldrig iakttagit inställelse vid någon föregående synod. År1666 d. 15 mars klagade Kuiväkyläborna på tinget, att 5 grannar i samma by hade, de andra ovetande, upplåtit hela den ovannämnde holmen åt herr Nils i st. för den 3:dje part, som de 1629 tillerkänt företrädaren 2/3 -delar vilja de unna honom. Rätten resolverar, att pastor behåller uti samma holme så mycket, som med skäl bevisas och han må njuta lika mycket som hans antecessors. Uppgives ha dött 1676 och varit gift med företrädarens dotter.----
Ett par av Nicolaus Nicolai barn, bland dem Johannes (tab 399) antog namnet Tornberg. Det har inte kunnat utrönas vem som var "företrädaren" vad denne eller hans dotter hette. Hade även 2 icke namngivna döttrar. (Barn 1660, s *)

Gift

 

3322 mf fm mm mm fm f

Curtilius, Isacus Clementis. Komminister i Hietaniemi s:n. Född i Österbotten. Död 1670 i Hietaniemi, Övertorneå (BD).

Komministern Isacus Clementis Curtelius i Hietaniemi s:n (tab 798). Om honom läses i Herdaminne (del 4, sid 374):
... från Österbotten, kom från Åbo akademi och inskrefs vid Upsala univ. 31 okt 1645. I Upsala domkapitel talades 14 apr. 1647 om ordonansis, näml. om Oestano, then H(ans) G(refl.) N(åde) her Linnert Torstensson begärt, och Isaco Clementis, som fordras til Öfver-Torneå lappmark, och emedan ingen utwägh är detta undwijka, blef enhelleligen bewiljadt at dessa blifwa ordinerade. Som komm. härst. låg han i tvist med sin pastor om lönen, klagade att ej ha bekommit mer än 10 t:r och 6 rdlr, men fordrade 12 t:r och l3 dh s:mt. Konsist. förklarade att han ej skall hafva mer än han fått, "ty att det ähr ett svagt sädesgäld". (Hdpr 28/2 1664).
- Vyrdig capellanen hr Isach Curtelius kärade 27 mars 1667 till Päckila-bönderna om en holme (Pappilansältinge uppgrundning), som socknen hade honom såväl som hans successorer förärat och skänkt. (Ecc. bost. 4, s. 265). Lär ha avlidit år 1670. - G.m. Brita Anundsdotter, änka efter företrädaren, död 1685. Hietaniemi kyrka fick för klockringning efter henne 6 rdlr. /Slut på citat Bygdén (Barn 1661, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

3323 mf fm mm mm fm m

Anundsdotter, Brita. Död 1685 i Hietaniemi, Övertorneå (BD). Hietaniemi kyrka fick för klockringningen efter henne 6 rdlr. (Barn 1661, s *, Far 6646, s *)

Gift med föregående ana.

 

3326 mf fm mm mm mm f

Grape, Arendt. Född 1612 i Lübeck, TYSKLAND. Död 1687. Bruksägare. (Barn 1663, s *, Far 6652, s *, Mor 6653, s *)

Gift 164? med efterföljande ana.

 

3327 mf fm mm mm mm m

Reuter, Klara Johansdotter. Född 1625 i Västerås (U). Död 1692 i Hietaniemi, Övertorneå (BD). (Barn 1663, s *, Far 6654, s *, Mor 6655, s *)

Gift 164? med föregående ana.

 

3712 mm fm ff ff ff f

Persson, Lars. Bonde i Grelsbyn. Lars Persson övertog som ung faderns gård 1644. Gården fick under hans livstid beteckningen nr 3 och gick under namnet "lensmans".

Gården övertogs 1683 av sonen Lars Larsson.

Källa: Olof Hederyd 1982 i boken "Från Stenbacka till järntacka". (Barn 1856, s *, Far 7424, s *, Mor 7425, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

3713 mm fm ff ff ff m

NN, Karin. Levde 1697. (Barn 1856, s *)

Gift med föregående ana.

 

Generation XII

6072 fm mm mf mm mf ff

Eriksson, Frosten. Länsman i Egelstorp, Tjällmo (E). Född omkring 1590. Död 1651 i Egelstorp, Tjällmo (E). Nämnd som länsman i mtl 1644-51, nämnd sista gången 1651. Enligt boskapslängden 1635 ägde han 1 häst, 1 fåle, 2 oxar, 7 kor, 3 stutar, 1 kviga, 7 gamla får, 4 ungfår, 7 gamla getter, 5 unggetter, 1 risbitare (bock), 1 gammalt svin och 2 ungsvin. Hette enligt herdaminnet Frosten Toresson men enligt landsstaten Eriksson. (Barn 3036, s *)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Frostenius, Petrus. Kyrkoherde i Prästgården, Björsäter (E). Född 1617 i Egelstorp, Tjällmo (E). Död 1668-02-24 i Prästgården, Björsäter (E). Student i Uppsala 1638 och i Åbo 1640, prästvigd 1644 18/9, då det heter om honom: "castellanus Nyc(opensis), conc(ionator) aulic(us), komminister i Ingatorp och Bellö 1647, kyrkoherde i Björsäter 11/11 1663, begravdes 29/3 1668 av biskop Enander. I prästmötesprotokollet 1667 28/6 läses: "Berättade H. Biskopen om kyrkioherdens i Biörsätter Dn. Petri Frostenii beklaglige tilstånd som han arme Mann har råkat uthi nästförledne 24 Maii fredagen näst för Pingest, förmedelst en häftig wådeeld, som af långlig torko och itt starkt wäder afbrände heela Mangården, så at icke en knuut lembnades, hwarigenom han med hustru och barn måste liggia under baran himmel, och hafwer allenast een liten badstugu at krypa uthi, det hans egit bref förmäler; begiärandes, at blifwa fördenskull ursächtat uthi Synodo, effter han skulle wara ordninarius Respondens, emädan han i desse dagar måste låta föra fram en stugu, som han kiöpt hafwer at boo uthi, at han måtte få något taak öfwer hufwudet i denna Sommar til en begynnelse. I anseende til denne hans olägenheet, bewilliade det wördige Prästerskapet honom någon hielp til upprättelse, somblige gåfwo penningar, hwilka och straxt antecknades, och sändes honom, jempte sielfwa specificationen tilhanda, dhe andre een deel lofwade willia komma honom til hielp med någor spanmål, när dhe blefwo af honom ansökte."

Frostonis, Thorerus. Kyrkoherde i Prästgården, Tjällmo (E). Född 1622 i Egelstorp, Tjällmo (E). Död 1682-01-.. i Prästgården, Tjällmo (E). Prästvigd som gymnasist 5/2 1645, komminister i Hällestad 1652, kyrkoherde i Tjällmo 1668.

Frostensson, Zackarias. Bonde i Åstad, Tjällmo (E). Född omkring 1630 i Egelstorp, Tjällmo (E). Drängen Zakarias Frostensson i Egelstorp fick två utomäktenskapliga barn i sin ungdom. Han bör vara identisk med Zakarias Frostensson i Åstad. Detta synes även av dopvittnesanalys stämma.

Frostensson, Daniel. Född omkring 1630 i Egelstorp, Tjällmo (E). (Se 3036, s *).

 

6073 fm mm mf mm mf fm

Bengtsdotter, Dordi. Född omkring 1600. Levde i Egelstorp, Tjällmo (E). Namn enligt herdaminnet. (Barn 3036, s *)

Gift med föregående ana.

 

6608 mf fm mm fm ff ff

Olsson, Nils. Levde i Kåsta, Nordingrå (Y). Bonde. (Barn 3304, s *, Far 13216, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

6609 mf fm mm fm ff fm

NN, Marit. Död 1595 i Kåsta, Nordingrå (Y). (Barn 3304, s *)

Gift med föregående ana.

 

6646 mf fm mm mm fm mf

Olofsson, Anund. Hemmansägare. Död i Tulkilla, Armasaari, Hietaniemi, Övertorneå (BD). (Barn 3323, s *, Far 13292, s *)

Gift

 

6652 mf fm mm mm mm ff

Grape, Arendt dy. Född 1585 i Lübeck, TYSKLAND. Död 1666 i Lübeck, TYSKLAND. Bryggare. Var även Borgare och Skeppare. (Barn 3326, s *, Far 13304, s *, Mor 13305, s *)

Gift 1610 med efterföljande ana.

 

6653 mf fm mm mm mm fm

Mikaelsson, Anna. (Barn 3326, s *, Far 13306, s *, Mor 13307, s *)

Gift 1610 med föregående ana.

 

6654 mf fm mm mm mm mf

Reuter, Johan Johansson . Född trol 1572. Död 1654 i Västerås stad (U). Guldsmed. Var även borgmästare. (Barn 3327, s *, Far 13308, s *, Mor 13309, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

6655 mf fm mm mm mm mm

Salomonsdotter, Greta. Död 1656 i Västerås stad (U). (Barn 3327, s *)

Gift med föregående ana.

 

7424 mm fm ff ff ff ff

Larsson, Per. Bonde i Grelsbyn. Född omkring 1605 i Lensmens, Grelsbyn 3, Hakkas, Gällivare (BD). Död 1644. Han var äldst av sönerna i Lars Grelssons första äktenskap. Han erhöll en del av föräldragården. Delen uppgick till 1/4 mtl. Per Larsson blev ca 39 år gammal och dog 1644 och gården övertogs samma år av sonen Lars Persson.

Källa: Olof Hederyd 1982 i boken "Från Stenbacka till järntacka". (Barn 3712, s *, Far 14848, s *, Mor 14849, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

7425 mm fm ff ff ff fm

NN, Rakel. (Barn 3712, s *)

Gift med föregående ana.

 

Generation XIII

13216 mf fm mm fm ff ff f

Nilsson, Olof. Bonde. Levde i Kåsta, Nordingrå (Y). Ägde åren 1535 - 1565 gården Kåsta 5:1 i Nordingrå s:n i Västernorrl län. (Barn 6608, s *)

Gift

 

13292 mf fm mm mm fm mf f

Anundsson, Olof. Birkarl och Fogde. (Barn 6646, s *)

Gift

 

13304 mf fm mm mm mm ff f

Grape, Arendt dä. Död 1600 i Lübeck, TYSKLAND. Bryggare. Var även borgare. (Barn 6652, s *)

Gift 1578 med efterföljande ana.

 

13305 mf fm mm mm mm ff m

NN, Elisabet. Död 1587 i Lübeck, TYSKLAND. (Barn 6652, s *)

Gift 1578 med föregående ana.

 

13306 mf fm mm mm mm fm f

Mikaelsson, Heinrich. (Barn 6653, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

13307 mf fm mm mm mm fm m

Hintze, Anneke. (Barn 6653, s *)

Gift med föregående ana.

 

13308 mf fm mm mm mm mf f

Lennartsson, Johan. Guldsmed. (Barn 6654, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

13309 mf fm mm mm mm mf m

Olofsdotter, Ingeborg. (Barn 6654, s *)

Gift med föregående ana.

 

14848 mm fm ff ff ff ff f

Grelsson, Lars. Död omkring 1643. Bonde i Grelsbyn. Han lär ha varit gift med Anna som levde 1610-1700 i Grelsbyn. Med Anna hade han sönerna Nils, Johan och Jöns Larsson. Lars Grelsson gifte kanske in sig eller på annat sätt förvärvade sin gård i Grelsbyn. Det är hälvten av den stora gård som Hans Nilsson ca 100 år tidigare erhållit i arv efter Nils Hindersson. De två äldsta sönerna Per och Lars erhåller var sin del om 1/4 mtl av gården. En tredje del behåller Lars och hans andra hustru Anna för de yngre sönernas räkning.

Lars Grelsson dör 1643 i Grelsbyn och gården förvaltas av hustrun Anna tills de yngre sönerna kan ta över.

Källa: Olof Hederyd 1982 i boken "Från Stenbacka till järntacka".? (Barn 7424, s *, Far 29696, s *, Mor 29697, s *)

Gift 1:o med efterföljande ana.

Barn:

Larsson, Per. Född omkring 1605 i Lensmens, Grelsbyn 3, Hakkas, Gällivare (BD). Död 1644. (Se 7424, s *).

Larsson, Lars. Se faderns text.

Gift 2:o med NN, Anna.

 

14849 mm fm ff ff ff ff m

NN,. (Barn 7424, s *)

Gift med föregående ana.

 

Generation XIV

29696 mm fm ff ff ff ff ff

Larsson, Grels. Bonde i Grelsbyn. Född omkring 1538. Död omkring 1613. Han har antagligen varit gift två gånger. Hans yngre hustru hette Anna som levde 1610-1700. Grels övertog föräldragården som han i sin tur överlåter på sönerna Lars och Karl Grelsson. Grels Larssons kusin Cecilia Andersdotter bor även i byn.

Källa: Olof Hederyd 1982 i boken "Från Stenbacka till järntacka". (Barn 14848, s *, Far 59392, s *, Mor 59393, s *)

Gift 1:o med NN,.

Gift 2:o med efterföljande ana.

Barn:

Grelsson, Lars. Död omkring 1643. (Se 14848, s *).

Grelsson, Karl. Se faderns text.

 

29697 mm fm ff ff ff ff fm

NN, Anna. Född omkring 1610. Död omkring 1700. (Barn 14848, s *)

Gift med föregående ana.

 

Generation XV

59392 mm fm ff ff ff ff ff f

Nilsson, Lasse. Bonde i Grelsbyn. Död omkring 1560. Som äldste son övertog han antagligen huvudbyggnaderna och marken närmast intill vid delningen av föräldragården.

Trots att gården delats i tre delar, så var varje del en stor gård. Lasse Nilsson levde ej så länge och dog omkring 1560 och övertogs av sonen Grels Larsson.

Källa: Olof Hederyd 1982 i boken "Från Stenbacka till järntacka". (Barn 29696, s *, Far 118784, s *, Mor 118785, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

59393 mm fm ff ff ff ff ff m

NN,. (Barn 29696, s *)

Gift med föregående ana.

 

Generation XVI

118784 mm fm ff ff ff ff ff ff

Hindersson, Nils. Bonde i Grelsbyn. Född omkring 1495. Död omkring 1553. Nils Hindersson levde på Gustav Vasas tid, då svenska folket började föras upp i olika skatteregister. På den tiden stod fisk och skinnhandel i sitt flor och för en driftig affärsman fanns många möjligheter att tjäna penga på, bl a genom att göra affäre med ryssarna, vilket inte Gustav Vasa tyckte om. Nils Hindersson kan ha varit en sådan man och han blev en välbärgad man och hade större åkermarker än övriga böndr i bygden. Åkermarken motsvarade i dagens mått 17 ha och på gården hade han 25 kor.

Nils dog omkring 1553 och gården delades i först två delar av de två äldre sönerna Lasse och Hans Nilsson. Den tredje sonen Anders Nilsson (se ana XV:1165) erhöll sin andel av gården 10 år senare.

Källa: Olof Hederyd 1982 i boken "Från Stenbacka till järntacka". (Barn 59392, s *, Far 237568, s *, Mor 237569, s *)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Nilsson, Lasse. Död omkring 1560. (Se 59392, s *).

Nilsson, Hans. Se faderns text om tre söner.

Nilsson, Anders. Död omkring 1584.

 

118785 mm fm ff ff ff ff ff fm

NN, Sigrid. (Barn 59392, s *)

Gift med föregående ana.

 

Generation XVII

237568 mm fm ff ff ff ff ff ff f

NN, Henrik. Född omkring 1470. Levde i Grelsbyn, Överkalix (BD). Henric bör vara född omkring 1470, han bodde på det breda näs, som Kalixälven och Ängeåns avlagringar åstadkommit. Han kanske var den fjärde eller femte innehavaren av hemmanet, som kan räknas bland de 3-4 äldsta nybyggena i byn från 1400-talets början eller 1300-talets slut.
Källa: Olof Hederyd 1982 i boken "Från Stenbacka till järntacka". (Barn 118784, s *)

Gift med efterföljande ana.

 

237569 mm fm ff ff ff ff ff ff m

NN,. (Barn 118784, s *)

 

Gift med föregående ana.

SÄND EVENTUELLA BIDRAG FÖR REGISTRERING VIA

E-POST till GLIMTENs redaktör