Nättidningen

Mer instruktioner

Redaktör: 
Bertil Magnusson

HEM

|Nytt & ändrat|Innehåll|Register|Släkter|Efterlysningar|Glimtar|Tips|Kontakt|Nyheter|Foto|PDF-filer|Diverse|Trädgård|
REGIONER:
|Göteborg|Halmstad|Höks härad|Östergötland|Partille|


Meny mer instruktioner

Förord
Mer
instruktioner
Markörens förflyttning

Hur du skapar förkortningsfil för adresser

Hur du skapar normeringsfil för adresser

Hur du startar din egen inmatning

Ont om plats på hårddisken?

Makroinformation
Läs mer om QA-programmet i annan fil
Läs mer om QA-mallarna i annan fil

 

Ovanstående rader är snabblänkar till efterföljande text i
samma fil. Spara sidan på din dator så har du bra hjälp. 

 

 

 

 

 

 


Förord

Gratis får du GLIMTENs datamallar, normeringsfiler mm till QA-programmet och även del i många års arbete med register för släktforskare. Mallarna för de olika registertyperna liknar varandra. 
Har du lärt dig en mall förstår du även de andra.

Minskade kostnader
Många har klagat över att släktforskning blivit dyrare p.g.a. avgifterna för mikrokort mm - men ingen har gjort något åt detta. 

GLIMTEN hoppas nu att med sitt mallsystem ha löst kostnadsfrågan. D.v.s. om du och andra forskare  hjälper till. 

Tanken är att släktforskarna själva - du och jag - skall hjälpas åt att göra dataregister som sedan kan hämtas hem och avsökas med datorns hjälp. Därför startade Projekt RÅD - Register Åt Dig, som vi hoppas att du ansluter dig till.

Vårt gemensamma arbetsresultat distribueras till landets släktforskare utan avgift via "Nättidningen GLIMTEN"..

En del missunnsamma tror INTE att man kan arbeta så - att man därmed bara hjälper dem som "tjänar pengar" på släktforskning - men så tror vi inte. Lyckas vi blir det så enkelt och roligt att släktforska att många kan göra det utan någon annans hjälp!

Med GLIMTENs dataregister (när de finns för din församling) bygger du snabbt upp ett "skelett" vars uppgifter du sedan kontrollerar på ett betydligt mindre antal mikrokort än annars. Därmed minskar kostnaden och du sparar tid som kan användas för domboksstudier och annat roligt kring släktforskningen.

Otåliga användare
brukar låta bli att läsa texter som denna och får därmed senare en del problem som de kanske skyller på QA eller mig. Jag hoppas du inte tillhör den kategorin. I denna version av QA-mallarna gäller att sökvägen till katalogen där mallar och normeringsfiler ligger måste ha ett bestämt antal tecken (10). Detta för att den automatiska normeringen mm skall fungera. Läs därför "Kort installationsanvisning".


Mer instruktioner

Här återges endast en bråkdel av QA:s möjligheter. Vid leverans av ett köpt QA erhålls en diger manual - något liknande kan vi inte erbjuda. Omfattande HJÄLP är dock inbyggt i QA och erhålls vid tryck på "F1". 

Här vill vi hjälpa släktforskaren att undvika problem vid skapandet register över födda/vigda/döda och lära sig rutiner som underlättar arbetet. Du bör helst läsa detta innan du börjar skapa register. 

Ingen begär att du vid genomläsningen skall förstå allt.  Du får dock impulser om vilka problem och lösningar som finns och kan återvända till texten den dag då du behöver den. Kom gärna med synpunkter och förslag till förbättringar.

 

 

 

 

 

 

 


Markören rör sig i denna version av QA-mallarna något olika vid INMATNING resp. UPPDATERING (HÄMTA/SÖKA) 

Programmeringen fungerar olika i de båda lägena bl.a. för att underlätta justeringar vid "uppdateringsläge". 

Manuellt kan du lätt "frisera" inmatade uppgifter utan att de skrivs över av automatiska funktioner genom den ändrade funktionen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Hur du skapar förkortningsfil för adresser (140201KA)

 • Bläddra igenom källmaterialet och notera de mest frekventa adresserna.
 • I  "Fr-fältet" skrivs förkortning om max 3 tecken (bokstäver eller siffror)
 • I "Till-fältet" skrivs Bokstavstrogen text (som den anges i källan).
  (motsvarar den du lagt in i Från-fältet i AD-filen)

Bif. KA-fil innehåller följande förkortningsexempel

Fr(ån)

Till

Import

st

Skultorp

 

Gör dina egna förkortningar på samma sätt - ta en bokstav från varje led i ortnamnet så att detta själv "berättar" sin troliga förkortning. Problem blir det först om även "Smedstorp" skall anges. 

Då får du hitta på en annan förkortning än "st" - vid dubbletter tar QA den först påträffade.

TIPS! Metoden kan även användas för personnamn. 
T.ex. cg = Carl Gustaf

 

 

 

 

 


Hur du skapar normeringsfil  för adresser (140201AD)

För "AD"-filen som skall innehålla församlingens Bokstavstrogna adresser i fältet "Fr(ån)" hämtar du lämpligast uppgifterna från Husförhörslängden där dess Ortnamn och Gårdar brukar finnas i början eller slutet av längden. Skriv i fältet "Till" hur motsvarande orter och gårdar stavas enligt en modern karta.

Exempel:

Fr(ån)

Till

Import

Skultorp

Skulltorp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hur du startar din  egen inmatning

 • SKAPA en ny "DEL-fil".
 • Vid DATAMENYN väljer du KOPIERA och anger t ex för nytt Födde-register "NNNNNNF1" -
  där NNNNNN motsvarar SCB-koden i en redan befintlig fil -
 • På QA:s fråga om filnamn (för kopian) anger du ny SCB-kod med BOKSTAV och DEL-nr enligt ovan.
 • Välj på QAs fråga "Enbart mallen".

 

 

 

 

 

 

 


Ont om plats på hårddisken ? - här några tips om utrymmet

Filen 9FKOD.DTF som upptar nästan en halv Mb. 
9FKOD kan ersättas via kopiera "endast mallen" av normeringsfilen 1MFN där kopian ges namnet 9FKOD.DTF. 

För de församlingar som du ämnar arbeta med matar du in SCB-koden i kopians "Fr(ån)-fält" och församlingens namn i "Till-fältet". 
Då vinner du över 450K på disken men förlorar möjligheten att automatiskt översätta övriga SCB-koder till församlingsnamn. 
Det kan du i stället göra om du lägger GLIMTENs original av 
9FKOD.DTF + (IDX) på en diskett och vid "HÄMTA" i QA anger t ex sökvägen A:\9FKOD.

Vilka filer måste installeras
Du behöver inte ha alla mallfiler på hårddisken om du har lite plats, däremot måste samtliga normeringsfiler ingå. Innehållet i dessa kan senare rensas från massor av onödiga varianter som jag tvingats ta in då de skall klara normering av samtliga hittills inlevererade register.

 

 

 

 


Makrotips
Med makro kan man även öppna olika funktioner!

I stället för att själv skriva öppningskoden kan du öppna med ett makro efter att ha kopierat in filen QAMACRO.ASC i programkatalogen för QA. Denna innehåller följande makron:

Alt G
Alt Q
Alt L

Förklaring av vad ovanstående makron gör:

Alt G backar till Huvudmenyn, "Trycker F6" och skriver in koden.
Alt L backar till Huvudmenyn, "Trycker F6" och skriver "LÄSA" på raderna.
Med denna kod kan du enbart LÄSA och ej oavsiktligt ändra innehållet.

Alt Q
a) gör som Alt G och går dessutom till C:\QA\DATAFIL och väntar på att du skall skriva önskat filnamn. Då du gjort det och trycker Enter "trycker Q-macrot" på "F8" och begär sortering på Löpnummer och hämtar önskad fil sorterad på detta.

b) I stället för att SKRIVA in filnamnet kan du trycka på "F10" och sedan med
PILTANGENT ställa dig på på önskad fil och trycka "F10" ännu en gång följt av "Enter". 

Enter-tryckning bryter den PAUS makrot gör för att möjliggöra inskrivning av text. Det är därför viktigt i b-alternativet att trycka "F10" och inte "Enter" vid de två tryckningarna utöver pilangenterna. 

I QA-programmen tjänstgör "F10" ofta på samma sätt som "Enter" gör i andra program vilket till en början upplevs förvillande - men det kommer du snart över.

OBS!  QAMACRO.ASC är en textfil som du kan redigera i QA:s egen eller andra ordbehandlare. Efter ändring skall du i QA spara den med "Ctrl F8" (inte det vanligare Shift F8). Efter övning behöver du inte spela in macro via "Shift F2" - du kan skriva, kopiera och ändra dem, direkt med QAs eller annan ordbehandlare som skriver ren ASCII-text.

Mer makrotips - för såväl QA Ver 4.0 som Ver 4.5
"Alt M" är ett bra makro vid MASSUPPDATERING som skriver #1="" och slår på "infoga" och backar ett steg så du bara behöver fylla i det du vill skriva i fältet, i sökta formulär.

Makrotips endast för Ver 4.5
"Alt R" som bif. är ett bra makro vid MASSUPPDATERING med vilket du kan byta delar av en textsträngs innehåll. Om du t ex i fältet för kvinnliga efternamn i en GLIMTEN-mall vill ändra Adamsdotter, Bertilsdotter, Cesarsdotter etc till Andersd. Bertilsd. Cesarsd. etc

Sök "..dotter.." via MASSUPPDATERING.

Vid skärmen "UPPDATERA" tryck F6 då markören står i fältet för kvinnliga efternamn och tryck "Alt R".

I QAs "F6-ruta" skriver då R-macrot: #1=@REPLACE(#1,"","")  och markören blinkar i infogningsläge mellan citattecknen i första paret.

Skriv "dotter" inom första citattecknen och "d." i andra paret samt tryck F10. Alla "dotter" byts då mot "d." i de formulär sökbegreppet omfattar.

"Alt I" kan du använda vid "Import" i QA Ver 4.0

"Alt T" använder jag själv som "namn" för tillfälliga inspelningar.

Du som köpt Ver 4.5 har ännu större makromöjligheter. Se manual.


SLUTORD
Jag hoppas du får nöje av GLIMTENs leverans så att du med hjälp av den kan tillverka åtråvärda register till glädje för främst dig själv, men kanske också för landets övriga släktforskare.


Välkommen med material via

E-POST till GLIMTEN

Alla e-brev antas fria för publicering
Då undantag önskas, ange: "ej för publicering"

"Snigelpost" går också bra
Redaktör Bertil Magnusson
Storskiftesvägen 3, 433 41 PARTILLE
Tel. (+046) 031 - 44 30 70

Välkommen till menyn för
Mer instruktioner

GLIMTENS huvuduppgift är att utge REGISTER 

över födda, vigda, döda m.m. - bra hjälpmedel för oss som släktforskar.

Här får du ytterliggare råd.

Allt är ideellt i GLIMTEN - inga medlemsavgifter eller  andra kostnader drabbar besökaren.